PREGLED STIPENDIJA
ZA UČENIKE, STUDENTE
I MLADE STRUČNJAKE SA KOSOVA
Sadržaj
Predgovor .....................................................................................................4
1. Stipendije za učenike ................................................................................5
1.1 Europeans for Peace.................................................................................6
2. Stipendije za studente i naučnike ...............................................................7
2.1 Stipendije nemačke akademske službe za razmenu .....................................8
2.2 Stipendije Fondacije Aleksander fon Humbolt ............................................10
2.3 Istraživačka stipendija Georg Forster za postdoktorante
i naučnike sa iskustvom ..........................................................................11
2.4 Stipendije programa Erazmus Mundus......................................................12
2.5 Stipendije Fondacije Fridrih Ebert ............................................................14
2.6 Stipendije Fondacije Fridrih Nauman za slobodu........................................16
2.7 Stipendije Fondacije Konrad Adenauer za Nemačku ...................................17
2.8 Stipendije Fondacije Konrad Adenauer za studente na Kosovu .....................19
2.9 Stipendije Fondacije Roza Luksemburg za studente....................................20
2.10 Stipendije Fondacije Roza Luksemburg za doktorante...............................21
2.11 Travel to Europe: iskusite Evropu ...........................................................22
3. Stipendije za mlade stručnjake ................................................................23
3.1 Internacionalna parlamentarna stipendija..................................................24
3.2 Program stipendija Nemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana .............25
3.3 Stipendije Fondacije Fric i Helga Eksner ...................................................26
3.4 Stipendije za sportske kurseve u Nemackoj ...............................................27
3.5 Stipendije Fondacije Aleksander Rave.......................................................29
4. Ponude za nastavnike nemačkog jezika
4.1 Gete-Institut ..........................................................................................31
4.2 Stipendije Gete-Instituta za usavršavanje u Nemačkoj ................................32
4.2 Stipendije Gete-Instituta za kurseve nemačkog jezika .................................33
Predgovor
Dragi studenti,
„Postoji samo jedna stvar koja je na duge staze skuplja od
obrazovanja - neobrazovanje.“ Ovo je jednom prilikom rekao
poznati nemački fizičar i nobelovac, Maks Plank. I do danas
je u pravu.
Obrazovanje je sirovina svakog društva i osnova za razvoj
svake zemlje. Pritom visokoškolsko obrazovanje ima veoma
poseban značaj. Ono od generalista, koji napuštaju škole,
formira poznavaoce prava, mašinstva, matematike,
privrede, stranih jezika, koje predstavljaju samo neke od
stručnih oblasti. Oni onda poseduju neophodan alat za
upravljanje i čak osnivanje preduzeća, razvoj novih lekova,
alat da podučavaju nove generacije ili da iz svog stručnog
ugla u ministarstvima pripremaju odluke ministara. Ukratko,
investiranje u dobro obrazovanje se isplati. Ono je nužno za
privredni i politički razvoj svake zemlje.
Ali Maks Plank nije bio u pravu kada je rekao da je
obrazovanje samo po sebi skupo. Tokom studija ne možete
zarađivati novac, ili možete veoma malo zarađivati, često
morate da platite smeštaj i troškove života, ako studirate u
nekom drugom mestu, i ne možete da stanujete kod
roditelja. U nekim slučajevima mora se platiti i školarina. A
sve može da postane i znatno skuplje, ukoliko želite da
proširite svoje horizonte i neko vreme studirate u
inostranstvu.
Ovom brošurom želimo da Vam damo pregled programa koji
finansiraju boravke u Nemačkoj. I izričito Vas ohrabrujem da
iskoristite ovu priliku. Prijavite se za neku od stipendija,
upoznajte nemačke univerzitete i druge institucije. Pored
toga što ćete se stručno usavršiti, skupićete i iskustva u
ophođenju sa drugom kulturom, jezikom i društvom, koje će
Vas pratiti kroz život. I koje ćete u mladoj državi Kosovo
nakon toga uspešno moći i da primenite. Stoga je nama od
strane Nemačke to važno: Mi posmatramo obrazovanje kao
motor razvoja zemlje i želimo mnogobrojnim programima da
u tome damo doprinos.
Želim Vam puno uspeha prilikom konkurisanja!
Dr Peter Blomajer
Ambasador Savezne Republike Nemačke u Prištini
1. Stipendije za učenike i omladinu
Stipendije za učenike
i omladinu
1.1 Europeans for Peace
Fondacija EVZ podržava programom EUROPEANS FOR PEACE međunarodne
školske i projekte za mlade između Nemačke i zemalja srednje, istočne i jugoistočne
Evrope, kao i Izraela. Ciljna grupa su mladi starosne dobi od 14 do 21 godine.
U središtu projektnog rada su teme kao što je evropska istorija 20. veka i aktuelni
izazovi u očuvanju mira, demokratije i ljudskih prava. Program se raspisuje svake
godine sa novom temom. Mladi se trenutno bave temom diskriminacije i progona u
nacional-socijalizmu i/ili aktuelnim pitanjima diskriminacije.
EUROPEANS FOR PEACE je program fondacije „Sećanje, odgovornost i budućnost”
(Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). Od 2005. godine je za 500 projekata
stavljena na raspolaganje suma od 6,4 miliona evra.
Šta sadrži stipendija
Podrška projekta obuhvata finansijsku podršku u vidu preuzimanja putnih troškova,
troškova smeštaja i ishrane, troškove personala i sredstava potrebnih za projekat. Uz
to se u okviru programa održavaju i savetovanje, kvalifikovanje i umrežavanje
projekata.
Rok za prijavu
Rok za podnošenje zahteva za projekte na nemačkom i/ili engleskom jeziku je
15.12. u godini.
Informacije i kontakt
Opširnije informacije o temi aktuelnog konkursa, raznovrsne podsticaje za projekte i
aktuelne formulare i ostalu dokumentaciju za podnošenje predloga projekta pronaći
ćete na internet stranici: http://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuermenschenrechte/europeans-for-peace.html
Kontakt: [email protected]
6
2. Stipendije za studente i naučnike
Stipendije za studente i
naučnike
2.1 Stipendije Nemačke akademske službe za razmenu
Obimna baza podataka stipendija DAAD-a za strane studente, postdiplomce i
naučnike zainteresovanima nudi raznovrsnu ponudu i informacije.
Vrste stipendija
Stipendiranje studenata
• Kursevi na visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj za strane studente i
diplomce (od B1 nivoa)
• Intenzivni kursevi u Nemačkoj za strane studente i diplomce (od nivoa A1 do
B1)
• Studijska putovanja i prakse stranih studentskih grupa u Nemačkoj
• Stipendije za studije za diplomce svih studijskih programa (za master
programe, L.L.M. itd) (ukoliko najkasnije u momentu početka stipendije
završite prvi stepen studija, npr. Bachelor, diplomske studije ili steknete neko
drugo odgovarajuće akademsko zvanje)
• Stipendije za umetnike i arhitekte: stipendije za studije
Stipendiranje diplomaca, doktoranata i postdoktoranata
• Istraživačke stipendije za doktorante i mlade
• Kursevi na visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj za strane studente i
diplomce (od B1 nivoa)
• Intenzivni kursevi u Nemačkoj za strane studente i diplomce (od nivoa A1 do
B1)
• Postdiplomske studije za zemlje u razvoju
Stipendije za nastavnike na visokoškolskim ustanovama
• Istraživački boravci za nastavnike visokoškolskih ustanova i naučnike
• Stipendije za umetnike i arhitekte: radni boravci za nastavnike visokoškolskih
obrazovnih ustanova
• Pozivnice za nekadašnje stipendiste
8
Stipendije za studente i
naučnike
Rok za prijavu
Prijavu je neophodno podneti elektronskim putem na www.funding-guide.de, a tri
fotokopije kompletne dokumentacije dostaviti Nemačkoj ambasadi u Prištini.
Molimo Vas da imate u vidu različite rokove i mesta prijave!
DAAD stipendije su po pravilu otvorene za sve stručne oblasti.
Pored individualne DAAD-stipendije imate eventualno i mogućnost da dobijete
podršku u okviru postojeće kooperacije između nemačke institucije i institucije u
jugoistočnoj Evropi. To je moguće samo ukoliko Vaš fakultet učestvuje u programu
visokoškolske kooperacije, koje ćete pronaći na ovoj adresi:
www.daad.de/stabilitaetspakt
Programi: Akademska izgradnja Jugoistočne Evrope
Informacije i kontakt:
Dokumenti se predaju na adresu:
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Kulturabteilung
Azem Jashanica 17, Dragodan II
10000 Pristina
[email protected]
www.pristina.diplo.de
Dodatne informacije:
Katarina Ertle (Katarina Ertle)
Dželadin Ferati (Xheladin Ferati)
DAAD Kancelarija za vezu
Univerzitet Priština
Filološki fakultet
Katedra za nemački jezik i književnost
Ul. Majke Tereze, 10000 Priština
Tel: +381 38 222970
[email protected]
9
Stipendije za studente i
naučnike
2.2 Stipendije Fondacije Aleksander fon Humbolt
Fondacija Aleksander fon Humbolt svojim istraživačkim stipendijama omogućava
natprosečno kvalifikovanim naučnicama i naučnicima iz inostranstva dugoročan
boravak u Nemačkoj radi naučnog istraživanja. Kandidat sâm bira svoj istraživački
projekat, kao i svog naučnog mentora u istraživačkoj ustanovi u Nemačkoj. Ne
postoje određene kvote za pojedinačne zemlje niti za pojedinačne naučne discipline.
Uslovi za konkurisanje
Naučnici koji su doktorirali pre ne više od 4 godine mogu da konkurišu za
Humboltove istraživačke stipendije za postdoktorante.
Naučnici koji su doktorirali pre ne više od 12 godina mogu da konkurišu za
Humboltove istraživačke stipendije za naučnike sa iskustvom.
Šta sadrži stipendija
Za postdoktorante trajanje stipendije iznosi od 6 meseci do 24 meseca, sa
mesečnom stipendijom u iznosu od 2.650 evra.
Za iskusne naučnike dodeljuju se stipendije u trajanju od 6 do 18 meseci (koji se
mogu podeliti u tri boravka), sa mesečnom stipendijom u iznosu od 3.150 evra.
Pored gore navedene mesečne sume, istraživačke stipendije obuhvataju i paušalu za
putne troškove, dodatke za članove porodice koji prate stipendistu, dodatak za kurs
jezika, kao i alumni-program, koji podrazumeva podršku bivšim stipendistima. Osim
toga postoji mogućnost da se konkuriše za povratničku stipendiju, koja pomaže
stipendistima da se po povratku reintegrišu na nekoj ustanovi u svojoj zemlji.
Kratkoročne stipendije za studijska putovanja ili putovanja na kongrese se ne
dodeljuju.
Rok za prijavu
Rok za konkurisanje je uvek otvoren.
Informacije i kontakt
Za više informacija posetite:
www.humboldt-foundation.de/humboldtfellowship
Kontakt: [email protected]
10
Stipendije za studente i
naučnike
2.3 Istraživačka stipendija Georg Forster (HERMES) za postdoktorante
i naučnike sa iskustvom
Fondacija Aleksander fon Humbolt svojom istraživačkom stipendijom Georg Forster
omogućava natprosečno kvalifikovanim naučnicama i naučnicima iz zemalja u
razvoju i novih industrijskih zemalja dugoročan boravak u Nemačkoj radi naučnog
istraživanja. Stipendiraju se istraživački projekti sa posebnim razvojnim značajem.
Kandidat sâm bira svoj istraživački projekat, kao i svog naučnog mentora u
istraživačkoj ustanovi u Nemačkoj. Ne postoje određene kvote za pojedinačne
zemlje niti za pojedinačne naučne discipline.
Uslovi za konkurisanje
Naučnici koji su doktorirali pre ne više od 4 godine mogu da konkurišu za
Istraživačku stipendiju Georg Forster za postdoktorante.
Naučnici koji su doktorirali pre ne više od 12 godina mogu da konkurišu za
Istraživačku stipendiju Georg Forster za naučnike sa iskustvom.
Šta sadrži stipendija
Za postdoktorante trajanje stipendije iznosi od 6 meseci do 24 meseca, sa
mesečnom stipendijom u iznosu od 2.650 evra.
Za iskusne naučnike dodeljuju se stipendije u trajanju od 6 do 18 meseci (koji se
mogu podeliti u tri boravka), sa mesečnom stipendijom u iznosu od 3.150 evra.
Pored gore navedene mesečne sume, istraživačke stipendije obuhvataju i paušalu za
putne troškove, dodatke za članove porodice koji prate stipendistu, dodatak za kurs
jezika, po potrebi tzv. evropski dodatak za kratkoročne istraživačke boravke u okviru
stipendije u drugim evropskim zemljama, kao i alumni-program, koji podrazumeva
podršku bivšim stipendistima. Osim toga postoji mogućnost da se konkuriše za
povratničku stipendiju, koja pomaže stipendistima da se po povratku reintegrišu na
nekoj ustanovi u svojoj zemlji. Kratkoročne stipendije za studijska putovanja ili
putovanja na kongrese se ne dodeljuju.
Rok za prijavu
Rok za konkurisanje je uvek otvoren.
Informacije i kontakt
Za više informacija posetite: www.humboldt-foundation.de/georgforster
Kontakt: [email protected]
11
Stipendije za studente i
naučnike
2.4 Stipendije programa Erazmus Mundus
Erazmus Mundus nudi:
• stipendije za natprosečno nadarene studente i istraživače za učešće na nekom od
master kurseva Erazmus Mundus ili nekom od Joint Doctorates programa za
doktorske studije (Action 1) na dva ili više evropskih univerziteta. Može da se bira
između oko 130 master programa i programa za doktorske studije.
• stipendije za studente i akademike u okviru partnerstava između kosovskih i
evropskih univerziteta (Action 2). Trajanje boravka u svrhu studija ovde može da
varira između 3 meseca i 3 godine.
Mogućnosti u okviru partnerstava Erazmus Mundusa
Svake godine se bira više programa partnerstava između univerziteta Evropske unije i
zemalja Zapadnog Balkana (uključujući Kosovo). Na internet stranici možete da se
informišete o tome, koja partnerstva u kojim disciplinama i između kojih univerziteta
trenutno postoje.
Ovo se odnosi na sve nivoe: bečelor, master, doktorske studije i postdoktorska
istraživanja. Postoje i stipendije za saradnike na univerzitetima.
Uslovi konkurisanja
Za više informacija za stipendije za kandidate sa Kosova posetite:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_act
ion_2_en.php
Šta sadrži stipendija
Stipendije se dodeljuju kao pune stipendije, koje bi trebalo da pokriju takse studiranja,
troškove života i putne troškove u Evropu. Visina stipendije varira u zavisnosti od stepena
studija, trajanja studija (3 meseca do 3 godine) i nacionalnosti.
Za kandidate sa Kosova određene su sledeće sume:
24.000 evra godišnje za master program (Action 1)
60.000 evra do 130.000 evra za trogodišnji Joint Doctorates program (Action 1)
13.750 evra za boravak od 6 do 10 meseci kao Undergraduate/ Bachelor (Action 2)
12
Stipendije za studente i
naučnike
Rok za prijavu
Nakon što ste odabrali jedan od programa, posetite internet stranice odabranog
kursa. Tu ćete pronaći detaljne informacije o školarinama, uslovima za konkurisanje i
drugo. Za svaki program možete se prijaviti od septembra za sledeću akademsku
godinu. Rokovi za prijave se mogu razlikovati. Molimo Vas da Vašu prijavu pošaljete
direktno koordinatoru programa koji ste odabrali.
Informacije i kontakt
Erazmus Mundus: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
Informativna kancelarija na Kosovu:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_national_tempus_offices_en.php
#Koso
13
Stipendije za studente i
naučnike
2.5 Stipendije Fondacije Fridrih Ebert
Fondacija Fridrih Ebert je politička fondacija okrenuta vrednostima socijalne
demokratije. Stoga se zalaže za pravedan pristup mogućnostima za obrazovanje.
Već preko 85 godina stipendiramo talentovane i politički angažovane i društveno
aktivne studente i diplomirane studente, koji su spremni na to da svoje sposobnosti
stave i u službu društva.
Uslovi konkurisanja
Kandidati iz inostranstva mogu da budu stipendisti isključivo ukoliko se u trenutku
konkurisanja nalaze na studijama u Nemačkoj i mogu da prilože prve ocene uz
prijavu. Poznavanje nemačkog jezika je neizostavan uslov i mora biti dokazano.
Ovo je neophodno i u slučaju master studija na engleskom jeziku.
Šta sadrži stipendija
Stipendistkinje i stipendisti postaju deo velike mreže aktuelnih i bivših stipendista
Fondacije Fridrih Ebert, kako u svom mestu studiranja, tako i širom sveta. Za vreme
studija, stipendiste prate lični tutor iz fondacije i mentor iz redova bivših
stipendista. Fondacija Fridrih Ebert pored toga stimuliše društveno-politički
angažman i socijalne kompetencije stipendista kroz opširan obrazovni program.
Za kandidate iz inostranstva u ponudi su dva programa:
Stipendije za studente
Stipendijom za osnovne studije
(vidi: http://www.fes.de/stufo/stipendien/stipendienprogramme/die-globalecommunity) Fondacija Fridrih Ebert stipendira studente svih smerova na državnim i
državno priznatim nemačkim visokoškolskim ustanovama, te master studije.
Ne stipendiraju se faze završavanja studija niti boravci u inostranstvu izvan
Nemačke.
Šta sadrži stipendija
Mesečna rata stipendije trenutno iznosi 650 evra.
14
Stipendije za studente i
naučnike
Rok za prijavu
Rok za konkurisanje je uvek otvoren, a najkasnije:
• bečelor: do kraja 3. semestra
• diploma/magistar/državni ispit: do kraja 6. semestra
• dalje studije / master (4 semestra): do kraja 1. semestra
Stipendija za doktorante
Stipendijom za diplomirane studente:
(vidi: http://www.fes.de/stufo/stipendien/stipendienprogramme/weiteperspektiven)
Fondacija Fridrih Ebert stipendira doktorande, koji su upisali doktorske studije na
državnim ili državno priznatim nemačkim visokoškolskim ustanovama - bez potrebe
za prethodno drugim kvalifikacijama. Uobičajeno trajanje stipendije iznosi 2 godine
(maksimalno 3 godine). Ne stipendiraju se boravci u inostranstvu izvan Nemačke
niti sticanje doktorske titule i usavršavanja u oblasti medicine.
Šta nudi stipendija
Mesečna rata stipendije trenutno iznosi 1.000 evra.
Informacije i kontakt
Friedrich-Ebert-Stiftung
Studienförderung
Godesberger Allee 149
53175 Bon
Nemačka
Tel.: +49 (0)228 883-0
Fax: +49 (0)228 883-9225
[email protected]
www.fes.de/studienfoerderung
15
Stipendije za studente i
naučnike
2.6 Stipendije Fondacije Fridrih Nauman za slobodu
Fondacija Fridrih Nauman za slobodu je na Kosovu aktivna od 2000. godine.
Aktivna je u oblastima političkog savetovanja, političkog obrazovanja i obučavanja
rukovodećeg kadra. Podržava i prati tranziciju Kosova ka demokratiji, vladavini
prava i tržišnoj privredi. Time fondacija jača proces pomirenja polažući pritom
vrednost u sprečavanje konflikata.
Svojim obrazovnim merama Fondacija Fridrih Nauman zalaže se za mirovan i
slobodan razvoj, za otvoreno građansko društvo, te za toleranciju prema manjinama.
Fondacija Fridrih Nauman raznovrsnim ponudama za obučavanje, kao što su
seminari, konferencije, radionice i studijska odnosno informativna putovanja, radi u
smislu podsticanja razumevanja principa Evropske unije, odgovornosti partija i
parlamenta u vladavini prava i za trajno etabliranje slobodnih medija.
Uslovi konkurisanja
Centralni cilj stipendiranja nadarenih Fondacije Fridrih Nauman za slobodu je
prenošenje liberalnih vrednosti i ključnih kvalifikacija posebno talentovanim mladim
damama i gospodi. Od kandidatkinja i kandidata se očekuje da su akademski
nadareni, dakle da imaju vrlo dobre do odlične ocene na studijama, da žive prema
liberalnim vrednostima i zastupaju iste, te da su društveno-politički angažovani. Uz
to, moraju vladati nemačkim jezikom.
Fondacija Fridrih Nauman za slobodu stipendira strane studente na redovnim i na
doktorskim studijama svih struka, koji su upisani na nekoj od nemačkih
visokoškolskih ustanova. Strani studenti mogu se prijaviti za stipendiju nakon
osnovnih studija (bečelor), a studenti na doktorskim studijama na početku istih.
Šta sadrži stipendija
Nudimo sveobuhvatnu idejnu podršku i time stimulišemo kako liberalni angažman
tako i lični razvoj stipendiste. Putem seminara a i kroz samostalnu organizaciju
stipendista omogućavamo umrežavanje. Uz to, dodeljujemo stipendije koje ne
moraju da se vraćaju. Trajanje stipendije određuje se na osnovnu redovnog vremena
studiranja, a za doktorske studije maksimalno tri godine.
Rok za prijavu
Rok za prijavljivanje je do 31. maja i 31. novembra svake godine.
Informacije i kontakt
www.stipendium.freiheit.org
16
Stipendije za studente i
naučnike
2.7 Stipendije Fondacije Konrad Adenauer za Nemačku
Savezno ministarstvo inostranih poslova Fondaciji Konrad Adenauer stavlja na
raspolaganje sredstva za stipendiranje stranih studenata i diplomiranih studenata. I
studenti sa Kosova mogu da konkurišu za finansijsku i idejnu podršku Fondacije.
Fondacija očekuje da stipendisti nakon stipendije u svojoj domovini postanu aktivni
kao multiplikatori u oblastima nauke i kulture, administracije i politike, te da tako
doprinesu stvaranju trajne umreženosti između nemačkih i inostranih elita.
Studenti ili doktorandi iz inostranstva, koji žele da steknu akademski stepen
obrazovanja i na nekoj od naučnih ili umetničkih visokoškolskih ustanova u
Nemačkoj (osim viših stručnih škola), odnosno da u toku doktorskih studija u
domovini apsolviraju najmanje jednogodišnji istraživački boravak u Nemačkoj.
Uslovi konkurisanja
• Mi očekujemo natprosečan uspeh u srednjoj i na visokoj školi
• Politički ili društveni angažman
• Za studije na nekoj od muzičkih ili umetničkih visokoškolskih ustanova u
Nemačkoj zahtevamo dokaz o položenom prijemnom ispitu
• Stručno školovanje za lekare humane medicine ili stomatologije ne možemo
da podržimo
• Kandidati iz inostranstva koji su u trenutku konkurisanja već navršili 30.
godinu života ne mogu da konkurišu
• Za konkurisanje za Nemačku se očekuje poznavanje nemačkog jezika na nivou
ispita nemačkog jezika za prijem na fakultet za strane studente (DSH ispit)
Šta sadrži stipendija
• Studenti i doktoranti samci trenutno dobijaju 750 evra ili 920 evra mesečno
• Pored toga se za obe grupe plaćaju dodaci za zdravstveno osiguranje i negu
• U slučaju da je kandidat venčan i ima decu i dodatak za venčane i dečiji
dodatak
17
Stipendije za studente i
naučnike
Rok za prijavu
U Nemačkoj je 31.7. rok za podnošenje dokumentacije. Intervjui se održavaju
krajem oktobra.
Informacije i kontakt
Konrad-Adenauer-Stiftung
HA Begabtenförderung Kultur
Abteilung Ausländerförderung
Dr. h.c. Berthold Gees
Rathausallee 12
53757 Sankt Augustin
Nemačka
Tel. +49 (0)22 41-246-2307
Fax +49 (0)22 41-246-2573
E-Mail: [email protected]
18
Stipendije za studente i
naučnike
2.8 Stipendije Fondacije Konrad Adenauer za studente na Kosovu
Fondacija Konrad Adenauer je jedna od najvećih političkih fondacija u Evropi i
svetu, koja ima svoje predstavništvo na skoro 100 različitih lokacija u svetu.
Fondacija Konrad Adenauer svake godine nudi stipendije za studente na
univerzitetima širom Kosova.
Uslovi konkurisanja
• Potrebno je da budete redovan student na nekom od master programa
• Dobar prosek ocena
• Poznavanje engleskog ili nemačkog jezika u pisanoj i usmenoj formi
• Aktivnost u nekoj političkoj ili društvenoj organizaciji (npr. partija ili NVO) čiji
principi su u skladu sa principima Fondacije Konrad Adenauer
• Da ste nezaposleni i da ne primate stipendiju od neke druge organizacije
(Fondacija Konrad Adenauer raspolaže listom svih studenata sa celog Kosova
koji primaju bilo kakvu stipendiju, bilo državnu, opštinsku ili stipendiju
privatnog sektora)
Šta nudi stipendija
• Mesečnu stipendiju u iznosu od 100 evra tokom 12 meseci programa,
počevši od datuma kada je potpisan ugovor
• Političke i socijalne treninge koji služe tome da se stipendisti bliže upoznaju
sa lokalnom politikom
Rok za prijavu
Fondacija Konrad Adenuer nudi više rokova za prijave tokom godine. Na sledećoj
stranici se možete informisati o ovim rokovima: www.kas.de/kosovo
Informacije i kontakt
Fondacija Konrad Adenauer
Bulevar Majke Tereze br. 30/3-6
10000 Priština
Tel: +381 (0) 38 229 874
I-mejl: [email protected]
Internet: www.kas.de/kosovo
19
Stipendije za studente i
naučnike
2.9 Stipendije Fondacije Roza Luksemburg za studente
Fondacija Roza Luksemburg stipendira studente i doktorante (nažalost učenice i
učenike ne) iz inostranstva sredstvima Ministarstva inostranih poslova, koji žele da
studiraju ili doktoriraju u Nemačkoj i nakon toga planiraju da se vrate u svoju zemlju.
Uslovi konkurisanja
• Da su upisani na nekom od državnih ili državno priznatih visokoškolskih
ustanova u Nemačkoj (ukoliko u trenutku konkurisanja još uvek ne: najmanje
dokaz o službenom dopuštenju za željene studije – nem. Zulassung)
• Dokaz o završenim osnovnim studijama (bečelor) odnosno o završenim
osnovnim studijama (diploma, magistar, državni ispit) – sa odličnim uspehom
• Društveni angažman u skladu sa principima Fondacije Roza Luksemburg
• Odlično poznavanje nemačkog jezika (dokaz) – ne stipendiramo kurseve
nemačkog jezika!
Šta sadrži stipendija
• Visina stipendije trenutno iznosi 750 evra mesečno
• Dodatak od 20 evra mesečno
• Ukoliko je potrebno zaključivanje zdravstvenog osiguranja u Nemačkoj, dobija
se dodatak od 50 evra mesečno
• Ukoliko deca stipendiste žive u zajedničkom domaćinstvu, može da se dobije i
dečiji dodatak od 154 evra mesečno
Rokovi za prijavu
15. oktobar za početak stipendije od 1. aprila naredne godine 15. april za početak
stipendije od 1. oktobra tekuće godine
Informacije i kontakt
Ivo Georgijev: [email protected]
www.rosalux.de
20
Stipendije za studente i
naučnike
2.10 Stipendije Fondacije Roza Luksemburg za doktorante
Uslovi konkurisanja
• Dokaz o službenom dopuštenju za željene studije – nem. Zulassung – na nekoj
od državnih ili državno priznatih visokoškolskih ustanova u Nemačkoj ili u
inostranstvu
• Predavač na nekom od visokoškolskih ustanova u Nemačkoj kao mentor
• Završene studije sa odličnim uspehom
• Društveni angažman u duhu Fondacije Roza Luksemburg
• Odlično poznavanje nemačkog jezika (dokaz) – ne stipendiramo kurseve
nemačkog jezika!
Šta sadrži stipendija
Maksimalno trajanje stipendije iznosi dve godine.
• Visina stipendije trenutno iznosi 1.000 evra mesečno
• Dodatak od 20 evra mesečno
• Ukoliko deca stipendiste žive u zajedničkom domaćinstvu, može da se dobije i
dečiji dodatak od 154 evra mesečno
Rokovi za prijavu
15. oktobar za početak stipendije od 1. aprila naredne godine 15. april za početak
stipendije od 1. oktobra tekuće godine
Informacije i kontakt
Ivo Georgijev: [email protected]
www.rosalux.de
21
Stipendije za studente i
naučnike
2.11 Travel to Europe: iskusite Evropu
Ovaj program namenjen je posebno kvalifikovanim studentima (nije određen
specifičan stručni smer) sa poznavanjem stranih jezika (pre svega engleskog).
Uslovi za konkurisanje
Izbor vrši organizacija Youth Initiative for Human Rights na Kosovu.
Šta sadrži stipendija
Projekat traje oko četiri nedelje, plus priprema za projekat i naknadna obrada;
počinje obično sredinom ili krajem jula, završava se sredinom ili krajem avgusta.
• Viza (izdaje se besplatno od strane Nemačke Ambasade u Prištini)
• Putno osiguranje
• InterRail karta (železnica)
• Džeparac
• Priprema za projekat i naknadna obrada istog
• Učešće na otvaranju programa (sa učesnicima iz pet zemalja Zapadnog
Balkana) u Berlinu
Rok za prijavu
Obično do kraja juna, tačan datum se određuje godišnje od strane Youth Initiative
for Human Rights, Kosovo.
Informacije i kontakt
Raba Gjoši (Gjoshi), izvršni direktor
Ferid Murselji (Murseli), koordinator programa
Youth Initiative for Human Rights
Ulica Perandori Dioklecian 14, 1. sprat, 10000 Priština, Kosovo
Tel/Fax: +381 (0)38 248-509
Mob: +377 (0)44 172-522
Fondacija Robert Boš
Natali Ferber, vođa projekta
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart (Štutgart)
Tel: +49 711/460 84-755
Tel: +49 711/460 84-10755
[email protected]
22
3. Stipendije za mlade stručnjake
Stipendije za mlade
stručnjake
3.1 Internacionalna parlamentarna stipendija (IPS)
IPS je namenjen mladim talentima, koji žele da se u svojoj domovini aktivno zalažu za
demokratske vrednosti. Nemački Bundestag pruža ovim mladim ljudima šansu da
tokom petnaestonedeljnog aktivnog učestvovanja u radu jednog od članova
Bundestaga upoznaju nemački parlamentarni sistem i procese političkog odlučivanja,
kao i da sakupe praktična iskustva u oblasti parlamentarnog rada.
Cilj ovog programa je unapređivanje i učvršćivanje odnosa Nemačke sa zemljama
stipendista. Za ovaj program mogu da se prijave mladi ljudi iz 28 zemalja: Albanije,
Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Estonije,
Francuske, Gruzije, Hrvatske, Izraela, Jermenije, Kazahstana, sa Kosova, iz Letonije,
Litvanije, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Rusije, SAD-a,
Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine.
Uslovi konkurisanja
• Državljanstvo Republike Kosovo
• Završene studije (B.A., B.S., diplomske, magistarske, državni ispit ili doktorat)
Završene studije na nekoj višoj stručnoj školi nisu dovoljne (dokaz o završenim
studijama može da se priloži i naknadno do 31. decembra)
• Odlično poznavanje nemačkog jezika
• Profesionalni cilj: zaposlenje u državnoj službi ili neka druga delatnost u oblasti
javnog života (u medijima, partijama, udruženjima, na visokim školama itd.)
• Da kandidat u trenutku početka programa nije stariji od 30 godina
Šta sadrži stipendija
• Učesnici dobijaju mesečnu stipendiju u visini od trenutno 450 evra
• Dodatno se pokrivaju troškovi zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezgoda i
osiguranja od nanošenja štete trećem licu, kao i administrativne takse i socijalni
doprinosi
• Osim toga se stavlja na raspolaganje prenoćište ili, ukoliko kandidat samostalno
stanuje, dodatak za troškove stanovanja u iznosu od 300 evra mesečno
• Putni troškovi (povratna karta za Berlin) takođe se preuzimaju
Rok za prijavu
Svake godine se do 30. juna konkuriše za stipendiju naredne godine. Program traje
svake godine od 1. marta do 31. juna.
Informacije i kontakt
Više o stipendiji na stranici nemačkog Bundestaga:
www.bundestag.de/ips
Ambasada Savezne Republike Nemačke u Prištini:
[email protected]
24
Stipendije za mlade
stručnjake
3.2 Program stipendija Nemačke privrede za zemlje
Zapadnog Balkana
Program stipendija Nemačke privrede nudi mladim studentima i diplomiranim
studentima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, sa Kosova, iz
Makedonije i Srbije mogućnost da obave praksu u trajanju od tri do šest meseci u
vodećim nemačkim preduzećima.
Razmenom i umrežavanjem alumnista program pruža veliki doprinos pomirenju u
regionu i pojačava intenzitet privrednih odnosa, te stvara mrežu mladih, otvorenih
stručnjaka iz različitih oblasti na Balkanu.
Uslovi konkurisanja
Stipendisti moraju da imaju stručno iskustvo sa privrednom ili inžinjerskotehničkom pozadinom.
Šta sadrži stipendija
Nemačka preduzeća koja učestvuju u programu stavljaju na raspolaganje
neophodan menadžment, smeštaj i mesta za obavljanje prakse. Preuzimaju se:
• troškovi smeštaja
• zdravstvenog osiguranja
Rok za prijavu
Prijavu je potrebno podneti elektronskim putem.
Informacije i kontakt
Detaljnije informacije o programu možete naći ovde:
www.stipendienprogramm.org
25
Stipendije za mlade
stručnjake
3.3 Stipendije Fondacije Fric i Helga Eksner
Fondacija Fric i Helga Eksner dodeljuje stipendije mladim naučnicima iz Nemačke i
jugoistočne Evrope, koji imaju završene postdiplomske studije, koji se bave
istorijskim odnosno savremeno-istorijskim temama u istraživanju jugoistočne
Evrope.
Uslovi konkurisanja
Stipendije su u ponudi za postdiplomce, doktorante, habilitante i saradnike u
istraživačkim ustanovama. Starosna granica kandidata je 40 godina. Preduslov za
dobijanje stipendije jeste zadovoljavajuće aktivno i pasivno poznavanje nemačkog
jezika. Dokumentacija za konkurisanje:
• opširno obrazloženje, objašnjenje i ciljevi planiranog istraživanja na
nemačkom jeziku (stanje u istraživanju, metodologija, obrazloženje za
istraživačko putovanje)
• precizni podaci o odredištu i planiranom trajanju istraživačkog putovanja
• preporuka profesora-mentora odnosno rukovodioca istraživačke ustanove;
kod mladih naučnika iz jugoistočne Evrope poželjno je navođenje kontakt
osobe na nekom od nemačkih univerziteta ili u nekoj od nemačkih
istraživačkih ustanova
• biografija sa naznakama o dosadašnjim studijama, o već sprovedenim
istraživačkim projektima, o poznavanju jezika i o eventualno postojećim
publikacijama
Šta sadrži stipendija
Stipendiraju se kratkoročna istraživačka putovanja u jugoistočnu Evropu odnosno u
Saveznu Republiku Nemačku. Stipendisti iz zemalja jugoistočne Evrope (Albanija,
Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna
Gora, Grčka, Hrvatska, Kipar, Kosovo, Mađarska, Republika Moldavija, Rumunija,
Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska) dobijaju dnevnicu i troškove noćenja u iznosu od
trenutno 50 evra po danu (za maksimalno 28 dana). Putni troškovi se ne
preuzimaju.
Rok za prijavu
Fondacija Fric i Helga Eksner mora da odobri stipendiju pre početka istraživačkog
putovanja. Stoga bi prijave trebalo podneti najkasnije do kraja decembra odnosno
aprila odnosno avgusta.
Informacije i kontakt
Pitanja i prijave možete slati u poslovnicu Društva za jugoistočnu Evropu:
dr Johana Dajmel (Dr. Johanna Deimel)
Tel: +49 (0)89 212154-0
Fax: +49 (0)89 2289469
I-mejl: [email protected]
26
Stipendije za mlade
stručnjake
3.4 Stipendije za sportske kurseve u Nemačkoj
Nemačka „Nacija sportista“ nudi kurseve za obučavanje trenera, sa željom da
intenzivira međunarodne odnose na ovom području. Nemačko Ministarstvo
inostranih poslova u saradnji sa Univerzitetom u Lajpcigu dodeljuje stipendije za
petomesečne studije na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta u Lajpcigu, koje
kako nastavnicima i nastavnicama fizičke kulture, tako i muškim i ženskim
trenerima daju mogućnost da osveže i usavrše svoja znanja. Kursevi su u ponudi
u različitim disciplinama u na različitim jezicima.
Uslovi konkurisanja
• Završena visoka škola u oblasti sporta ili odgovarajuće sportske kvalifikacije
• Iskustvo kao sportista, nastavnik fizičkog vaspitanja ili trener u sportu za
koji konkuriše
• Dobro poznavanje jezika na kojem će se održati kurs
• Da kandidat nije stariji od 40 godina
• Podnošenje lekarske potvrde da je kandidat fizički i psihički zdrav i
sposoban da podnese opterećenje, kao i potvrda da ne postoje unutrašnje
bolesti, ni infektivne bolesti (uključujući HIV i hepatitis); potvrda ne sme
biti starija od 2 meseca
Posebno se podstiču ženski kandidati da konkurišu.
Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:
• upitnik popunjen na jeziku na kojem se održava kurs (može se preuzeti
ovde: www.itk.uni-leipzig.de)
• overena kopija svedočanstva o završenom školskom obrazovanju
• overena kopija svedočanstva o obrazovanju za nastavnika fizičke kulture
odnosno trenera
• dokaz ili izričito objašnenje o poznavanju jezika na kojem će se održati kurs
odnosno nemačkog jezika
• u potpunosti popunjeni zdravstveni list sa laboratorijskim nalazima u
originalu (ne stariji od 2 meseca)
• potvrda saveza koji šalje kandidata o tome da će kanditat nakon kursa biti
angažovan kao trener/nastavnik fizičke kulture u oblasti sporta za koji
konkuriše
• 4 fotografije veličine za pasoš
27
Stipendije za mlade
stručnjake
Šta sadrži stipendija
Učesnici dobijaju mesečnu stipendiju. Nastavni materijal se stavlja na
raspolaganje na mestu održavanja kursa. Putne troškove, troškove za transport
prtljaga, kao i troškove za lekarske preglede i sportsku opremu snosi kandidat.
Rok za prijavu
Dodatne informacije možete dobiti na internet stranici Univerziteta u Lajpcigu:
www.itk.uni-leipzig.de
Nemačka Ambasada će nadležnoj službi u Nemačkoj koja vrši odabir učesnika,
prosleđivati samo kompletne prijave.
Prijave slati na:
Nemačka Ambasada u Prištini
Odsek za kulturu
[email protected]
Informacije i kontakt
www.itk.uni-leipzig.de
28
Stipendije za mlade
stručnjake
3.5 Stipendija Fondacije Aleksander Rave
Fondacija Rave nudi stipendije za kustose, restauratore, muzejske tehničare i
menadžere u kulturi iz zemalja u tranziciji i iz zemalja u razvoju. Njima se
omogućava da steknu praktično iskustvo (bez novčane nadoknade) u nekoj od
nemačkih nekomercijalnih ustanova u oblasti umetnosti.
Uslovi za konkurisanje
• Kandidat potiče iz neke od zemalja u tranziciji, odnosno u razvoju
• Kandidat dosad još nije imao mogućnost da duže radno boravi u Nemačkoj ili
se poslovno usavršava u Nemačkoj
• Poznavanje nemačkog i engleskog jezika; osnovno poznavanje nemačkog
jezika je preduslov
• Kandidat nije stariji od 40 godina
• Stručna kvalifikacija nije završena pre više od 5 godina
• U trenutku konkurisanja kandidat ne studira niti je na obuci
• Pristanak neke od nekomercijalnih partnerskih ustanova u Nemačkoj, sa
kojom je dogovoreno mentorstvo ili zajednički projekat
• Pozitivna ocena iz zemlje kandidata (preporuka)
• Kandidati koji već jednom nisu primljeni u program ne mogu ponovo da
konkurišu
Šta sadrži stipendija
• Mesečnu nadoknadu od 1.300 evra za trajanje stipendije od tri do šest meseci
• Putne troškove (povratna karta)
• Novčana pomoć za zdravstveno osiguranje
• Kurs nemačkog jezika (pohađanje kursa nemačkog jezika je preduslov)
Rok za prijavu
Rok za prijavu za stipendije je 15. septembar svake godine. Odluka o izboru donosi
se u roku od tri meseca. Prijave mogu da se šalju i putem i-mejla i poštom.
U slučaju slanja prijave putem i-mejla, preporuka i pristanak nemačke institucije
moraju se naknadno dostaviti u originalu Institutu za odnose sa inostranstvom.
Informacije i kontakt
Rave-Stiftung
c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17
D-70173 Stuttgart
[email protected]
29
4. Stipendije za nastavnike nemačkog jezika
Stipendije za nastavnike
nemačkog jezika
4.1 Gete-Institut
Ovaj širom sveta aktivni kulturni institut Savezne Republike Nemačke unapređuje
poznavanje nemačkog jezika u inostranstvu, neguje međunarodnu kulturnu saradnju
i prenosi sveobuhvatnu sliku o Nemačkoj. U vreme novih globalnih izazova rad GeteInstituta teži produbljenom međusobnom razumevanju kultura i jačanju ugleda
Nemačke u svetu. Gete-Institut osnovan je 1951. godine, i trenutno ima 136
instituta i 11 kancelarija za vezu u 93 zemlje, kao i sa 13 instituta u Nemačkoj. GeteInstitut sem toga pomaže brojne čitaonice, kulturna društva i centre za nastavna
sredstva širom sveta.
Stipendije
Raznovrsnom ponudom seminara i nastavnog materijala za nastavnike nemačkog
jezika i multiplikatore u prosveti Gete-Institut u saradnji sa lokalnim partnerima
unapređuje kvalitet nastave nemačkog jezika širom sveta. Programi Obrazovne
saradnje za nemački jezik godišnje obuhvate preko 6 miliona ljudi. U svetu svake
godine otprilike oko 1700 nastavnika nemačkog jezika dobiju stipendije za stručno
usavršavanje u Nemačkoj.
31
Stipendije za nastavnike
nemačkog jezika
4.2 Stipendije Gete-Instituta za usavršavanje u Nemačkoj
Nastavnici nemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama i gimnazijama odnosno
u oblasti obrazovanja za odrasle i za osobe koje su angažovane na školovanju i
usavršavanju nastavnika nemačkog jezika.
Uslovi konkurisanja
• Završene studije
• Poznavanje nemačkog jezika (različito u zavisnosti od tipa seminara)
• Starosna granica (po pravilu do 55 godina)
• Spremnost da znanja stečena na seminaru po povratku prenese koleginicama i
kolegama
Šta sadrži stipendija
• Sve troškove vezane za nastavu, kao i troškove koji nastaju usled ekskurzija i
kulturnog programa predviđenih u programu seminara
• Smeštaj (jednokrevetna ili dvokrevetna soba) sa doručkom za vreme trajanja
seminara
• Jedan topli obrok danima kada se održava seminar (osim subotom, nedeljom I
praznikom)
• Dodatak za izdržavanje
• Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgoda i osiguranje od nanošenja štete
trećem licu za vreme trajanja seminara, uključujući i dane dolaska na i odlaska
sa seminara, kao i troškove povratka u slučaju bolesti
• Dodatak za putne troškove u iznosu od 350 evra (isplaćuje se na mestu
održavanja seminara)
Rok za prijavu
Gete-Institut u Nemačkoj:
www.goethe.de
Usavršavanje u Nemačkoj:
www.goethe.de/lhr/prj/fid/deindex.htm
Uslovi za konkurisanje za stipendije Gete-Instituta i proces konkurisanja:
www.goethe.de/lhr/prj/fid/gii/deindex.htm
32
Stipendije za nastavnike
nemačkog jezika
4.3 Stipendije Gete-Instituta za kurseve nemačkog jezika
Partneri (saradnici u oblasti kulture / nastavnici nemačkog jezika) Gete-Instituta iz
oblasti program, biblioteka / informacije, jezičko odeljenje
Uslovi konkurisanja
• Završene studije
• Predznanje nemačkog jezika (najmanje nivo A1)
• Tesna saradnja sa Nemačkom / nemačkim kulturnim institucijama
Šta sadrži stipendija
• Nastavu
• Smeštaj u jednokrevetnoj sobi
• Doručak I ručak
• Dodatak za izdržavanje
• Zdravstveno osiguranje
• Dodatak za putne troškove u iznosu od 350 evra (isplaćuje se na mestu
održavanja seminara)
Rok za prijavu
Informacije o jezičkim kursevima Gete-Instituta u Nemačkoj pronaći ćete na internet
stranici: www.goethe.de/ins/de/deindex.htm
Informacije i kontakt
Gete-Institut Beograd
Knez Mihailova 50
11000 Belgrad
Tel.: +381 (0)11 4427 100
www.goethe.de/belgrad
33
Izdavač
Pripremili
Ambasada Savezne Republike Nemačke Priština
Odsek za kulturu i štampu,
Ambasada Savezne Republike Nemačke
Prevod
Vanja Brcan
Dizajn
ASHA Graphics
Štampa
Studio FORMA
Tiraž
20
Izdato
u Prištini, maja 2014, treće izdanje
Ova brošura predstavlja samo izbor stipendija koji nije potpun.
Ova brošura pripremljena je i na albanskom jeziku.
www.pristina.diplo.de/stipendije
Download

Ambasada gjermane SERB.cdr - Deutsche Botschaft Pristina