РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ
И КУЛТУРЕ
Reference:
?Kristoforović
Ilić. M. et al. Komunalna higijena. Prometej. Novi Sad 2002.
F. Higijena pitke vode. Univerzitet u Sarajevu. Fakultet zdravstvenih studija.
Sarajevo 2008.
?Dalmacija B. Kvalitet vode za piće. Univerzitet u Novom Sadu. Prirodno matematički
fakultet Novi Sad, 1998
?Dalmacija B. Mali vodovodni i kanalizacioni sistem. Univerzitet u Novom Sadu. Prirodno
matematički fakultet Novi Sad, 1999
?Dalmacija B. Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom. Univerzitet u
Novom Sadu. Prirodno matematički fakultet Novi Sad, 2000
?Ivančević-Tumbas I., Dalmacija B. Upravljanje kvalitetom vode sa aspekta okvirne
Direktive EU o vodama. Univerzitet u Novom Sadu. Prirodno matematički fakultet Novi
Sad, 2003.
?Kristoforović Ilić. M. Higijena sa medicinskom ekologijom. Ortomedics. Novi Sad 2003.
?Gledović Z. Janković S. Et al. Epidemiologija. Librimedicorum. Beograd 2006.
?WHO. Promoting the Health of Young people in Europe. Health education in schools.
WHO.
?Copenhagen, 1994
?Stewart Brown, S. What is the evidence on school health promotion in improving school
health or preventing disease and specifically what is the effectiveness of the health
promoting schools approach?. World Health Organization, Copenhagen 2006.
?St Leger, L. Kolbe, L., Lee, A., McCall, D. and Young, I.School Health Promotion–
Achievements, Challenges and Priorities: in McQueen, D. V. And Jones, C. M. Global
Perspectives on Health Promotion Effectiveness. New York: Springer Science and Business
Media,2007.
?St Leger, L. & Nutbeam, D. Evidence of effective health promotion in schools”. In: Boddy,
D. ed. The Evidence of Health Promotion Effectiveness: Shaping Public Health in a New
Europe. European Union, Brussels, 1999.
?World Health Organisation. Promoting Health Through Schools – The World Health
Organisation's Global School Health Initiative. World Health Organisation. Geneva, 1996.
?World Health Organization. Conference Resolution: The Health Promoting School - an
investment in education, health and democracy. WHO Regional Office for Europe,
Copenhagen 1997
?World Health Organization. Schools for Health, Education and Development: A Call for
Action. World Health Organization, Geneva, 2007.
?http://www.euro.who.int/ENHPS
?http://www.hzjz.hr/
?Jusupović
UZORKOVANJE
VODE
Institut za zaštitu zdravlja
Republike Srpske
UZORKOVANJE VODE ZA MIKROBIOLOŠKU
ANALIZU - iz česme
UZORKOVANJE VODE ZA MIKROBIOLOŠKU
ANALIZU – iz površinskog vodotoka i bunara
UZORKOVANJE VODE ZA MIKROBIOLOŠKU
ANALIZU – iz površinskog vodotoka i bunara
UZORKOVANJE VODE ZA FIZIČKO-HEMIJSKE
ANALIZE I PARAZITOLOŠKU ANALIZU
ZAPISNIK O UZORKOVANJU VODE
• Voda za fizi č ko-hemijske i parazitološke
parametre uzorkuje se u staklene boce ili boce od
hemijski inertne plastike u količini od 1 l za osnovni
pregled.
• Voda za periodični pregled i pregled za novi zahva
uzorkuje e u količini od minimalno 5 litara u odvojene
boce.
• Voda za specifične, nestabilne materije uzorkuje
se u odvojene posude i konzerviše prema analitičkoj
metodi.
• Uzorkovanje se vrši tako da se voda pusti da teče
3-5 minuta, a potom se flaša u koju će se vršiti
uzorkovanje ispere najmanje 3 puta vodom koja će se
pregledati.
• Pri punjenju boce ostavi se malo prosora do 25 ml.
• Iz površinskih voda voda se zahvata ako da se
uroni u vodu na oko 50 cm dubine ispod površine, a
grlić boce se okrene prema struji vode.
• Sa izvora se uzima tako što se boca stAvi pod mlaz
vode.
• Prilikom uzorkovanja se vrši i higijenskoepidemiološko izviđanje i lokalna inspekcija vodnog
objekta.
• Sastavlja se zapisnik o uzimanju vode, a boce se
označavaju na sljedeći način:
• Na naljepnicu se upisuje naziv vodnog objekta,
mjesto, datum, sat uzorkovanja, vrijednost
rezidualnog hlora.
• Uzorak treba stići u laboratoriju najkasnije za 6 h i
treba ga transportovati u rashladnom uređaju.
Download

UZORKOVANJE VODE UZORKOVANJE VODE