1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Šta je predmet izučavanja informatike?
Šta su podaci i informacije?
Šta je računarska pismenost?
Šta su računarski sistemi?
Šta su to hardver i softver?
Koje su glavne funkcije operativnog sistema?
Koja su područja primene savremenih računara?
Šta je Abakus?
Ko se smatra ocem prve računske mašine?
Šta je doprinos engleskog matematičara Čarlsa Bejbidža?
Šta je doprinos Hermana Holerita?
Kako se zvao prvi uspešan elektronski računar opšte namene?
Sa stanovišta primene računari se dele na?
Šta su superračunari?
Koje vrste kućišta postoje?
Šta je dužina procesorske reči?
Kojom jedinicom se meri brzina procesora?
Ko generiše radni takt u procesoru?
Gde se nalazi brza keš memorija?
Koji je smisao interne keš memorije?
Koje su osnovne karakteristike procesora?
Šta je keš memorija i kako keš memorija ubrzava rad računara?
Koji su najpoznatiji proizvođači procesora danas? Koje su najpoznatije serije procesora danas?
U kom delu računara se izvršavaju instrukcije programa i izvode različite operacije nad podacima?
Koja je namena aritmetičko logičke jedinice?
Gde se nalaze programi i podaci pri izvršenju programa?
Koja je funkcija memorije?
Šta je to vreme pristupa memoriji?
Kojom jedinicom se izražava kapacitet memorije i diskova?
Koliko bitova ima jedan bajt?
Koji je odnos između jednog MB i jednog KB?
Zašto se u računaru svi brojevi zapisuju u binarnom brojnom sistemu?
Koji su oblici unutrašnje a koji spoljne memorije računara?
Zapiši sledeće dekadne brojeve u binarnom brojnom sistemu; 28, 42, 123,211,255.
Zašto se koristi heksadekadni sistem?
Šta je matična ploča i šta se na njoj nalazi?
Koje kartice se priključuju na matičnu ploču i čemu služe?
Šta je konfiguracija PC-a?
Šta čini osnovnu konfiguraciju PC.a?
Da li grafička kartica spada u osnovnu konfiguraciju PC-a?
Šta su periferni uređaji?
Iz čega se sastoji standardan personalni računar sa stanovišta hardvera?
Šta je to optički čitač?
Čemu služi magnetni čitač i šta su magnetne kartice a šta smart kartice?
Na koja dva načina se predstavljaju slike na nekom grafičkom uređaju?
Šta je to rezolucija pri predstavljanju slike?
Koje su vrste monitora prema tehnologiji izrade?
Koje su bitne karakteristike monitora?
Vrste štampača?
Kako se zove ukupan broj tačaka na ekranu ( horizontalno x vertikalno)?
Kako se naziva najmanje područje ekrana upravljivo od strane računara?
Koja je jedinica za rezoluciju štampača?
Kako se zove tehnika koja se koristi za prikazivanje slike na ekranu (koji je rasterska jedinica)?
Koji su tipovi spoljnih memorija?
Za šta se koriste spoljne memorije?
Šta je to hard disk?
Objasniti princip rada diska.
Šta je bekap?
Kojom jedinicom se meri brzina rotacije HDD-a?
Koliki je kapacitet diska tvog računara?
Šta spada u sistemski softver?
Sa gledišta autorskih prava kakvi mogu biti programi?
Šta su programi prevodioci?
Šta su drajveri?
Šta su virusi?
Download

1. Šta je predmet izučavanja informatike? 2. Šta su podaci i