CRNA GORA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj : 5
Danilovgrad,27.03.2014. god.
Na osnovu člana 3 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG»,
br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i
„Sl. list CG“, broj 46/11 i 14/14), Opštinska izborna komisija Danilovgrad na sjednici
održanoj 27.03.2014. godine, utvrdila je i javno objavljuje:
IZBORNI KALENDAR
SVIH ROKOVA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI PREDVIĐENIH IZBORNIM
ZAKONODAVSTVOM ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD
KOJI ĆE SE ODRŽATI 25.05.2014. GODINE
1. Odluka o potrebnom broju potpisa birača za podršku Izbornoj listi.
2. Otvaranje Knjige potpisa birača za podršku izbornoj listi - rok odmah po
podnošenju obavjštenja ili zahtjeva.
3. Dostavljanje Izbornih lista OIK - rok najranije 20 dana od dana raspisivanja
izbora - najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora.
4. Utvrđivanje da li je izborna lista podnešena u predviđenom roku i da li je
sastavljena u skladu sa Zakonom – rok odmah po prijemu Izborne liste.
5. Zaključak o otklanjanju nedostataka izborne liste – rok 48 sati po prijemu
Izborne liste – rok za otklanjanje nedostataka 48 sati po prijemu Zaključka.
6. Rješenje o odbijanju liste kada nijesu otklonjeni nedostaci – rok 24 sata od
roka za ispravljanje nedostataka.
7. Rješenje o proglašenju Izborne liste koja nema nedostataka ili su nedostaci
otklonjeni - rok odmah bez odlaganja se dostavlja podnosiocima liste.
8. Nakon utvrđivanja redosleda na Zbirnoj izbornoj listi koji se utvrđuje žrijebom
Opštinska izborna komisija javno objavljuje istu – najkasnije 15 dana od dana
određenog za održavanje izbora.
9. Zaključak o ispunjavanju uslova Izborne liste za predstavnika u prošireni
sastav Opštinske izborne komisije – rok 48 sati od donošenja rješenja o
proglašenju izborne liste i dostavlja ga podnosiocu liste u roku od 24 sata od
donošenja Zaključka.
10. Opunomoćeni predstavnici učestvuju u radu Opštinske izborne komisije i
punovažno odlučuju - 20 dana od dana određenog za održavanje izbora.
11. Birački spiskovi se zaključuju najkasnije - 25 dana od dana određenog za
održavanje izbora i rješenje o zaključivanju istih lokalna samouprava dostavlja
Opštinskoj izbornoj komisiji u - roku 24 sata od donošenja rješenja, a
Opštinska izborna komisija u - roku 24 sata od prijema rješenja dostavlja
Državnoj izbornoj komisiji podatke o ukupnom broju birača.
12. Određivanje biračkih mjesta – rok najkasnije 20 dana od dana određenog za
održavanje izbora.
13. Oglašavanje biračkih mjesta – najkasnije 10 dana od dana određenog za
održavanje izbora.
14. Imenovanje Biračkih odbora – rok 10 dana prije dana određenog za
održavanje izbora.
15. Izmjene u sastavu Biračkih odbora - 12 sati prije otvaranja biračkog mjesta.
16. Rješenje o pravu predlaganja predstavnika u Birački odbor – rok najkasnije
15 dana od dana određenog za održavanje izbora i dostavlja ga podnosiocima
izbornih listi u - roku od 24 sata od donošenja.
17. Danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste Opštinska izborna
komisija Zaključkom utvrđuje koji podnosilac liste ispunjava uslove za
predstavnika u proširenom sastavu Biračkog odbora – rok 24 sata od
određivanja biračkog mjesta.
18. Podnosilac izborne liste odrediće opunomoćenog predstavnika u prošireni
sastav Biračkog odbora – 24 sata od dostavljanja obavještenja.
19. Opunomoćeni predstavnik učestvuje i punopravno odlučuje u radu Biračkog
odbora – 5 dana od dana određenog za održavanje izbora.
20. Preuzimanje izbornog materijala od strane Biračkog odbora – 48 sati prije
dana održavanja izbora.
21. Dostavljanje izbornog materijala od strane Biračkih odbora – 6 sati od
zatvaranja biračkog mjesta.
22. Objavljivanje prijevremenih rezultata od strane Opštinske izborne komisije –
12 sati od dostavljanja Izvještaja sa biračkih mjesta.
23. Utvrđivanje konačnih rezultata - 12 sati od isteka roka za podnošenje
prigovora, žalbi, odnosno konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po žalbi.
24. Konačni rezultati objavljuju se u Službenom listu – najkasnije 15 dana od
dana održavanja izbora.
25. Uvid u izborni materijal – 7 dana od dana održavanja izbora, odnosno 4 sata
po podnošenju zahtjeva za isti od strane podnosioca izbornih listi.
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
SEKRETAR
Vesna Bogićević.s.r.
PREDSJEDNIK
Milisav Nikolić.s.r.
Download

izborni kalendar svih rokova za sprovođenje izbornih