AKADEMIJA KOMERCIJALNE
KOMUNIKACIJE
Akademija prodajnih i pregovaračkih veština
www.drgilbert-centar.com
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
AKADEMIJA KOMERCIJALNE KOMUNIKACIJE
Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona
prihvati našu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za
realizaciju cilja.
Imajući u vidu činjenicu da je kompletan život svih nas sačinjen od neprestanog
procesa komunikacije sa okolinom, stvaranja veza i ostvarivanja kontakata, vršenje uticaja na
ljude oko nas sa ciljem prenosa ideja, mišljenja, stava ili bilo koje informacije, naša
sposobnost poznavanja pravila za uspešnu komunikaciju u značajnoj meri može olakšati
proces ostvarivanja kako poslovnih, tako i privatnih ciljeva.
Ako malo bolje analiziramo sve informacije i signale koje šaljemo okolini u toku
jednog dana, doći ćemo do zaključka da gotovo svaka naša komunikacija u osnovi sadrži želju
ili potrebu da izvršimo uticaj ili ostvarimo neki cilj. Nekada je to da pravilno prenesemo
znanje, ideju, mišljenje, nekada da ostvarimo neku vrstu saradnje, započnemo neku
emotivnu ili poslovnu vezu, plasiramo uslugu ili proizvod... A ponekad i više pomenutih stvari
istovremeno.
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Zašto je Akademija komercijalne komunikacije pravo rešenje za Vas?
Komercijalna komunikacija jeste zapravo veština prodaje, pregovaranja i uticaja
podignuta na viši nivo!
Prodaja je profesija 21.veka. Istraživanja govore da će ubrzo gotovo 1/3 zaposlenih biti
direktno angažovana u marketingu i prodaji.
Što znači da poznavanje pravila prodajne igre jeste i biće ključna osobina koja će se zahtevati
od budućih zaposlenih. Jer, prodaja je jedina sigurna stvar koja kompaniju izvlači iz krize,
uspešnu čini još uspešnijom... Nijedan proizvod ili usluga, ma koliko bili dobri neće naći put
do potrošača ukoliko nema ko da ih proda ili ako onaj ko to čini nije dovoljno stručan.
Pored toga, prodaja predstavlja stil i način života, jer ima najširu primenu i u našem
svakodnevnom životu. Od pomenute veštine zavisi da li ćemo izvršiti uspešnu komunikaciju
putem telefona, pridobiti voljenu osobu, naći bolji posao, uveriti šefa da nas bolje plati,
nametnuti svoj stav u društvu...
Budući da je D.R.Gilbert centar group od početka svog poslovanja shvatao značaj prodajnih
I pregovaračkih veština na razvoj svakog pojedinca, određenog zaposlenog ili celokupne
kompanije… jednodnevne, dvodnevne obuke na date teme je želeo da proširi na nivo
obuke koja traje više meseci. Tako je i nastala Akademija komercijalne komunikacije.
Akademija komercijalne komunikacije je specijalizovan program edukacije, razvoja i
treninga za profesionalne prodavce, menadžere i sve one koji bi to želeli da budu, koji je
baziran na standardima D.R.Gilbert centar group-a.
Osnovni cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad
u prodaji, kao i da im omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim
radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje poslovanje.
Akademija komercijalne komunikacije je vid tzv. treninga koji razvija praktične veštine,
budući da su svi predavači i treneri, pre svega, osobe koje su dokazane u praksi, a čija
izlaganja prati odlična izbalansiranost praktičnih dostignuća i teoretskih saznanja.
Zanimljivo je reći da je veći deo programa mnogo puta kroz organizaciju pojedinačnih
modula koji čine Akademiju testiran u praksi i da su polaznici nakon pojedinih treninga imali
značajan rast svoje prodaje - čak i do 100%.
Do sada je D.R.Gilbert centar group realizovao dve generacije Akademije sa po šest meseci.
III I IV generacija Akademije je dopunjena sa IV nova modula I povećana na 8 meseci
trajanja. Osluškujući potrebe, želje, sugestije dosadašnih polaznika i ostatka tržišta, krenuli
smo sa upisom u V generaciju sa izmenjenim I dopunjenim konceptom u trajanju od 10
meseci.
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Program je namenjen svima onima koji u neposrednom kontaktu sa ljudima prodaju svoje
proizvode, usluge, ideje... Pre svega, to su: prodavci, prodajni predstavnici/zastupnici,
komercijalisti, referenti prodaje, prodajni inženjeri, rukovodioci proizvodnih programa, kao i
top menadžeri i vlasnici preduzeća, imajući u vidu da su oni svakodnevno u situaciji da utiču
na svoje zaposlene, pregovaraju sa ključnim kupcima, dobavljačima, bankarima,
investitorima.... U programu takođe mogu učestvovati svi oni koji žele da se bolje upoznaju
sa veštinama komercijalne komunikacije, bez obzira na posao kojim se bave.
Polaznici će nakon završetka Akademije biti u mogućnosti da:
 savladaju sve elemente komercijalne komunikacije
 unaprede svoje pregovaračke veštine
 drastično povećaju uticaj na ljude oko sebe
 pozitivan mentalni stav prihvatite kao svakodnevnu naviku
 unapredite svoju prodaju i do 100%
 pređu put od komercijaliste do stručnjaka za međuljudske odnose
 sa većom lakoćom ostvaruju svoje ciljeve
 prevaziđu strah od neuspeha i uspešno se nose sa odbijanjem
 usvoje sve efikasne tehnike za postavljanje i realizovanje ciljeva
 unaprede svoju komunikaciju sa klijentima, komunikaciju u okviru kompanije, kao i
komunikaciju na privatnom planu
 motivišu sebe u dovoljnoj meri za dostizanje najvećih poslovnih rezultata
 postanu jedan od najuspešnijih prodavaca u svojoj branši
 prekvalifikuju se iz postojećih radnih aktivnosti (ukoliko nisu zadovoljni ili ako ne
mogu da nađu adekvatan angažman) jer u prodaji uvek ima posla za dobre prodavce
– svima su potrebni oni vrhunski
 ovladaju sa preko 100 dokazanih tehnika u komunikaciji, prodaji i pregovaranju
 maksimalno razviju svoj potencijal u jednoj od najperspektivnijih oblasti
Polaznici Akademije dobijaju:
- Praktična znanja i veštine
- Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj
formi
- Komplet od 10 knjiga D.R.Gilberta ( „Gube samo oni koji ne igraju“, „Dobijaju svi oni
koji igraju“, „Arena prodaje“, „Prodajni ring“, „Lider je u vama“, „Mapa uspeha“,
„Veština uticaja“, “Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine?”, “Kako postati
efikasan menadžer prodaje?” I najnoviju knjigu D.R.Gilbert-a “101 tehnika uticaja”)
- Konsultacije i pomoć od strane trenera u toku i nakon završetka Akademije
- Pomoć prilikom pronalaženja radnog mesta za pozicije marketinga i prodaje (ukoliko
je polaznik Akademije nezaposlen)
- Besplatno korišćenje interne biblioteke poslovne literature D.R. Gilbert centra sa više
od 400 knjiga iz oblasti prodaje, marketinga, poslovne komunikacije, menadžmenta i
psihologije uspeha.
- Diplomu o pohađanju Akademije komercijalne komunikacije
- Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R.Gilbert centra (ova opcija je
rezervisana samo za najbolje)
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Pregled modula
Pre početka programa Akademije polaznici će biti testirani putem Testa prodajnih i
komunikacijskih veština, kako bi se izvršila analiza kompetencija svakog od njih. Nakon
ulaznog testiranja, pristupa se predavanjima koji su sastavljeni od XVIII modula i pokrivaju
isto toliko oblasti bitnih za razvoj vrhunskih prodajnih stručnjaka I plodonosnih
komunikatora.
Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja,
rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije jeste 10
meseci sa fondom od 134 časova. Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih
zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će
dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D.
*Svi polaznici Akademije komercijalne komunikacije sa stečenim stručnim znanjem koje odgovara
oceni A, će imati mogućnost da uz dodatnu obuku za trenere i uz mentorski rad osnivača D.R.Gilbert
centra, Dragiše Ristovskog u perspektivi rade kao treneri u okviru D.R.Gilbert centra ukoliko za to
pokažu i dodatno interesovanje i samim tim budu među prvim licenciranim trenerima po programu
D.R.Gilbert centra.
Desetomesečni program Akademije komercijalne komunikacije se sastoji iz sledećih modula:
I
II
III
IV
V
-
VI
VII
VIII
-
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
-
Uvod u komercijalnu komunikaciju
Kako povećati uticaj na tržište i kupce?
Kada počinje prodaja?
Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona
Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe
kupaca?
Prezentacijske veštine
Pregovaranje u prodaji
Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod
prodajnog razgovora?
Efikasne tehnike komunikacije, prodaje I pregovaranja
Upravljanje ključnim kupcima
Zaključivanje prodaje (dogovora) I naplata potraživanja
Internet komunikacija
Pravilno upravljanje vremenom do bolje efikasnosti
Trade marketing
Marketing I prodaja
Nakon prodaje - postprodaja
Praktične vežbe
Polaganje
Dodela sertifikata I koktel
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
I modul
Uvod u komercijalnu komunikaciju
“Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona prihvati našu poruku,
mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za realizaciju cilja.”
– D.R.Gilbert
U I modulu polaznici se upoznaju sa značajem Akademije
komercijalne komunikacije i njenim osnovnim
elementom (prodajom). Zatim, o pravilima svake
uspešne komunikacije, analizom atributa vrhunskih
prodavaca i slabosti prosečnih, upoznavaju sa tehnikama
postavljanja ciljeva u nekoliko koraka koje su se u praksi
pokazale kao najkonkretnije. Na kraju modula svi
polaznici prolaze kroz kratak test kako bi se procenio
njihov stepen predznanja o kategorijama o kojima će kasnije biti reči
Tematske oblasti:
- Uvod u Akademiju komercijalne komunikacije
- Komercijalna komunikacija (prodaja) kao profesija XXI veka
- Pravila svake uspešne komunikacije
- Komercijalna komunikacija kao NZS svih uspešnih ljudi
- Značaj profesije prodavac za savremeno poslovanje
- Aristotelova formula
- Atributi vrhunskog prodavca
- Najčešće slabosti prosečnog prodavca
- Priprema prodavca za prodajni proces
- Pravi motivi za posao prodaje
- Značaj postavljanja ciljeva
- Efikasna tehnika postavljanja ciljeva u 11 koraka
- Entuzijazam – ključ uspeha u prodaji
- Test samoprocene
- Uvodno testiranje
Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Mapa uspeha, Veština uticaja, Arena prodaje
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
II modul
Kako povećati uticaj na tržište i kupce?
„Veliki cilj obrazovanja nije znanje, već akcija.“ – Herbert Spenser
Polaznici usvajaju osnovne principe uticaja koje mogu
koristiti u svakodnevnoj komunikaciji u cilju povećanja
uticaja na sagovornike. Nakon principa uticaja, polaznici
uče kako na najbolji mogući način povećati broj kupaca, tj.
kako izvršiti akviziciju.
Tematske oblasti:
- Kako sve utičemo na okolinu?
- Dokazani izvori uticaja
- Praktična primena 10 izvora uticaja u komunikaciji, prodaji, pregovaranju i
marketingu
- Vežba tehnike „odraz u ogledalu“
- Dobra priprema za veći uticaj
- Predpristup u prodaji
- Tehnika čišćenja u predpripremnoj fazi
- Gde se nalaze Vaši novi kupci?
- Efikasne tehnike za pronalaženje novih kupaca
- Preporuke za uspešnu akviziciju kupaca
Trajanje modula: 7 časova (od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Veština uticaja, Arena prodaje, Prodajni ring
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
III modul
Kada počinje prodaja?
“Ne sudi o danu po žetvi koju žanješ, već po semenu koje seješ.” – Robert Luis Stivenson
Polaznici se upoznaju sa psihološkim profilom kupaca,
karakteristikama 4 osnovna tipa ličnosti i zajedno otkrivaju
mehanizme za pristupanje svakom do njih. Zatim, izučavaju
fenomen “lične” prodaje, aktivnog slušanja, veštine postavljanja
pitanja, ophođenja i naravno unapređuju svoju emocionalnu
inteligenciju.
Tematske oblasti:
- Kako uspostaviti početni kontakt sa kupcem?
- Kako efikasno proceniti psihološki profil potencijalnog kupca
- Alati za efikasnu procenu 4 tipa ličnosti
- Upoznavanje i tehnika rukovanja
- Lična prodaja kao najvažniji element uspešne prodaje
- Korišćenje tehnike ogledala u komunikaciji (ulazak u klijentov ritam)
- Otvaranje klijenta i neutralizacija uma
- Uspostavljanje mosta poverenja na relaciji prodavac-kupac
- Vrste pitanja koje se koriste u komunikaciji
- Veština postavljanja pitanja koje vode ka željenom cilju u komunikaciji
- Veština aktivnog slušanja
- Kako emocije utiču na stvaranje dobrih odnosa?
- Pojam emocionalne inteligencije (EQ)
- Veština ophođenja
Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring, Veština uticaja, Dobijaju svi
oni koji igraju, Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
IV modul
Telefonska komunikacija i prodaja putem telefona
“ Jedan poziv u stvari ne menja ništa... Mnogo poziva menja sve! Rast Vašeg prihoda direktno zavisi od broja
telefonskih poziva !!! “
Cilj ovog modula jeste da polaznici savladaju efikasne tehnike
u komunikaciji telefonom tj. kako struktuirati profesionalni
poziv, kako uspostaviti most poverenja sa sagovornikom, kako
zaobići čuvare vrata i naravno, kako putem telefona efikasno
predstaviti proizvod/uslugu ili zakazati sastanak.
Tematske oblasti:
- Značaj komunikacije i prodaje putem telefona
- Struktura profesionalnog poziva
- 27 nezaobilaznih pravila u komunikaciji telefonom
- Pravila kako postići efikasan prvi poziv
- Tehnike koje vam pomažu da započnete razgovor
- Kako uspostaviti poverenje sagovornika putem telefona?
- Intonacija glasa kao izvor uticaja u telefonskoj komunikaciji
- Kako se „probiti“ do donosioca odluke za kupovinu?
- Saveti kako da zaobiđete “čuvare vrata”
- Efikasne smernice u postavljanju pitanja klijentu?
- Kako predstaviti proizvod ili uslugu?
- Kako postupati sa primedbama?
- Efikasno slušanje
- Kako adekvatno primiti poziv?
- Kako se ponašati u pozivima koji slede?
- Telefonski bonton
Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
V modul
Kako predstaviti svoje proizvode/usluge kao pravo rešenje za potrebe
kupaca?
“Dobrom proizvodu argumenti nisu potrebni, njemu su potrebne demostracije”!
– Persi Viting
Svi polaznici uče kako da izvrše kratku, efikasnu, konkretnu
prezentaciju svojih proizvod/usluga klijentima korišćenjem
nekoliko osnovnih tehnika koje povezuju potrebe kupaca sa
prednostima proizvoda.
Tematske oblasti:
- Pitanja koja gađaju u centar klijentovih potreba
- Prepoznavanje dominantnih potreba kupaca
- Kada prelazimo na prezentaciju rešenja
- Pravljenje efikasnog prezentacijskog scenarija
- Mentalno i fizičko angažovanje kupca u toku prezentacije
- Karakteristika, akcija i funkcija proizvoda
- K-P-K-O tehnika
- Povezivanje potreba kupaca sa prednostima proizvoda
- Upotreba mostova u toku prezentacije
- Prezentovanje komplementarnih proizvoda
Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Darko Mirković
Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština uticaja
VI modul
Prezentacijske veštine ( Prodaja grupi)
“Postoje dva trenutka kada ste potpuno sami – neposredno pred smrt i neposredno pred govor”. – B.Trejsi
U ovom modulu trener kroz lični primer pravilne prezentacije uči polaznike kako vršiti
prezentaciju u javnosti. Odnosno, kako se adekvatno pripremiti, kako strukturisati govor,
kako kontrolisati tremu...
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Tematske oblasti:
- Planiranje magične prezentacije
- Odabir informacija za kreiranje sadržaja prezentacije
- Karakteristike publike kojoj se obraća tokom prezentacije
- Neverbalna i paraverbalna komunikacija kao faktori uspešne prezentacije
- Veštine govorništva
- Adekvatna upotreba i struktura jezičkih konstrukcija
- Pitanja, prigovori i sugestije publike kao sredstva za postizanje željenih efekata
prezentovanja
- Kako glas sagovornika utiče na auditorijum?
- Kako kontrolisati tremu?
Trajanje modula: 8 časova (od 10:00h do 17:00h)
Predavač: Darko Todorović
Literatura koja prati dati modul: Arena prodaje, Veština uticaja
VII modul
Pregovaranje u prodaji
„Kada osoba sa iskustvom sretne osobu sa novcem, osoba sa iskustvom dobiće novac, a osoba s’novcem dobiće
iskustvo“ - Leonard Lauder
Imajući u vidu da poslovno pregovaranje ima najširu primenu, u ovom modulu se daje par
korisnih preporuka kako pravilno pregovarati. Odnosno, kako se pripremiti, koji su
pregovarački stilovi, tehnike, kako rešavati konflikte…
Tematske oblasti:
- Šta je pregovaranje?
- Priprema za pregovarački proces
- Faze u procesu pregovaranja
- Tvrd vs. fleksibilan pristup pregovaranju
- Pregovaranje vs. kompromis
- Preporuke za uspešno pregovaranje
- Pregovarački stilovi
- Rešavanje konflikata
- Pregovaračke tehnike
- Kontrola emocija profesionalnog prodavca
- Ponašanje pregovarača u procesu nabavke
- Pronalaženje zone poklopljenih interesa
- Pregovarački kolač
- Radionica I praktična primena pregovaračkih veština
Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Literatura koja prati dati modul: Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine, Prodajni ring
VIII modul
Kako neverbalna komunikacija utiče na krajnji ishod prodajnog
razgovora?
“Najvažnija stvar u komunikaciji jeste čuti ono što nije izgovoreno” - Piter Druker
Istraživanja pokazuju da način na koji nešto kažemo od onoga šta kažemo ima jači utisak
na sagovornika. Stoga, u ovom modulu polaznici će tumačiti signale neverbalne
komunikacije, svesne I nesvesne pokrete tela, gestove, izraze lica I sve u cilju unapređenja
svojih komunikacijskih veština.
Tematske oblasti:
- Kako sve komuniciramo?
- Šta sve čini govor tela?
- Kako efikasno čitati neverbalne poruke u toku razgovora?
- Šta sve govore oči?
- Šta sve govore ruke?
- Najčešći pozitivni signali govora tela
- Praktična vežba neverbalne komunikacije
- Kako neverbalna komunikacija utiče na prodajni i pregovarački tok
Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Darko Todorović
Literatura koja prati dati modul: Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine
IX modul
Efikasne tehnike komunikacije, prodaje I pregovaranja
“Svaka osoba koja je ubeđena protiv svoje volje se pre ili kasnije vraća na početno
stanovište”– Brajan Trejsi
U ovom modulu će biti govora o tome kako da pozitivno utičemo na druge ljude, da ih
pridobijemo za naše ideje, da stvorimo dobre relacije sa njima. Dakle, veština uticaja
ima široku primenu i značaj a to podrazumeva i upotrebu brojnih praktičnih tehnika.
One predstavljaju skup metoda i strategija koje su nastale na temelju praktičnog
iskustva i koje koristi vrhunski komunikator, prodavac i pregovarač u cilju
prevazilaženja izgovora, negacija i korigovanja nečijeg stava i mišljenja.
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Tematske oblasti:
- Najčešći izgovori I problemi u prodajnom procesu
- Najefikasnije tehnike za neutralizaciju primedbi
- 4 različite ličnosti prodavaca u prodajnom procesu
- Upotreba afirmativnih reči
- Upoznavanje sa efikasnim tehnikama u komunikaciji I prodaji
- Praktična primena tehnika u realnim situacijama
- Motivacija kupca na kupovinu
- Reči I situacije koje treba neutralisati ili izbeći u prodajnom I pregovaračkom
procesu
Trajanje modula: 7 časova (od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring, 101 tehnika uticaja
X modul
Upravljanje ključnim kupcima
„Počnite tako što ćete učiniti ono nužno, zatim ono što je moguće, a onda ćete iznenada početi da činite I ono
nemoguće!” – SV. Franja Asiški
Upravljanje ključnim kupcima se može definisati kao umetnost razvijanja I negovanja
dugoročnih odnosa sa izabranim velikim kupcima. Praksa pokazuje da I do 80% ukupnog
prometa u proseku ostvarujemo posredstvom velikih, ključnih kupaca. Polaznici će na
ovom modulu naučiti kako da pristupe analizi potreba ključnih kupaca, a zatim I
strateškom planiranju saradnje sa njima.
Tematske oblasti:
- Pojam direktne prodaje
- Prodavac kao osnovna jedinica odeljenja direktne prodaje
- Vođenje prodavaca koji rade sa ključnim klijentima
- Motivacija prodajne sile
- Sales manager (osobine, zadaci i obaveze)
- Pojam key account manager-a
- Nastanak i funkcija
- Razvoj key account manager-a
- Izazov i zahtevi pred key account menadžerom
- Implementacija Key account menadžmenta
- Razvoj odnosa dobavljač-kupac
Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:00h)
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Predavač: Andrej Vojičić
Literatura koja prati dati modul: Kako postati efikasan menadžer prodaje
XI modul
Zaključivanje prodaje (dogovora) I naplata potraživanja
“Budi smiren dok uveravaš, jer žustrina pravi grešku, daje povod za prekor i stvarno postojanje neučtivosti.” –
Džordž Herbert
Istraživanja govore da je proces zaključivanja najteži deo prodajnog procesa jer proizilazi iz
straha od odbijanja. Stoga, uz pomoć trenera I svih korisnih preporuka, alata, tehnika koje
su se u praksi potvrdile, polaznici Akademije ovaj strah prevazilaze. I ne zaboravimo:
„Samo odlično je dovoljno dobro.“
Tematske oblasti:
- Sistematizacija tehnika po osnovu izvora uticaja
- Tehnike zaključivanja prodaje
- Kada je vreme za zaključivanje?
- Komunikacija sa teškim klijentima
- Rešavanje konfliktnih situacija
- Najčešći izgovori I kako odgovoriti na njih
- Zašto treba imati sistem naplate
- Faze, koraci I aktivnosti prilikom naplate
- Prilagođavanje komunikacije shodno tipu ličnosti dužnika
Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Arena prodaje, Prodajni ring I 101 tehnika uticaja
XII modul
Internet komunikacija
“Možete vi da se ne bavite internetom ali se on već sigurno bavi vama”
– Miloje Sekulić
U XII modulu polaznici se upoznaju sa značajem i neophodnošću korišćenja digitalnih
komunikacija. Predstavlja se aktuelno stanje korišćenja interneta i mobilnih komunikacija
u Srbiji kao i trendovi korišćenja ovih komunikacionih kanala u svetu. Istaći će se značaj
razvoja i održavanja aktuelnim veb sajtom kao i načini njegove promocije. Polaznici će se
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
upoznati sa specifičnostima popularnih društvenih mreža a posebno će se pažnja obratiti
Fejsbuku kao najpopularnijoj društvenoj mreži u Srbiji sa ogromnim marketinškim
potencijalom.
Tematske oblasti:
- Trendovi korišćenja digitalnih komunikacija u svetu
- Statistike korišćenja digitalnih kanala komunikacije u Srbiji
- Fejsbuk ili sajt?
- Značaj internet domena i brendiranje kroz njega
- Evaluacija veb sajtova
- Šta je CMS?
- Online prodaja i prodavnica
- Kako da veb sajt promovišete besplatno (ako je vaše vreme besplatno)?
- Šta, kako i gde treba da platite za promociju vašeg veb sajta?
- Društvene mreže i njihov značaj
- Koje su bitne društvene mreže i koje su njihove karakteristike?
- Kako treba voditi nalog na Fejsbuku?
- Šta se može raditi na LinkedIn-u, Youtube, Tviteru, Instagramu?
Trajanje modula: 8 časova (od 10:00-17:00h)
Predavač: Miloje Sekulić i Homepage tim
Literatura koja prati dati modul: Skripta
XIII modul
Pravilno upravljanje vremenom do bolje efikasnosti
“Nikada nemojte trošiti previše vremena na pogrešne stvari jer je količina vremena kojom
raspolažemo u životu ograničena.” – D.R.Gilbert
Cilj modula jeste da se polaznici obuče kako da se bolje organizuju, adekvatno postavljaju
ciljeve, najproduktivnije usmeravaju svoju radnu i životnu energiju, efikasno upravljaju
vremenom i prioritetima, prepoznaju znakove stresa i uspešno se izbore sa njim. Pravilno
upravljanje vremenom nam obezbeđuje veću “količinu” vremena za nove prodaje i
povećanu produktivnost.
Tematske oblasti:
- Kako nadzirati svoje vreme?
- Kako se usredsrediti na prave i važne stvari?
- Kako izbeći bavljenje ne isplaniranim aktivnostima?
- Kako donositi prave odluke?
- Kako biti efikasniji?
- Da li je i koliko bitno planiranje vremena?
- Ko nam i kako oduzima vreme?
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
-
Kako primeniti i analizirati postignute rezultate planiranja vlastitog vremena?
Šta je stres?
Koji su glavni uzroci stresa?
Kako se zaštiti u stresnoj situaciji?
Kako negativan stres pretvoriti u pozitivan?
Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)
Predavač: Darko Todorović
Literatura koja prati dati modul: Dobijaju svi oni koji igraju
XIV modul
Veština kreiranja tražnje kod kupaca (Trade marketing)
“Ako ne razmišljate o svojim kupcima vi uopšte ne razmišljate.” Teodor Levis
Sve veća konkurencija u trgovini i pomeranje donošenja odluka o kupovini ka samom
prodajnom mestu menja i pristup kompanija tržištu i samoj prodaji. Ovaj modul će vam
pomoći da bolje razumete te procese i usvojite dodatne veštine za povećavanje uticaja
vaših brendova i kategorija proizvoda na potencijalne kupce na samom prodajnom mestu.
Tematske oblasti:
- Razumevanje prilika za kupovinu i konzumaciju potrošača
- Dinamika kanala prodaje i uvid u potrebe maloprodaje
- Osnovni principi upravljanja kategorijom u maloprodaji (Category management)
- Kreiranje specifičnih solucija i za kupce i marketing programa
- Upravljanje prostorom u maloprodaji radi povećanja volumena i profitabilnosti
(merchandising strategije i taktike)
- Kako aktivirati kupca sa pravom POP komunikacijom na mestu prodaje.
- Upravljanje egzekucijom na mestu prodaje.
- Usklađivanje promotivne strategije brenda sa strategijama kupaca
Trajanje modula: 8 časova (od 10:00-17:00h)
Predavač: Aleksandar Simić
Literatura koja prati dati modul: Veština uticaja I skripta
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
XV modul
Marketing u praksi (Prodaja i marketing)
“Mnoge male stvari postaju velike, zahvaljujući dobroj reklami” – Mark Tven
U ovom modulu polaznici se upoznaju sa značajem marketinga za savremeno poslovanje,
njegovim funkcijama, odnosom sa prodajnom I mnogim drugim marketingškim pojmovima
uz puno praktičnih primera. U savremenom poslovanju postoji samo jedna gora stvar od
situacije da nemamo dobar marketing, to je dobar marketing za izuzetno loš proizvod.
Tematske oblasti:
- Uvod u teoriju marketinga
- Značaj marketinga za savremeno poslovanje
- Gde prestaje marketing, a počinje prodaja?
- Marketing kao poslovna orijentacija
- Funkcija marketinga
- Pojam potrošača
- Lanac vrednosti
- Analiza tržišta
- Proizvod
- Promocija
- Primeri iz prakse
- Kreiranje marketinga sa malim budžetom
- Razlika između prodaje i marketinga
- Marketing ili dobra priča?
- Kakav odnos treba da imaju marketing i prodaja?
Trajanje modula: 8 časova ( od 10:00-17:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Kako postati efikasan menadžer prodaje
XVI modul
Nakon prodaje opet prodaja (Postprodaja)
“Ono što nas zadržava u poslu jesu zadovoljni kupci!” – Barbara Henigar
Savremeno poslovanje postprodajnu uslugu smatra jednim od najvažnijih delova prodaje,
jer naši lojalni (stalni) kupci su osnova našeg poslovanja. Stoga, u ovom modulu učesnici
uče kako da od trenutnih kupca uz pomoć konkretnih alata stvore doživotne.
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Tematske oblasti:
- Pojam postprodaje
- Pisanje izveštaja
- Preporuke za stvaranje „doživotnih“ kupaca
- Zadovoljni kupci kao izvor novih kupaca (preporuke)
- Evolucija prodavca u stručnjaka za međuljudske odnose
- „Sveto trojstvo“ u postprodaji
- Transformacija klasičnog prodavca u preduzetnika
- Stil prodaje koji profesionalni prodavci koriste
- Pozitivan mentalni stav
- Principi uspeha
- Najčešće etičke dileme prodavca
- Savremene “bolesti” u prodaji i kako ih „izlečiti“
- Istorija savremene prodaje
Trajanje modula: 8 časova (od 10-17h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Prodajni ring, Veština uticaja
XVII modul
Praktične vežbe
U ovom modulu polaznici će biti u mogućnosti da kroz konkretne primere provežbaju sve
ono o čemu smo prethodnih meseci govori. Naime, uz pomoć trenera vežbaće se
najznačajniji elementi akademije kao što su: priprema prezentacije, javni nastup I
prezentacija proizvoda grupi ljudi ili pojedincu, veštine uveravanja kupaca u činjenicu da je
njihov proizvod najbolje rešenje za njihove potrebe, prilagođavanje svoje komunikacije
različitim tipovima kupaca koji će biti preko puta njih uz korišćenje što više tehnika prodaje I
pregovaračkih metoda…. Dakle, kroz igru uloga će se obuhvatiti realne situacije sa terena.
Trajanje modula: 7 časova (od 10:00-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski
XVIII
Evaluacija Akademije I testiranje
Nakon završetka kompletnog desetomesečnog programa Akademije komercijalne
komunikacije, polaznici će svoje stečeno znanje proveriti putem stručnog ispita. Sam ispit se
sastoji od pismenog polaganja Testa prodajnih i komunikacijskih veština kao i radnog zadatka
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
koji podrazumeva da učesnici treba da pripreme sopstvenu prezentaciju koju će prezentovati
ispred višečlane komisije.
Odluku o stečenom stručnom znanju sa ocenama A, B, C ili D donosi višečlana komisija, a
dodela diploma će se obavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz veći
broj učesnika.
Trajanje modula: 7 časova (od 10-16:15h)
Predavač: Dragiša Ristovski, Darko Mirković, Darko Todorović
XIX
Dodela sertifikata i koktel
Svečana dodela sertifikata uz prigodnu gozbu, druženje, muziku i tradicionalno bacanje kapa.
Treneri Akademije komercijalne komunikacije
Dragiša Ristovski poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na
različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih
veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna
prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Autor je bestselera „Gube
samo oni koji ne igraju i „Arena prodaje“ objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert. A
kasnije su usledile knjige: „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Lider je u vama“, „Prodajni
ring“, Mapa uspeha“, „Veština uticaja“, „Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine?“, „Kako postati
efikasan menadžer prodaje?“ i najnovija „101 tehnika uticaja“.
U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima i treninzima
pozitivnom energijom konstantno drži pažnju i motiviše slušaoce. Osnivač je direktor D.R. Gilbert
centar group-a d.o.o. i D.R. Gilbert consultinga kao i suvlasnik u još dve firme. Radi kao stalni
konsultant unapređenja prodaje za više renomiranih kompanija i predsednik je „Udruženja
Profesionalnih Prodavaca Srbije“.
Početkom 2012. godine je osnovao „Akademiju komercijalne komunikacije“ koja je zvanično otpočela
sa radom 2. juna kada je upisana prva generacija polaznika. 2014. godine osnovao je Akademiju
menadžerskih veština koja je uspešno privela kraju prvi semestar. Pored Akademija kreator još 9
autorskih programa edukacije poslovnih veština, kao i pokretač regionalne
Konferencije prodajnih strategija.
Svoju trenersku edukaciju je sticao na brojnim seminaraima i treninzima, a
značajno upotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. U toku svoje karijere
je održao više od 1000 treninga, seminara i predavanja u svim zemljama Ex
Yugoslavije na kojima je učestvovalo nešto više od 18.000 polaznika. Do sada
su na njegovim seminarima prisustvovali predstavnici iz više od 500 kompanija među kojima su:
Banca intesa, ProCredit banka, Bosch, NIS Gasprom Neft, Coca-Cola Hellenic, Komercijalna banka,
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Uniqa osiguranje, Hemofarm, DDOR Novi Sad, Jat Airways, Neoplanta, Galenika, Metalac, Delta
Generali osiguranje, Peštan, HE Đerdap, Bambi-Banat, Foodland, Galerija podova, Tarkett Group,
BASF, AMSS osiguranje, Alpha Bank, NLB Bank (BiH), Erste banka, Subotička mlekara, Office shoes,
Piraeus bank....
2011. godine je započeo saradnju sa Mokrogorskom školom menadžmenta gde drži obuke u oblasti
prodajnih veština. U novembru 2008. godine u organizaciji kompanije Hemel imao je prilike da održi
predavanje na kome je gostovao jedan od najvećih svetskih autoriteta iz oblasti marketinga i prodaje.
J. Conrad Levinson.
Objavio je više od 200 tekstova u poslovnim i uže stručnim časopisima sa aktuelnim poslovnim
temama. A za svoj rad i dostignuća je dobio i nekoliko zvaničnih priznanja.
Darko Mirković - U poslovnim krugovima Darko Mirkovic je poznat kao sjajan
predavač poslovnih veština sa puno praktičnog znanja, za čija se predavanja uvek traži
mesto više. A razlog tome su polaznici koji ostvaruju napredak kako u rezulatima tako
i u karijeri. Njegova predavanja sa različitim temama je slušalo preko 12.000 ljudi iz
velikog broja kompanija od kojih bismo izdvojili: Microsoft, Galerija podova, Bosch,
ITM, i Mokrogorska Škola Menadžmenta. Održao je kao predavač za poslovne veštine
preko 120 in house treninga za bankarski sektor: Banca Intesu, Hypo Alpe Adria
banku, Credit Agricole banku, ProCredit banku, Komercijalnu banku, Credy banku, Banku Poštanska
štedionica i Delta Generali osiguranje. Darko Mirković je gradio svoju karijeru u kompanijama sa
izuzetnom reputacijom. U Raiffeisen banci uspešno je sproveo sve ativnosti Regional Coordinator-a
kao i MortgageSales Leader-a. Nakon uspešnog angažmana u Raiffeisen banci prelazi u Delta
Generali Osiguranje na poziciju Regional-ni Director, gde prodornom strategijom doprinosi
ostvarenju zapamćenog tržišnog učešća u prodaji životnog osiguranja. Darko Mirkovic je vlasnik firme
“Alterna”, potpredsednik udruženja “Koncepti za Zivot”. Trenutno implementira i razvija svoje nove
ideje na polju biznisa u novim projektima. Edukaciju smatra ključnom u kriznim vremenima i stavlja je
ispred svega, jer su kako kaže, STRUČNOST, AKCIJA I MOTIVACIJA tri ključna parametra za opstanak i
progres.
Udruženje “Koncepti za Zivot”, čiji je Darko Mirkovic jedan od osnivača, je udružilo u jedan tim
značajnu grupu pojedinaca, kompanija, agencija i institucija koje tesno sarađuju u zajedničkoj misiji.
Svojim aktivnostima Udruženje je omogućilo da ideja o finansijskoj edukaciji zaista zaživi i direktno
dođe do 30.000 građana Srbije, u veoma kratkom roku.
Darko Todorović je dugogodišnji trener i ekspert iz oblasti komuniciranja, odnosa sa
javnošću, javnog nastupa, marketinga i korporativne društvene odgovornosti (CSR).
Sertifikovani je trener Persone Global i Stalne konferencije gradova i opština
(marketing i javni nastup). Prošao je Eriksonov trening “Umetnost i nauka koučinga”,
kao i obuku za trenere Evropske banke za obnovu i razvoj iz oblasti marketinga.Tokom
profesionalne karijere bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik Samsunga
CE za tržišta Srbije i Crne Gore) i kreativni direktor marketing agencije Razor.
Učestvovao je u kreiranju i realizaciji velikog broja komunikacijskih i promotivnih strategija,
advertajzing i PR kampanja, kao i u definisanju specifičnih, društveno odgovornih koncepata za
brojne klijente. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa sva tri društvena sektora, kao i sa brojnim
međunarodnim kompanijama, organizacijama i institucijama (Nikšićka pivara, Zepter, BOSH,
Diversey, TASKI, Fruvita, Vlada Republike Srbije, Fridrih Ebert fondacija, UNICEF, UNDP, Ambasada
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
SAD u Srbiji, Produkcijska kuća Advantage i RTV B92, Sekopak …). Diplomirao je ekonomiju na
Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Miloje Sekulić - Internet i poslovni konsultant. Vlasnik konsultantske Internet agencije i
suvlasnik digitalne marketinške agencije HomePage.
Rođen 8. juna 1966. u Beogradu. Diplomirani inženjer i novinar. Član Udruženja
poslovnih konsultanata Srbije (UPKS), Nezavisnog udruženja novinara (NUNS) i Društva Srbije za
odnose sa javnošću. Jedan od osnivača Srpske asocijacije menadžera (SAM).
Završio je postdiplomske specijalističke studije na programu Elektronsko poslovanje na Fakultetu
organizacionih nauka u Beogradu, poslediplomske studije “Savremeno poslovanje i globalne
računarske mreže” na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (AAOM) , Londonsku školu za
odnose sa javnošću (LSPR) i više obuka iz oblasti menadžmenta, marketinga i PR-a. Na kongresu „INET
2001” održanom u Štokholmu predstavljao je mogućnosti primene interneta u procesu povratak naše
privrede u svetske tokove. U junu 2002 je sa Zoranom Torbicom organizovao sedmodnevni festival
interneta “ES leto” sa više od 30 predavanja i prezentacija i u jesen iste godine kreirao i realizovao
višenedeljni program promocije eposlovanja “Technology Now” podržan od strane Svetske banke.
U januaru 2004. “Internet klub” mu je dodelio priznanje „Internet domaćin” ocenivši da je u protekloj
godini dao najveći doprinos popularizaciji primene interneta u Srbiji. U decembru 2006. Društvo
Srbije za odnose sa javnošću dodelilo mu je pohvalu za doprinos promociji struke. Povremeno
predaje na seminarima i konferencijama i učestvuje na okruglim stolovima. Suosnivač je IT&internet
konsalting agencije VEZA. Radio je u Sektoru za inoposlove i marketing CIP-a. Paralelno sa tim, tokom
bogate novinarske karijere u magazinima Ekskluziv, Žica, COM i Ekonomist svojim tekstovima
popularizuje primenu Interneta u poslovanju i životu. Učestvovao je u pokretanju “e magazina” (par
godina najčitanijeg poslovnog magazina u Srbiji), čiji je direktor i glavni i odgovorni urednik bio od
ju­na 2003. godine. Želju za pisanjem godinama je zadovoljavao na kolektivnim ili korporativnim
blogovima.
Od 1. februara 2007. direktor je Sektora za online PR u agenciji McCann Erickson Public Relations.
Radeći za kompanije Coca-Cola, Carlsberg, Telenor, Toshiba, HP, Eurobank EFG, Tigar, MK Group,
Bambi-Banat i mnoge druge postavio je temelj E-PR struke u Srbiji. Dobitnik je tri Priznanja za E-PR
kampanje koje je radio u agenciji. Od maja 2009. radi i kao direktor online izdavaštva u firmi
Futuremedia.
od 1. marta 2011. radi kao samostalni Internet i poslovni konsultant i predaje E-PR. U maju 2012. sa
partnerima osniva full service veb agenciju HomePage.
Aleksandar Simić kao predavač D.R.Gilbert centra i osnivač AC (Alex Consulting ) kroz
svoje treninge i konsultantske usluge nudi kreativni pristup učenju i unapređenju
poslovnih sposobnosti svojim klijentima. Iako je učenje neophodnost današnjice, to ne
znači da ono treba da bude dosadno i naporno. Radeći godinama sa mnogim
saradnicima i klijentima, učvrstio je svoje duboko uverenje da dobra atmosfera,
uvažavanje različitosti i kreativnost, stvaraju iskreni pozitivni doživljaj sticanja znanja i
veština.
Nakon završenih studija prava u Beogradu skoro celu svoju karijeru gradio je u stranim i domaćim
kompanijama, pretežno u FMCG sektoru. Jedan od pionira i aktivnih kreatora poslovnih sistema i
strategija upravljanja u Srbiji, značajno je doprineo afirmaciji modernog i inovativnog načina
razmišljanja u sredinama u kojima je radio.
Svoje iskustvo je sticao na različitim izvršnim i menadžerskim pozicijama u prodaji i marketingu
(Regionalni direktor, Direktor prodaje, Trade Marketing Manager, Product Manager i dr.) kao i
upravljajući različitim projektima za klijente u zemlji i okruženju.
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Kompanije u kojima je gradio svoju karijeru su Coca Cola Helenic Company, Agroekonomik-Moć
Prirode, Grand Prom-Grand Kafa, Centroproizvod, Jaffa i dr.
Sazrevajući i unapređujući svoje mogućnosti, otkrio je i svoj talenat da prenosi znanje drugima. Gde
god je radio stvarao je bolje i stručnije saradnike od kojih je većina danas na istaknutim rukovodećim
pozicijama u uspešnim domaćim i stranim kompanijama.
Neke od kompanije kojima je u predhodnoj godini pomagao da unaprede svoje poslovanje su
Polimark, Montecco, Calsberg, Lusso,Aleva, MDI, Strauss, BIC i dr.
Pored rada u kompanijama učestvovao je na mnogim istraživačkim projektima i izlagao radove na
seminarima. Aktivno piše za poznate FMCG časopise Progressive i In Store i radi na sopstvenoj knjizi.
Andrej Vojičić - Diplomirani inženjer elektrotehnike koji se već 17 godina intenzivno
bavi prodajom i organizacijom iste, od čega preko 10 godina u inostranim i
multinacionalnim kompanijama. Tokom svoje karijere bavio se različitim vrstama
prodaje – robe široke potrošnje, nematerijalnih dobara, industrijske i namenske robe,
od čeka je najviše vremena proveo u prodaji IT opreme. Kao Generalni Direktor firme
Konica Minolta Business Solutions SE vodio je i osnovao partnerske prodajne i servisne
mreže u svim zemljama Balkana, zatim osnovao i vodio direktnu prodaju istog vendora
u Srbiji. U poslednje dve godine bavi se business development-om kao vodja tima koji pokriva
Centralnu i Istočnu Evropu, Bliski Istok i Afriku. Objedinivši iskustva iz različitih vrsta prodaje, kao i sa
različitih lokaliteta na kojima posluje, poseduje reprezentativnu bazu znanja i veština koje će
predstaviti polaznicima kurseva koje drži.
Gostujući predavač:
dr Dragan Trivan - Potpredsednik Privredne komore Beogarda. Po formalnom
obrazovanju je diplomirani industrijski menadžer. Akademske specijalističke studije
završio je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Završio je i školu
političkih studija pri Savetu Evrope u Strazburu. Učestvuje u izvođenju visokoškolske
nastave na akademskim specijalističkim studijama Kriminalističko-policijske akademije
u Beogradu, na strukovnim specijalističkim studijima Fakulteta bezbednosti
Univerziteta u Beogradu, na osnovnim studijama Fakulteta za pravne i poslovne studije
iz Novog Sada, na osnovnim studijama Fakulteta za bezbednost i zaštitu u Banja Luci i na Evropskom
Univerzitetu u Skoplju. U decembru 2010. godine izabran je u zvanje predavača strukovnih studija za
naučnu oblast Menadžment i preduzetništvo na Visokoj školi za preduzetništvo u Beogradu. Član je
Međunarodne policijske asocijacije i Međunarodnog udruženja kriminalista. Vlasnike je direktor
detektivske agencije „Protecta group d.o.o“. Obavljao je rukovodeće funkcije u više društvenih
organizacija, asocijacija, foruma i stručnih tela. Predsednik je Opšteg udruženja preduzetnika Opštine
Zvezdara. U Privrednoj komori Srbije je član Skupštine, član Odbora udruženja za privatno
obezbeđenje i predsednik Grupacije detektivskih agencija. Obavljao je funkciju potpredsednika
Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije i člana Skupštine Zajednice preduzetnika. Osnivač je
i potpredsednik Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ u Beogradu, osnivač i član Udruženja
belgijsko – srpskog poslovnog udruženja pri ambasadi Kraljevine Belgije i Komiteta znanja Srbije. Član
je Saveta za privredu i zapošljavanje Skupštine Grada Beograda i Foruma za mala i srednja preduzeća
Vlade Republike Srbije.
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
Mesto održavanja treninga: Prostorije D.R.Gilbert centra, Ilirska br.5, Beograd
Vreme odrzavanja treninga: Svake druge subote u mesecu, od 10-16h ili od 10-17h.
(termini će biti naknadno utvrđeni). Planiran početak predavanja 25.10.2014.
Vrednost :
Vrednost desetomesečnog programa razvoja po polazniku je 1.590 € (u dinarskoj
protivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate).
Polaznici dobijaju popust od 50%, i za ovu generaciju kao i mogućnost plaćanja
u 11 mesečnih rata,
Konačna vrednost 795 €, a mesečna rata 72,3 €.
Za članove Slovenačkog poslovnog kluba obezbeđen je i dodatni popust od
20%.
Prijavljivanje: za sve dodatne informacije i prijave kontaktirajte :
[email protected], 062 / 235-915, 011 / 27-62-168 ,
Kontakt osoba:
Dragana Stanišić-Manojlović (Marketing and sales manager)
Partneri u kreiranju i realizaciji projekta Akademije komercijalne komunikacije
D.R.Gilbert centra su:
- Privredna komora Beograda
- Agencija za konsalting i menadžment poslove Alterna
- Home page
- Partner team
- D.R. Gilbert consulting
- Udruženje profesionalnih prodavaca Srbije
- Alex consulting
Glavni medijski pokrovitelj:
- Poslovni portal E-kapija
Ostali medijski pokrovitelji:
- Profit magazin, Infostud, E-kapija, Pongress tourism, Portal i časopis Karijera,
Market4net, RentforEvent, SeeBiz, Magazin TU, Magazin Turistički svet
Klikom na sledeći link možete pogledati našu kompletnu referentnu listu
http://www.drgilbert-centar.com/reference/nasi-klijenti/
Kontakt osoba:
Dragana Stanišić-Manojlović - Marketing and sales manager062/235-915, 011/27-62-168 [email protected]
www.drgilbert/centar.com
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Akademija Komercijalne Komunikacije prema programu D. R. Gilbert centar group-a
V generacija, oktobar 2014. godine
D. R. Gilbert centar group d.o.o
Download

D.R. Gilbert centar program Akademije komercijalne komunikacije