Kontakt adrese i telefoni
3.
Naredni koraci
Razmotrićemo vaš prigovor bez odlaganja. Trudićemo se da, ako
je moguće, odgovorimo već narednog radnog dana.
Tako brz odgovor, međutim, nije lako dati ako prigovor zahteva
dalju istragu. U tom slučaju ćemo proceniti vreme koje nam je
potrebno da razmotrimo prigovor i o tome vas obavestiti u roku od
dva radna dana. Ako je vreme koje je potrebno duže od dve
nedelje, redovno ćemo vas obaveštavati o toku razrešenja
prigovora.
Konačan odgovor ćete dobiti za najkasnije 30 dana.
Kancelarije:
Filijale:
■ Novi Sad, Bul. oslobođenja 2a
021 .530.111 .530.024
E-mail: [email protected]
■ Beograd, Bul. Dr Zorana
Đinđića 8a 011.2016.016
E-mail: [email protected]
■ Niš, Kralja Stefana
Prvovenčanog 8
018.514.728
E-mail: [email protected]
■ Kragujevac, Nikole Pašića 2
034.300.855
E-mail: [email protected]
■ Subotica, Matije Gupca 9a
024.671.855
E-mail: [email protected]
■ Sombor, Apatinski put 9 025.431.590 [email protected]
■ Bačka Topola, Gllavna 95 024.770.410 [email protected]
■ Zrenjanin, Saveznička 5 023.582.660
[email protected]
■ Šabac, Vojvode Mišića 95 015.336.213 [email protected]
■ Čačak, Pivarska 13a 032.348.666 [email protected]
■ Kraljevo, Heroja Maričića 47 036.327.270
[email protected]
■ Jagodina, Ljubiše Uroševića 12 035.245.030
[email protected]
■ Kruševac, Čupićeva 6 037.448.120 [email protected]
■ Pirot, Srpskih vladara 123 010.321.818
[email protected]
■ Vranje, Stefana Prvovenčanog 79 017.400.914
[email protected]
■ Leskovac, Vojvode Mišića 1/3 016.234.551
[email protected]
■ Valjevo, Dr Pantića 56 014.291.035 [email protected]
Prigovor možete podneti i na zvaničnoj e-mail
adresi banke [email protected]
4.
Ako ste nezadovoljni odgovorom
Naš cilj je da prigovor rešimo u vašu korist što je pre moguće.
Ako i dalje niste zadovoljni ishodom, molimo vas da stupite u kontakt
sa članom rukovodstva koji je bio zadužen za vaš prigovor da se
dogovorite o narednim koracima. Ako je potrebno, prigovor će biti
prosleđen glavnom operativnom direktoru ili predsedniku izvršnog
odbora.
Prigovor Narodnoj Banci Srbije se podnosi na adresu
NARODNA BANKA SRBIJE Poštanski fah 712 11000 Beograd ili
putem e-mail adrese [email protected]
Za život prepun mogućnosti!
Uputstvo za prigovore klijenata
Za život prepun mogućnosti!
Naša posvećenost
Posvećeni smo pružanju proizvoda i usluga po
najboljim standardima.
Ako smatrate da nismo ispunili svoja obećanja ili vaša
očekivanja, molimo vas da nas o tome odmah obavestite
kako bismo preduzeli korektivne mere i poboljšali
uslugu za naše klijente.
1.
Kako i gde se žaliti
Prigovor nam možete proslediti na četiri načina.
• Posetom filijale ili lokalnog predstavnika kreditnog službenika, gde biste prigovor mogli
podneti lično
• Slanjem prigovora u pismenoj formi na adresu
banke
• Putem telefona, pri čemu treba tražiti
rukovodioca filijale ili nadležnog savetnika za
klijente ili savetnika za kredite za mala i srednja
preduzeća koji će odmah pristupiti njenom
rešavanju
• Putem elektronske pošte
Poverljive informacije se po mogućnosti ne šalju
putem ovog medija, ali to može za vas biti
pogodan način da nam podnesete žalbu. Ako
želite da navedete pojedinosti u vezi sa ličnim
podacima ili računom, molimo vas da to učinite
pismenim putem ili telefonom.
2.
Šta nam je potrebno od vas
Molimo vas da nam pružite sledeće informacije:
■ Kontakt podatke, uključujući ime, adresu, broj fiksnog i
mobilnog telefona i ako je moguće, e-mail adresu kako bimo se
uverili da odgovor šaljemo na pravu adresu.
■ Broj računa (ne šalje se e-mailom)
■ Jasan opis predmeta prigovora
■ Vaše mišljenje o tome šta bi trebalo da preduzmemo da se
problem reši
Download

uputstvo za prigovore klijenata