Žena i pravo danas XVII
Projekat Žena i pravo danas realizuju u partnerstvu Helsinški parlament građana i Fondacija Udružene
žene Banja Luka sa ciljem smanjivanja svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i stvaranja orkuženja u
kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti.Projekat, koji se odvijao u dvije faze, sedamnaestu
godinu za redom finansira Švedska fondacija Kvinna till Kvinna. Fokus prve faze projekta u 2013. godini
bio je na ženama žrtvama nasilja, povećanju političke participacije, razvoju strateškog pristupa za
poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne ravnopravnosti od strane lokalnih zajednica, pružanju
kontinuirane, besplatne pravne pomoći, savjetovališta i informacija za žene žrtve nasilja u BL regiji, te
artikulisanje ženskih stavova u vezi sa promjenom Ustava BiH. Fokus projekta 2014. godine je bio na
povećanju ženske političke participacije i osnaživanju kandidatkinja za Opšte izbore 2014, edukaciji
mladih političarki i žena zainteresovanih za političku participaciju, razvoju strateškog pristupa za
poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne ravnopravnosti od strane lokalnih zajednica, pružanju
kontinuirane, besplatne pravne pomoći, savjetovališta i informacija za žene žrtve nasilja u BL regiji, te
osnaživanje mladih aktivistkinja.
Završena napredna radionica sa kandidatkinjama na Opštim izborima
2014.
Banja Luka, 9. Septembar 2014.
Dvadeset i pet kandidatkinja iz devet
političkih partija uzelo je učeše u naprednoj
radionici ,,Izgradnja kapaciteta
kandidatkinja na Opštima izborima 2014.''
koju su u periodu od 6. do 8. septembra u
Neumu organizovali Helsinški parlament
građana i Fondacija Udružene žene iz
Banjaluke.
Radionica je imala za cilj edukaciju
kandidatkinja u pogledu javnog nastupa uključujući javnu prezentaciju, komunikaciju sa
biračima i medijima, korištenja novih medija u predizbornoj kampanji, televizijskog
debatovanja i razmjenu iskustava u pogledu učešća žena u političkom i javnom životu BiH.
Svoje i znanje i iskustvo na ove teme sa kandidatkinjama su podijelile/i Milkica Milojević, Ivana
Stanković, Nada Tešanović, Clara Utsch, Svjetlana Marković i Siniša Stjepanović.
Radionica je posljednja u nizu radionica osnaživanja kandidatkinja na predstojećim izborima i
dio je projekta Žena i pravo danas, finansiranog od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz Švedske.
1
Završena humaniratna akcija ,,Kad školsko zvono zvoni''
Banja Luka, 29. avgust 2014. godine
Dijeleći pakete u opštinama Žepče, Zenica i
Doboj mlade aktivistkinje juče su okončale
jednomjesečnu humanitanu akciju ,,Kad
školsko zvono zvoni'' koja je imala za cilj
prikupljanj školskog pribora i školskih torbi
za djecu iz ovih poplavljenih područja.
Akciji, kojoj se odazvalo nekoliko
preduzeća i čijom prilikom je podjeljeno
100 školskih paketa za djecu uzrasta od 5.
do 19 godine pokrenule su se mlade
aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine koje su
dalje obrazovanje djece iz poplavljenih
područja prepoznale kao prioritetno pitanje koje ne smije biti zapostavljeno u periodu sanacije
štete poplavljenih područja.
Radna posjeta Komisiji za ravnopravnost polova opštine Mrkonjić Grad
Banja Luka, 29. juli 2014. Godine
Helsinški parlament građana i Fondacija Udružene žene
su, posjetivši opštinu Mrkonjić Grad u ponedeljak 28. jula,
nastavile radne posjete Komisijama za ravnopravnost
polova u sklopu projekta Žena i pravo danas.
Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima sufinansiranja
Sigurnih kuća i porastu nasilja u ovoj opštini, te o
funkcionalnosti i saradnje Komisije sa drugim institucijama
koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad ženama i
unapređenje položaja žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlast
Na sastanku je zaključeno da su glavi uzročnici nasilja u
porodici alkoholizam, agresivnost i neriješeni porodični odnosi te da je potrebna oštrije sankcionisati
počinioce/teljke nasilja i obezbjediti djelotvornije programe rada sa nasilicima/cama.
2
Završena treća radionica izgradnje kapaciteta političarki i kandidatkinja
na Opštim izborima 2014. godine
Banja Luka, 29. juli 2014. godine
„Helsinški parlament građana“ Banja Luka i „Udružene žene“ Banja Luka održale su u periodu od
25. do 28. jula 2014. godine radionicu naziva ,,Izgradnja kapaciteta političarki i kandidatkinja na
Opštima izborima 2014. godine'', koja je okupila dvadeset političarki i kandidatkinja na
predstojećim Opštim izborima iz različitih političkih partija, koje su se kandidovale za državni
nivo. Učesnice su imale mogućnosti da usvoje znanja iz oblasti zagovaranja i lobiranja za ženska
ljudska prava, javnog nastupa, saradnje i komunikacije sa medijima i biračima, te se na taj način
bolje pripreme za predstojeću predizbornu kampanju za jesenje parlamentarne izbore. Kroz
plenarne prezentacije i diskusije kao i rad u malim grupama na različitim studijama slučaja,
učesnice koje su ranije učestvovale u izbornoj trci su dijelile i dragocjena sopstvena iskustva iz
kampanje čime su doprinijele da radionica protekne u dobrom raspoloženju.
Radionica je treća u nizu radionica koje imaju za cilj edukaciju i osnaživanje kandidatkinja na
Opštim izborima 2014. godine i dio je projekta Žena i pravo danas kojeg u partnerstvu sprovode
HPG i FUŽ.
3
Saopštenje za javnost
ZA: SREDSTVIMA INFORMISANJA
Banja Luka, 28. juli 2014.
Mlade aktivistkinje nekoliko nevladinih organizacija
iz Bosne i Hercegovine započele su humanitarnu
akciju pod nazivom ,,Kad školsko zvono zvoni'', koja
ima za cilj prikupljanje školskog pribora i školskih
torbi za djecu iz nekoliko poplavljenih
područja, Željezno polje (opština Žepče), Topčić
polje (opština Zenica) i opštine Doboj, kako bi
djeca, neovisno o prirodnoj katastrofi koja je zatekla
našu zemlju, neometano i bezbrižno nastavila svoje
školovanje. Ovim putem pozivamo firme i sve ljude
dobre volje da se odazovu akciji i da donaciju u vidu
školskog pribora i školskih torbi u periodu od 25.
juna do 30. jula 2014. godine dostave nekoj od
organizacija:
1. u Sarajevu-Fondacija CURE, ulica Čobanija 12,
kontakt telefon: 033 207 561, E-mail:[email protected]
2. u Banjaluci-Helsinški parlament građana Banja Luka, ulica Miše Stupara 68, kontakt telefon: 051 432
750, E mail: [email protected]
3. u Zenici-Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, kontakt telefon: 032 402 049, Email:[email protected] (Kontakt osobe: Amela Muzurević -062/799-442, Alma Karabegović -061/414102)
Prikupljene donacije planiraju se uručiti najugroženijim učenicima/cama sredinom avgusta, u dogovoru
sa školama iz kojih dolaze djeca.
Akciju su pokrenule mlade aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine koje su dalje obrazovanje djece iz
poplavljenih podrucja prepoznale kao prioritetno pitanje koje ne smije biti zapostavljeno u periodu
sanacije štete poplavljenih podrucja.
Više o akciji pogledajte na: https://www.facebook.com/events/278974418941348/
Organizacije koje učestvuju u akciji: Fondacija Lara Bijeljina, Fondacija CURE Sarajevo, Helsinški
parlament građana Banja Luka, Udruženje Forum žena Bratunac, Udruženje HO Horizonti Tuzla, Centar
za pravnu pomoć ženama Zenica, Fondacija Udružene žene Banja Luka, UG Budučnost Modriča
Pridružite se akciji, pomozimo djeci da sa osmijehom krenu u školu!
4
Nastavljena akcija ''Žena ženi''
09. juli 2014. godine
U okviru akcije ''Žena ženi'' predstavnice
Helsinškog parlamenta građana Banjaluka i
Fondacije Udružene žene boravile su juče u
mjesnim zajednicama Novi Grad i Dubica,
opštine Odžak kako bi porodicama koje su
pogođene poplavama donirale prikupljene
higijenske pakete.
Ukupno je podijeljeno petnaest higijenskih
paketa, kao i paketi dječije hrane,
garderobe i nekoliko paketa vode, a važno
je napomenuti da su se u akciji doprinijele
parlamentarke FBiH, građanke Banjaluke,
ali i Australije.
Održan sastanak sa Odborom za jednake mogućnosti opštine Prnjavor
Prnjavor, 9. juli 2014.
Predstavnice
Helsinškog
parlamenta
građana Banja Luka i Fondacije Udružene
žene održale se juče još jedan u nizu
sastanaka
sa
predstavnicima
i
predstavnicama Centra za socijalni rad,
policije, javne zdravstvene ustanove i
Odbora jednakih mogućnost Skupštine
opštine Prnjavor. Sastanak je imao za cilj
razmjenu iskustava u oblasti rodne
ravnopravnosti i djelovanja Odbora, kao i
upoznavanje ključnih javnih službenika i
službenica lokalne izvršne i zakonodavne
vlasti sa planiranim aktivnostima u oblasti ravnopravnosti polova.
Članice Odbora jednakih mogućnosti upoznale su predstavnice ova dva Udruženja sa Lokalnim
akcionim planom za ravnopravnost polova (Gender akcioni plan) za period od 2015-2017.
godine koji ima za svrhu uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova u lokalnoj
zajednici.
Sastanak je dio redovnih aktivnosti projekta Žena i pravno danas, finansiranog od strane
Fondacije Kvinna till Kvinna.
5
Druga radionica izgradnje kapaciteta političarki i kandidatkinja
Banja Luka, 7. jul 2014.
Helsinški parlament građana i
Fondacija Udružene žene
održali su u periodu od 04. do
07. jula drugu od planirane tri
radionice izgradnje kapaciteta
političarki i kandidatkinja na
nadolazećim Opštim izborima.
Učešće u radionici uzelo je
dvadesetak
političarki
i
kandidatkinja iz nekoliko
opština
i
gradova
koji
pripadaju Prvoj i Drugoj
izbornoj jedinici za Narodnu
skupštinu Republike Srpske.
Radionica je bila odlična prilika
da iskusnije političarke podijele svoja iskustva i viđenje bh politike sa onima koje se kandiduju
po prvi put, te su se mogli čuti savjeti poput onog da je početni korak u planiranju kvalitetne
predizborne kampanje definisanje cilja kandidovanja i razvijanje metoda promocije van, ali i
unutar stranke.
,,Jedna je strategija koju vodite sa biračima/cama, a druga je strategija koju vodite u stranci'',
poručila je prisutnima predsjednica Udruženja Žena i porodica iz Gradiške i političarka sa
dugogodišnjim iskustvom Desanka Rađević.
Naredna radionice održaće se krajem mjeseca, kao dio redovnih aktivnosti iz projekta Žena i
pravo danas finansiranog od strane Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske.
6
Baza podataka mladih aktivistkinja
Banja Luka, 27. juni 2014. godine
Obavještavamo vas da Helsinški parlament građana Banja Luka priprema jedinstvenu bazu
podataka kapaciteta, vještina i znanja mladih aktivistkinja iz BiH, sa ciljem da se mlade
aktivistkinje više promovišu i angažuju unutar svojih i drugih organizacija.
Baza nosi naziv ,,Nova generacija aktivistkinja'' i plan je da se od jeseni Baza, odnosno potencijali
mladih aktivistkinja promovišu, kako među organizacijama koje rade na unaprjeđenju ženskih
ljudskih prava u BiH, tako i šire. Članice baze ne moraju biti članice neke organizacije, dovoljno
je da ispunjavaju osnovne uslove za prijavu (naznačeno u formularu).
Molimo vas da pogledate prijavni formualar i ukoliko ispunjavate uslove za prijavu, popunjeni
formular posaljete najkasnije do 31. jula na e-mail: [email protected] ili na adresu HPG:
Miše Stupara 67, 78000 Banja Luka
Prijavni formular:
Pozivamo vas da postanete dio jedinstvene baze!
Završena radionica Nova generacija aktivistkinja-follow up!
Banja Luka, 19. juni 2014. godine
Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene Banja Luka su u periodu
od 16. do 18. juna 2014. godine u Hotelu Hajdučke Vode u Tesliću organizovali radionicu pod
nazivom „Nova generacija aktivistkinja-follow up!”.
Radionica je imala za cilj okupiti mlade aktivistkinje iz oblasti ravnopravnosti polova i razviti
metode kreiranja baze podataka kapaciteta i resursa koje posjeduju kako bi njihov angažman u
ovoj oblasti i u radu organizacija civilnog društva bio vidljiviji.
Dogovorena je i naredna zajednička aktivnost mladih aktivistkinja, koja će obuhvatati akciju
prikupljanja školskog pribora djeci iz nekoliko poplavljenih područja u BiH kako bi se djeca bez
prepreka na jesen uredno nastavila svoje školovanje.
Uskoro i više informacija o samoj akciji.
7
„Nova generacija aktivistkinja-follow up!”
Banja Luka, 16. jun 2014. godine
Helsinški parlament građana Banja Luka i
Fondacija Udružene žene Banja luka u
periodu od 16. do 18. juna 2014.godine u
Hotelu Hajdučke Vode u Tesliću organizuju
radionicu pod nazivom „Nova generacija
aktivistkinja-follow up!”. Radionica će
okupiti dvadeset aktivistkinja sa područja
Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se, kroz
prezentacije i diskusije na teme kapaciteta
koje imaju nove generacije aktivistkinja,
upotrebe znanja i vještina u svakodnevnom
radu omogući aktivistkinjama da kreiraju bazu podataka kapaciteta i resursa koje posjeduju
kako bi se njihova znanja, umijeća i stručnjački potencijali promovisali u okviru organizacija
civilnog društva, a i šire.
Na radionici će biti riječi i o budućim planovima mladih aktivistkinja i mogućim zajedničkim
akcijama, prije svega u područjima zahvaćenim poplavama.
Radionica je dio projekta Žena i prvo danas, finansiranog od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz
Švedske.
Održan sastanak sa Komisijom za ravnopravnost polova opštine
Kozarska Dubica
Banja Luka, 05. juni 2014. godine
Predstavnce Helsinškog
parlamenta građana i Fondacije
Udružene žene sastale su se juče sa
predstavnicima/cama policije,
javne zdravstvene ustanove i
Komisije za ravnopravnost polova
Skupštine opštine Kozarska Dubica.
Cilj sastanka bio je upoznavanje
ključnih javnih službenika lokalne
izvršne i zakonodavne vlasti sa
planiranim aktivnostima u oblasti ravnopravnosti polova, kao i razmjena iskustava efikasnosti
djelovanja mehanizama za zaštitu od nasilja u porodici.
8
Zaključak sastanak bio je da se hitno moraju prevazići prepreke u nesmetanom funkcionisanju
Komisije za ravnopravnost polova, kako bi se Komisija u daljem radu mogla fokusirati na
kreiranje Akcionog plana djelovanja za naredni period.
Sastanak je dio aktivnosti iz partnerskog projekta Žena i pravo danas, u sklopu kojeg su
predstavnice gore pomenutih organizacija već posjetile Komisije za ravnopravnost polova
nekoliko opština/gradova, Gradiške, Prijedora, Mrkonjić Grada, Prnjavora i Novi Grada
Održana radionica "Izgradnja kapaciteta političarki i kandidatkinja
na Opštima izborima 2014. godine''.
Banja Luka, 2. juni 2014.
Helsinški parlament građana Banja Luka i
Fondacija Udružene žene Banja Luka u
periodu od 30. maja do 2. juna organizovali
su u Banjaluci radionicu pod nazivom
,,Izgradnja
kapaciteta
političarki
i
kandidatkinja na Opštima izborima 2014.
godine''. Radionica je okupila predstavnice
različitih političkih partija i kandidatkinja na
predstojećim Opštim izborima koje
pripadaju nekoj od opština/gradova iz
Izborne jedinice 1 i 2 za NS-RS.
Fokus radionice bio je na pružanju ključnih vještina za uspješno vođenje izborne kampanje,
uključujući javnu prezentaciju, komunikaciju sa biračima i medijima, kao i zagovaranje i lobiranje
za ženska ljudska prava. Jedan dio je bio posvećen i poplavama, te su učesnice imale priliku
razmijeniti iskustva organizovanja i pružanja podrške i pomoći u poplavljenim područjima.
Metodologija radionice obuhvatala je plenarne prezentacije i diskusije, kao i rad u malim
grupama na različitim studijama slučaja.
Na radionici je u znak solidarnosti prikupljena i novčana pomoć i uručen higijenski paket za
jednu od učesnica čije domaćinstvo je bilo zahvaćeno poplavama, te su se time učesnice
radionice odazvale humanitarnoj akciji "Žena ženi''. Radionica je finansijski podržana od strane
Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske.
9
Izgradnja kapaciteta političarki i kandidatkinja na Opštima izborima
2014. Godine
Banja Luka, 30. maj 2014.
,,Udružene žene“ Banja Luka i „Helsinški parlament
građana“ Banja Luka u periodu od 30. maja do 02. juna
organizuju radionicu pod nazivom ,,Izgradnja kapaciteta
političarki i kandidatkinja na Opštima izborima 2014.
godine''. Radionica će okupiti preko trideset predstavnica
različitih političkih partija i kandidatkinja na predstojećim
Opštim izborima iz Izbornih jedinica 1 i 2 za NS-Republike
Srpske.
Radionica će se fokusirati na pružanje ključnih vještina za
uspješno vođenje izborne kampanje, uključujući javnu
prezentaciju, komunikaciju sa biračima i medijima, kao i
zagovaranje i lobiranje za ženska ljudska prava. Na radionici
će biti riječi i o tome na koji način se žene u okviru partija
mogu organizovati da pomognu ugroženima na poplavljenim
područjima. Metodologija radionice će obuhvatiti plenarne
prezentacije i diskusije, i rad u malim grupama na različitim studijama slučaja.
Voditeljice radionice biće Natalija Petrić i Dragana Dardić, a radionica je dio projekta Žena i
pravo danas, finansiranog od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz Švedske.
Pokrenuta kampanja ,,Žene za odgovornu vlast''
Banja Luka, 13. maj 2014.
Nekoliko ženskih nevladinih organizacija iz cijele BiH
pokrenulo je kampanju ,,Žene za odgovornu vlast''
koja ima za cilj podsticanje izbornog tijela na
glasanje za kandidatkinje na predstojećim izborima,
neovisno o političkoj pripadnosti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 15.
maja donijet će odluku o raspisivanju Opštih izbora
u Bosni i Hercegovini.
U skladu s tim, opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit
će održani druge nedjelje u oktobru, odnosno 12.
oktobra 2014. godine.
Ženske nevladine organizacija iz cijele Bosne i
Hercegovine ujedinile su se u zajedničkom
nastojanju da stvore prostor za interkaciju između birača/biračica i kandidata/kandidatkinja,
koja će počivati na principima korektnosti, međusobne tolerancije i uvažavanja.
10
U budućem periodu sa vama ćemo dijeliti informacije o eventualnim izmjenama izbornog
procesa, predstavljati kandidate/kandidatkinje, diskustovati o dobrim i lošim praksama u
vođenju kampanje.. i još mnogo toga.
Organizacije koje podržavaju kampanju ,,Žene za odgovornu vlast'' čine:
HO Horizonti Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Lara Bijeljina, UŽ Most Višegrad,
UG Budućnost Modriča, Fondacija Udružene žene Banjaluka, Forum žena, Bratunac, Helsinški
parlament građana Banjaluka
Oficijelna FB stranica kampanje: https://www.facebook.com/pages/%C5%BDene-zaodgovornu-vlast/523055524484401
Regionalna radionica liderstva za mlade žene 2014
Banjaluka, 12. maj 2014.
Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banjaluka učestvovala je u “Regionalnoj radionici
liderstva za mlade žene 2014'' koja se održala u Skoplju, Makedonija u periodu od 06. do 09.
maja.
Regionalna platforma imala je za cilj da kreira prostor i mogućnosti za mlade liderke iz
Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije da se susretnu, razgovaraju, uče,
razviju strategije za bolje liderstvo i uspostave osnova za dalju zajedničku saradnju.
Učeći o tipovima liderstva, upravljanju konfliktima i feminizmu, radionica je učesnicama u isto
vrijeme pružila mogućnosti za izgradnju kapaciteta u oblasti feminizma i rukovođenja, razmjenu
dobrih primjera prakse i umrežavanja, a organizatori radonice, Fondacija Kvinna till Kvinna,
omogućila je učesnicama da se bolje upoznaju i sa samim gradom i njegovom istorijom
Radna posjeta Komisiji za ravnopravnost polova u Prijedoru
Banja Luka, 4. april 2014.
Predstavnice Helsinškog parlamenta
građana i Udruženih žena sastale su se juče
u Prijedoru sa članicama Komisije za
ravnopravnost polova grada Prijedora i
predstavnicima Centra za socijalni rad, a
povod sastanka bio je rad Komisije i
saradnja sa ostalih subjektima za
uspostavljanje ravnopravnosti i zaštite
ženskih ljudskih prava.
U okviru sastanka raspravljalo se o
planovima rada Komisije i obavezama koje
11
BiH mora ispuniti kao potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja
nad ženama i nasilja u porodici, a bilo je riječi i o neophodnosti ispunjavanja zakonskih obaveza
izdvajanja sredstava za sufinansiranje sigurnih kuća gdje grad Prijedor još uvijek nema planirana
sredstva. Na sastanku su poručili da će se i dalje nastaviti dobra saradnja sa predstavnicima
nevladinog sektora u polju ravnopravnosti polova, kako bi se održala praksa zajedničkog
zagovaranja za veće učešće žena u političkom i javnom životu i promovisao rad Komisije.
Održana napredna radionica za mlade liderice
Banja Luka, 24. mart 2014. godine
Fondacija Udružene žene i
Helsinški parlament građana Banja
Luka, u sklopu projekta Žena i
pravo danas, u periodu od 21. do
23. marta 2014. u Banjaluci
organizovale
su
,,Naprednu
radionicu razvoja vještina za mlade
političarke i žene zainteresovane za
političko angažovanje'' za 15
predstavnica različitih političkih
partija iz opština/gradova Prnjavor, Novi Grad, Prijedor, Mrkonjić Grad i Gradiška.
Učesnice su imale priliku unaprijediti svoje znanje iz oblasti javnog zagovaranja, komunikacije sa
javnošću, medijskog nastupa i kulture političkog komuniciranja sa posebnim naglaskom na
pitanja roda i rodne/polne ravnopravnosti.
Trenerice ove radionice, Vanja Šušnjar i Milena Aćimovac, su sa učesnicama podijelile i primjere
dobre prakse ženskog liderstva i zagovaračkih akcija, a zaključak radionice je da je potrebna
kontinuirana edukacija mlađih političkih liderica, kao i njihovo umrežavanje kako bi se
uspostavila kvalitetna osnova za saradnju i zalaganja za pitanja od značaja za BiH, među kojima
su svakako i pitanja rodne/polne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava.
12
Napredna radionica razvoja vještina za mlade političarke i žene
zainteresovane za političko angažovanje
Banja Luka, 21. mart 2014.
Fondacija Udružene žene Banja Luka i
Helsinški parlament građana Banja Luka u
periodu od 21. do 23. marta 2014. godine
u Banjaluci organizuju ,,Naprednu
radionicu razvoja vještina za mlade
političarke i žene zainteresovane za
političko angažovanje''. Radionica će
okupiti oko dvadeset najboljih polaznica
osnovnih radionica razvoja vještina i
liderstva, održanih krajem prošle godine,
iz gradova/opština Gradiška, Kozarska
Dubica, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Laktaši,
Novi Grad i Prijedor.
Cilj napredne radionice je da učesnice
usvoje znanja iz oblasti javnog
zagovaranja za rodnu jednakost i
odgovorne politike i unapređenje ženskih ljudskih prava kroz angažman u političkim partijama,
saradnju sa medijima, organizacijama civilnog društva i sl.
Radionica je finansijski podržana od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz Švedske i dio je
projekta Žena i pravo danas kojeg u partnerstvu implementiraju Fondacija Udružene žene i
Helsinški parlament građana Banjaluka.
13
Održan sastank Inicijative ,,Građanke za ustavne promjene''
Banja Luka, 6. februar 2014.
Prvi u nizu sastanaka Inicijative ,,Građanke za ustavne promjene'' u ovoj godini održan je u
periodu od 3. do 5. februara u Fojnici, na kom su učešće uzele predstavnice deset organizacija,
članica Inicijative.
Na sastanku je bilo riječi o strategiji dalje akcije zagovaranja ,,Platforme ženskih prioriteta za
ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive'', gdje je dogovoreno da
će akcenat Inicijative u izbornoj godini biti na jedinstvenoj zdravstvenoj, socijalnoj i porodičnoj
zaštiti, ostvarivanju većeg stepena ljudskih prava i sloboda, te uvođenju principa neposredne
demokratije koji će omogućiti svim građanima i građankima da aktivno učestvuju u procesu
reforme Ustava BiH. Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene'' je neformalna grupa, koju čine
ženske nevladine organizacije, ženske grupe, pojedinci i pojedinke koji/e zastupaju principe
kojima se garantuje veća zaštita ljudskih prava i sloboda. Okuplja osamnaest organizacija
civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje koji/e svakodnevno rade na razumijevanju pojmova
pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, te dokumentom za kojeg se zalažu, pod nazivom
,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne
perspektive'', žele postići ravnopravnije i pravednije učešće žena i muškaraca u privatnom i
javnom životu u BiH.
14
Predstavljena inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene''
Banja Luka, 27. decembar 2013.
Predstavnice inicijative ,,Građanke za ustavne
promjene'' predstavile su u srijedu, 25. decembra u
Banjaluci i četvrtak, 26. decembra u Sarajevu,
predstavnicima
akademske
zajednice,
organizacijama
civilnog
društva
i
studentima/kinjama dokument pod nazivom
,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene
sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne
perspektive''.
Na predstavljanjima se istaklo da su osnovne
vrijednosti i principi na kojima počiva ovaj dokument prije svega senzibilisanje i promjene Ustava BiH iz
rodne perspektive, garancija veće zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda ali i promocija socijalne
pravde, vladavine prava i neposredne demokratije kao osnovnih vrijednosti koje garantuju poboljšanje
životnog standarda i političku stabilizaciju u BiH.
Inicijativa je do sada predstavljena Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH koja je na svom posljednjem zasjedanju razmatrala predložene
amandmane Inicijative, međunarodnim zvaničnicima/cama, predstavnicima lokalne vlasti
nekoliko opština/gradova, akademskoj zajednici i aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva.
Inicijativa trenutno okuplja 17 organizacija civilnog društva
iz cijele BiH, a detaljnije informacije o Inicijative možete da
potražite na FB
stranici: https://www.facebook.com/pages/Gra%C4%91an
ke-za-ustavne-promjene/202941796554967
15
Uloga žena u procesu reforme Ustava BiH
Banja Luka, 23. decembar 2013.
Inicijativa
,,Građanke
za
ustavne
promjene''
predstaviće
u srijedu,
25.decembra u Banjaluci dokument pod
nazivom ,,Platforma ženskih prioriteta za
ustavne promjene sa amandmanima na
Ustav BiH iz rodne perspektive'' kojim se
želi postići ravnopravnije i pravednije
učešće žena i muškaraca u privatnom i
javnom životu BiH.
Inicijativa ima za cilj da skrene pažnju na
uključivanje pitanja rodne ravnopravnosti u diskusiju o ustavnoj reformi te važnost učešća žena
u procesu odlučivanja u okviru izmjene Ustava BiH iz koje su do sada bile isključene, a trenutno
okuplja 17 organizacija civilnog društva, aktiviste/kinje za ženska ljudska prava i pojedince/ke iz
čitave BiH.
Ispred inicijative će govoriti Svjetlana Marković (Helsinški parlament građana Banjaluka),
Dragana Đurić (Forum žena Bratunac) te Gordana Vidović (Budućnost Modriča).
Predstavljanje Inicijative počinje u 18h u hotelu Bosna.
U Tuzli održan sastanak o učešću žena u procesu reforme Ustava
Tuzla, 25. novembra 2013.
Helsinški parlament građana Banja Luka i
Fondacija “CURE” su u Tuzli povodom
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja
nad ženama održali „Doručak sa
novinarima“, na kojem su razgovarali o
temi „Učešće žena u procesu reforme
Ustava BiH“.
Cilj današnjeg doručka je bio predstavljanje
inicijative grupe pod nazivom „Građanke za
ustavne promjene“, a radi se o platformi
ženskih prioriteta za ustavne promjene sa
amadmanima na Ustav BiH iz rodne
perspektive. "Ove godine smo počeli ovu inicijativu sa pet prioriteta za ustavne promjene. Prvi
je upotreba rodno-odgovornog jezika u Ustavu BiH, jer je naš Ustav pisan u muškom rodu, te
želimo da u Ustavu budu jednako prepoznati i građani i građanke BiH", izjavila je predstavnica
Fondacije Udružene žene Banja Luka Lana Jajčević.
Kazala je da je i prioritet uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i
polne ravnopravnosti, proširenje postojećeg kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu
zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu.
16
Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Svjetlana Marković je istaknula da je
prioritet u proces reforme Ustava BiH i veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda, te
princip direktne demokratije primjenjen na proces ustavne reforme.
Ova inicijativa je nedavno javnosti predstavila dokument „Platforma ženskih prioriteta za
ustavne promjene sa amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine iz rodne perspektive“, kojim
se želi postići ravnopravnije i pravednije učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu
BiH.
Aktuelni razgovori o ustavnim reformama su jedinstvena prilika da se žene aktivno uključe u
promjene Ustava BiH - zaključili su na ovom skupu.
„Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o
marginalizovanim i ranjivim grupama, kako bi preko medija uticali na relevantne institucije da
poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva.
Fena
Održana radionica za mlade političarke
Banja Luka, 15. novembar 2013.
Helsinški parlament građana i Fondacija
Udružene žene održale su u Banjaluci, u
periodu od 13. do 15. novembra radionicu
pod nazivom ,,Osnove razvoja vještina za
mlade političarke i žene zainteresovane za
političko angažovanje''.
Radionica je okupila petnaestak članica
različitih političkih partija iz Aleksandrovca,
Prijedora, Gradiške, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grada i Novog Grada, a učesnice su učile i
diskutovale na teme ženskih ljudskih prava, djelovanja političkih partija, javnog zagovaranja i
javnih nastupa. Jedan od ciljeva radionice je i da se učesnice osnaže u pogledu artikulisanja
svojih potreba, vidljivosti i uticaja žena u političkim partijama iz kojih dolaze ili u kojima se žele
značajnije aktivirati.
17
Radionica razvoja vještina za mlade političarke i one koje to žele
postati
Banja luka, 16.oktobar 2013.
„Helsinški parlament građana“ i „Udružene žene“ Banja Luka
organizuju dvodnevnu radionicu pod nazivom ,,Osnove razvoja
vještina za mlade političarke i žene zainteresovane za političko
angažovanje'',u periodu od 15. do 17. oktobra 2013. godine u Banjaluci. Radionica okuplja
petnaestak predstavnica različitih političkih partija i mladih aktivistkinja zainteresovanih za
političko angažovanje iz gradova/opština Gradiška, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Prnjavor,
Laktaši, Novi Grad i Prijedor.
Cilj radionice je da učesnice usvoje znanja iz oblasti ženskih ljudskih prava i rodne
ravnopravnosti u kontekstu političkog učešća, te da se osnaže u pogledu artikulisanja svojih
potreba, vidljivosti i uticaja žena u političkim partijama iz kojih dolaze ili u kojima se žele
aktivirati. Radionica je dio aktivnosti projekta Žena i pravo danas, finansiranog od strane Kvinna
till Kvinna fondacije iz Švedske.
Predstavljena inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene''
Sarajevo, 10. oktobar 2013.
Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene''
je u utorak, 08. oktobra, u Sarajevu
predstavila dokument pod nazivom
,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne
promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz
rodne perspektive''.
Dokument su predstavile članice Inicijative,
Gordana Vidović, ispred nevladine
organizacije Budućnost Modriča, Lajla
Zaimović-Kurtović, ispred TPO Fondacije i
Besima Borić, ispred TPO Fondacije, a Inicijativa okuplja organizacije civilnog društva, aktiviste i
aktivistkinje koje svakodnevno rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i
ljudskih prava.
U predstavljanju policy dokumenta „Ustav i rod: Analiza mogućnosti rodno osjetljive reforme
Ustava BiH", koji je prethodio kreiranju Platforme i amandmana na Ustav BiH, Lajla ZaimovićKurtović je istakla da sam termin rodno-odgovorni ustav podrazumijeva usvajanje i ugrađivanje
u Ustav demokratskih principa koji uključuju vladavinu prava, rodnu jednakost i ljudsko
dostojanstvo svih građana i građanki, a rodna jednakost podrazumijeva državu u kojoj muškarci
i žene imaju jednake mogućnosti i jednaku društvenu vrijednost, jednaka prava i jednake
odgovornosti, kao i jednak pristup resursima i mogućnostima koje im omogućavaju uživanje
jednakosti.
18
,,Prema dosadašnjim istraživanjima i analizama, postoje dva osnovna načina za rodno
senzitiviziranje ustava – prvi je uvođenje ženske
povelje, odnosno poglavlja u okviru ustava koje
definira isključivo ženska prava, a drugi je da se sve
tačke koje se odnose na i štite ženska prava
integriraju u razne dijelove ustava'', izjavila je Lajla.
Nakon predstavljanja policy dokumenta, članica
Inicijative, Gordana Vidović predstavila je 5
prioriteta za koje se zalaže Inicijativa, a koje
uključuju: upotrebu-rodno odgovornog jezika u
Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne
ravnopravnosti, proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu
zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu, veću sudsku i pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda
te uvođenje principa direktne demokratije.
Besima Borić predstavila je rodno-odgovorne Amandmane na Ustav koji prate 5 prioriteta, od
kojih se najveći broj Amandmana odnosi na čl. II Ustava BiH koji govori o ljudskim pravima i
slobodama. Ona je istakla da se predloženi Amandmani mogu razvrstati u tri grupe i to:
Amandmane u kojima se predlažu samo jezičke intervencije i ravnopravna upotreba oblika riječi
i u ženskom i u muškom rodu, Amandmane kojima se proširuje katalog prava političkim,
ekonomskim, socijalnim, kulturnim i drugim pravima, te Amandmani koji samo prividno izlaze iz
okvira rodne ravnopravnosti, nude rješenje za implementaciju odluke Sejdić-Finci i mogućnost
učešća grrađana i građanki BiH u direktnom izjašnjavanju.
,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne
perspektive'' plod je višemjesečnog usaglašavanja rodno-odgovornih prioriteta i amandmana na
Ustav BiH, u kojeg su bile uključene organizacije civilnog društva, ali i eksperti i ekspertkinje iz
oblasti ustavnog prava iz čitave BiH i šire. U okviru Inicijative, u narednom periodu bit će
realizovana zajednička kampanja kako bi se javnosti predstavili prioriteti i konkretni prijedlozi za
reformu Ustava BiH.
19
Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“
Sarajevo, 10. oktobar 2013.
U okviru projekta ,,Žena i pravo danas'',
partnerske organizacije Helsinški parlament
građana Banja Luka u Fondacija Udružene
žene Banja Luka, u saradnji sa
Transkulturno psihosocijalno obrazovnom
fondacijom (TPO Fondacijom) i njihovog
projekta ,,Doprinos ustavnoj reformi u BiH Jednake mogućnosti za žene i muškarce u
politici” pokrenuli su inicijativu ,,Građanke
za ustavne promjene'', koja se zalaže za senzibiliziranje i promjene Ustava BiH iz rodne
perspektive.
Inicijativa je povodom današnjeg sastanka predstavnika institucija BiH i čelnika vodećih
političkih stranaka u Briselu izdala Saopštenje za javnost:
Povodom sastanka predstavnika institucija Bosne i Hercegovine i čelnika vodećih političkih
stranaka o procesu pristupanja BiH Evropskoj Uniji, koji će se održati 1. oktobra 2013. godine u
Briselu, predstavnice inicijative „Građanke za ustavne promjene” žele skrenuti pažnju javnosti
na važnost aktivnog učešća žena u procesu odlučivanja o ustavnim reformama te nužnosti
promjene Ustava BiH iz rodne perspektive i iz perspektive ljudskih prava.
Prvi put veći broj ženskih nevladinih organizacija iz čitave BiH organizirano djeluje u vezi sa
pitanjima ustavnih promjena BiH i zajednički su uspjele usaglasiti prioritete i konkretne
prijedloge amandmana na Ustav BiH, koji će u narednom periodu biti predstavljeni javnosti.
Ovim putem želimo da obavijestimo javnost da građanke BiH imaju odgovore na pitanja o
kojima će lideri razgovarati 1. oktobra u Briselu, te s tim u vezi izražavamo žaljenje što se još
jedan sastanak, na kome se odlučuje o pitanjima ključnim za budućnost BiH, odvija bez učešća
žena za pregovaračkim stolom. Podsjećamo predstavnike institucija BiH, čelnike vodećih
političkih stranaka i predstavnike/ce međunarodne zajednice da se o budućnosti/napretku
Bosne i Hercegovine ne može odlučivati bez aktivnog sudjelovanja svih građana i građanki Bosne
i Hercegovine, te napominjemo da reforma Ustava BiH ženama mora osigurati jednaka prava i
mogućnosti bez diskriminacije po osnovu pola i roda.
Aktuelni razgovori o ustavnim reformama su jedinstvena prilika da se žene aktivno uključe u
promjene Ustava, posebno imajući u vidu činjenicu da nisu učestvovale u izradi i potpisivanju
Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao ni u kasnijim ustavnim pregovorima vođenim od strane
lidera političkih partija i međunarodne zajednice. U okviru inicijative „Građanke za ustavne
promjene” u narednom periodu bit će realizovana zajednička kampanja kako bi se javnosti
predstavili prioriteti i konkretni prijedlozi za reformu Ustava BiH.
Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“
20
Integralna sigurnost
Gruzija, 6. septembar 2013.
Predstavnica
Helsinškog
parlamenta
građana učesnica je treninga za trenere na
temu Integralna sigurnost, koji se održava
u Gruziji u periodu od 01. do 07. septembra 2013.
Koncept radionica na temu integralne sigurnosti napravljen je prvenstveno za aktivistice ljudskih
prava, a sam cilj radionica jeste stvaranje atmosfere uzajamnog uvažavanja i sigurnog i
strukturiranog prostora gdje će braniteljke ljudskih prava razmjenjivati i razmatrati
bezbjednosne rizike te razgovarati o postojećim i potencijalnim strategijama za očuvanje
bezbjednosti i dobrobiti.
Više o konceptu integralne sigurnosti pročitajte na: http://www.integratedsecuritymanual.org
Trening organizuje Švedska fondacija Kvinna till Kvinna koja podržava žene u konfliktnim
područjima kako bi povećala njihovu moć i uticaj
Radionica strateškog planiranja sa lokalnim zvaničnicima/cama
Banja Luka, 26. avgust 2013.Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene Banja
Luka, održaće u Laktašima u periodu od 27. do 29. avgusta radionicu strateškog planiranja sa lokalnim
zvaničnicima/cama iz opština/gradova Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Laktaši, Novi Grad,
Srbac, Prijedor i Gradiška. Radionica pod nazivom ,,Razvoj strateškog pristupa za poboljšanje položaja
žena i unapređenja rodne ravnopravnosti'' ima za cilj okupiti predstavnike/ce izvršne i zakonodavne
vlasti kako bi razvili strateški plan/pristup za poboljšanje položaja žena i unapređenja rodne
ravnopravnosti na lokalnom nivou, sa fokusom na pitanja porodičnog nasilja nad ženama i unapređenje
položaja žena na selu.
Radionica se realizuje u okviru projekta Žena i pravo danas uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna
Fondacije iz Švedske.
21
Održan sastanak u Kozarskoj Dubici
Banja Luka, 2. juli 2013.
Sastanaku sa predstavnicima lokalne vlasti u Kozarskoj
Dubici, održanog 1. jula 2013. pored predstavnica
Helsinškog parlamenta građana i Udruženih žena,
prisustovavli su članovi Komisije za ravnopravnost polova,
poslanice skupštine opštine i sekretar skupštine opštine.
Na sastanku je bilo riječi o radu Komisije za ravnopravnost
polova, mogućnostima većeg učešća žena u izvršnoj i
zakonodavnoj vlasti ove opštine kao i tenutnim
problemima sa kojima se ova opština suočava. Sastanak u
Kozarskoj Dubici jedan je u nizu sastanaka sa
novoizabranim načelnicima/gradonačelnicima i predsjednicima/cama skupštine nekoliko opština i
gradova BiH koje su HPG i UŽ održale u proteklom periodu, sa ciljem da se upoznaju sa načinom rada
Komisija za ravnopravnst polova i mogućnostima njihove zajedničke saradnje. Sastanci su dio aktivnosti
iz projekta ,,Žena i pravo danas'' kojeg finansijski podržava Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske.
Održan sastanak sa predstavnicima lokalne vlasti u Mrkonjić Gradu
Banja Luka, 1. juli 2013. Godina
Helsinški parlament građana i Fondacija Udružene
žene, održale su u petak, 28. juna sastanaka sa
predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti opštine
Mrkonjić Grad. Cilj sastanka bio je da se izvrši
zajednička analiza saradnje ove opštine i
organizatora sastanka, te da se ključni predstavnici
zakonodavne i izvršne vlasti upoznaju sa planiranim
aktivnostima usmjerenim na poboljšanje rada
lokalnih javnih uprava po pitanjima ženskih ljudskih
prava i ravnopravnosti polova. Poseban naglasak bio je na Odboru za ravnopravnost polova,
mogućnostima unapređenja njegovog rada i rodno-senzitivnom budžetiranju u okviru kojeg bi ova
opština uzela učešće u finansiranju sigurnih kuća, a time i ispunila svoje zakonske obaveze koje nalažu da
se 70% troškova finansira iz entitetskog budžeta, a 30% iz budžeta opština i gradova.
22
Žene i Ustav BiH
Banja Luka, 18. mart 2013. Godine
„Udružene žene“ Banja Luka i „Helsinški parlament
građana“ Banja Luka, u periodu od 15. do 16. marta u
Laktašima, organizovali su dvodnevnu radionicu pod
nazivom „Prioriteti žena u procesima ustavnih
promjena u BiH“. Radionica je okupila 20
aktivistkinja, predstavnica nevladinih organizacija,
koje su razgovarale o prioritetima žena i svjetlu
ustavnih promjena i definisale područja i specifične
probleme koje prepoznaju kao važne za unapređenje
položaja žena i ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan do rezultata dvodnevne radionice je i
formiranje Radne grupe koju čine pet aktivistkinja koje će, u periodu od mjesec dana, pripremiti
prijedlog nacrta Platforme prioriteta žena za ustavne promjene u BiH. U Radnu grupu su izabrane:
Gordana Vidović, iz organizacije "Budućnost" Modriča", Dragana Đurić iz"Foruma žena" Bratunac, Emina
Lepić iz "Instituta za razvoj mladih KULT" Sarajevo, Lana Jajčević iz"Udruženih žena" Banja Luka i Milenka
Sinanović iz organizacije "Forma F" Mostar. Izrada nacrta platforme je samo početak procesa koji će se
vremenom razvijati i nadograđivati.
Osnivanje Radne grupe dio je aktivnosti iz projekta Žena i pravo danas, finansiranog od strane Kvinna till
Kvinna Fondacije iz Švedske.
23
,,Prioriteti žena u procesima ustavnih promjena u BiH''
Banja Luka, 14. mart 2013. Godine
„Udružene žene“ Banja Luka i „Helsinški parlament
građana“ Banja Luka u periodu od 15. do 16. marta
organizovat će dvodnevnu radionicu pod nazivom
„Prioriteti žena u procesima ustavnih promjena u
BiH“,sa ciljem da omogući aktivistkinjama da
razgovaraju o prioritetima žena za ustavne
promjene, definišu područja i specifične probleme
koje prepoznaju kao važne za unapređenje položaja
žena i ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i
skiciraju okvir za zajedničku poziciju javnog zalaganja
u promjenama Ustava BiH. Planirano je da radionica
okupi 20 aktivistkinja, predstavnica nevladinih
organizacija članica Ženske mreže Bosne i Hercegovine. Učesnice radionice će predložiti i odabrati tri do
pet aktivistkinja članica Ženske mreže BiH u radnu grupu koja će u periodu od mjesec dana nakon
radionice pripremiti nacrt Platforme prioriteta žena za ustavne promjene u BiH, na osnovu rezultata
radionice i doprinosa organizacija koje učestvuju u procesu. Radionica se organizuje u okviru projekta
Žena i pravo danas uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna Fondacije iz Švedske.
24
Download

Više o projektu. - Helsinški Parlament Gradjana Banja Luka