Udruženje za pomoć i zaštitu interesa
mentalno i fizički oštećenih lica
„S TOBOM ZA NJIH”
Kanjiža
EGYÜTT VELED - ÉRTÜK
Értelmi és Testi Fogyatékosok
Érdekeit Védı és Segítı Egyesület
Magyarkanizsa
BIZNIS PLAN GRNČARSKE RADIONICE
ZA 2013. GODINU
Osnovni cilj
radionice
Rezime
Profil
udruženja
Ocena tržišne
pozicije
Marketing
plan
Menedžment
plan
Proizvodni
plan
Prodajni plan
Finansijski
plan
Plan razvoja
Organizovanjem
radionice
očuvamo i
razvijamo
svakodnevnog
sistemskog
psihofizičkog
razvoja i
aktivnosti OSI
- Preko
korisnog rada
osobe sa
invaliditetom
dobijaju
samopouzdanje,
socijalizuju i
postaće
samostalniji.
Na ovaj način
rasterećuje se
njihova
porodica.
- Zaštita
interesa:
stvaranje
uslova za
kvalitetan
život i
aktivnosti bez
diskriminacije
osobe sa
mentalnim i
fizičkim
invaliditetom,
kao i svakim
drugim
invaliditetom,
primeren
stepenu
njihovog
invaliditeta i
mogućnostima
- Na početku
projekta: blaga
prodaja na
raznim
dogañajima,
povremene
narudžbe od
strane Lokalne
Samouprave
Kanjiža
- Ciljna grupa:
stanovništvo,
razne
prodavnice,
hoteli, panzioni,
restorani,
pizerije, kafane,
udruženja,
organizacije,
crkve, cvećare,
poljoprivredne
prodavnice,
preduzetnici,
Lokalne
Samouprave,
Mesne
zajednice
- Utvrñenje
ciljnu grupu
- Uvod i
razvijanje
glazurane
proizvode
- Na početku
projekta:
- Utvrñenje
cene na
osnovu cena
postojećeg
proizvoda i
na osnovu
troškova
proizvodnja
- Razvijanje
glazuranih
proizvoda
* direktna
prodaja iz
radionice
* prodaja na
pijaci
* učestvovanje
na raznim
priredbama,
vašarima, itd.
i podizanju
svesti o
njihovom
položaju i
pravima.
- Očuvanje
tradicionelnih
vrednosti
- Ovo radi na
sledeće
načine:
* okuplja
roditelje,
prijatelje,
stručnjake,
grañane radi
pružanja
organizovane
pomoći i
zaštite
osobama sa
mentalnim i
fizičkim
invaliditetom i
pomoć
njihovim
roditeljima
* organizuje
društveni život
OSI putem
osnivanja
sportskih,
kulturnih i
drugih
društava,
klubova,
sekcija
- Na kraju
projekta: pored
predhodnih
prodaja u
prodavnicama
sa raznim
profilima,
pojedinačne
narudžbe od
raznih
udruženja i
fizičkih lica
- Proizvodi su u
fazama uvoda,
rastanja i
zrelosti
- Strategija
razvijanje i
uvoda
proizvoda
- Uvoñenje
novih
proizvoda
- Na kraju
projekta:
* pored
predhodne
prodaja robe u
prodavnicama
sa raznim
profilima
* ispunjavanje
pojedinačne
narudžbe od
raznih
udruženja i
fizičkih lica
- Ažuriranje
bazu
podataka
fiskalne kase
na osnovu
revidirane
cene
- Uvoñenje
novih
proizvoda
* organizuje
radionice radi
svakodnevnog
sistemskog
psihofizičkog
razvoja i
aktivnosti OSI
* stvara
uslova za
formiranje
organizacija
za
zapošljavanja
OSI.
- Obezbeñivanje
uslova za
ostvarivanje
prava osobe sa
invaliditetom,
po kojem
dobijaju
mogućnost za
zapošljavanje i
za bolje životne
uslove osoba sa
invaliditetom
- Marketing
slogan:
„Produkti su
napravljeni od
zemlje, vode,
vatre is
ljubavi.“
- Utvrñivanje
marketing
slogana
- Stimulacija
potencijala OSI
- Utvrñenje
cene vrši se na
osnovu cena
postojećeg
proizvoda i na
osnovu
troškova
proizvodnja,
- Izrada
strategija cena
Zadovoljavanje
pojedinačne
narudžbe
Kontinuirano
ažuriranje
Zadovoljavanje
pojedinačne
narudžbe
- Izvršenje
radove koji su
u toku
(unošenje
proizvoda u
prodavnicama,
izrada
proizvoda,
naše cene
odgovaraju
tržišnim
uslovima
- Podsticanje
bolju socijalnu
integraciju
osobe sa
invaliditetom
- Prodajna
mreža:
(distribucija)
vizuelizacije i
prototipa na
osnovu
pojedinačne
narudžbe)
- Izrada
prodajne
strategije
* direktna
prodaja iz
radionice
* prodaja na
pijaci
* učestvovanje
na raznim
priredbama,
vašarima, itd.
* prodaja robe u
prodavnicama
sa raznim
profilima
- Marketing
komunikacija:
* reklama,
katalog
proizvoda,
oglašavanje u
novinama,
sopstvena web
stranica,
reklama u
- Izrada
promotivne
strategije
- Dalje
kontinuirano
istraživanje i
proširivanje
tržišta,
korišćenje
raznih reklama,
itd.
izlogama
* inspiracija za
kupovinu:
vaučeri
* dogañajni
marketing:
organizovanje
izložba
proizvoda,
organizovanje
otvorenih dana
* sponzorisanje:
prikazanje
proizvoda za
balove za
tombole i za
razne priredbe,
itd.
Odgovorno lice Udruženja
................................................
Download

„S TOBOM ZA NJIH” EGYÜTT VELED