PEN-V GENERICON Film tableta
FLETUDHËZIM PËR PACIENTË
Lexojeni të gjithë përmbajtjen e kësaj fletudhëzimje me kujdes para se të përdorni këtë bar.
Mbajeni këtë fletudhëzim. Ju mund të keni nevojë ta lexoni përsëri më vonë.
Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, ju lutem drejtohuni mjekut tuaj ose farmacistit.
Ky bar është përshkuar për ju personalisht prandaj nuk duhet t’ua jepni të tjerëve. Ai mund të jetë i dëmshëm për ta
edhe nëse simptomat e tyre janë të njëjta me tuajat. Informoni mjekun tuaj ose farmacistin nëse ndonjë nga efektet
anësore bëhet serioz, ose vëreni ndonjë efekt anësor tjetër i cili nuk është i shënuar në këtë fletudhëzim
Kjo fletudhëzim përmban:
1. Çka është PEN-V Genericon - dhe për çka përdoret
2. Çka duhet të dini para se të përdorni PEN-V Genericon
3. Si përdoret PEN-V Genericon
4. Efektet anësore të mundshme
5. Ruajtja dhe afati i përdorimit
6. Informata tjera
Përmbajtja e substancës aktive:
1 Film-tabletë përmban 986,85 mg fenoksimetilpenicilinë-kalium (ekuivalent me 1.500.000 IU
fenoksimetilpenicilinë dhe 99,3 mg kalium).
Substancat tjera ndihmëse:
Bërthama e tabletës: povidon, amidon misri, kopovidon, krospovidon, vaj ricini i hidrogjenizuar, dioksid silici
koloidal, stearat magnezi.
Mbështjella e tabletës: hipromelozë, dioksid titani (E 171), makrogol 400 dhe 6000, acidi citrik, aromë portokalli,
aspartam (E 951).
Emri dhe adresa e prodhuesit:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, AUSTRIA
[email protected], www.genericon.at
Emri dhe adresa e mbajtësit të autorizim marketingut:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, AUSTRIA
[email protected], www.genericon.at
1.Çka është PEN-V Genericon - dhe për çka përdoret
PEN-V Genericon 1,5 Mio I.U. është antibiotik që i takon grupit të penicilinave dhe përdoret për trajtimin e
infeksioneve bakteriale.
Paketimi:
PEN-V Genericon 1,5 Mio. I.U. janë film-tableta të bardha të zgjatura me një vijë ndarëse në njërën anë. Tableta
mund të ndahet në dy pjesë të barabarta.
PEN-V Genericon gjendet në paketime blister PVC/Aluminium me nga 12 dhe 30 copë.
Jo të gjitha paketimet mund të gjenden në treg.
Si vepron PEN-V Genericon
PEN-V Genericon është një antibiotik, i cili pengon rritjen e bakterieve të ndryshme përmes shkatërrimit
të strukturës së murit qelizor të këtyre bakterieve, prandaj mund të përdoret në mjekimin e infeksioneve të
ndryshme. PEN-V Genericon pas marrjes me rrugë orale, absorbohet shpejt nga zorrët dhe pothuajse në tërë sasinë
arrinë në qarkullimin e gjakut. Ekskretimi i barit bëhet nëpërmjet veshkave.
Kur përdoret PEN-V Genericon
PEN-V Genericon është i përshtatshëm për trajtimin e sëmundjeve infektive të lehta deri mesatare të rënda, të
cilat shkaktohen nga mikroorganizmat të ndjeshëm në penicilinë. Këto infeksione përfshijnë:
Infeksionet e traktit të sipërm dhe poshtëm respirator:
- Skarlatina
- Inflamacioni i fytit dhe tonzilleve (bajameve)
- Inflamacioni akut i veshit të mesëm dhe sinuziti
- Bronkiti, pneumonia
Infeksionet e lëkurës
- Erizipela (erysipelas), erizipeloidi
- Impetigo, furunkuloza, abscesi, ulceracionet planare (flegmona)
- Format e mëhershme të sëmundjes Lyme me skuqje të syve (erythema chronicum migrans)
Infeksionet e tjera
- Plagët nga kafshimi i shtazëve (psh.. plagët në fytyrë ose plagët e thella në duar)
- Djegiet
Profilaksia e infeksioneve
- Ndaj bakterieve të caktuara (streptokokë) që kanë për pasojë sëmundjet si ethet reumatike, çrregullime të
lëvizjeve (chorea), ose inflamacion të veshkave dhe në shtresën e mbrendshëm të murit të zemrës (endokarditi).
- Te gjendjet që shkaktohen nga përhapja e bakterieve pas intervenimeve të vogla kirurgjike, psh. tonsillektomia
ose nxjerrja e dhëmbit
- Nga bakteriet e caktuara (pneumokokë) te fëmijët me drepanocitoze (sëmundje e trashëguar e qelizave të
kuqe të gjakut).
2.Çka duhet të dini para se të përdorni PEN-V Genericon
PEN-V Genericon nuk duhet të aplikohet nëse:
- nëse jeni alergjik (hipersenzitiv) ndaj fenoksimetilpenicilinës, apo ndaj penicilinave të tjera ose ndaj ndonjë prej
substancave tjera të PEN-V Genericon.
Informoni menjëherë mjekun tuaj nëse keni patur ndonjë reaksion alergjik ndaj ndonjë bari tjetër.
Kujdes i veçantë gjatë kohës së aplikimit të PEN-V Genericon kërkohet:
Ju lutemi ti raportoni menjëherë mjekut tuaj shenjat e parat të efekteve anësore (psh. skuqja e lëkurës, lodhja e
rëndë, pezmatim të fytit ose të gojës).
Në rast të paraqitjes së simptomave alergjike, në veçanti si kruarje, ethe, urtikari, vështirësi në frymëmarrje,
frymëzënie, si dhe diarre ose dhimbjeve abdominale duhet menjëherë të këshilloheni me mjekun.
Informoni menjëherë mjekun tuaj nëse keni patur reaksione të mëhershme alergjike ndaj disa antibiotikëve të
caktuar (cefalosporinave)
Nëse keni alergji (= hipersenzitivitet) ose astmë alergjike apo rinit alergjik, ose vuani nga mononukleoza
infektive (sëmundje e shkaktuar nga virusët) ose leukemia akute limfatike (një lloj i caktuar i sëmundjes së
qelizave të bardha të gjakut), atëherë duhet të informoni mjekun tuaj.
Në sëmundjet e rënda gastrointestinale të përcjellura me barkqitje ose vjellje, absorbimi i film-tabletave PEN-V
Genericon në organizëm nuk është i mjaftueshëm. Prandaj ju duhet ti tregoni menjherë mjekut tuaj në rast të
paraqitjes së këtyre shenjave.
Për parandalimin e paraqitjes ose për parandalimin e rikthimit të etheve reumatike ose për të shmangur
përhapjen e mundshme të bakterieve mbas intervenimeve kirurgjike të vogla psh. tonsillektomia apo mbas
heqjes së dhëmbit, mund të jetë e nevojshme që mjeku juaj t`jua dyfishojë dozën e barit.
Nëse ju merrni PEN-V Genericon për një periudhë më të gjatë, atëherë mjeku juaj mund të kërkoj teste të
pasqyrës së gjakut, të funksionit të mëlçisë dhe veshkave. Ju lutemi që të keni parsysh se testimet e kërkuara nga
mjeku janë esenciale.
Gjatë mjekimit të zgjatur mund të paraqitet rritja e prevalencës së bakterieve ose mikozave jo të ndieshme ne
fenoksimetilpenicilinë. Prandaj informoni mjekun tuaj menjehërë në rast të problemeve të papritura, në mënyrë
që mjeku juaj të vendosë mbi kursin e mëtejshëm të terapisë.
Informoni mjekun tuaj menjëherë në rast të paraqitjes së barkqitjes së vazhdueshme të rëndë gjatë apo mbas
mjekimit me PEN-V Genericon. Këto simptoma mund të tregojnë për parqitjen e një sëmundje të rrallë shumë
të rëndë të zorrëve. Mjeku i juaj do të fillojë me trajtimin e duhur. Barnat që inkibojnë peristaltikën e zorrëve
nuk duhet aplikuar.
Ndërveprimi me testet laboratorike:
Fenoksimetilpenicilina mund shkaktojë rezultate pozitive të rrejshme në disa metoda të përcaktimit të sheqerit,
proteinave dhe urobilinogjenit (produkt i zbërthimit të bilirubinës) në urinë. Nëse juve ju duhet të bëni analiza
të tilla atëherë tregoni mjekut tuaj që jeni duke marrur PEN-V Genericon.
Marrja e PEN-V Genericon me barna të tjera
Ju lutem informoni mjekun apo farmacistin tuaj nëse jeni duke marrur ose keni marrur kohëve të fundit barna
tjera, duke përfshirë edhe barnat pa recetë mjeku.
Efekti i disa barnave të caktuara mund të rritet apo zvogëlohet gjatë terapisë me PEN-V Genericon, edhe nëse
këto barna i merni në kohë të ndryshme.
Konsultohuni me mjekun tuaj apo farmacistin, nëse merrni PEN-V Genericon në të njëjtën kohë me barna të
tjera si psh me:
- Barna anti-inflamatore, barna për uljen e temperaturës (fenilbutazon, aspirinë, indometacinë, sulfinpirazon)
- Barna kundër gihtit (probenecid) apo kundër reumës
- Antibiotikë të tjerë
- Metotreksat (i përdorur për trajtimin e kancerit dhe të sëmundjeve autoimune)
Sikur me antibiotikët e tjerë, edhe gjatë marrjes së PEN-V Genericon mund të zvogëlohet siguria e
kontraceptivëve oral (pilulave). Prandaj rekomandohet përdorimi shtesë i kontraceptivëve jo-hormonal.
Përdorimi i PEN-V Genericon me ushqime dhe pije
Marrja e film-tabletave të bëhet 1 orë para shujtës së ushqimit me një gotë ujë, tabletat duhet gëlltitur pa u
përtypur.
Nëse PEN-V Genericon merret me ushqim, atëherë absorbimi i barit nga zorrët në qarkullimin e gjakut
zvogëlohet. Prandaj marrja PEN-V Genericon nuk duhet bërë gjatë shujtave të ushqimit.
Shtatzënia dhe laktacioni
Këshillohuni me mjekun apo farmacistin tuaj para se të merrni ndonjë bar.
PEN-V Genericon mund të përdoret gjatë shtatzënisë. Gjatë shtatzënisë mjeku cakton dozën e barit.
Nuk ekzistojnë përshkrime të mëparshme për efektet e dëmshme të barit te gratë shtatzëna, fëmijët e
porsalindur apo të fetusit.
Penicilina kalon në sasi të vogla në qumështin e gjirit të nënës prandaj foshnjet e ushqyera me qumësht të gjirit
mund të përjetojnë barkqitje, infeksione fungale me kandida, si dhe reaksione të hipersenzitivitetit ndaj barit..
Informoni mjekun tuaj nëse jeni shtatzënë, nese mendoni se mund të jeni shtatzënë, nëse planifikoni të mbeteni
shtatzënë apo nëse ushqeni foshnjën me gji.
Efektet mbi aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri
PEN-V Genericon nuk ka efekt apo ka ndikim të papërfillshëm në aftësinë e drejtimit të automjeteve dhe punës
me makineri.
Informacione të rëndësishme mbi disa nga substancat ndihmëse të PEN-V Genericon
PEN-V përmban aspartam, një burim i fenilalaninës, që mund të jetë i dëmshëm nëse vuani nga fenilketonuria
(çrregullim metabolik i trashëguar).
Ky bar përmban 99,3 mg kalium për një film-tabletë. Nëse vuani nga çrregullimi i funksionit të veshkave apo
jeni në një dietë të kontrolluar kaliumi (dietë me nivel të ulët kaliumi), duhet të keni parasysh para se të merrni
këtë bar
3.Si përdoret PEN-V Genericon
Gjithmone duhet të merrni PEN-V Genericon saktësisht ashtu siç ju është përshkruar nga mjaku juaj.
Konsultohuni me mjekun tuaj apo farmacistin për çdo paçartësi. Nëse nuk ju është përshkruar ndryshe, doza e
zakonshme është:
Fëmijët nën moshën 12 vjeç
Doza tek fëmijët është 50.000 - 100.000 I.U. fenoksimetilpenicilinë për kg peshë trupore në ditë. Doza e saktë
përcaktohet nga mjeku juaj.
Për foshnjat dhe fëmijët e vegjël aplikohen doza më të vogla, dhe janë në dispozicion format farmaceutike në
gjendje të lëngët.
Adoleshentët (mbi 40 kg) dhe të rriturit (nën 60 kg)
Për këtë grup pacientësh gjenden doza të tjera të barit.
Të rriturit (mbi 60 kg)
3 herë nga 1 film-tabletë PEN-V Genericon 1,5 Mio. I.U., në ditë.
Zakonisht PEN-V Genericon merren në 3 deri 4 doza të ndara në mënyrë të barabartë gjatë ditës.
Në sëmundjë të rënda mjeku mund t`jua rrisë dozën.
Rekomandime të veçanta të dozimit për profilaksën e sëmundjeve të caktuara
- Profilaksa ndaj infeksioneve komunitare me streptokokë (psh. angina, skarlatina): doza e njëjtë e rekomanduar
për mjekin e sëmundjeve, e marrur për 10 ditë rresht mund të parandalojë shfaqjen e sëmundjes.
- Për të parandaluar përhapjen e bakterieve në qarkullimin e gjakut (pas intervenimeve kirurgjike të vogla, psh
pas tonsillektomisë apo pas heqjes së dhëmbit): te të rriturit jepen përafërsisht 1 orë para operacionit 2
film-tableta PEN-V Genericon 1 Mio. I.U., pastaj 1 film tabletë gjashtë orë pas intervenimit kirurgjik.
Pacientët me ekskretim të kufizuar
Për shkak të përputhshmërisë së mirë të PEN-V Genericon në sëmundjet e mëlçisë dhe veshkave nuk ka nevojë
për zvogëlim të dozës së barit. Ju duhet ti tregoni mjekut tuaj për praninë e këtyre sëmundjeve në mënyrë që ai
të mund të kujdeset individualisht për ju.
Mënyra e përdorimit
Film-tabletat duhet të merren pa u përtypur dhe me shumë ujë, 1 orë para shujtave të ushqimit.
Kohëzgjatja e përdorimit
Kohëzgjatja e terapisë duhet përcaktuar në mënyrë individuale nga mjeku i juaj. Pas përmirësimit të simptomave
klinike, terapia duhet të vazhdohet edhe 2 - 3 ditë. Në infeksionet streptokoksike (psh. Anginë, Skarletinë)
kohëzgjatja e trajtimit është 10 ditë.
Nëse përdorni PEN-V Genericon më shumë sesa duhet
Nëse keni marrë më shumë filmtableta seç duhet atëherë duhet të kontaktoni mjekun tuaj.
Në raste mbidozimit aksidental të dozave të mëdha, zakonisht nuk paraqiten shenjat e helmimit. Nëse rast të
mbidozimit me PEN-V Genericon pritet të rritet incidenca e çrregullimeve gastrointestinale ose një inflamacion
i zorrës së trashë (koliti pseudomembranoz).
Nëse keni harruar të merrni PEN-V Genericon
Nëse keni harruar të merrni një dozë të barit, atëherë herën e ardhshme mos e dyfishoni dozën për të
kompenzuar dozën e harrur.Vetëm vazhdoni ta merrni barin sipas orarit të zakonshëm.
Nëse ndërpreni papritmas marrjen e PEN-V Genericon
Edhe nëse shfaqet një përmirësim i simptomave të sëmundjes ose largohet dhimbja, trajtimi me PEN-V
Genericon nuk duhet të ndërpritet apo ndryshohet në asnjë mënyrë vetë pa vendimin e mjekut, në mënyrë që
të parandalohet përkeqësimi apo rikthimi i sëmundjes.
Nëse keni pyetje tjera për përdorimin e këtij bari pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.
4.Efektet anësore të mundshme
Si çdo bar tjetër edhe PEN-V Genericon mund të shkaktoj efekte anësore, ndonëse nuk shfaqen në të gjithë
pacientët.
Informoni mjekun tuaj apo farmacistin nëse ndonjë nga efektet anësore është serioz apo nëse vëreni ndonjë
efekt tjetër anësor i cili nuk është i përshkruar në këtë fletudhëzim.
Vlerësimi i efekteve anësore beëhet sipas këtyre frekuencave të manifestimit;
Shumë shpesh: më shumë se 1 në 10 pacientë
Shpesh: 1 deri në 10 në 100 pacientë
Ndonjëherë: 1 deri në 10 në 1.000 pacientë
Rrallë: 1 deri në 10 në 10.000 pacientë
Shumë rrallë:
më pak se 1 në 10.000 pacientë
Nuk dihet: nuk mund të llogaritet në të dhënat që janë në dispozicion
Efektet në sistemin e gjakut dhe limfatik
Shumë rrallë: Anemia (anemia hemolitike), zvogëlimi ose ulja e rrezikshme e leukociteve (leukopenia,
agranulocitoza), proliferimi i leukociteve (eozinofilia), zvogëlimi i numrit të trombociteve (trombocitopenia)
Çrregullimet e sistemit imunitar
Shpesh: Reaksione alergjike zakonisht në formën e reaksioneve të lëkurës (psh.. skuqje, kruarje, urtikari). Një
reagim i menjëhershëm i lëkurës tregon zakonisht për një reaksion alergjik ndaj penicilinës. Ndërpreni marrjen
e barit dhe informoni menjëherë mjekun tuaj.
Shumë rrallë: Reaksione të rënda hipersenzitive (shoku anafilaktik) me kollaps cirkulator dhe ethe të barnave,
dhimbje të nyjeve, edemë angioneurotike, edemë të laringut, palpitacione të zemrës, frymëzënie, sëmundja e
serumit, vaskuliti alergjik, rënie e tensionit të gjakut, astmë, skuqje e lëkurës si dhe ankesa gastrointestinale. Kur
bari merret me rrugë orale manifestimi i këtyre reaksioneve është më i rrallë dhe më i lehtë sesa në formë
injeksioni.
PEN-V GENERICON Film tableta
Te pacientët që vuajnë nga sëmundjet fungale, mund të paraqiten reaksione alergjike për shkak të ndërlidhjes së
mundshme mes metabolizmit të kërpurdhave në lëkurë dhe alergjenit të penicilinës.
Çrregullimet e traktit gastrointestinal
Shpesh: Nauze, diarre, të vjella, presion në lukth, inflamacion i mukozës orale dhe gjuhës, humbje oreksi, dhimbje
barku dhe gazra në zorrë.
Rrallë: Gjuha e nxirë, çrregullimi i shijës, tharje goje, inflamacioni dhe ulcerat në gojë, ezofag dhe në mukozën e
zorrëve.
Frekuenca nuk dihet: Nëse gjatë trajtimit shfaqen diarre, atëherë duhet të dyshohet në kolitin
pseudomembranoz (shiko pjesën e 2-të „Çka duhet të dini para se të përdorni PEN-V Genericon“).
Çrregullimet e lëkurës dhe indit nënlëkuror
Nganjëherë: Urtikari, skuqje, kruarje.
Rrallë: Reaksione alergjike të lëkurës në formë urtikave, skuqje e lëkurës, inflamacion lëkure, edemë lëkure dhe
erupcione në lëkurë (edemë angioneurotike, eritemë multiforme, dermatiti eksfoliativ)
Frekuenca nuk dihet: Sindroma Lyell, pemfigoidi.
Mund të paraqitet rrezik i rritur për lezione inflamatore në trajtimin e infeksioneve virale dhe sëmundjeve
shoqëruese, sidomos në mononukleozën infektive dhe leukeminë limfatike.
Çrregullimet e indit lidhor, muskoskeletor dhe të kockave
Rrallë: Dhimbje të nyjeve
Çrregullimet e përgjithshme dhe në vendin e administrimit
Rrallë: Ethe
Testet laboratorike
Shumë rrallë: Testi pozitiv direkt i Coombs-it (test i gjakut për përcaktimin e antitrupave të ndaj qelizave të
kuqe të gjakut).
5.Ruajtja dhe afati i përdorimit
Ruajtja
Të ruhet nën 25°C.
Të ruhet në kutinë e vet origjinale pët ta mbrojtur nga drita.
Bari te mbahet larg nga kontakti me fëmijët!
Afati i përdorimit
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit të shtypur në folien blister dhe në paketim. Afati i
përdorimit i referohet datës së fundit të muajit.
Ky bar nuk duhet të hidhet në kanalizim apo në mbeturinat e shtëpisë. Pyesni farmacistin tuaj se si duhet larguar
bari që nuk ju nevojitet. Këto masa shërbejnë për mbrojtjen e ambientit.
Mënyra e dhënies së barit
Bari jepet vetëm me recetë mjeku
Data e fundit e revidimit të tekstit:
Maj 2013
PEN-V Genericon film-tablete
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake
bolesti slične Vašim.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primitetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvo,
molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
U ovom uputstvu:
1. Šta je lek PEN-V Genericon i čemu je namenjen
2. Šta morate da znate pre nego što uzmete lek PEN-V Genericon
3. Kako se upotrebljava lek PEN-V Genericon.
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek PEN-V Genericon
6. Dodatne informacije
Sadržaj aktivne substance:
Svaka tableta sadrži 986.85,9 mg fenoksimetilpenicilin kalijum (ekvivalent 1.500.000 I.U. i 99,3 mg kalijuma).
Sadržaj pomoćnih supstanci:
Jezgro tablete: Povidon, kukuruzni skrob, kopovidon, krospovidon, hidrogenirano ricinusovo ulje, koloidni silicijum
dioksid, magnezijum stearat.
Ovojnica tablete: Hipromeloza; titanijum dioksid (E171), makrogol 400 i 6000, limunska kiselina, pomorandžina
aroma, aspartam (E951).
Naziv i adresa proizvođača:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, AUSTRIA
[email protected], www.genericon.at
Naziv i adresa nosioca ovlašćenja za marketing:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, AUSTRIA
[email protected], www.genericon.at
1. Šta je PEN-V Genericon i čemu je namenjen
PEN-V Genericon 1.5 Mio I.U. je antibiotik koji pripada skupini penicilina i primenjuju se u lečenju bakterijskih
infekcija.
Pakovanje:
PEN-V Genericon 1 Mio I.U. su bele duguljaste tablete sa podeljenom linijom na obe strane. Tableta može se
podeliti na jednake polovine.
PEN-V Genericon je dostupan u PVC/aluminijum blister pakovanja od 12 i 30 tableta.
Sve vrste pakovanja ne mogu se nači u tržište.
Kako deluje PEN-V Genericon
PEN-V Genericon je antibiotik koji sprečava razvoj različitih bakterija koji deluje tako da ometa izgradnju
strukturu ćelijskog zida bakterija, i stoga može se primeniti za lečenje različitih bolesti.
Kada se PEN-V Genericon upotrebljava
PEN-V Genericon je pogodan za lečenje blage do umereno teške infektivne bolesti koje su uzrokovane
patogenima osetljivi na penicilin. Ovo uključuje:
Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta:
- Šarlah
- Upala grla, krajnici (tonsilitis)
- Upala srednjeg uha i sinusitis
- Bronhitis, upala pluća
Infekcije kože
- Erizipela (erisipelas), erizipeloid
- Impetigo, Gnojni čirevi (furunkuli), apces, planarna ulceracije (flegmona)
- Ranu formu Lajmske-bolesti sa eritemom migrans (hronična eritema migrans)
Druge infekcije
- Rane od ujeda životinje (npr. rana lica ili duboke rane ruke)
- Opekotine
Profilaksa infekcija
- Infekcije sa nekim bakterijama (streptokoka) i njihove posledica, kao što su reumatske groznice, upala zgloba,
poremećaji pokreta (horea) ili upala bubrega i unutrašnjeg endokardiuma srca.
- Koje su uzrokovana od širenja bakterija posle male hirurške operacije, na primer, uklanjanje krajnika ili vađenje
zuba
- sa nekim bakterijama (pneumokoka) u dece sa anemijom srpastih ćelija (nasleđeni poremećaj crvenih krvnih
čelija).
Šta morate da znate pre početka upotrebe PEN-V Genericon
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, ako ste
preosetljivi na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
Kada ne smete uzimati lek PEN-V Genericon
Ako ste preosetljivi (alergični) na fenoksimetilpenicilin, druge grupe penicilinskih lekova ili bilo kojih drugih
komponenta leka PEN-V Genericon.
Obavestite svog lekara odmah ako ste ikada imali alergiju na neki farmaceutski proizvod.
Obratite posebnu pažnju kada se uzimate PEN-V u ove slučajeve:
Prijavite odmah pojave neželjenih efekata (npr. osip na kožu, težak umor, bol u grlu ili rane usta) svom lekaru.
U slučaju pojave alergijskih simptoma, posebno svraba, jeza, urtikarije, teško disanje, stezanje trbuha i proliv ili
bolovi u stomaku, treba odmah konsultirati lekar.
Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ukoliko imali prethodne simptome neke reakcije preosetljivosti (alergije)
na određene antibiotike (cefalosporini).
Ako već imate alergiju (preosetljivost) ili diagnoziranu alergijsku astmu ili polensku groznicu, ili patite od
žlezdane groznice (zbog virusa bolesti) ili imate akutnu limfocitnu leukemiju (bolesti belih vrsta krvnih čelija),
trebalo bi da obavestite svog lekara.
U teškim gastrointestinalnim oboljenjima sa trajnim prolivom ili povraćanje, absorbcija PEN-V Genericon tablete
na organizam nije dovoljna. Recite odmah svom lekaru ako imate ove simptome.
Za profilaksu bolesti ili profilasku relapsa reumatske groznice ili da bi se sprečava umnožavanje bakterija tokom
male hiruške operacije, kao što su uklanjanje krajnika ili vađenje zuba, možda će biti potrebno za vaš lekar da
udvostruči dozu.
Ako uzimate PEN-V Genericon u dužem vremenskom periodu, vaš lekar može da traži analize krvi, funkcije
jetre, testove funkcije bubrega i medicinski pregled. Molim vas imajte u vidu da lekarski pregledi su od
suštinskog značaja.
Dugoročne lečenje može dovesti do rasta prevalencije neosetljive bakterije ili gljivice na fenoksimetilpenicilin.
Obavestite svog lekara ako dešavaju tako neočekivanih problema, tako da lekar može odlučiti o daljem toku
terapije.
Obavestite odmah svog lekara ako se prijava težak, uporan proliv tokom ili posle tretmana sa PEN-V Genericon.
Ovi simptomi mogu da ukazuju na retko prisustvo veoma ozbiljnih crevnih bolesti.Vaš lekar će pokrenuti
odgovarajući tretman. Lekovi koji inhibiraju crevnu peristaltiku ne treba ga primenjivati.
Uticaj na laboratorijske testove:
Fenoksimetilpenicilin može uzrokovati lažno pozitivne rezultate u određenim metodama za određivanja šećera
i proteina i urobilinogena (proizvoda degradacije bilirubina) u mokraći. Ako ovi testovi treba da se sprovede,
obavestite svog lekara da uzimate Pen-V Genericon.
Upotreba PEN-V tableta sa hranom i pićima
PEN-V treba preduzeti 1 sat pre obroka sa čašom vode, tabletu treba progutati celu, bez žvakanja.
Ako PEN-V Genericon se uzima uz hranom, smanjuje apsorpcija leka iz creva u krv. Prema tome, ne treba uzeti
PEN-V Genericon istovremeno sa hranom.
Primena u trudnoći i dojenju
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Ako ste trudna ili sumnjate da ste trudna, vi treba da obavestite svog lekara ili farmaceuta pre uzimanja PEN-V
Genericon.
PEN-V Genericon može da se upotrebljava u toku trudnoće. Tokom trudnoće, lekar odlučuje za dozu leka.
Tokom tretmana sa PEN-V, prethodno nisu opisani štedni efekti za trudnice, fetus ili novorođenče.
Penicilini ekskretuju se u malim količinama u majčinom mleko, tako da novorođenče koje doje sa majčinom
mleko mogu imati proliv ili gljivične infekcije sa kandidom, a može doči do senzibilizacija deteta na lek.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima
PEN-V Genericon nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili upravljanja
mašinama.
2. Što morate znati o pomoćnim materijama koje sadrži PEN-V Genericon
PEN-V sadrži aspartam, izvor fenilalanina, koji može biti štetan ako bolujete od fenilketonurije (nasledni
metabolički poremećaj).
Ovaj lek sadrži 99,3 mg kalijum po tableti. Ako patite od oštećenog funkcija bubrega ili od nekontrolisane dijete
kalijuma (dijeta sa niskim nivo kalijuma), trebalo bi da to uzeti u obzir.
Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne uzmite, kao i na lekove koje planirate da
uzimate u budućnosti. Molimo vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki
drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Dejstva nekih lekova može biti ojačana ili oslabljena tokom upotrebe PEN-V Genericon, čak i ako uzimate ove
lekove u različito vreme.
Pitajte svog lekara ili farmaceuta da li možete uzeti Pen-V Genericon ako istovremeno uzimate i druge lekove,
kao što su
- Anti-inflamatorne lekove za snižavanje temperature (fenilbutazon, aspirin, indometacin, sulfinpirazon)
- Lekovi za lečenje gihta (Probenecid) ili reumatizam
- Ostali antibiotici
- Metotreksat (koristi se u lečenju kancera i autoimunih bolesti)
Kao i kod drugih antibiotika, tokom upotrebe PEN-V Genericon, verovatno mogu biti menjen bezbednost
oralnih kontraceptiva (“pilula”). Zbog toga preporučuje se da se koriste dodatne ne-hormonske kontraceptive.
3. Kako se PEN-V Genericon upotrebljava
Ukoliko mislite da lek PEN-V Genericon suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Upotrebljavajte PEN-V Genericon tačno prema uputstvima vašeg lekara ili apotekara. Molimo vas pitajte vašeg
lekara ili apotekara ukoliko niste sasvim sigurni o načinu upotrebe leka.
Uzmi PEN-V Genericon tačno prema uputstvima vašeg lekara. Molimo proverite sa svojim lekarom ili
farmaceutom ukoliko niste sigurni. Ako vaš lekar ne vam preporučuje drugačije, uobičajena doza je:
Deca ispod 12 godina
Doza za decu je 50000-100000 I.U. Fenoksimetilpenicilin po kg telesne težine dnevno. Tačna doza če biti
determisana od lekara.
Za odojčad i mala deca manje doze su potrebne, zato tečni formi lekova su na raspolaganju.
Adolescenti (preko 40 kg) i odrasli (ispod 60 kg)
Različiti formi i doze lekova su na raspolaganju za ovu grupu bolesnika.
Odrasli (preko 60 kg)
3 x 1 PEN-V Genericon 1.5 milion I.U. tableta dnevno.
Normalno da PEN-V Genericon distribuira ravnomerno tokom celog dana, trebati uzeti u 3-4 podeljene doze.
U težim bolesti, vaš lekar može povećati dozu.
Posebne doziranje preporuke za profilaksu pojedinih bolesti
- U streptokoknih bolesti iz opšte popullacije (na primer, angine, šarlah): ista doza koja se koristi za lečenje
pacijenata, ako se preuzima za 10 dana, može da spreči pojavu bolesti.
- Da bi se sprečilo širenje bakterije u krvi (za male operacije kao što su uklanjanje krajnika ili vađenje zuba): Kod
odraslih, otprilike jedan sat pre operacije 2 tablete PEN-V Genericon 1,5 milion I.U., onda 1 tableta šest sati
posle operacije .
Bolesnici sa oštećenom izlučivanjem
U bolesti jetre ili bubrega obično zbog dobre kompatibilnosti PEN-V Genericon nije neophodno smanjenje dozu
leka. Potrebno je da obavestite Vašeg lekara, ako patite od takvih bolesti, tako da on može da brine za vas lično.
Vrsta aplikacije
Tabletu treba progutati celu 1 sat pre obroka, sa dosta tečnosti.
Trajanje terapije
Trajanje terapije mora biti individualizovana od strane lekara. Posle rezolucije kliničkih simptoma, tretman bi
trebalo nastaviti 2 - 3 dana. Kod streptokokne infekcije (npr., angine, šarlah), tretman traje 10 dana.
Ukoliko ste uzeli više leka PEN-V Genericon nego što bi trebalo
Ako uzmete previše tableta, obratite se lekaru.
Aksidentalno uzimanje velikih doza leka uglavnom neće manifestirati simptome trovanja. U slučaju prekomerne
doziranje PEN-V Genericon očekuje se porast incidencije želuca/crevne probleme ili upala debelog creva
(pseudomembranozni kolitis).
Ukoliko ste zaboravili da uzmete PEN-V Genericon
Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite sa upotrebom leka kao i obično.
Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate PEN-V
Iako može doči do poboljšanje simptoma bolesti ili odsustvo bola, ne bi trebalo da prekinite tretman Genericon
PEN-V, bez sporazuma lekara koji odlučuje za tretman da se promeni ili prekini, inače može doči do daljeg
pogoršanja ili ponavljanje bolesti.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
4. Neželjena dejstva leka
Lek PEN-V Genericon, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se one ne moraju ispoljiti kod
svih.
Ukoliko neka neželjena dejstva postaju ozbiljni ili primetite neka neželjena dejstva koje nisu
navedene u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
Učestalost dole navedenom tekstu je definisan koristeći sledeći dogovor:
Veoma česta: više od 1 na 10
Česta: 1 do 10 od 100
Uobičajena: 1 do 10 od 1000
Retka: 1 do 10 od 10,000
Veoma retka: manje od 1 u 10.000
Ne zna: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka.
Krv i limfni system
Veoma retka: anemija (hemolitička anemija), smanjenje ili opasna smanjenje belih krvnih čelija (leukopenija,
agranulocitoza), proliferacija belih krvnih čelija (eozinofilija), smanjenje trombocita (trombocitopenija).
Poremećaji imunog sistema
Česta: alergijske reakcije, najčešće u vidu reakcije na koži (npr. osip, svrab, koprivnjača). Neposredne reakcije
kože obično ukazuju na alergijsku reakciju na penicilin. Prestanite da uzimate taj lek i odmah obavestite svom
lekaru.
Veoma retka: Opasne reakcije preosetljivosti (anafilaktički šok) sa cirkulatornim kolapsom i groznica leka, bol
u zglobovima, angioneurotični edem, otok larinksa, lupanje srca, otežano disanje, serumski bolest, alergijski
vaskulitis, promene krvnog pritiska, astma, osip na koži i gastro-intestinalne tegobe.
Ako lek se uzima oralno, ove reakcije biče ređe i blaže nego tokom ubrizgavanja leka.
Kod pacijenata koji boluju od gljivičnih oboljenja, može doči do alergijske reakcije kože zbog moguće interakcije
između produkata metabolizma gljivica i penicilina.
Poremećaji digestivnog trakta
Česta: mučnina, proliv, povraćanje, abdominalni napetost, upala usta i jezika, gubitak apetita, bolove u stomaku i
nadimanje.
Retka: Crni dlakavi jezik, poremećaji ukusa, suva usta, upala i ulceracije usta, jednjaka i creva sluznice.
PEN-V Genericon film-tablete
Frekvencija nije pozntata: Ako proliv javlja se u toku lečenja, treba dati mogućnost pseudomembranoznog
kolitisa (vidi poglavlje 2 “ Šta morate da morate da znate pre početka upotrebe PEN-V Genericon”).
Kože i potkožnog tkiva
Uobičajena: urtikarija, osip, svrab.
Retka: Alergijske reakcije na koži u obliku osipa, osip na koži, upala kože, oticanje i mehuriči kože (angioedem,
eritema multiforme, eksfolijativni dermatitis)
Frekvencija nije poznata: Lyell sindrom, Pemfigoid.
Postoji povećan rizik za inflamatorne lezije tokom lečenje virusnih infekcija, kod istovremenog oboljenja,
posebno u glandularnim groznicu i limfocitne leukemije.
Mišićno-skeletnog i vezivnog tkiva
Retka: bol u zglobu.
Opšti poremećaji i poremećaji u mesto administriranje leka
Retka: groznica.
Laboratoriske testovi
Veoma retka: pozitivan direktni Coombs-ov test (test krvi za određivanje antitela na crvenim krvnim čelije).
5. Čuvanje i rok upotrebe
Čuvanje
Lek čuvati na temperaturi do 25°C
Lek treba čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.
Držite lek van domašaja dece.
Rok upotrebe
Nemojte upotrebiti lek posle isteka roka upotrebe štampanog na blisterima leka i na pakovanju. Datum isteka se
odnosi na poslednji dan tog meseca.
Lek ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više
nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Način izdavanja leka
Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
Datum poslednje revizije teksta uputstva
Maj 2013
Download

PEN-V GENERICON Film tableta