P R O P O Z I C I J E
ZA KUP CRNE GORE
U ODBOJCI
Član 1.
Kup Crne Gore u odbojci je tradicionalno, masovno takmičenje svih odbojkaških
klubova na teritoriji Crne Gore u kategoriji seniorki i seniora.
Član 2.
Takmičenje za Kup Crne Gore je obavezno takmičenje , za sve odbojkaške klubove
učlanjene u Odbojkaški savez Crne Gore.
Član 3.
Takmičenje za Kup Crne Gore organizuje i sprovodi Odbojkaški savez Crne Gore.
Član 4.
Takmičenje za Kup Crne Gore u odbojci počinje svake godine 01.decembra i mora da
se završi do 01.jula naredne godine. Odbojkaški savez Crne Gore je obavezan da dostavi
pismeni izvještaj o takmičenju CEV-u.
Član 5.
U Kup takmičenju Crne Gore u odbojci za seniorke i seniore učestvuju :
• Ekipe učesnice odbojkaških liga Crne Gore;
• Novoformirani odbojkaški klubovi koji su učlanjeni u OSCG;
Član 6.
Završni dio takmičenja za odbojkaški Kup Crne Gore održaće se u terminu koji se
određuje za svaku godinu Kalendarom takmičenja OSCG.
Član 7.
Utakmice osmine i četvrtfinala odbojkaškog Kup-a Crne Gore, igraju se po
poludirigovanom i dirigovanom sistemu. Igra se samo po jedna utakmica pri čemu dva kluba
(finalisti Kup-a CG iz prethodne godine) ne mogu da se sastanu međusobno, niti da budu
domaćini utakmica.
Član 8.
Polufinalne i finalna utakmica odbojkaškog Kup-a Crne Gore igraju se na Finalnom
turniru Kup-a Crne Gore, gdje se žrijebom određuju parovi polufinala,s tim da tehnički
organizator određuje redosljed polufinalnih utakmica.
Organizator Finalnog turnira Kup-a Crne Gore u odbojci je Odbojkaški savez
Crne Gore, koji na osnovu odluke Predsjedništva OSCG povjerava tehničku organizaciju
najboljoj ponudi po konkursu za organizaciju Finalnog turnira Crne Gore u odbojci.
Konkurs za tehničku organizaciju Finalnog turnira Kup-a Crne Gore u odbojci,
raspisuje se svake godine u vidu Aneksa ovih Propozicija po završetku ¼ Finala KUP-a
Crne Gore. Ukoliko niko od klubova učesnika ne aplicira za tehničku organizaciju
Finalnog turnira OSCG organizuje isti, a troškove organizacije i nagradnog fonda dijele
klubovi učesnici.
Član 9.
Pravo nastupa takmičara i članova stručnih štabova na utakmicama Kup-a Crne
Gore, uslovljeno je ispravnim takmičarskim legitimacijama, odnosno licencama, sa
važećim ljekarskim pregledom za takmičare.
Član 10.
Utakmice takmičenja za Kup Crne Gore u odbojci se igraju prema ovim
Propozicijama, važećim normativnim aktima OSCG i zvaničnim Pravilima odbojke.
Za sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama u završnom dijelu takmičenja
za Kup Crne Gore u odbojci primjenjivaće se važeće Propozicije takmičenja Prvih
odbojkaških liga Crne Gore.
Član 11.
Finalni turnir Kup-a Crne Gore u odbojci se može igrati samo u prethodno
prijavljenim dvoranama koje zadovoljavaju kriterijume OSCG i na način kako je to
predviđeno Propozicijama takmičenja za finala PLAY-OFF-a Prvih odbojkaških liga
Crne Gore.
Član 12.
Za ekipe koje se plasiraju u finale, pansion počinje na dan polufinalnih utakmica,
a završava se na dan finalne utakmice.
Za službena lica, pansion se završava na dan odigravanja finalne utakmice.
Član 13.
Na dan odigravanja utakmica svaka ekipa ima pravo na trening u trajanju od 60
minuta, s tim što trening mora biti završen najkasnije 5 sati prije početka utakmice.
Raspored održavanja treninga se određuje prema redosljedu odigravanja
utakmica.
Član 14.
Sudije u prvom dijelu takmičenja za Kup Crne Gore u odbojci određuje Vrhovni
sudija UOSCG.
Sudije završnog dijela takmičenja za Kup Crne Gore u odbojci određuje Vrhovni
sudija UOSCG, koji je istovremeno po funkciji i Vrhovni sudija Finalnog turnira.
Zapisničare i četiri linijske sudije određuje Vrhovni sudija Finalnog turnira.
Delegata za Finalni turnir Kup-a Crne Gore određuje Komesar takmičenja OSCG
koji je istovremeno po funkciji i Predsjednik žirija Finalnog turnira.
Član 15.
Obračun putnih troškova i takse za Sudije i Delegate, propisuje organ koji
sprovodi takmičenje. Putni troškovi se obračunavaju kao u Prvim odbojkaškim ligama
Crne Gore.
Na Finalnom turniru Kup-a Crne Gore za Delegata, Vrhovnog sudiju,
Predsjednika žirija, Linijske sudije i Zapisničare takse se određuju Aneksom Propozicija
koje izdaje Komesar takmičenja OSCG.
Član 16.
Žalbe na odigrane utakmice u Kup takmičenju Crne Gore u odbojci odnose se, na
način propisan Pravilnikom o takmičenju OSCG, organu koji sprovodi takmičenje.
Žalbe na Finalnom turniru Kup-a Crne Gore u odbojci podnose se Predsjedniku
žirija i njih rješava žiri (koji sačinjavaju Predsjednik žirija, Delegat turnira i Vrhovni
sudija turnira) po hitnom postupku.
Član 17.
Žalbe na prvostepeno rješenje u Kup takmičenju Crne Gore u odbojci podnose se
Predsjedništvu OSCG.
Drugostepeno rješenje po žalbi je konačno.
Član 18.
Kazne za neučestvovanje ili odustajanje od takmičenja za Kup Crne Gore,
propisuje organ koji sprovodi takmičenje (400,00 €).
Kazne za neučestvovanje ili odustajanje od takmičenja na Finalnom turnitu za
Kup Crne Gore se izriču automatski, a propisuje ih Komesar takmičenja OSCG u vidu
Aneksa ovih Propozicija za svaku godinu.
Član 19.
Pobjednik takmičenja za Kup Crne Gore u odbojci stiče naziv "POBJEDNIK
ODBOJKAŠKOG KUPA CRNE GORE" za seniorke-seniore za tu godinu i osvaja
pehar Odbojkaškog saveza Crne Gore.
Pobjednik odbojkaškog Kup-a Crne Gore stiče pravo takmičenja prema odluci
nadležne komisije CEV-a.
Član 20.
Nagradni fond koji ponudi tehnički organizator finalnog turnira po Konkursu se
dijeli po sljedećoj proporciji: 70% pobjedniku, 20% poraženoj ekipi i 10% OSCG .
Član 21.
Tumačenje ovih Propozicija daje Komesar takmičenja OSCG.
Podgorica, 12.09.2013.g
KOMESAR TAKMIČENJA OSCG
Rajko TIJANIĆ
PROPOZICIJE
PRVENSTVA CRNE GORE ZA MLAĐE KATEGORIJE
Član 1.
Prvenstvo Crne Gore za mlađe kategorije održava se u tri kategorije u muškoj i
ženskoj konkurenciji i to:
- Pionirke i pioniri
- Kadetkinje i kadeti
- Juniorke i juniori
Predturniri će se odigrati tokom novembra i decembra 2013.godine i marta i aprila
2014.godine; troškove suđenja snosi OSCG, a svaki klub iz grupe u obavezi je da organizuje
po jedan turnir.
Finalni turniri će se održati tokom maja mjeseca 2014.godine; tehnička organizacija
istih će se dodijeljivati po Konkursu; takmičenja će se održavati u dva dana sistemom svak
sa svakim ili po dogovoru učesnika sistemom polufinalnih utakmica; troškove finalnih
turnira će snositi klubovi učesnici, a organizator je dužan pored učešća snositi troškove
sudijskog kolegijuma i razliku do stvarnih troškova turnira.
Član 2.
Organizator takmičenja je Odbojkaški savez Crne Gore, koji organizaciju sprovodi
preko Komesara takmičenja OSCG, a tehnički organizator Prvenstva određuje se na osnovu
raspisanog Konkursa.
Član 3.
Pravo učešća na Prvenstvu imaju svi klubovi CG u muškoj i ženskoj konkurenciji s
tim što igračice-igrači mogu nastupati samo u ekipama po prethodnoj prijavi. Jedan klub
može nastupiti sa više ekipa, ali samo uz ispoštovanu procedure (spiskovi, igračice ekipe 2,
3 nemaju pravo nastupa za ekipu 1 koja jodeno može jedino doći do finalnog turnira ako to
ostvari rezultatom).
Svi prijavljeni klubovi komisijski će se žrijebom razvrstavati u grupe, a finalne
turnire će igrati po 4 prvoplasirana kluba sa prethodnih takmičenja.
Član 4.
Prvenstva Crne Gore za svaku kategoriju moraju biti završena do kraja takmičarske
godine.
Član 5.
Sistem takmičenja na Prvenstvu za mlađe kategorije prilagođavaće se broju
prijavljenih ekipa (Finalne turnire u svim kategorijama igraće po 4 ekipe jednokružno po
Bergeru).
Član 6.
Sistem bodovanja na prvenstvu je kao i u takmičenjima prvih i drugih liga Crne
Gore.
Član 7.
Osnov za sprovođenje Prvenstva su: Pravila odbojkaške igre, Pravilnik o takmičenju
OSCG, Pravilnik o registraciji odbojkaških klubova i igrača OSCG, ove Propozicije i Aneks
Propozicija, koji se izdaje pojedinačno za svaku kategoriju Prvenstva mlađeg uzrasta.
Član 8.
Pravo nastupa na prvenstvu mlađeg uzrasta po kategorijama imaju igračice i
igrači koji u godini održavanja Prvenstva navršavaju:
Pionirke - 14 godina starosti i mlađe (1999); Visina mreže 215 cm.
Kadetkinje - 16 godina starosti i mlađe (1998); Visina mreže 224 cm.
Juniorke - 18 godina starosti i mlađe (1996); Visina mreže 224 cm.
Pioniri
- 15 godina starosti i mlađi (1998); Visina mreže 230 cm.
Kadeti
- 17 godina starosti i mlađi (1997); Visina mreže 243 cm.
Juniori
- 19 godina starosti i mlađi (1995); Visina mreže 243 cm.
O eventualnoj izmjeni godišta prava nastupa, radi potreba selekcija OSCG,
Komesar takmičenja putem Službene informacije izbještava o tome Odbojkaške klubove
Crne Gore do 01. decembra tekuće takmičarske godine.
Član 9.
Za nastup na Prvenstvu ekipe moraju dostaviti popunjeni obrazac F-PO1-spisak
igrača, koji ovjerava Komesar takmičenja OSCG.
Član 10.
Pobjednik u svakoj kategoriji Prvenstva mlađeg uzrasta stiče naziv Prvaka Crne
Gore za tu godinu. OSCG dodjeljuje pehare i medalje za tri prvoplasirane ekipe.
Član 11.
Sva ostala pitanja koja se odnose na Prvenstvo mlađeg uzrasta biće regulisana
Aneksom Propozicija koji se izdaje za svaku kategoriju ponaosob.
Član 12.
Kazne za neučestvovanje, odustajanje ili neprisustvovanje završnom činu dodjele
pehara i medalja propisuje organ koji sprovodi takmičenje (od 50,00 do 200,00 €).
KOMESAR TAKMIČENJA OSCG
Rajko Tijanić, s.r.
Download

Propozicije za Kup i Prvenstva mlađih kategorija