Doxazosin Genericon tableta
FLETUDHËZIM PËR PACIENTË
Ju lutem tregoni mjekut ose farmacistit tuaj, nëse jeni duke e marrë ose e keni përdorur më parë ndonjë nga këto
barna, përfshirë edhe barnat pa recetë.
Para se të filloni ta merrni këtë bar, lexojeni me kujdes këtë fletudhëzim
Ruajeni këtë fletudhëzim. Mund t’ju nevojitet që ta lexoni përsëri.
Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi pyeteni mjekun ose farmacistin Tuaj.
Ky bar është përshkruar personalisht për juve dhe ju nuk guxoni t’ia jepni të tjerëve. Ata mund t’i dëmtojë edhe nëse kanë
simptoma të njëjta me tuajat.
Nëse ndonjë nga efektet anësore është serioz apo nëse ju vëreni ndonjë efekt anësor që nuk është i përshkruar në këtë
fletudhëzim, atëherë ju lutemi që t’i drejtoheni mjekut apo farmacistit tuaj.
Marrja e Doxazosin Genericon me ushqimin dhe pijet
Doxazosin Genericon nuk duhet të merret me alkool.
Ky fletëudhëzim përmban:
1.Çka është Doxazosin Genericon dhe për çka përdoret?
2.Çka duhet bërë, para fillimit të përdorimit të Doxazosin Genericon?
3.Si t’a përdorni Doxazosin Genericon?
4.Efektet anësore të mundshme
5.Si t’a ruani Doxazosin Genericon
Përmbajtja e substancave aktive:
Doksazosinë në formë mesilati.
Çdo tabletë përmban 2 mg doksazosinë (si mesilat).
Përmbajtja e substancave ndihmëse:
Celuloza mikrokristaline, laktoza anhidrike, stearati i magnezit, natrium lauril sulfati, amidon glikolati i natriumit
(tipi A), silici koloidal anhidrik.
Emri dhe adresa e Prodhuesit:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Grac, AUSTRIA
Emri dhe adresa e mbajtësit të Autorizim Marketingut
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Grac, AUSTRIA
1.ÇKA ËSHTË DOXAZOSIN GENERICON DHE PËR ÇKA PËRDORET
Përmbajtja:
Substanca aktive në tabletat tuaja, doksazosina, i takon një grupi barnash të njohura si antagonistët e receptorëve
alfa-1 adrenergjikë.
Forma dhe paketimi
Tabletë me ngjyrë të bardhë, me formë të rrumbullakët dhe konvekse, me vijë ndarëse në njërën anë dhe me
stampimin e shenjës ‘’D2” në të njëjtën anë.
Tableta në blisterë të aluminit (PVC/PVDC).
Madhësia e paketimit : 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 ose1000 tableta.
Të gjitha llojet e paketimeve nuk janë në qarkullim.
Si vepron Doxazosin Genericon
Doxazosin Genericon-i vepron përmes zgjerimit të enëve të gjakut duke ia lehtësuar punën zemrës për të hedhur
gjakun nëpër enë të gjakut. Kjo ndihmon në uljen e shtypjes së rritur të gjakut dhe rrjedhimisht e zvogëlon
rrezikun për sëmundje të zemrës.
Kur përdoret Doxazosin Genericon
Doxazosin Genericon përdoret për mjekimin e gjendjeve si në vijim:
- Shtypja e lartë e gjakut (hipertensioni esencial). Nëse shtypja e lartë e gjakut ngelet e pa mjekuar, atëherë mund
t’a rrisë rrezikun për sëmundjen e zemrës ose sulmin në tru.
2.ÇKA DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI DOXAZOSIN GENERICON
Mos e merr Doxazosin Genericon
- Nëse ndonjëherë keni pasur reaksion alergjik ndaj substancës aktive, doksazosinës, ose ndonjërit nga përbërësit
e tjerë të tabletës të përmendur në këtë fletudhëzim. Reaksionet alergjike mund të jenë, psh. kruarja, skuqja e
lëkurës ose vështirësi në frymëmarrje.
- nëse e dini se jeni të ndjeshëm ndaj kuinazolineve (p.sh. prazosina, terazosina). Kuinazolinet janë një grup barnash së cilës i takon edhe doksazosina.
- nëse aktualisht keni ose keni pasur më parë ulje të shtypjes së gjakut kur jeni ngritur në këmbë, e përcjellur me
marramendje, trullosje ose alivanosje (hipotension ortostatik).
- nëse keni hiperplazi beninje të prostatës (HBP), bllokadë të traktit të sipërm urinar, infeksion urinar kronik ose
gurë në vezikën urinare
- nëse ushqeni me gji fëmijën (shih seksionin “ Shtatëzënësia dhe laktacioni”).
- nëse fshikëza urinare është e tejmbushur me vëllim të urinës, prodhim të zvogëluar të urinës (anuri) ose
veshkët tuaja kanë dështuar të funksionojnë në mënyrë adekuate (pamjaftueshmëria progresive e veshkave).
Përkujdesje të veçantë me Doxazosin Genericon duhet ndërmarrë:
- nëse planifikoni t’i nënshtroheni intervenimit kirurgjik në sy. Është e rëndësishme t’i tregoni kirurgut nëse
aktualisht jeni duke marrë doksazosinë ose e keni përdorur atë në të kaluarën pasi që kjo mund të shkaktojë
rritje të rrezikut për komplikime gjatë intervenimit kirurgjik të kataraktës.
- nëse vuani nga sëmundja e mëlçisë (ju lutem pyeteni mjekun tuaj para se t’a merrni Doxazosin Genericon)
- nëse jeni duke marrë barna të tjera (shih seksionin “përdorimi i barnave të tjera”).
- nëse keni pasur sëmundje akute të zemrës siç është pamjaftueshmëria e zemrës. Nëse e dini se keni sëmundje
të zemrës ju lutem tregoni mjekut para përdorimit të Doxazosin Genericon.
- nëse jeni nën 18 vjeç
Disa pacientë mund të përjetojnë simptomat e shtypjes së ulët të gjakut kur ngriten në këmbë, gjë e cila shkakton
marramendje, trullosje ose alivanosje (hipotension ortostatik).
Kjo me gjasë mund të ndodhë në fillim të trajtimit, nëse ju jeni në një dietë me pak natrium ose nëse ju jeni duke
u trajtuar me diuretikë. Nëse ndonjë nga gjendjet e sipërpërmendura paraqitet tek ju, atëherë mjeku i juaj duhet
t’iu monitoroj në mënyrë të kujdesshme.
Para intervenimit kirurgjik dhe anestezionit (madje edhe te stomatologu), ju duhet t’i tregoni mjekut ose dentistit
se jeni duke marrë Doxazosin Genericon.
Nëse planifikoni t’i nënshtroheni intervenimit kirurgjik të kataraktës (“pëlhura në sy”) ju lutem informojeni
oftalmologun tuaj para operacionit, se jeni duke e marrë ose e keni marrë më parë Doxazosin Genericon. Kjo
duhet bërë për arsye se Doxazosin Genericon mund të shkaktoj komplikime gjatë intervenimit kirurgjik e që do
të mund të menaxhohen nëse paraprakisht oftalmologu është i informuar.
Nëse nuk jeni të sigurt se çka duhet të bëni, pyeteni mjekun ose farmacisitin tuaj.
Përdorimi i Doxazosin Genericon me barna të tjera
Ju lutemi informojeni mjekun tuaj ose farmacistin nëse aktualisht jeni duke marrë:
- Barna anti-inflamatore josteroide (BAIJS), psh. ibuprofen
- Barna të tjera të përdorura për trajtimin e shtypjes së rritur të gjakut, siç janë vazodilatatorët
- Nitrate (psh. për trajtimin e dhimbjes së gjoksit)
- Estrogjenet (hormone femërore)
- Dopaminë, efedrinë, adrenalinë, metaraminol, metoksaminë, fenilefrinë (barna që përdoren për trajtimin e problemeve të zemrës)
- Barna stimuluese të sistemit kardiovaskular (simpatomimetikët; të gjitha ato barna e rrisin shtypjen e gjakut),
- Cimetidinë (që përdorët për trajtimin e sëmundjeve gastrointenstinale) dhe barna të tjera që ndikojnë në
efektin e Doxazosin Genericon; ju lutem pyeteni mjekun tuaj nëse barnat që aktualisht jeni duke i marrë i
takojnë këtij grupi.
- Disa pacientë që janë duke marrë terapi me alfa-bllokues për trajtimin e shtypjes së rritur të gjakut ose hiperplazi të prostatës mund të përjetojnë marramendje ose trullosje, që mund të shkaktohet nga shtypja e ulët
e gjakut pas uljes ose ngritjes së shpejtë në këmbë. Pacientë të caktuar i kanë përjetuar këto simptoma në
rastet kur kanë përdorur barna për disfunksionin erektil (impotencë) bashkë me alfa-bllokues. Me qëllim të
reduktimit të gjasave që këto simptoma të ndodhin, ju duhet t’a merrni dozën e rregullt ditore të alfa-bllokuesit
tuaj para përdorimit të barnave për disfunksionin erektil. Prandaj, rekomandohet të fillohet marrja e barnave
për disfunksionin erektil në dozën më të ulët të mundshme dhe duke respektuar intervalin prej 6 orësh nga
momenti i marrjes së Doksazosinës.
- Ju lutëm ta keni parasysh se Doxazosin Genericon mund të ndikojë në disa rezultate laboratorike. Mjeku juaj
duhet t’a ketë parasysh këtë.
Shtatëzënësia dhe gjidhënia
Pyeteni mjekun ose farmacistin tuaj për këshilla para përdorimit të ndonjë bari.
Doxazosin Genericon duhet të përdorët nga shtatëzënat vetëm pasi mjeku të ketë analizuar në mënyrë të
kujdesshme dobitë e pritura në raport me rreziqet potenciale.
Doxazosina nuk duhet të mirret gjatë periudhës së gjidhënies, për shkak se ajo kalon në qumështin e gjirit. Nëse
terapia me doksazosinë është e paevitueshme, atëherë gjidhënia duhet ndërprerë.
Efektet mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri
Vini re: Ky bar mund të ndikojë në vigjilencën tuaj dhe mund të ndikojë në aftësitë tuaja për të reaguar
dhe për të drejtuar makinën.
Doxazosin Genericon mund të ndikojë në zvogëlimin e vigjilencës. Prandaj mund të zvogëlohet aftësia për të
drejtuar automjetin, për të përdorur makineritë ose për të punuar. Këto efekte posaçërisht ndodhin në fillim të
terapisë, kur rritet doza, kur ndërrohet bari ose kur kombinohet ky bar me alkool.
Informata të rëndësishme rreth disa përbërësve të Doxazosin Genericon
Ky bar përmban laktozë (sheqer i qumështit). Nëse mjeku iu ka treguar se ju keni jotolerancë ndaj disa sheqernave,
atëherë kontaktoni mjekun tuaj para përdorimit të këtij bari.
3.Si përdoret Doxazosin Genericon
Ju duhet t’a merrni Doxazosin Genericon sipas udhëzimeve të mjekut tuaj. Udhëzimet duhet të jepen në
paketimin e barit. Farmacisti i juaj mund të ju ndihmoj nëse ju nuk jeni i sigurtë.
Doxazosin Genericon mund të përshkruhet si terapi e vetme ose në kombinim me barnat të tjera të cilat po
ashtu e ulin shtypjen e gjakut.
Barin duhet marrur përherë në mëngjes me një gotë me ujë.
Doxazosin Genericon mund të ndahet në dozë të barabarta.
Mjeku i juaj do të vendosë për kohëzgjatjen e përdorimit të këtij bari.
Hipertensioni
Për hipertensionin, doza fillestare e doksazosinës është 1 mg një herë në ditë.
Kjo dozë nuk duhet të rritet për së paku një javë ose përndryshe shtypja e juaj e gjakut mund të ulet shumë.
Varësisht nga përgjigjja e juaj doza mund të rritet pas një ose dy javësh deri në 2 mg një herë në ditë. Kjo dozë
tutje mund të rritet deri në 4 mg dhe eventualisht pastaj deri në 8 mg doksazosinë një herë në ditë.
Doza e zakonshme është 2-4 mg doksazosinë një herë në ditë.
Doza maksimale për hipertensionin është 16 mg doksazosinë.
Pacientët e moshuar/pacientët që kanë funksion të çrregulluar të veshkave
Këta pacientë duhet të trajtohen me dozën më të ulët të mundshme dhe duhet monitoruar në mënyrën më të
mirë të mundshme.
Nëse përdorni Doxazosin Genericon më shumë sesa duhet:
Nëse ju merrni më shumë tableta të Doxazosin Genericon, atëherë ju duhet të shtriheni në shpinë me këmbët
e ngritura mbi nivelin e kokës. Simptomat më të mundshme do të jenë ndjenja e trullosjes, marramendja ose
alivanosja si pasojë e rënies së shtypjes së gjakut. Nëse ju keni ndonjë nga këto simptoma atëherë ju duhet t’i
tregoni mjekut ose farmacistit tuaj ose t’i telefononi menjëherë institucionit shëndetësor më të afërt.
Nëse keni harruar t’a merrni Doxazosin Genericon
Nëse keni harruar t’a merrni një dozë të barit, atëherë mos u shqetësoni. Thjeshtë, ditën e nesërme merreni
tabletën në terminin e paraparë. Mos e dyfisho dozën për të kompenzuar dozën e humbur.
Nëse e ndërpreni marrjen e Doxazosin Genericon
Vazhdoni t’a merrni barin derisa mjeku të ju thotë që t’a ndërprisni atë.
Nëse keni ndonjë pyetje shtesë rreth përdorimit të këtij bari pyeteni mjekun tuaj ose farmacistin.
4.eFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Sikurse të gjitha barnat e tjera, edhe Doxazosin Genericon mund të shkaktoj efekte anësore, megjithëse ato nuk
shfaqen te secili pacient.Vlerësimi i efekteve anësore bazohet në shkallën e shpeshtësisë si në vijim:
Shumë të shpeshta (mund të prekin 1 në 10 pacientë)
- marramendja
- kokëdhimbja
Të shpeshta (mund të prekin 1-10 nga 100 pacientë)
- marramendja si rezultat i ngritjes në këmbë nga pozita e ulur ose e shtrirë (marramendja posturale)
- marramendje (vertigo)
- shtypja e ulët e gjakut si rezultat i ngritjes në këmbë nga pozita e ulur ose e shtrirë (hipotensioni postural)
- shtypja e ulët e gjakut (hipotensioni)
- kongjestioni nazal
- rrjedhje sekreti nga hundët (riniti)
- bronkiti
- infeksioni i traktit respirator
- frymëzënia (dispnea)
- kolla
- simptomat e ngjajshme me gripin (psh.temperaturë/ethe)
- ndjenja e të qenit i sëmurë
- ënjtja e kordave të zërit, enjtja e fytyrës/e gjeneralizuar (edema)
- përgjumja (somnolenca)
- lodhja
- apatia
- nervozizmi
- kruarja (pruriti)
- mpirja (parestesia)
- pamundësia e fokusimit të syve (çrregullimet e akomodimit)
- palpitacionet
- rritja e të rrahurave të zemrës (takikardia)
- marramendja
- humbja e oreksit (anoreksia)
- obstipacioni (kapsllëku)
- diarrea
- dhimbja e barkut
- problemet me tretjen (dispepsia)
- goja e tharë
- shtangime të muskujve
- dhimbje muskujsh (mialgjia)
- dhimbja e shpinës
- inkontinenca urinare (urinim i pakontrolluar)
- inflamacioni i vezikës urinare (cistiti)
- infeksioni i traktit urinar
- frekuenca e rritur e urinimit dhe /ose vëllimi i rritur i urinës së ekskretuar
- çrregullimet e ejakulacionit (psh.ejakulimi retrograd)
- dobësia (astenia)
- dhimbja e gjoksit
- Hipotensioni ortostatik (shtypja e ulët e gjakut si rezultat i ngritjes në këmbë nga pozita e ulur ose e shtrirë)
dhe alivanosje (sinkopa) janë vërejtur menjëherë pas fillimit të terapisë, posaçërisht në doza të larta dhe
gjithashtu në rastet kur terapia ka rifilluar pas një pauze të shkurtër.
Jo të zakonshme - të kohëpaskohëshme (mund të prekin 1 deri në 10 nga 1,000 pacientë)
- etja
- shtimi i peshës trupore
- niveli i ulët i kaliumit në gjak (hipokalemia)
Doxazosin Genericon tableta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
makthi
pagjumësia (insomnia)
humbja e kujtesës
labiliteti emocional
ankthi
agjitimi
depresioni
shtangimi i muskujve
vjellja
inflamacioni i traktit gastrointestinal (gastroenteritis)
fryerja e barkut
rrjedhja jonormale e lotëve
ndjeshmëria e rritur ndaj dritës (fotofobia)
ndjeshmëria më e vogël se normalisht ndaj stimulimit (hipoestesia)
humbja e vetëdijës (sinkopa)
inflamacioni i fytit (faringiti)
humbja e flokëve (alopecia)
urtikaria
urtikaria e shkaktuar nga gjakderdhja nën lëkurë (purpura)
reaksioni alergjik në barna
çrregullimet urinare
urinimi i dhimbshëm (dizuria)
prezenca e eritrociteve në urinë (hematuria)
impotenca e lehtë
gihti
dridhja (tremori)
ushëtima në vesh (tinitusi)
ndjesia e të rrahurave të parregullta të zemrës (aritmia )
dhimbja e gjoksit (angina pektoris)
sulmi në zemër (infarkti i miokardit)
goditja në tru (insulti cerebrovaskular)
çrregullimi i qarkullimit të gjakut në ekstremitete (iskemia periferike)
spazma bronkiale
gjakderdhja nga hundët (epistaksa)
oreksi i rritur
dhimbja e nyjeve (artralgjia)
ënjtja e nyjeve
dobësia muskulare
dhimbja e përgjithëshme
skuqja e fytyrës
skuqja e lëkurës e shoqëruar me ndjenjën e nxehtësisë
testet funksionale jonormale të mëlçisë
Të rralla (mund të prekin 1-10 nga 10,000 pacientë)
- të pamurit e turbullt
- ereksioni perzistent dhe i dhimbshëm (priapizmi)
- niveli i ulët i sheqerit në gjak (hipoglikemia)
- çrregullimet cerebrovaskulare
- ulja e temperaturës trupore te pleqtë
- zverdhja e lëkurës ose e sklerave e shkaktuar nga problemet e mëlçisë apo gjakut
- rritja e enzimeve të mëlçisë
Shumë të rralla (mund të prekin më pak se 1 nga 10,000 pacientë)
- të rrahurat e ngadalshme të zemrës (bradikardia)
- urtikaria
- molisja
- lodhja
- trombocitopenia, e cila mund të rezultojë me gjakderdhje të lehtë
- niveli i ulët i leukociteve (leukopenia)
- niveli i ulët i eritrociteve (anemia)
- bllokimi i rrejdhjes së lëngut biliar (kolestaza)
- inflamacioni i mëlçisë (hepatiti)
- rritja e nivelit të azotit të uresë së gjakut (BUN) dhe kreatininës në plazmë
- rritja e urinimit gjatë natës (nokturia)
- rritja e përkohëshme e gjinjëve (gjinekomastia)
Të panjohura (frekuenca nuk mund të vlerësohet në bazë të të dhënave që janë në dispozicion)
- rrezik i rritur nga komplikimet gjatë intervenimit kirurgjik të kataraktës (sindroma Intra-operative e Irisit të
butë: SIIB)
- çrregullimi i shijës (disgeuzia)
Nëse ndonjë nga këto efekte anësore bëhet serioze, ose nëse ju vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk është
përmendur në këtë fletëudhëzim, ju lutem informojeni mjekun tuaj ose farmacistin.
5.RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
RUAJTJA
Bari të mbahet larg nga kontakti me fëmijët!
Mos e përdorni barin pas afatit të përdorimit të shtypur në kuti ose blister. Data e skadencës i referohet ditës
së fundit të atij muaji.
Të ruhet në temperaturën nën 30 °C.
Pasi që mjeku t’ju ketë thënë t’a ndërprisni barin, për qëllime sigurie, kthejini tabletat e papërdorura tek farmacisti
juaj. Mbajini tabletat vetëm nëse mjeku i juaj e kërkon një gjë të tillë. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen
e ambientit.
Mënyra e dhënies së barit
Bari jepet vetëm me recetë mjeku.
Janar, 2014.
Doxazosin Genericon tablete
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake
bolesti slične Vašim.
Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u uvom
upustvu, molimo Vas obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
Sadržaj uputstva:
1. Šta je lek Doxazosin Genericon i čemu je namenjen?
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Doxazosin Genericon?
3. Kako se lek Doxazosin Genericon upotrebljava?
4. Neželjena dejstva leka Doxazosin Genericon
5. Čuvanje i rok upotrebe
Sadržaj aktivnih supstanci:
doksazosin u obliku mesilata
Sadržaj pomoćnih supstanci:
Mikrokristalna celuloza, anhidrična laktoza, magnezijum stearat, natrijum laurilsulfat, natrijum skrob glikolat (Tip
A), anhidrični koloidalni silicijum dioksid.
Naziv i adresa proizvođača:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, AUSTRIJA
Naziv i adresa nosioca ovlašćenja za marketing:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, AUSTRIJA
1. ŠTA JE LEK DOXAZOSIN GENERICON I ČEMU JE NAMENJEN?
Sadržaj pakovanja i ostale informacije
Šta sadrži lek Doxazosin Genericon:
Aktivna supstanca je: doksazosin.
1 tableta sadrži 2 mg doksazosina u obliku mezilata.
Kako izgleda lek Doxazosin Genericon 2 mg i sadržaj pakovanja
Doxazosin Genericon 2 mg tablete su bele, okrugle, konveksne, sa linijom na jednoj strani i sa oznakom ‘D2’ na
istoj strani.
PVC/PVDC/ Aluminijumski blister.
Sadržaj pakovanja : 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 ili 1000 tablete.
Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.
KAKO LEK DOXAZOSIN GENERICON DELUJE?
Aktivna supstanca doksazosin pripada grupi lekova zvanih antagonisti adrenergijskih alfa1-receptora.
Doxazosin Genericon deluje preko proširenja krvnih sudova, olakšavajući rad srca. Ovo pomaže na sniženje
visokog krvnog pritiska i smanjuje opasnost od srčanog oboljenja.
KADA SE LEK DOXAZOSIN GENERICON UPOTREBLJAVA?
Doxazosin Genericon je namenjen za lečenje:
Povišenog krvnog pritiska (esencijalna hipertenzija). Nekontrolirani visoki krvni pritisak može da poveća opasnost
za srčanu bolest ili moždani udar.
NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da
uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek,
uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Posebno je važno da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:
- Nesteroidne anti-inflamatorne lekove (NSAIL) na primer ibuprofen
- Druge lekove za tretman visokog krvnog pritiska, kao što su vazodilatatori
- Nitrate (na primer za tretiranje grudnog bola)
- Estrogene (ženski hormoni)
- Dopamin, efedrin, adrenalin, metaraminol, metoksamin, fenilefrin (lekovi koji se upotreblavaju za tretiranje
srčanih tegoba)
- Lekove koji stimulišu kardiovaskularni sistem (simpatomimetici; svi povečavaju krvni pritisak)
- Cimetidin (koji se upotrebljava za tretiranje gastrointesinalnih bolesti) i ostale lekove koji utiču na efekat leka
Doxazosin Genericon; molimo vas pitajte vašeg lekara da li lekovi koje trenutno upotrebljavate pripadaju ovoj
grupi.
- Neki pacijenti koji trenutno uzimaju terapiju sa alfa-blokatorima za tretman visokog krvnog pritiska ili hiperplazije prostate mogu doživeti vrtoglavicu ili ošamučenost, koja može biti prouzrokovana niskim krvnim pritiskom
posle sedenja ili brzog ustajanja na nogama. Određeni pacijenti su doživeli ove simptome kad su upotrebili
lekove za erektilnu disfunkciju (impotenciju) sa alfa-blokatorima. Sa ciljem da bi se smanjila mogučnost da se ovi
simptomi dese, vi treba da uzimate redovnu dnevnu dozu vašeg alfa-blokatora pre upotrebe lekova za erektilnu
disfunkciju. Prema tome, preporučuje se da počnete uzimanje lekova za erektilnu dusfunkciju sa najmanjom
mogučom dozom i uvažavajuči interval od 6 časova od momenta uzimanja doksazosina.
Molimo vas da imate na umu da Doxazosin Genericon može uticati na neke laboratorijske rezultate.Vaš lekar
mora imati to na umu.
Molimo vas kažite vašem lekaru ili farmaceutu ako ste u toku uzimanja ili ste upotrebljavali neki od ovih lekova,
uključujući i lekove bez lekarskog recepta.
3. KAKO SE LEK DOXAZOSIN GENERICON UPOTREBLJAVA?
Ukoliko mislite da lek Doxazosin Genericon suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu
Vi treba da uzimate lek Doxazosin Genericon prema uputstvima vašeg lekara. Uputstva trebaju biti napisana na
pakovanju leka. Ako niste sasvim sigurni proverite sa svojim farmaceutom.
Doxazosin Genericon može da se prepisuje kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim lekovima koji isto tako
smanjuju krvni pritisak.
Uvek uzmite lek ujutro sa jednom čašom vode.
Doksazosin tableta se može podeliti na jednake polovine.
Vaš lekar če odlučiti koliko dugo upotrebljavati ovaj lek.
Hipertenzija
Za hipertenziju, početna doza doksazosina je 1 mg jedan put dnevno.
Ova doza ne treba da se prekorači najmanje za nedelju dana ili inače vaš krvni pritisak može jako da se snizi.
Zavisno od odgovora na terapiju, doza može da se poveća posle jedne ili dve nedelje do 2 mg dnevno. Dalje ova
doza može da se povećava do 4 mg ili kasnije eventualno do 8 mg doksazosina jedan put dnevno.
Uobičajena doza je 2-4 mg jedan put dnevno.
Maksimalna doza za hipertenziju je 16 mg doksazosina.
Stariji pacijenti /pacijenti koji imaju poremećenu funkciju bubrega
Ove pacijente treba tretirati sa najnižom mogućom dozom i treba pratiti na najbolji mogući način.
Ako ste uzeli više Doxazosin Genericon nego što treba:
Ako ste uzeli veću dozu onda vi treba da ležite na leđima sa uzdignutim nogama iznad visine glave. Mogući simptomi bi bili osećaj ošamučenosti, vrtoglavica ili nesvestica kao posledica pada krvnog pritiska. Ako vi imate neki
od ovih simptoma onda vi treba da kažete vašem lekaru ili farmaceutu ili da odmah telefonirate hitnoj pomoći.
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOXAZOSIN GENERICON?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na
lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
Ako ste zaboravili da uzmete lek Doxazosin Genericon
Ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu, ne brinite. Jednostavno uzmite sledećeg dana tabletu u predviđenom
terminu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.
Lek Doxazosin Genericon ne smete koristiti:
- Ako ste ikad imali alergijsku reakciju prema aktivnoj supstanci, doksazosin, ili prema nekom od drugih sastojaka
ovog leka. Alergijske reakcije mogu biti, na primer svrab, crvenilo kože ili teškoče pri disanju
- Ako znate da ste oseljivi prema kinazolinima (na primer prazosin, terazosin). Kinazolini su jedna porodica lekova
kojoj pripada doksazosin.
- Ako imate ili ste imali sniženje krvnog pritiska kad ste ustali na nogama, sa vrtoglavicom, ošamučenošću ili
nesvesticom (ortostatska hipotenzija).
- Ako imate benignu hiperplaziju prostate (BHP), blokadu gornjeg dela mokraćnog trakta, hroničnu mokraćnu
infekciju ili kamenje u mokraćnoj bešici
- Ako ste dojila (vidi deo “Trudnoća i dojenje”)
- Ako imate mokraćnu bešiku sa povećanim tokom mokraće, smanjenu proizvodnju mokraće (anuriju) ili vaši
bubrezi ne funkcioniraju normalno (hronična bubrežna insuficijencija)
Ako naglo prestanete da uzimate lek Doxazosin Genericon
Nastavite da uzimate lek sve dok vam lekar ne kaže da prestanete.
Ako imate neko posebno pitanje oko upotrebe ovog leka pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.
UPOZORENJA I MERE OPREZA
- Ako planirate da se podvrgnete hirurškoj intervenciji na oko. Važno je da kažete hirurgu ako trenutno uzimate
doksazosin ili ste ga upotrebili u prošlosti, zato što ovo može da poveća rizik za komplikacije tokom hirurške
intervencije katarakte.
- Ako patite od jetrene bolesti (molimo vas pitajte vašeg lekara pre nego što uzmete Doxazosin Genericon)
- Ako uzimate druge lekove (vidi deo “Upotreba drugih lekova”)
- Ako ste imali akutno srčano obolenje kao što je srčano otkazivanje. Ako znate da imate srčano obolenje, molimo vas informirajte vašeg lekara pre upotrebe leka Doxazosin Genericon)
- Ako ste ispod 18 godina
Neki pacijenti mogu doživeti simptome kao što su nizak krvni pritisak kad ustaju na nogama, koja uzrokuje vrtoglavicu, ošamučenost ili nesvesticu (ortostatska hipotenzija).
Ovo je više verovatno na početku tretiranja ili ako ste vi na dijeti sa manjom količinom natrijuma ili ste vi u toku
tretiranja sa diureticima. Ako su prisutne kod vas neka od ovih gore napomenutih stanja, vaš lekar će vas pratiti
sa posebnom pažnjom.
Pre hirurške intervencije i anestezije (i kod zubara), vi treba da kažete lekaru ili zubaru da ste u toku uzimanja
leka Doxazosin Genericon.
Ako planirate da se podvrgnete hirurškoj intervenciji katarakte (“Očna zavesa”) molim vas informirajte vašeg
oftalmologa pre operacije ako ste u toku uzimanja ili ste ranije uzeli lek Doxazosin Genericon. Ovo treba učiniti
zbog razloga što Doxazosin Genericon može prouzrokovati komplikacije tokom hirurške intervencije koje mogu
da se kontrolišu ako je prethodno oftalmolog pripremljen za to.
Ako niste sigurni šta treba uraditi, pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.
Upotreba Doxazosin Genericon sa hranom i pićima
Doxazosin Genericon ne treba uzimati sa alkoholom.
Primena u trudnoći i dojenju
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da imate dece, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre
uzimanja ovog leka.
Pitajte vašeg lekara ili farmaceuta za savjete pre upotrebe nekog leka.
Doxazosin Genericon može da se upotrebi kod trudnica samo ako lekar analizira na poseban način očekivane
dobitke u odnosu na potencijalne opasnosti.
Doksazosin ne treba da se uzima u toku dojenja, zato što on prolazi u majčinom mleku. Ako je terapija sa
doksazosinom neophodna, dojenje treba prekinuti.
Uticaj na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
NAPOMENA: Ovaj lek može negativno da utiče na vašu budnost i sposobnost da vozite.
Doxazosin Genericon može uticati na smanjenje opreznosti. Prema tome sposobnost za vožnju, za manipulaciju
sa mašinama ili sposobnost za rad može da se poremeti. Ovi efekti se posebno dešavaju na početku terapije, kad
se povečava doza, kad se promeni lek ili daje se u kombinaciji sa alkoolom.
Važne informacije oko nekih sastojaka Doxazosin Genericon
Ovaj lek sadrži laktozu (mlečni sećer). Ako vam je rečeno od strane vašeg lekara da vi imate intoleranciju prema
nekim šećerima kontaktirajte vašeg lekara pre upotrebe ovog leka.
4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA DOXAZOSIN GENERICON
Lek Doxazosin Genericon, kao i drugovi lekovi , može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih. Procena neželjenih dejstva zasnovana je na sledećim informacijama o učestalosti:
Vrlo česta (može da zahavati 1 na 10 pacijenta)
- vrtoglavica
- glavobolja
Česta (može da zahvati 1-10 od 100 pacijenta)
- vrtoglavica kao posledica ustajanja na nogama od stojećeg ili ležećeg stava (posturalna vrtoglavica)
- ošamučenost (vertigo)
- nizak krvni pritisak kao rezultat ustajanja od stojećeg ili ležećeg stava (posturalna hipotenzija)
- nizak krvni pritisak (hipotenzija)
- nazalna kongestija
- sekrecija nosa (rinitis)
- bronhitis
- infekcija respiratornog trakta
- otežano disanje (dispnea)
- kašalj
- simptomi slični gripu (na primer temperatura/drhtanje)
- mučnina
- otečenost glasnih žica, otok lica i generalizovana otečenost (edema)
- pospanost (somnolencija)
- umor
- apatija
- nervozizam
- svrab (pruritus)
- parestezija (parestesia)
- nemogućnost fokusiranja oči (poremećaji akomodacije)
- palpitacije
- povećana srčana frekvencija (tahikardia)
- vrtoglavica
- gubitak apetita (anoreksia)
- obstipacija
- proliv
- bol u stomaku
- problemi sa varenjem (dispepsia)
- suha usta
- mišični grčevi
- mišični bolovi (mialgia)
- bol na leđima
- inkontinencija mokraće
- upala mokraćne bešike (cistitis)
- infekcija urinarnog trakta
- pojačana frekvencija i /ili povećan volumen izlučene mokraće
- poremećaji ejakulacije (na primer retrogradna ejakulacija)
- oslabljenje (astenia)
- bol u grudima
Ortostatska hipotenzija (nizak krvni pritisak kao posledica podizanja na nogama od sedećeg ili ležećeg stava) i
gubitak svesti (sinkopa) su primečeni odmah posle početka terapije, posebno sa velikim dozama i takođe kada je
terapija ponovo započieta posle jedne kratke pauze.
Doxazosin Genericon tablete
Povremena (može da zahvati 1 do 10 od 1,000 pacijenta)
- žeđ
- povišena telesna težina
- nizak nivo kalijuma u krvi (hipokaliemija)
- košmari
- nesanica (insomnija)
- gubitak sećanja
- emocionalna labilnost
- agitacija
- depresija
- mišična ukočenost
- povraćanje
- inflamacija gastrointestinalnog rakta (gastroenteritis)
- nadutost stomaka
- nenormalno curenje suza
- pojačana oseljivost na svetlosti (fotofobia)
- niska osetljivost prema normalnim stimulacijama (hipoestesia)
- gubitak svesti (sinkopa)
- upala ždrela (faringitis)
- gubitak kose (alopecia)
- koprivnjača
- purpura
- alergijska reakcija na lekove
- mokraćni poremećaji
- bol pri mokrenju (dizuria)
- prisutnost eritrocita u mokraći (hematuria)
- impotencija, bledilo
- giht
- tresavica (tremor)
- zujanje u ušima (tinitus)
- poremećeni srčanog ritam (aritmia )
- bolu na grudima (angina pektoris)
- srčani napad (srčani infarkt)
- moždani udar (cerebrovaskularni inzult)
- poremećaj cirkulacije krvi u udovima (periferna ishemija)
- bronkialni spazam
- krvarenje iz nosa (epistaksa)
- povećan apetit
- bol u zglobovima (artralgia)
- otečenost zglobova
- mišična slabost
- opšti bol
- crvenilo lica
- crvenilo kože udružena sa osećajem vručice
- nenormalni funkcionalni testovi jetre
Retka (mogu zahvatiti 1-10 od 10,000 pacijenta )
- zamagljeni vid
- perzistentna bolna erekcija (prijapizam)
- nizak nivo sećera u krvi (hipoglikemija)
- cerebrovaskulni poremećaji
- snižena telesna temperatura kod staraca
- žuta koža ili žute sklere uslovljene problemima jetre ili krvi
- povećanje jetrenih enzima
Vrlo retka (može da zahvati manje od 1 od 10,000 pacijenta)
- usporeni rad srca (bradikardia)
- koprivnjača
- oslabljenost
- zamor
- trombocitopenia, koja može da rezultira sa lakim krvarenjem
- smanjen broj leukocita (leukopenija)
- smanjen broj eritrocita
- zastoj isticanja žući (kolestaza)
- inflamacija jetre (hepatitis)
- povišen nivo azotnih jedinjenja (karbamida) u krvi i kreatinina u plazmi
- povećano mokrenje tokom noči (nokturija)
- privremeno povećanje dojke (ginekomastia)
Nepoznata (frekvencija ne može da se utvrdi na osnovu podataka koji su na raspolaganju)
- povećani rizik od komplikacija u toku hirurške intervencije katarakte (Intra-operativni sindrom mekog irisa;
ISMI)
- poremećaj ukusa (disgeuzia)
Ako neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta.
5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE
Čuvanje
Držati lek Doxazosin Genericon van domašaja dece!
Da se čuva ispod 30 °C.
Rok upotrebe
Nemojte koristiti lek Doxazosin Genericon posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ili blisteru posle
skračenice “EXP”. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka
Ako vam lekar preporučuje da prekidate terapiju sa ovim lekom, preostale tablete vratite kod farmaceuta sa
ciljem osiguranja. Zadržite tablete samo u slučaju da vaš lekar to zahteva. Ove mere će pomoći u zaštiti okoline.
DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA
Januar, 2013
Download

Kliko ketu per ta shkarkuar fleteudhezimin