Prezentacija
Fizika
By:Sandra Mihajlovic
Emilija Stanisavljevic
Prvi Njutnov zakon(zakon inercije)
•Prvi Njutnov zakon glasi:Svako telo ostaje u
stanju mirovanja ili ravnomernog
pravolinijskog kretanja sve dok ga neko drugo
telo ne primora da to stanje promeni.
•Drugim recima,Prvi Njutnov zakon kaze:Ako
na telo ne deluje sila,njegova brzina se ne
menja.
•Inertnost tela je osobina tela da ne menja
brzinu ako na njega ne deluje sila.
Sila kao uzrok promene brzine
•Delovanje sile na telo dovodi do promene
brzine tela.
•Vektorske velicine su one koje su potpuno
odredjene intenzitetom,pravcem i smerom.
•Skalarne velicine su potpuno odredjene
intenzitetom.
•Brzina i sila su vektorske velicine.
•Oznaka za silu je F, a jedinica N (Njutn).
Ubrzanje
•Ubrzanje je kolicnik promene brzine i vremena
za koje je nastala ta promena.
a -ubrzanje
a=V2-V1 /t2-t1
V1-pocetna brzina V2 –krajnja brzina
t1-pocetno vreme t2-krajnje vreme
•Jedinica za ubrzanje je m/s² .
Veza izmedju sile,mase tela i njegovog
ubrzanja
•Ubrzanje koje telo dobija pri delovanju sile
zavisi od njegove mase.
•Sto je veca masa,telo se vise opire promeni
brzine-inertnije je.
•Masa je mera inertnosti tela.
•Veza izmedju mase,sile i ubrzanja data je
drugim Njutnovim zakonom.
Drugi Njutnov zakon(zakon
dinamike ili kretanja)
•Drugi Njutnov zakon glasi:Ukupna sila koja
deluje na telo jednaka je proizvodu mase i
ubrzanja tela.
F=ma
a=F/m
1N=1kg*m/s²
•Rezultujuca sila-rezultanta je sila koja svojim
delovanjem moze da zameni delovanje dve ili
vise sila.
•Dinamicko merenje sile-merenje sile dok se
telo krece.
•Ubrzanje koje telo dobija usled delovanja
sile srazmerno je sili a obrnuto srazmerno
mase tela.
•Stalna(konstantna) sila
•Stalno ubrzanje
Ravnomerno promenljivo pravolinisko
kretanje
•Promenljivo kretanje je kretanje gde telo za
jednake intervale prelazi razlicite puteve.
•Najjednostavniji oblik promenljivog kretanja
je ravnomerno promenljivo pravolinijsko
kretanje,to je kretanje tela po pravoj liniji cija
se brzina ravnomerno menja tokom vremena.
a –stalna (konstantna)
•Ravnomerno promenljivo pravolinijsko
kretanje je kretanje sa konstantnim (stalnim
ubrzanjem).
1)Kada je ∆V>0 onda je a>0 (brzina i
ubrzanje imaju iste smerove).
2)Kada je ∆V<0 onda je a<0 (brzina i
ubrzanje imaju razlicite smerove).
3)Kada je ∆V=0 onda je a=0 (radi se o
ravnomernom kretanju).
•Posto se telo krece po pravoj putanji,brzina i
ubrzanje imaju isti pravac.
Trenutna i srednja brzina
•Trenutna brzina je brzina u
odredjenom (datom) trenutku.Meri se
brzinomerom.
Vsr – srednja brzina V=s/t
tu - ukupno vreme su – ukupan predjeni put
tu = t1+ t2+ t3 su = s1+s2+s3
•Srednju brzinu izracunavamo tako sto
ukupan predjeni put podelimo ukupnim
vremenom.
Vsr = Su/tu
Brzina kod ravnomernog promenljivog
pravolinijskog kretanja
• Ovo kretanje moze biti:
-ravnomerno ubrzano i ravnomerno usporeno.
•Ravnomerno ubrzano kretanje je kretanje
gde se brzina ravnomerno povecava tokom
vremena.
•Ravnomerno usporeno kretanje je kretanje
gde se brzina ravnomerno smanjuje tokom
vremena.
V=Vo+at
•Ovo je formula za trenutnu brzinu tela koja se
krece pravoliniski ravnomerno ubrzano sa
pocetnom brzinom.
V=at
•Ovo je formula za trenutnu brzinu
pravoliniskog,ubrzanog kretanja bez pocetne
brzine.
V=V0-at
•Ovo je formula za trenutnu brzinu
pravolinijskog,usporenog kretanja kad telo ima
pocetnu brzinu.
•Srednja brzina ravnomernog ubrzanog kretanja.
Vsr = V0+1/2at
Predjeni put kod ravnomernog
pravolinijskog kretanja
s= V0 t+1/2at²
•Ovo je formula za predjeni put ravnomernog ubrzanog
kretanja,kada telo ima pocetnu brzinu.
s=1/2at²
•Ovo je formula za predjeni put ravnomernog ubrzanog
kretanja bez pocetne brzine.
s= V0 t-1/2at²
•Ovo je formula za predjeni put ravnomernog usporenog
kretanja kada telo ima pocetnu
brzinu.
V² =V0² + 2as
V² =V0² - 2as
V² = 2as
a= 2s/t²
Graficko predstavljanje brzine i puta kod
ravnomernog pravolinijskog kretanja
•Grafik zavisnosti puta od
vremena je prava linija
koja polazi iz
koordinatnog pocetka i
raste(kod ravnomernog
kretanja).
•Grafik zavisnosti brzine
od vremena je prava
horizontalna linija(kod
ravnomernog kretanja).
Graficko predstavljanje brzine kod
ravnomernog promenljivog pravolinijskog
kretanja
•Grafik brzine je prava
rastuca linija koja polazi
iz koordinatnog
pocetka.
•Grafik brzine je
prava,rastuca linija koja
polazi iz tacke pocetne
brzine.
•Grafik brzine je
prava,opadajuca
linija koja polazi iz
tacke pocetne
brzine.
•Predjeni put je
povrsina ispod
grafika brzine u
funkciji vremena.
Treci Njutnov zakon(zakon akcije i
reakcije)
F12 (Fa) – sila akcije
F21 (Fr) – sila reakcije
•Sile kojima dva tela deluju jedno na drugo imaju
jednake intenzitete(jacine),iste pravce a razlicite
smerove.
F12 = F21
Fa = F r
•Ove sile se ne mogu vektorski slagati jer deluju
na razlicita tela,istovremeno nastaju i nestaju i ne
postoje jedna bez druge.
THE END
Download

Кретање