Uputstvo za rad u laboratoriji
1. Pre rada naučiti teoriju koja se odnosi na datu
vežbu.
2. Pročitati uputstvo za rad i proučiti tehniku
rada.
3. Po potrebi uvezati kosu, staviti zaštitne naočare
i zaštititi odeću.
4. Na radnom stolu držati samo neophodan
pribor, posuĎe i hemikalije. Pripremiti papir i
olovku za beleženje rezultata. U toku ogleda
beležiti uočene promene.
5. Pri radu nije dopušten glasan razgovor.
6. Čvrste reagense uzimati čistim kašikicama, a
tečne čistim kapalicama, pipetama ili
menzurama.
7. Hemikalije uzimati u količinama koje su
predviĎene u ogledu, ili tek toliko da može da
se uoči promena.
8. Višak hemikalija ne vraćati u reagens boce, već
ih predati nastavniku.
9. Oglede sa zapaljivim i otrovnim supstancama
raditi u kapeli ili na mestu na kojem je dobro
provetravanje.
10. Zagrejane epruvete stavljati u stalak, a drugo
zagrejano posuĎe i pribor stavljati na
vatrostalne podmetače.
11. Nakon ogleda spremiti radno mesto, oprati
pribor i posuĎe.
Piktogrami koji se koriste za
označavanje opasnih materija
Mere predostrožnosti i prva pomoć
1. Raditi pažljivo, savesno i tačno.
2. Pri zagrevanju otvor epruvete ili druge posude
ne sme se okrenuti prema sebi ili prema
drugome.
3. Ne sme se naginjati iznad otvora suda u
kojem se radi reakcija.
4. Pažnju usmeriti na ogled koji se radi.
5. Miris gasovitih supstanci ispitivati oprezno.
6. Ukoliko se oseti miris butana ili zemnog gasa,
odmah obavestiti nastavnika, zatvoriti sve
gasne slavine, otvoriti prozore i izaći iz
prostorije.
7. Ne koristiti napuklo i slomljeno posuĎe.
8. Svaku nezgodu prijaviti nastavniku:
-
-
-
-
polupani pribor i posuĎe pokupiti
pomoću metle i lopatice i baciti,
prosute hemikalije pokupiti pomoću
krpe,
u slučaju trovanja gasovima osobu
izvesti na svež vazduh, a kasnije kod
lekara,
posekotine pregledati, iz rane oprezno
izvaditi komadiće stakla, posekotinu
isprati 0,1% rastvorom
kalijumpermanganata, kožu oko rane
namazati jodnom tinkturom i staviti
zavoj,
opekotine više puta kvasiti 0,1%
rastvorom kalijumpermanganata, a
zatim premazati mašću za opekotine,
ako je na kožu pala kiselina ili baza
povreĎeno mesto odmah isprati sa
velikom količinom vode, kiseline
neutralisati 5% rastvorom sode
bikarbone, a za neutralisanje baza
koristiti rastvor borne ili sirćetne
kiseline . Ponovo ispirati vodom i
javiti se lekaru.
Download

Uputstvo za rad u laboratoriji