Pojavom novih sredstava za dezinfekciju
postaje sve jasnije da tradicionalni načini
kao što je hlorisanje nisu dorasli zahtevima
sadašnjice za potrebom dezinfekcije vode.
Upotreba Dutrion hlordioksida je dokazala
da njegove jedinstvene osobine i
karakteristike obezbeðuju alternativu u
načinu dezinfekcije koja je dorasla
zahtevima sadašnjice.
Dutrion prašak i Dutrion tablete su dva
jednostavna načina generisanja vodenog
rastvora hlordioksida koji se dozira u
tehnološku vodu ili vodu za piće bez
stvaranja nusproizvoda prilikom
dezinfekcije.
Dutrion prašak je jednostavan za transport,
neeksplozivni komplet u obliku praška koji
se sastoji iz dve komponente (komponenta
A i komponenta B). Komponente se dodaju
u tačno odreðenu količinu vode i stvaraju
jedan od najčistijih rastvora hlordioksida.
Dutrion tablete su još jednostavnije za
upotrebu. Da bi se napravio tečni rastvor
hlordioksida, potrebno je u odreðenu
količinu vode dodati odreðenu količinu
tableta. U kratkom roku stvara se rastvor
koncentracije 0,2% hlordioksida koji može
da ostane stabilan i do 2 meseca.
Sa Dutrion proizvodima moguće je
obezbediti potpunu kontrolu mikrobiološke
kontaminacije vode bez negativnih osobina
tradicionalnih načina dezinfekcije kao što su
hlorisanje, ozonizacija, UV sterilizacija...
Dutrion North America Ltd. je lociran u
zapadnoj Kanadi, a Dutrion proizvodi se
distribuiraju preko ekskluzivnih distributera.
Hlordioksid je sredstvo za
dezinfekciju vode koje se
najefikasnije može upotrebljavati kao krajnji tretman vode,
npr. nakon filtracije.
Za razliku od hlora, koji oksidiše
sve organske i neorganske
materije pre nego što pocne
uništavanje mikroorganizama,
Dutrion hlordioksid je selektivni
oksidant koji prvo uništava
mikroorganizme u vodi umesto
oksidacije sa drugim materijama.
Ovo stvara brojne prednosti u
odnosu na hlor, kao što je
kontaktno vreme od 2 do 10
minuta, dok hloru treba daleko
više vremena.
Zbog selektivnosti koju poseduje, potrošnja hlordioksida je
niska. Najcešce se cak 60 do
80% pocetne koncentracije
može naci na krajnjem mestu
potrošnje, što daje Dutrion
hlordioksidu sposobnost rezidualne dezinfekcije kroz cevovod,
sve do 72 casa. Kod hlora je to
vreme daleko krace.
Dutrion hlordioksid ne reaguje sa
organskim materijama i ne
stvara dezinfekcione nusproizvode.
Dutrion hlordioksid se može koristiti u mnogim oblastima dezinfekcije kao npr. dezinfekcija vode za pice za ljudsku i životinjsku upotrebu, razne industrijske i
tehnološke potrebe, prehrambena industrija, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih napitaka i svugde gde je potrebna sigurna mikrobiološka ispravnost vode.
Dutrion i javna upotreba
Dutrion i poljoprivreda
Dutrion i hrana
Post tretman vode za pice
Mesna industrija
Voda za piće za stoku
THM kontrola
Industrija piva, sokova i drugih napitaka
Dezinfekcija štala i opreme
Uklanjanje biofilma iz cevovoda
Dezinfekcija rashladne vode
Staklenici
Uklanjanje mirisa i ukusa vode
Industrija ribe
Mikrobiološka kontrola vode za zalivanje
Upotreba u vodovodima
Mikrobiološka kontrola rashladnih komora
Pranje voća i povrća
Bolnice, škole, bazeni...
CIP aplikacije
Proizvodnja jaja
dutrion® prašak
Dutrion prašak je jednostavan za transport,
neeksplozivni komplet u obliku praška koji se sastoji iz
dve komponente (komponenta A i komponenta B).
Komponente se dodaju u tačno odreðenu količinu
vode i stvaraju jedan od najčistijih rastvora
hlordioksida koncentracije 0,2 do 0,4%.
Ÿ Najbolji izbor za srednje i velike potrošače
Ÿ Zemena za klasično hlorisanje
Ÿ Bez velikih ulaganja
Ÿ Najekonomičnije rešenje
dutrion® tablete
Dutrion tablete su jednostavne za transport,
neeksplozivne jednokomponentne tablete koje se
dodaju u tačno odreðenu količinu vode i stvaraju
rastvor hlordioksida koncentracije 0,2%.
Ÿ Najbolji izbor za male i srednje potrošače
Ÿ Bezbedna upotreba
Ÿ Jednostavnost pri upotrebi
Ÿ Ekonomično rešenje
Dutrion i industrija
Mikrobiologija tehnološke i rashladne vode
Treman otpadnih voda
Uklanjanje gvožða i mangana
Industrija papira
Dezinfekcija cevovoda i rezervoara
Razlike izmedu hlora i hlordioksida
Hlor i dezinfekciona sredstva na bazi hlora (kao
natrijumhipohlorit, kalcijumhipohlorit, itd...) generišu tzv.
slobodni hlor. Ovaj slobodni hlor je onaj deo koji vrši
uništavanje mikroorganizama, ali stvara i veoma opasne i
nepoželjne nusproizvode u vodi (THM, HAA, Mutagen X, itd...).
Slobodni hlor se dobija prilikom dezinfekcije vode sredstvima
na bazi hlora. Nusproizvodi koji se stvaraju prilikom klasičnog
hlorisanja su suviše opasni da bi se tolerisali u vodi koja se
koristi za pice i ishranu. Hlorisanje se, ipak, i pored ovih mana
još uvek najviše koristi jer je najjeftinije rešenje.
Dutrion hlordioksid, iako ima naziv hlora u svom imenu, nije
dezinfekciono sredstvo na bazi hlora. Dutrion hlordioksid ne
stvara slobodni hlor kako bi obavljao biocidnu funkciju. Kada se
Dutrion hlordioksid upotrebljava za dezinfekciju, molekuli
hlordioksida preuzimaju biocidnu funkciju i ubijaju širok
spektar bakterija, algi, protozoa, virusa...
Tokom ove reakcije ne stvaraju se nusproizvodi kao kod
hlorisanja.
Jelene Covic 22, 24106 Subotica
tel./fax: +381 24 567 431, +381 63 521 806
@: [email protected], [email protected]
web: www.tehnosam.rs
Download

Dutrion opsti landscape final