ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
Energija vetra
Energija, a posebno električna, u savremeno doba postaje sve traženija, cenjenija i skuplja roba.
Obzirom da se konvencionalni izvori energije Troše velikom brzinom, čovečanstvo je prisiljeno da se sve
više okreće ka alternativnim, obnovljivim izvorima energije, među kojima energija vetra zauzima sve
značajnije mesto. Bez obzira na sve nedostatke koje ovaj izvor energije prirodno nosi sa sobom, proizvodnja
električne energije "iz vetra" beleži u svetu stalni godišnji rast.
Na osnovu saznanja do kojih smo došli, zaključak je da na teritoriji naše zemlje nema uslova za
izgradnju velikih sistema pokretanih vetrom, pa smo se odlučili za razradu jedne mikro-elektrane, čije bi
korišćenje u okvirima jednog domaćinstva ili malog pogona imalo svoje puno ekonomsko opravdanje.
Jedan ovakav sistem se sastoji od generatora, turbine, kućišta, noseće konstrukcije, repnog
stabilizatora, regulatora punjenja i akumulatorske baterije.
Generator je trofazni, sinhroni, reluktantnog tipa. Nema namotaja na rotoru mašine, pa nema ni problema
koje oni nose sa sobom. Šest polova statora smešteni su u kućište mašine i svaki pol ima svoj pobudni
namotaj, koji u svom sastavu ima i jedan šent povezan na red sa njim.
Ovi konstruktivni detalji omogućavaju optimalno prilagođavanje sklopa generatora i turbine. Trofazna
naizmenična struja se pomoću dioda, koje su u sklopu mašine, pretvara u jednosmernu. Struja potrebna za
pobudu generatora se obezbeđuje posredstvom tri posebne diode. U zadnjem delu sklopa generatora nalazi se
priključna klema za spoljne veze i glavni energetski kabl. Generator je preveziv, tako da radi na 12 V ili na
24 V. Generator je smešten u aluminijumsko kućište. Na kućištu mašine smešteni su svi potrebni elementi za
pričvršćenje repnog stabilizatora, vešanje na noseću konstrukciju, povezivanje turbine, uvodnici za prolaz
kabla kao i posebna mehanička zaštita od oluje. Ova zaštita stavlja turbinu van funkcije kada je brzina vetra
prevelika, a automatski se vraća u radni položaj kad vetar oslabi.
Rep, stabilizator pravca, uvek drži turbinu na pravcu vetra, a pri prejakom vetru je stavlja van funkcije.
Izrađen je od čelika. Akumulatorska baterija mora biti zaštićena od preteranog punjenja, koje je može trajno
oštetiti. Uloga regulatora punjenja je da kad napon dostigne neku zadatu vrednost, uključi potrošač paralelno
sa akumulatorom. Potrošač može biti grejač, tako da se sav višak energije koristi za grejanje. Baterija ima
ulogu da proizvedenu energiju sačuva i omogući njeno korišćenje i kada nema vetra.
TEHNIČKI PODACI
Maksimalne snage su 750 W i 1,5 kW
• brzina vetra pri kojoj počinje punjenje je 2 do 3 m/s
• maksimalna snaga se postiže pri brzini vetra od oko 10 m/s
• turbina se sama isključuje kada je brzina vetra prevelika
• ugrađen elektronski regulator punjenja
• višak proizvedene energije može se koristiti za grejanje
• generator je trofazni, sinhroni
• napon generatora je 12 V ili 24 V
• broj obrtaja kod punjenja je 250 do 800 u minutu
• broj polova generatora je 6
• rotor je bez namotaja
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
•
•
•
stepen zaštite je IP 44
broj elisa turbine je 3
prečnik turbine je 2.4 m
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
PLANIRANJE I POSTAVLJANJE GENERATORA
Kada se planira postavljanje vetro-generatora, potrebno je voditi računa o nekoliko faktora koji imaju
značajan uticaj na kvalitetan rad.
Postavljanje
Da bi se postigla visoka iskorišćenost vetro generatora, treba ga postaviti na otvorenom, vetrovitom
mestu. Pogodna mesta su ravni tereni, planine i mesta pored vode. Treba voditi računa da iza same turbine
nema visokih objekata koji bi doveli do stvaranja turbulencija i lošeg rada turbine. Činjenica da brzina vetra
raste sa visinom iznad zemlje znači da će se veća proizvodnja energije ostvariti sa stubom veće visine. U
slučaju da se vetro generator postavlja na šumovitom terenu, potrebno je da bude iznad vrhova drveća.
Godišnja proizvodnja energije
-Podaci za generator 750w radjeni su na bazi pretpostavke da vetra ima 2 sata dnevno.
Koriste se invertorski sistemi.
Naponski nivo 12 ili 24 V.
Obzirom da vrednost struja koje generator proizvodi mogu biti veoma velike, to padovi napona na spojevima
i na kablu mogu značajno umanjiti rezultate. Činjenica da su struje upola manje pri naponu 24 V navodi na
zaključak da su i gubici manji, pa ovaj naponski nivo ima prednost. Iz istog razloga i udaljenost generatora
od akumulatora treba da bude najkraća moguća. Potrošače takođe treba locirati što je moguće bliže, a vodovi
moraju biti pravilno dimenzionisani. Ukoliko neke primene zahtevaju 12 V mogu se koristiti odgovarajući
adapteri. U slučajevima kada potrošači zahtevaju naponski nivo 220 kV 50 Hz, koriste se invertorski sistemi.
Hibridni sistemi
Vetro-generatori se mogu kombinovati sa drugim izvorima energije (solarni kolektori, dizel agregati I sl.), pa
se na taj način mogu izgraditi stabilniji sistemi napajanja.
-Cena modela 750 W iznosi 2500 evra.
-Cena modela od 1,5 kW je 3000 evra.
U cenu uračunai: generator,stub, akumulatorska baterija, regulator punjenja i ugradnja.
-Rok isporuke je 30 dana.
-Garancija je godinu dana. Servis i rezervni delovi obezbeđeni.
–Period odrzavanja:redovan servis i pregled na 3 godine.
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Mehanička zaštita rotora vetrogeneratora
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
AUTOMATSKA ZAŠTITA VETRENJAČE- MEHANIČKA
Automatski sistem koji se koristi kao zaštita na malim vetrenjačama je, jedan od najteže shvatljivih
koncepata. No, jednom kad shvatite kako se to radi, to sve ima smisla kao jednostavan i efikasan način da se
zaštiti vetrenjača pri jakim vetrovima.
Zastita repom-furling
Jedan od načina da se fino podesi zaštita vaše vetrenjače je kroz eksperimentisanje na samom modelu. Postoji
nekoliko načina za mehaničku kontrolu vetroturbine, kao što su nagib od turbine, menjanje ugla noža , i
spojlera. Na ovoj stranici ćemo pogledati najčešći sistem koji se koristi za male vetrenjače, tkz. Furling
sistem (rol).
Zašto mi koristimo furling (rol)? Pa to će zaštititi vetrenjaču od uništenja pri jakim vetrovima, efikasn i
”siguran” sistem, a pruža i regulaciju izlazne snage. Zaštitini sistemi, poput onih na starim mlinovima
vetrenjačama, koriste ručno upravljivu polugu ili prekidač za uključivanje turbine. To se postiže promenom
ugla repa, umesto da bude izravno iza leđa, okrene se za 90 stepeni.
Automatski sistemi zaštite ,mogu biti električni ili mehanički. Električni koristi senzore za merenje brzine i
smera vetra i male računare za upravljanje električnog motora, koji okreće vetrenjaču u ili izvan vetara. Ova
vrsta zaštite,se koristi na velikim vetroelektranama.
Automatski mehanički sistem zaštite (rol) koristi pametnu kombinaciju gravitacije i sile vetra. Ispod je
pojednostavljen dijagram vetrenjače. Repna osovina (pivot) je samo jednostavan zglob koji je pod uglom
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
nagnut na jednu stranu, obično oko 20 stepeni. Budući da je osovina nagnuta nazad od vertikale, težina repa
teži vući rep dole, slično kao kod frižidera, ako se nagne prema vama, vrata će se otvoriti, jer šarke vrata
frižidera je u tom slučaju pod uglom od vertikale.
Postoji graničnik za zaustavljanje repa nakon što se zakrene ravno iza leđa vetrenjače, na 90 stepeni u
odnosu na turbinu. Osa vetrenjače, turbine je pomerena(offset) na jednu stranu od stuba (jarbola) , pa ako
guramo turbinu, ona će težiti okretanju oko jarbola. Snaga vetra, turbinu teži okrenuti oko ose stuba, međutim
rep teži da zauzme 90 stepeni u odnosu na front turbine, to jest teži da zauzme donji položaj, tako da drži
turbinu prema vetru. No, kako vetar pojača, silu prema frontu turbine, rep se podiže sve dok sila ne bude
dovoljno jaka da podigne rep do krjnje granice i rep se zaustavlja.
Slab vetar – zaštita neradi.Težina repa je veća od sile vetra koji deluje na turbinu. Rep miruje i nalazi se u
položaju izravno iza leđa turbine.
Srednje jak vetar-početak rada zaštite. Sila vetra je veća od težine repa, tako da se rep podiže.Tako da je
sada sila vetra protiv turbine ponovno jednaka težini repa.Sistem je pronašao balans sile vetra i težine repa.
Možemo koristiti neke matematičke proračune kada će zaštita proraditi, ali prvo nam trebaju neke mere, a sve
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
mere su metričke.





Prečnik turbine u metrima
Turbina odmaknuta od ose jarbola (offset) u metrima
Težina repa u kg
Dužina repa u metrima
Brzina vetra u metrima u sekundi
Prvo moramo rešiti moment potreban za okretanje vetrenjače oko ose jarbola.
Potisak ili sila mogu biti izračunati (primer za 2m prečnik):
Turbine Potisak = prečnik 2 * brzina vetra 2 / 24
Turbina Potisak = 2m 2 * 20m 2 / 24 = 66.6kg
Turbina momenat je:
Turbine momenat. (kgm) = turbina Potisak x turbina Offset
Ako naša turbina ima prečnik od 2 metra, i želimo početak zaštite na vetaru iznad 20 metara u sekundi
(72kmh).Pomereno od stuba (ofest) iznosi 0,1 metara (100mm).
Turbine momenat. = 66.6kg * 0,1 m = 6.66kgM
Dakle, trebamo 6.66kgM za ravnotežu turbine.
Rep momenat = rep Dužina * Furl otpor
i
Furl otpor = rep Težina * Sin (Pivot ugao u stepenima) * Sin 45°
Furl otpor = 20kg * Sin 20° * Sin 45° = 4,83 kg
tada
Dužina repa = rep momenat / Furl otpornost
Dužina repa = 6.66KgM / 4.83Kg = 1.378M
Dakle, za našu vetrenjaču za početak zaštite(rol) na 72kmh, treba osovina pod uglom od 20 0 , dužina repa
1.378m i težina 20 kg.
Izračuni:
Turbine Potisak = prečnik 2 * brzina vetra 2 / 24
turbina momenat = turbina potisak x turbina pomak
rep osovina ugao = Sin- 1 (turbinski momenat / Rep Dužina / Sin 45 o / rep masa)
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
rep dužina = turbina momenat / Rep Težina / Sin ( Pivot ugao u stepenima) / Sin 45o
rep Težina = turbina momenat / Dužina repa / Sin (Pivot ugao u stepenima) / Sin 45o
Napomene:
U krejnjem položaju repa treba postaviti graničnik kako rep nebi otišao van kontrole i oštetio krila rotora
vetrenjače.
Regulatori punjenja akumulatora za trofazne vetrogeneratore
Kod punjenja baterija veoma je bitno da se baterije ne prepune. Iz tog razloga i kod vetrogeneratora kao i kod
solarnih panela mora da postoji regulator koji će da isključi punjenje baterije na 14,3V a da ponovo uključi
punjenje kad napon padne na 13,8V.
Vetroregulator MUS 01-1 izveden je sa takozvanim paralelnim opterećenjem. Šta to konkretno znači? Kada
napon akumulatora dostigne 14.3V izlazni FET spoji otpornik (Dump Load), paralelno akumulatoru i na taj
način u stvari počinje da ga prazni do napona od 13.8V kada se ciklus ponavlja. Dobra strana ovog regulatora
je što nema mehaničkih kontakata releja koji su podložni oštećenjima zbog prelaznog luka pri iskopčavanju.
Takođe bitna stvar kod vetrogeneratora je da alternator uvek bude opterećen i kada regulacija isključi
punjenje. Da ovoga nema, neopterećen rotor bi postigao nekontrolisan broj obrtaja koji bi mogao da dovede
do njegovog raspada. Ovaj regulator obezbeđuje i taj uslov, spajanjem pomenutog veštačkog opterećenja
(Dump Load) u trenucima kada generator ne puni akumulator.
Pored funkcija regulacije punjenja akumulatora i dodavanja veštačkog opterećenja generatoru kada regulator
isključi punjenje, dodat je još jedan sklop sa optokaplerom koji obezbeđuje da se napajanje samog regulatora
vrši samo kada ima dovoljno vetra. Na ovaj način se regulator napaja direktno sa vetrogeneratora, naravno
kada je njegov napon dovoljno visok da sklop proradi, a što se dešava kada ima dovoljno vetra. Ova funkcija
je dodata da sama elektronika regulatora ne bi praznila akumulator ako nema vetra nekoliko dana.
Regulatori se radimo u više varijanti. Za napone 12, 24, 48V a takođe i u različitim stepenima realizacije.
Tada se isporučuje:
1.Gotov ispitan modul
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
2.Modul upakovan u kućište za montažu na din šinu.
3.Integrisani regulator sa ispravljačem
4.Itegrisan regulator sa ispravljačem i veštačkim opterećenjem
5.Itegrisan regulator sa ispravljačem i veštačkim opterećenjem i ugrađenim instrumentima voltmetrom i
ampermetrom.
Ekonomska isplativost korišćenja vetrogeneratora u Srbiji
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
Na osnovu dosadašnjih iskustava u gradnji vetrogeneratora snage preko 500kW, došlo se do
orijentacione vrednosti investicija od oko 700 do 1000 € po instaliranom kW. Troškove ugradnje
vetrogeneratora su investicioni kao i troškovi kasnijeg održavanja. Investicioni troškovi se kreću od 75% do
90% ukupnih troškova. Investicioni troškovi su troškovi izgradnje vetrogeneratora, uključujući troškove
izgradnje pristupnih puteva, ukoliko je potrebno, i troškove priključivanja na elektroenergetski sistem.
Obično su lokacije sa povoljnim uslovima za gradnju farme vetrenjača udaljene od drumskih i energetskih
magistrala i to povezivanje utiče na povećanje investicionih troškova. Povećavanjem brzine vetra, raste
koeficijent korisnog dejstva što postavlja zahtev za podizanjem visokih stubova.
Takođe, energija iz vetrogeneratora se obično proizvodi bliže potrošačima čime se smanjuju gubici u
prenosu električne energije i ovako dobijena energija ima povećanu konkurentnost. Ako uzmeno jedan
vetrogenerator snage 1MW on će na prosečnoj brzini vetra od 6m/s proizvoditi godišnje oko 2000MWh
električne energije. To je dovoljno za podmirenje oko 500 prosečnih četveročlanih domaćinstava. Sa cenom
od 0,095 evra/kWh, predviđenom uredbom o merama podsticaja za povlašćene proizvođače u Srbiji,
dolazimo do cifre od oko 200.000 evra za količinu proizvedenih kWh godišnje. Tako dolazimo do računice
da je isplativost ugradnje vetrogeneratora snage 1 MW, ako uzmemo u obzir da je prosečna brzina vetra oko
6 m/s, oko 5 godina. Naravno, period isplativost ugradnje vetrogeneratora na lokaciji gde je prosečna brzina
vetra preko 6 m/s je mnogo kraći.
Energija vetra trenutno prestavlja najzastupljeniji vid korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu.
Prednosti korišćenja energije vetra za pretvaranje iste u električnu energiju su pre svaga u neiscrpnoj kojičini
energije kao i ekonomskoj opravdanosti korišćenjem iste. Nedostatak i visoka cena fosilnih goriva otvara
širok prostor za korišćenje vetrogeneratora. Tako danas proizvodnja vetrogeneratora beleži veliki rast.
Predviđena ukupna instalirana snaga vetrogeneratora u svetu u MW
Po mnogim predviđanjima očekuje se daljnji intezivan rast instaliranih kapaciteta. Do kraja 2001. godine u
svetu je instalirano 56000 vetrogeneratora kapaciteta od 25 GW. Energetski deficit i neminovnost upotrebe
čistih izvora energije su dovoljni razlozi da i Srbija počne da razvija eksploataciju energije vetra.
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
Razvojem tehnologije povećava se snaga vetrogeneratora. Tako se danas proizvode vetrogeneratori snage od
5MW, a predviđanja su da će se do 2020. godine proizvoditi vetrogeneratori od 20 MW. Visina stuba takvog
vetrogeneratora bi bila preko 200m
Vetrogenerator V600
Revolucionarni vetrogenerator V600 proizvod je nemačke tehnologije. Osnovna prednost ovakvog
vetrogeneratora je start pri brzini vetra vec od 0.8m/s. S obzirom na to, ovakav vetrogenerator daje tri puta
veću struju punjenja i snagu pri istoj brzini vetra od klasičnih vetrogeneratora, što se može videti na
dijagramu. Pored toga, ovakvi vetrogeneratori imaju manji prečnik rotora (1.6m) od klasičnih
vetrogeneratora, a takode stvaraju manju buku. Predviđeni regulator punjenja ovakve vetrenjače je
kombinovanog tipa i na njega se mogu priključiti i solarni paneli. Regulator je sa displejom na kome se mogu
očitavati i podešavati svi parametri.
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
KARAKTERISIKE
Broj elisa
Materijal elisa
Prečnik rotora
Generator
Napon
Nominalna snaga
Startna brzina vetra
Zaštita od prekomerne brzine vetra
Zaštita od preopterećenja
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
Vetrogenerator V600
3
najlon ugljenik
1.6m
Stalni magneti
12V/24V/48V/72V
600W
0.8 m/s
Da
elektromagnetna
Vetrogenerator V2000
3
staklena vlakna
2.9m
Stalni magneti
24V/48V/72V/96V
2000W
0.6m/s
Da
elektromagnetna
Dijagram pokazuje poređenje snage vetrogeneratora V600 sa klasičnim vetrogeneratorom. V600 počinje sa
okretanjem rotora vec sa 0.8m/s dok klasični vetrogeneratori počinju sa 3m/s. Ovakvi vetrogeneratori su
idealni za naše područje, a mogu se koristiti na svim mestima gde je potrebno obezbediti napajanje
električnom energijom. Zbog svojih dimenzija pogodni su za plovne objekte. U ponudi su vetrogeneratori
snage 600W i 2000W.
Mogućnost korišćenja vetrogeneratora u Srbiji
Ukupna raspoloživa snaga elektrana u elektroenergetskim sistemima Srbije iznosi oko 9 GW, pri
čemu 66,7% čine termoelektrane. Godišnja proizvodnja električne energije u Srbiji je, u toku 2005. godine,
iznosila oko 40 TWh. I pored preduzetih mera u pogledu povećanja energetske efikasnosti i revitalizacije
proizvodnih i prenosnih kapaciteta, u EPS-u se od 1997. god. permanentno javlja deficit električne energije.
Taj deficit je u 2005. godini iznosio oko 6,5 TWh što čini preko 10% ukupne nacionalne potrošnje, koja je u
2005. iznosila skoro 40 TWh. Debalans u proizvodnji i potrošnji električne energije je, u proteklom periodu,
rešavan uvozom skupe električne energije i restriktivnim merama u isporuci električne energije.
Prevazilaženje elektoenergetske krize moglo bi se rešiti kupovinom i montažom 2000 do 3000
vetrogeneratorskih jedinica prosečne snage 1 MW. Srbija ima tehnički iskoristiv vetropotencijal u rasponu od
8 do 15 GW što je znatno više od našeg trenutnog deficita u električnoj energiji. Uzimajući u obzir stalan rast
potrošnje električne energije, dolazimo do zaključka da u Srbiji ima dosta potreba za ugradnjom
vetrogeneratora. Uz to, najveća potrošnja električne energije u Srbiji je u zimskom periodu, a to je upravo i
period kada se ostvaruje najveća proizvodnja električne energije pomoću vetrogeneratora, jer vetrovi zimi
duvaju većim intezitetom.
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Pogodne lokacije za ugradnju vetrogeneratora u Srbiji
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
U Srbiji postoje potencijalno pogodne lokacije za izgradnju vetrogeneratora:
1. Istočni delovi Srbije - Stara Planina, Vlasina, Ozren, Rtanj, Deli Jovan, Crni Vrh itd. U ovim regionima
postoje lokacije čija je srednja brzina vetra preko 6 m/s. Ova oblast pokriva oko 2000 km2 i u njoj bi se
perspektivno moglo izgraditi oko 2000 MW instalirane snage vetrogeneratora.
2. Zlatibor, Žabljak, Bjelasica, Kopaonik, Divčibare su planinske oblasti gde bi se merenjem mogle utvrditi
pogodne mikrolokacije za izgradnju vetrogeneratora.
3. Panonska nizija, severno od Dunava je takođe bogata vetrom. Ova oblast pokriva oko 2000 km2 i pogodna
je za izgradnju vetrogeneratora, jer je izgrađena putna infrastruktura, postoj električna mreža, blizina velikih
centara potrošnje električne energije i slično. U perspektivi bi se u ovoj oblasti moglo instalirati oko 1500 do
2000 MW vetrogeneratorskih proizvodnih kapaciteta.
U proizvodnji električne energije nijedan izvor energije nije imao tako dinamičnu ekspanziju u
poslednjih dvadesetak godina. Savremeni verogeneratori dostižu snagu od 5 MW i više, a po ekonomičnosti
su izjednačeni sa klasičnim izvorima energije. Konkurentnost im se značajno povećava pogotovo kada se u
poređenja uvrsti uticaj na životnu okolinu. U narednom periodu može se očekivati da će energija vetra, kao
najznačajniji obnovljiv izvor, zauzeti značajno mesto u ukupnom svetskom energetskom bilansu. Za Srbiju je
primena obnovljivih izvora energije primarni cilj oko koga treba da se okupe stratezi energetskog razvoja,
političari i stručnjaci. Pri sadašnjem konstantnom deficitu električne energije najbrži put u praćenju potrošnje
energije je štednja i gradnja postrojenja za eksploataciju obnovljivih izvora energije.
Na karti vetrova Srbije može se videti da najbolje uslove za izgradnju vetrogeneratora imaju istočni delovi
Srbije. Takođe, dobre uslove za izgradnju vetrogeneratora imaju i sva planinska uzvišenja, kao i područja uz
reke gde se stvara tzv. tunel efekat, a otpor površine je jako mali. Dakle, pre izgradnje vetrogeneratora
poželjno je imati što više informacija o brzini vetra na datoj lokaciji.
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
Vetrogeneratori manjih snaga koji nisu priključeni na mrežu
Na osnovu dosadašnjih iskustava kompanije Telefon inženjering doo, područje Srbije ima dobre potencijale
za ugradnju vetrogeneratora . Svaki predeo Srbije je specifičan i jako je bitno da se pre ugradnje
vetrogeneratora ispita brzina vetra. Dešava se da lokacije koje su udaljene samo 100 m jedna od druge daju u
velikoj meri različite podatke o brzini vetra. Kod vetrogeneratora manjih snaga i sam stub za takve
vetrogeneratore je manji, obično do 12 m, pa je i uticaj površine zemlje jako velik.
Ako može da se bira lokacija, onda je to sigurno predeo udaljen od šume, objekata... Najbolje je da bude
brisan prostor bez ikakvih prepreka.
Izbor akumulatora kod ovakvih sistema je jako bitan. Potrebno je da akumulatori imaju dug vek trajanja,
preko 10 godina. Naravno, ako obezbedimo dobre uslove za akumulatore, da nisu izloženi ekstremno niskim
i ekstremno visokim temperaturama, možemo povećati životni vek istih. Regulator punjenja reguliše donju i
gornju granicu napunjenosti tako da ne može doći do preteranog punjenja kao ni preteranog pražnjenja
akumulatora
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
Uticaj površine zemljišta na brzinu i kvalitet vetra
Da bi se smanjio uticaj prepreka na brzinu vetra, vetrogeneratore je potrebno podići na visinu iznad prepreke.
Vetrogeneratori
Vetrogeneratori malih snaga su od 300 W do 20 kW. Njihova najčešća primena je za napajanje električnom
energijom individualnih objekata za stanovanje ili odmor kao i u telekomunikacijama za napajanje raznih
repetitora ili stanica mobilne telefonije. Vetrogenera-tori malih snaga do 5 kW se prvenstveno kori-ste za
punjenje akumulatora. Veći generatori se obično priključuju na elektrodistributivnu mrežu. Za određene
primene može se koristiti jednosmema struja direktno iz akumu-latora, a mnogo češće se pomoću pretvarača
jednosmerna struja pretvara naizmeničnu napona u 230V.
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ БУГАРСКА – СРБИЈА
BULGARIA–SERBIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
European Union
Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
CCI No 2007CB16IPO006
MODEL
VET0,5
VET1
VET2
VET5
Snaga
500 W
1 kW
2kW
5kW
Napon DC
24 V
48 V
120V
240 V
Prečnik rotora
2,5 m
2,7 m
3,2 m
6,4 m
Broj krakova
3
3
3
3
Brzina vetra
8m/s
9m/s
9m/s
10m/s
Broj obrtaja
400 o/min
400 o/min
400 o/min
200 o/min
Visina stuba
6m
6m
9m
12m
Težina stuba
42 kg
54 kg
107kg
480 kg
200 Ah
200 Ah
200 Ah
4
10
20
12h
15h
17 h
Napon
akumulatora
jednog 12V
Kapacitet
akumulatora
jednog 200 Ah
Broj
serijski
akumulatora
Vreme punjenja
vezanih 2
12h
Проект: Енергийният потенциал на Западна Стара планина – фактор за устойчиво развитие на трансграничния
регион
Пројект: Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона
Project: Energy potential of Western Stara planina – a factor for sustainable development of cross border region
Download

Energija vetra - Енергийният потенциал на Западна стара планина