Tamsu Genericon retard kapsula
FLETUDHËZIM PËR PACIENTË
Para se të filloni ta merrni këtë bar, lexojeni me kujdes këtë fletudhëzim
Ruajeni këtë fletudhëzim. Mund t’ju nevojitet që ta lexoni përsëri.
Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi pyeteni mjekun ose farmacistin Tuaj.
Ky bar është përshkruar personalisht për juve dhe ju nuk guxoni t’ia jepni të tjerëve. Ata mund t’i dëmtojë edhe nëse
kanë simptoma të njëjta me tuajat.
Nëse ndonjë nga efektet anësore është serioz apo nëse ju vëreni ndonjë efekt anësor që nuk është i përshkruar në këtë
fletudhëzim, atëherë ju lutemi që t’i drejtoheni mjekut apo farmacistit tuaj.
Përmbajtja e fletudhëzimit:
1. Çka është Tamsu Genericon dhe për çka përdoret?
2. Çka duhet të dini para se të përdorni Tamsu Genericon?
3. Si përdoret Tamsu Genericon?
4. Efektet anësore të mundshme
5. Ruajtja dhe afati i përdorimit të Tamsu Genericon
Përmbajtja e substancave aktive: tamsulosinë hidroklorid.
1 kapsulë përmban 0,4 mg tamsulosinë në formë të tamsulosinë hidrokloridit.
Përmbajtja e substancave ndihmëse:
Përmbajtja e kapsulës
Celuoza mikrokristaline, Eudragit L,Trietil citrati, tallku, uji i purifikuar.
Trupi i kapsulës
Oksidi i hekurit të kuq (E 172), dioksidi i titanit (E 171), oksidi i hekurit të verdhë (E 172), ngjyra blu e errët (E
132), oksidi i hekurit të zi (E 172), xhelatina.
Ngjyra e printimit
Llaku, oksidi i hekurit të zi (E 172), propilen glikoli.
Emri dhe adresa e prodhuesit:
Genericon Pharma Gesellschaft mbH,
Hafnerstrasse 211, A-8054 Grac, AUSTRI
[email protected], www.genericon.at
Emri dhe adresa e mbajtësit të autorizim marketingut
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Grac, AUSTRI
[email protected], www.genericon.at
MA No.: MA-1252/09098
1.Çka është Tamsu Genericon dhe për çka përdoret?
Si duket Tamsu Genericon dhe përmbajtja e paketimit:
Kapsula të forta me ngjyrë të portokalli/e gjelbërt ulliri me një vijë të zezë në fund të çdo kapsule.
Përveç kësaj, shkurtesa “TSL 0.4” është e printuar me ngjyrë të zezë në kapsulë.
Tamsu Genericon kapsulat e 0.4 mg janë në dispozicion (PVC/PVDC-alumin) në blistera që përmbajnë 10 dhe
30 kapsula.
Si vepron Tamsu Genericon?
Substanca aktive tamsulosinë relakson muskulaturën e lëmuar të prostatës dhe uretrës dhe në këtë mënyrë
mundëson urinim të lehtësuar. Njëkohësisht e zvogëlon dëshirën për urinim.
Kur përdoret Tamsu Genericon?
Tamsu Genericon ndihmon në rastin kur simptomat shfaqen si pasojë e hiperplazisë beninje të prostatës, p.sh.
nevoja për të urinuar më shpesh (edhe në mbrëmje), urinimi i vështirësuar (rrjedhje e pakët e urinës ), rrjedhja e
urinës ose ndjenja e zbrazjes jo të plotë të fshikëzës urinare.
2.Çka duhet të dini para se të përdorni Tamsu Genericon
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni
duke marrë barna të tjera.
Kur nuk duhet ta përdorni Tamsu Genericon:
- nëse keni pasur ndonjëherë reaksion alergjik ndaj ndonjërës prej substancave të preparatit mjekësor. Hiperndjeshmëria mund të çojë në shfaqjen e befasishme të ënjtjes së indeve lokale (p.sh. të fytit ose gjuhës),
vështirësi në frymëmarrje dhe/ose kruarje dhe/ose skuqje të lëkurës (angioedema) ose
- nëse ndiheni i molisur ose keni marramendje kur e ndërroni pozitën që e keni (ngriteni në këmbë apo uleni)
për shkak të zvogëlimit të shtypjes së gjakut (hipotensioni ortostatik)
- nëse ju keni probleme serioze me mëlçinë
Përkujdesjet dhe masat paraprake
- nëse vuani nga ndonjë sëmundje e rëndë e veshkave dhe mëlçisë.
- nëse planifikoni t’i nënshtroheni trajtimit kirurgjik të kataraktës (intervenim kirurgjik në sy për të larguar
‘’pëlhurën’’ e lensit). Ju lutem informojeni oftalmologun tuaj se jeni duke marrë ose më parë keni marrë Tamsu
Genericon. Më pas mjeku specialist mund të ndërmerr masa në lidhje me intervenimin tuaj kirurgjik (shih
‘’efektet e mundëshme anësore’’). Pyete mjekun tënd nëse duhet shtyrë ose përkohësisht duhet ndërprerë
përdorimin e Tamsu Genericon-it kur ju do t’i nënshtroheni intervenimit kirurgjik.
Barnat që i takojnë të njëjtës klasë me substancën aktive Tamsulosin (të ashtuquajturit “α1-bllokuesit’’) mund t’a
zvogëlojnë shtypjen e gjakut. Kjo aplikohet, në veçanti, nëse ju keni shtypje të ulët të gjakut dhe ju merren mendët
kur jeni duke qëndruar në këmbë ose kur ju ngriteni shpejt në këmbë (hipotensioni postural). Me shfaqjen e
shenjave të para të molisjes që lidhet me qarkullimin e gjakut (marramendja, plogështia), ju lutem të uleni ose të
shtriheni derisa simptomat të largohen.
Duhet t’a kontrolloni prostatën para fillimit të trajtimit me Tamsu Genericon dhe në intervale të rregullta gjatë
trajtimit në mënyrë që të njoftoheni me kohë nëse eventualisht gjendja e saj ka ndryshuar. Kjo përfshinë palpimin
e prostatës ose, nëse është e domosdoshme përcaktimin e antigjenit specifik të prostatës/ASP.
Ka pasur raporte shumë të rralla të ereksionit te vazhdueshëm të shoqëruar me dhimbje (prijapizëm) që është
i pavarur nga aktiviteti seksual. Ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj nëse ndonjë nga këto reaksione ndodhin.
Marrja e Tamsu Genericont së bashku me ushqim dhe pije
Tamsu Genericon duhet të merret pas mëngjesit ose racionit të parë të ushqimit gjatë ditës.
Shtatzënësia dhe ushqyerja me gji
Tamsu Genericon indikohet për trajtimin e vetëm pacientëve meshkuj.
Efektet mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri
Nuk ka të dhëna se Tamsu Genericon ndikon në aftësinë për të vozitur automjete ose për të përdorur makineritë.
Ju lutem t’a keni parasysh që marramendja mund të ndodhë – në raste të tilla ju nuk duhet të bëni asgjë për të
rritur përqëndrimin.
Në çka duhet patur kujdes nëse përdorni barna tjera
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe
ato pa përshkrimin e mjekut. Të keni parasysh se këto informacione mund t’i përkasin barnave të cilat më nuk i
merrni, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Ju lutemi informojeni mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni duke marrë aktualisht ose e keni marrë së fundmi
Tamsu Genericon bashkë me barna të tjera – me ose pa recetë.
Nëse jeni duke marrë njëkohësisht edhe barna që përmbajnë përbërës aktiv të të njëjtës klasë sikurse Tamsulosina
(të ashtuquajturit “α1-bllokuesit”) kjo mund t’a ulë shtypjen tuaj të gjakut.
3.Si përdoret Tamsu Genericon
Nëse vëreni se efekti i barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.Mjeku i juaj
do t’ju këshilloj sa gjatë do të merrni Tamsu Genericon
Gjithmonë përdoreni Tamsu Genericon saktësisht sipas udhëzimeve të mjekut tuaj. Ju lutem pyeteni mjekun tuaj
ose farmacistin nëse nuk jeni të sigurtë.
Nëse megjithatë nuk është përshkruar doza nga ana e mjekut tuaj atëherë doza e zakonshme për të rriturit është
1 kapsulë një herë në ditë pas mëngjesit ose pas racionit të parë të ditës.
Tamsu Genericon kapsula retard gëlltitet pas mëngjesit pa e përtypur bashkë me një sasi të bollëshme të lëngut
(një gotë me ujë).
Mos e hap ose përtyp kapsulën sepse kjo do të interferonte me lirimin e modifikuar të substancës aktive.
Zakonisht Tamsu Genericon përshkruhet për trajtim afatëgjatë. Efektet mbesin të njëjta edhe në rast të trajtimit
afatëgjatë.
Nuk ka nevojë për përshtatje të dozës në rast të sëmundjes së veshkave dhe sëmundjes së lehtë ose të moderuar
të mëlçisë (shih ‘’Mos e përdor Tamsu Genericon’’).
Tamsu Genericon nuk indikohet për trajtimin e fëmijëve dhe adoleshentëve.
Nëse keni marrë Tamsu Genericon më shumë sesa duhet
Nëse gabimisht keni marrë dozë më të madhe se sa që ju është përshkruar, kjo mund të çoj në një ulje të
padëshiruar të shtypjes së gjakut dhe një rritje të frekuencës kardiake e shoqëruar me ndjenjën e plogështisë. Ju
lutem informojeni mjekun tuaj, dhe ai do të vendosë rreth masave të domosdoshme.
Nëse keni harruar t’a merrni Tamsu Genericon
Nëse keni harruar t’a merrni një dozë në terminin e duhur, merreni këtë dozë më vonë gjatë ditës. Nëse keni
harruar ta merrni ilaçin në një ditë, vazhdoni trajtimin në ditën pasuese me dozën e përshkruar. Mos e dyfisho
dozën, nëse keni harruar ta merrni dozën e fundit.
Nëse e ndërpritni përdorimin e Tamsu Genericon
Nëse trajtimi me Tamsu Genericon është ndërprerë atëherë mund të rishfaqen simptomat e plota të sëmundjes
për të cilën është indikuar tamsulosina. Prandaj ju duhet t’a merrni Tamsu Genericon për aq kohë sa ju është
përshkruar nga ana e mjekut tuaj – pavarësisht se simptomat iu janë larguar. Konsultojeni mjekun tuaj në rast se
dëshironi t’a ndërpritni trajtimin.
Nëse keni pyetje shtesë në lidhje me përdorimin e këtij produkti mjekësor pyeteni mjekun ose farmacistin tuaj.
4.Efektet anësore të mundshme
Sikurse të gjitha barnat tjera, Tamsu Genericon mund të ketë efekte anësore, por ato nuk ndodhin domosdoshmërisht tek secili pacient.
Frekuenca e indikacioneve pasuese është përdorur për klasifikimin e efekteve anësore :
Shumë të shpeshta
Që i prek më shumë se 1 në 10 pacientë
Të shpeshta
Që i prek 1 deri 10 në 100 pacientë
Jo të shpeshta
Që i prek 1 deri 10 në 1000 pacientë
Të rralla
Që i prek 1 deri 10 në 10000 pacientë
Shumë të rralla
Që i prek më pak se 1 në 10.000 pacientë
Nuk dihet frekuenca
Frekuenca nuk mund të përllogaritet në bazë të të dhënave të disponueshme
Në studimet me Tamsu Genericon janë vërejtur efektet anësore si në vijim:
Çrregullimet e zemrës
Jo të zakonshme: palpitacionet (të rrahurat e shpeshta të zemrës)
Çrregullimet nervore
Të shpeshta: marramendja, posaçërisht kur ngritemi në këmbë nga pozita ulur ose e shtrirë
Jo të zakonshme: kokëdhimbja
Të rralla: alivanosje
Çrregullimet respiratore, torakale dhe ato të lidhura me mediastinumin
Jo të zakonshme: kongjestion dhe sekrecione nga hunda (rinit)
Çrregullimet gastrointensinale
Jo të zakonshme : obstipacion, diare, nauze, vjellje
Çrregullimet e lëkurës dhe indit nënlëkuror
Jo të zakonshme : skuqja e lëkurës, kruarja dhe urtikaria
Të rralla: ënjtje e befasishme e indit (p.sh. e fytit ose e gjuhës), vështirësi në frymëmarrje dhe/ose kruarje dhe
skuqje e lëkurës, shpesh e shprehur si reaksion alergjik (angioedema).
Çrregullimet vaskulare
Jo të zakonshme: ulja e shtypjes së gjakut (posaçërisht gjatë ngritjes së shpejtë në këmbë nga pozita ulur ose e
shtrirë, nganjëherë e shoqëruar me marramendje).
Çrregullimet e përgjithëshme dhe manifestimet në vendin e administrimit
Jo të zakonshme : plogështi
Çrregullimet e sistemit reproduktiv dhe gjirit
Jo të zakonshme: ejakulimi jonormal (p.sh. ejakulimi në vezikën urinare, ky fenomen nuk është i rrezikshëm).
Shumë të rralla: prijapizmi (ereksion perzistent dhe i dhimbshëm i cili kërkon trajtim të menjëhershëm të mjekut)
Nëse do t’i nënshtroheni intervenimit kirurgjik për kataraktë (intervenim kirurgjik për të larguar “pëlhurën” në
lens) dhe nëse jeni duke marrë aktualisht ose keni marrë më parë Tamsu Genericon, bebëza do të zgjerohet dobët
dhe irisi (pjesa rrethore me ngjyrë e syrit) mund të bëhet i butë gjatë intervenimit kirurgjik. Specialisti më pas
mund të marrë masa gjatë intervenimit kirurgjik tuaj (shih ‘’Kujdesi i veçantë me Tamsu Genericon’’).
Ju lutem informojeni mjekun ose farmacistin tuaj në rast se ndonjë nga efektet anësore të sipërpërmendura ka
efekt negativ dhe të dukshëm tek ju ose nëse ju i vëreni efektet anësore të cilat nuk janë të përmendura në këtë
fletudhëzim.
5.Ruajtja dhe afati i përdorimit
Ruajtja
Të ruhet nën temperaturën 25 °C. Ruani blisterin në paketimin origjinal me qëllim që të mbrohet bari nga drita.
Mbane larg vendit ku mund të kenë çasje fëmijët.
Mos e përdor këtë bari pasi t’i skadoj afati i shënuar në blister dhe në kuti. Afati i përdorimit i referohet ditës
së fundit të atij muaji.
Masat e asgjësimit të barit të papërdorur ose barnave të mbetura
Ky bari nuk duhet të hidhet në ujërat e zeza ose në koshin e plehrave. Pyete farmacistin tënd se ku duhet hedhur
ky bar pasi të mos kemi më nevojë për të. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e ambientit.
Mënyra e dhënies së barit
Bari merret vetëm me recetë të mjekut
Data e fundit e revidimit të tekstit të fletudhëzimit
Dhjetor, 2013.
Tamsu Genericon retard kapsule
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti
slične Vašim.
Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u uvom uputstvu,
molimo Vas obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
Sadržaj uputstva:
1. Šta je lek Tamsu Genericon i čemu je namenjen?
2. Šta morate da znate pre početka upotrebe leka Tamsu Genericon?
3. Kako se lek Tamsu Genericon upotrebljava?
4. Neželjena dejstva leka
5. Čuvanje i rok upotrebe
Sadržaj aktivnih supstanci: tamsulosin hidrohlorid.
1 kapsula sadrži 0,4 mg tamsulosina u obliku tamsulosin hidrohlorida.
Sadržaj pomoćnih supstanci:
Sadržaj kapsule:
Mikrokristalna celuloza, Eudragit L, trietil citrat, talk, destilirana voda (purificirana).
Omotač kapsule:
Crveni oksid željeza (E 172), titanijum dioksid (E 171), žuti oksid željeza (E 172), indigotine (E 132), crni oksid
željeza (E 172), želatin.
Boja printiranja
Shella, crni oksid željeza (E 172), propilen glikol.
Naziv i adresa proizvođača:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Grac, AUSTRIJA
[email protected], www.genericon.at
Naziv i adresa nosioca ovlašćenja za marketing:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Grac, AUSTRIJA
[email protected], www.genericon.at
1. Šta je lek Tamsu Genericon i čemu je namenjen?
Kako izgleda Tamsu Genericon i pakovanje:
Tvrda kapsula sa naranđasto/maslinasto zelenom bojom i sa jednom crnom linijom na svakom kraju kapsule.
Pored ovog, skračenica “TSL 0.4” je printirana na kapsuli crnom bojom.
Tamsu Genericon retard 0.4 mg retard kapsule su dostupne u blisterima (PVC/PVDC aluminijum) koji sadrže
10 i 30 kapsula.
Kako lek Tamsu Genericon deluje?
Aktivna supstanca tamsulosin relaksira glatku muskulaturu prostate i uretre i na taj način olakšava mokrenje.
Istovremeno smanjuje želju za mokrenjem.
Kada se lek Tamsu Genericon upotrebljava?
Tamsu Genericon pomaže u slučaju kada se pojave simptomi kao posledica benigne hiperplazije prostate, na
primer potreba za česče mokrenje (i uveče), teško mokrenje (slab protok mokrače), curenje mokrače ili osećaj
nedovoljnog pražnjenja mokračnog mehura.
2. Šta morate da znate pre početka upotrebe leka Tamsu Genericon?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na
lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
Kada ne smete uzimati lek Tamsu Genericon :
- ako ste ikada imali alergijsku reakciju na bilo koji eksipient medicinskog preparata. Preosetljivost može dovesti
do neočekivane pojave otečenosti lokalnih tkiva (npr. ždrela ili jezika), teškoče tokom disanja i/ili svrab i/ili osip
(angioedem) ili
- ako osečate nesvesticu ili vrtoglavicu kada menjate položaj (kada sednete ili ustajete) zbog smanjenja krvnog
pritiska (ortostatska hipotenzija)
- ako imate teške probleme sa jetrom
Upozorenja i mere opreza:
- ako patite od neke teške bolesti bubrega ili jetre
- ako planirate operaciju katarakte (hirurška intervencija na oko radi otklanjanja zavese očnog sočiva). Molimo
vas obavestite vašeg oftalmologa da upotrebljavate ili ste ranije upotrebili Tamsu Genericon. Posle toga specijalista može preduzeti mere u vezi vaše hirurške intervencije (vidi moguča neželjena dejstva). Pitajte vašeg
lekara da li trebate odložiti ili privremeno prestati uzimanje leka Tamsu Genericon pre operacije.
Lekovi koji pripadaju istoj klasi sa tamsulosinom (takozvani “α1-blokatori’’) mogu smanjiti krvni pritisak. Ovo se
primenjuje posebno ako vi imate niski krvni pritisak i imate vrtoglavicu stoječi ili kada naglo ustajete na nogama
(posturalna hipotenzija). Sa pojavom prvih simptoma slabosti u vezi sa cirkulacijom krvi (vrtoglavica, nesvestica),
molimo vas sedite ili ležite dok ovi simptomi ne nestanu.
Trebate pregledati prostatu pre početka tretmana i u redovnim intervalima u toku tretmana da biste na vreme
primetili bilo kakvu promenu stanja prostate. Ovo obuhvata palpiranje prostate ili ako je neophodno određivanje
specifičnog antigena prostate (SAP).
Bilo je retkih izveštaja o perzistentnoj erekciji (priapizam) pračenu bolovima, nezavisno od seksuale aktivnosti.
Molim vas kontaktirajte vašeg lekara ako se pojave neki od ovih reakcija.
Uzimanje leka Tamsu Genericon sa hranom ili pićima
Tamsu Genericon treba da se uzme posle doručka ili posle prvog obroka u toku dana.
Primena u trudnoći i dojenju
Tamsu Genericon je naznačen samo za tretiranje muških pacienata.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilokom upravljanja motornim vozilom i mašinama
Nema podataka da Tamsu Genericon utiče na sposobnost vožnje automobila ili pak za upotrebu mašinerije. Molim
vas imajte na umu da se vrtoglavica može pojaviti - u takvim slučajevima vi ne trebate raditi ništa što traži veču
koncentraciju.
Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate
u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek
koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Molim vas informirajte vašeg lekara ili farmaceuta ako aktualno uzimate ili ste uzeli u zadnje vreme druge lekove
sa receptom ili bez recepta.
Ako istovremeno upotrebljavate lekove koje sadrže aktivne sastojke iste klase kao tamsulosin (takozvani “α1blokatori”) može vam se sniziti krvni pritisak.
3. Kako se lek Tamsu Genericon upotrebljava?
Ukoliko mislite da lek Tamsu Genericon suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Vaš
lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Tamsu Genericon.
Uvek upotrebiti Tamsu Genericon tačno prema uputstvima vašeg lekara. Molimo vas pitajte vašeg lekara ili farmaceuta ako niste sigurni.
Ako nije propisano drugačije od vašeg lekara onda uobičajena doza za odrasle je jedna kapsula, jedan puta na dan,
posle doručka ili posle prvog obroka tokom dana.
Progutajte Tamsu Genericon, posle doručka, bez žvakanja, sa dovoljnom količinom tečnosti (jedna čaša vode).
Nemojte otvarati niti žvakati kapsulu jer ovo če interferirati sa modificiranim oslobađanjem aktivne supstance.
Obično Tamsu Genericon se propisuje za dužu upotrebu. Efekti če ostati isti i u slučaju dugotrajnog tretmana.
Nema potrebe za usklađivanje doze u slučaju bubrežne bolesti ili lake do umerene bolesti jetre. (vidi “Kada ne
smete uzimati lek Tamsu Genericon”).
Tamsu Genericon se ne indicira za tretiranje dece i adolescenata.
Ukoliko ste uzeli više leka Tamsu Genericon nego što bi trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tamsu Genericon nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom
Ako ste pogrešno uzeli veču dozu nego što vam je propisana onda može doći do neželjenog sniženja krvnog
pritiska i do povećanja srčane frekvencije udruženo sa osećajem malaksalosti. Molimo vas obavestite vašeg lekara,
i on če odlučiti oko neophodnih mera.
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Tamsu Genericon
Ako ste zaboravili da uzmete dozu u datom terminu, uzmite ovu dozu kasnije u toku dana. Ako ste zaboravili da
uzmete lek za jedan dan, nastavite tretman sledećeg dana sa propisanom dozom. Nemojte duplirati dozu, ako ste
zaboravili uzeti poslednju dozu.
Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Tamsu Genericon
Ako se tretman sa Tamsu Genericon prekine onda se mogu ponovo u potpunosti javiti simptomi bolesti za koju je
indiciran Tamsulosin Genericon. Prema tome vi treba da uzimate Tamsu Genericon toliko vremena koliko vam je
propisano od strane vašeg lekara-bez obzira da li su nestali simptomi bolesti. Konsultirajte vašeg lekara u slučaju
da želite prekinuti tretman.
Ako imate dodatna pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.
4. Neželjena dejstva leka
Kao i svi ostali lekovi, i Tamsu Genericon može izazvati neželjena dejstva, ali one se ne pojavljuju kod svakog
pacijenta.
Sledeće frekvencije su upotrebljene za klasifikaciju neželjenih dejstva lekova:
Vrlo česte
više od 1 lečenog pacienta u 10
Česte
1 dо 10 lečenih pacienata u 100
Neobične
1 dо 10 lečenih pacienata u 1000
Retke
1 dо 10 lečenih pacienata u 10000
Vrlo retke
manje od 1tretiranog pacienta na 10.000
Nepoznate
frekvencija se ne može utvrditi na osnovu podataka koji su na raspolaganju
U studijama sa Tamsu Genericon-om primećene su sledeća neželjena dejstva:
Srčani poremećaji
Neobični: palpitacije (ubrzan srčani ritam)
Nervni poremećaji
Česte : vrtoglavica, posebno kada ustajemo od sedećeg ili ležećeg položaja
Neobične: glavobolja
Retke: nesvestica
Respiratorni poremećaji, torakalni i oni u vezi sa mediastinumom
Neobične: kongestija i sekrecija nosa (rinitis)
Gastrointestinalni poremećaji
Neobične: konstipacija, proliv, mučnina i povraćanje
Kožni i podkožni poremećaji
Neobične : osip, svrbež i koprivnjača (urtikaria)
Retke: neočekivana otečenost tkiva (na primer ždrela ili jezika), teškoče pri disanju i/ili svrbež i osip, često izražena kao alergijska reakcija (angioedema).
Vaskularni poremećaji
Neobične : smanjenje krvnog pritiska (posebno pri brzom ustajanju od sedećeg ili ležećeg stava, ponekada udružena sa vrtoglavicom).
Opšti poremećaji i manifestacije na mesto administriranje leka
Neobične: slabost
Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke
Neobične: nenormalna ejakulacija (na primer ejakulacija u mokračnom mehuru, ovaj fenomen nije opasan).
Vrlo retke: prijapizam (perzistentna erekcija sa bolovima koja traži urgentni tretman od strane lekara)
Ako ste podvrgnuti hirurškom tretmanu za kataraktu (hirurška intervencija za odstranjivanje zavese očnog sočiva)
i ako aktualno uzimate ili ste uzeli ranije Tamsu Genericon zenica če se slabo proširiti i iris (kružni deo oko zenice)
može omekšati u toku hirurške intervencije. Specijalista može preduzeti mere u toku hirurške intervencije (vidite
“upozorenja i mere opreza”).
Molim vas informirajte vašeg lekara ili farmaceuta u slučaju da se pojavi neki od gore navedenih neželjenih dejstava
ili ako vi primetite neželjena dejstva koja nisu spomenuta u ovom uputstvu.
5. Čuvanje i rok upotrebe
Čuvanje
Lek treba da se čuva na temperaturi ispod 25 °C. Čuvajte blister u originalnom pakovanju sa ciljem da se zaštiti
sadržaj leka od svetlosti. Držite lek Tamsu Genericon van domašaja dece.
Rok upotrebe
Ne upotrebljavajte ovaj lek posle roka upotrebe obeleženog na blisteru i na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se referiše zadnjem danu tog meseca.
Način izdavanje leka
Sa receptom.
Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka
Ovaj lek ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućnom otpadu. Pitajte vašeg farmaceuta gde treba bacati ovaj lek
kada više nečete imati potrebe za njim. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Datum posljednje revizije teksta uputstva
Decembar, 2013
Download

Kliko ketu per ta shkarkuar fleteudhezimin