Stručni skup
Stručni skup o standardu
SRPS EN 15635
za primenu i održavanje skladišne opreme
Stručni skup je prepoznat od strane prisutnih logističkih
profesionalaca kao značajan doprinos sticanju znanja
za uspešno obavljanje poslova u skladu sa zakonom,
međunarodnim dostignućima i etičkim principima.
Stručni skup o standardu SRPS EN 15635 za primenu
i održavanje skladišne opreme održan je 23.05.2012. u
Beogradu, u organizaciji kompanije InTeSe GmbH &
Co. KG. Na Skupu su govorili ispred Srpske Logističke
Asocijacije (SLA) g. Bane Petronijević, ispred Fakulteta
Tehničkih Nauka u Novom Sadu (FTN) prof. dr
Milosav Georgijević, ispred Instituta za Standardizaciju
Srbije (ISS) gđa. Jelena Milić Lalović i ispred nemačke
kompanije InTeSe GmbH & Co. KG g. Joso Bijelić.
Specijalni gosti skupa su bili predstavnici kompanije
META GmbH & Co. KG, kompanije koja prednjači u
proizvodnji i inovacijama u skladišnoj tehnici.
Predmet Stručnog skupa je upoznavanje kompanija u
Srbiji sa zakonskim obavezama iz oblasti standardizacije
i bezbednosti skladišne opreme, kao i razmenjivanje
iskustava i problematika prilikom uvođenja i primene
ovog standarda.
Pored glavne teme o pomenutom standardu, na skupu
je bilo reči i o tome kako se postaje član ISS-a i koja
je važnost jedne takve institucije. Takođe, bilo je reči
o projektovanju regalnih skladišta, trenutnom stanju i
problemima.
Skup je prepoznat od strane predstavnika kompanija
36 Poslovna LOGISTIKA
Stručni skup
koje su prisustvovale istom kao kontinuirani proces sticanja znanja za uspešno obavljanje poslova u skladu sa
zakonskim regulativama, međunarodnim dostignućima
i etičkim principima.
Izvod iz predavanja g. Jose Bijelića
Srpska norma SRPS EN 15635:2011 o primeni i
održavanju skladišne opreme je identična evropskoj
normi EN 15635. Ona daje smernice za radne aspekte
koji se odnose na sigurnost konstrukcija skladišne
opreme. Posledice i opasnost od neopreznog rukovanja
i oštećenja konstrukcije se minimiziraju primenom ove
norme. Ovom normom se isključuje skladišna oprema
izrađena od materijala koji nije čelik (osim nekog
dodatnog pribora) i oprema koja se koristi za potrebe
skladištenja u domaćinstvima.
Norma SRPS EN 15635 povlači određena pravila i
obaveze tokom procesa planiranja skladišnih sistema,
montaže, upotrebe, odgovornosti korisnika, inspekcije,
procene nastale štete, sanacije štete itd.
Planiranje i montaža skladišnih sistema je početna faza
prilikom koje se definišu smernice za sledeće faze, a to
su upotreba i održavanje istih. Montažni tim dobavljača
mora proći obuke kako bi na siguran i pravilan način
instalirao opremu. Pravilno sastavljanje i montaža
skladišne opreme moraju se sprovesti u skladu sa uputstvima, koje je dobavljač opreme isporučio ukoliko
montažu obavlja korisnik ili neko drugo lice. Kvalitet
montaže bitno utiče na radni učinak skladišne opreme.
Jelena Milić Lalović i prof. dr Milosav Georgijević
Pod skladišta mora biti dovoljno čvrst, a površina ravna
kako bi se moglo podvrgnuti instalaciji ovih sistema.
Skladišna oprema mora biti pričvršćena za pod opremom koju je preporučio dobavljač. Temeljne pločice
celom svojom površinom moraju da dodiruju površinu
poda. Moraju se obložiti čeličnim podmetačima ili fugirati ispod čitave vodoravne površine temeljne pločice.
Dvostruke kolone regala se razdrvajaju distancerima
koji se postavljaju na tačno propisanim mestima, a to
sve radi bolje stabilnosti regala i sprečavanja naslanjanja
jednog na drugi. Razmak između kolona regala ne sme
biti veći od onog što je dobavljač propisao.
Dobavljač mora dostaviti ispisano upozorenje o
dozvoljenom opterećenju opreme, koje bi korisnik
trebao postaviti na ili u blizini skladišnog sistema.
Suština odgovornosti dobavljača se može prikazati kao
neisključiva kontrolna lista, kao potvrda korisniku da je
sistem u skladu sa njihovim zahtevima, kao i da je njime
bezbedno upravljati.
Ukoliko dođe do promene konfiguracije skladišne
Poslovna LOGISTIKA 37
Stručni skup
opreme, konsultuje se dobavljač ili odgovarajući
stručnjak. Do promena na konfiguraciji skladišne
opreme dolazi usled njenog fizičkog habanja. Da bi
oprema ponovo dosla u stanje potpune funkcionalnosti,
na njoj se vrse modifikacije odnosno popravke. Pre bilo
kakve modifikacije nad skladišnom opremom, neophodno ih je osloboditi tereta. Modifikacije procesom
varenja ili spajanjem šrafovima nije dozvoljeno, osim uz
posebno odobrenje od strane dobavljača. Upozorenja o
modifikacijama konstrukcije moraju biti istaknuta na
vidljivim mestima u skladisnim prostorima.
Kada je reč o opštoj sigurnosti, korisnik imenuje
odgovarajuću osobu, koja će voditi računa o skladišnoj
opremi. Odgovorna osoba prolazi obuku koju propisuje
dobavljač, kako bi se pravilno upravljalo opremom.
Odgovorna osoba mora biti svesna prirode radova u
skladištu, mora da poseduje znanje o proceni rizika od
potencijalne štete i povreda, kao i da preuzima mere opreza radi sprečavanja nastanka štete uz pomoć uputstava
ili znakova.
Pored propisanih normi o opterećenju po polici regala, postoje i ograničenja nosivosti dodatne skladišne
opreme koja ide na regale. Npr. drvena paleta takođe
ima svoje granice nosivosti, čiji rizik od pucanja može
naneti velike štete i povrede na radu. Postoje mere
opreza dodavanjem potpornih šipki za palete, potporne
police ili pomoćne palete.
Sigurnost skladišnih sistema se bazira na edukaciji
operatera viljuškara, magacionera i svih pretpostavljenih
korisnika. Sve se to radi u skladu s dobrom praksom i
poštovanjem propisanih opterećenja opreme. Smeštanje
tereta može varirati u skladu sa promenama na skladisnoj opremi. To znači da oštećena konstrukcija ne može
podneti pun kapacitet, već se mora rasteretiti do granice
Joso Bijelić, InTeSe
38 Poslovna LOGISTIKA
Stručni skup
njene trenutne nosivosti. Teret se postavlja u regale
tako da obezbeđuje nesmetan prolaz viljuškara. Propisanim načinom upravljanja teretom smanjuje se rizik
od nastanka štete.
Prilikom odabira viljuškara vodi se računa da isti odgovara skladišnom prostoru u kojem će se kretati, da njegov
manevarski raspon bude u skladu s prolazima između
regala, kako ne bi došlo do oštečećenja konstrukcije.
Učestalost nastanka štete zavisi od:
inteziteta protoka robe u magacinu, rasporeda
skladišnog sistema, veštine vozača viljuškara,
mogućnosti zaštite vertikalnih stubova, kvaliteta
održavanja i upravljanja sistemom, kvaliteta oznaka na
prolazima i dr.
Intenzitet protoka robe u skladišnim prostorima
povećava rizik od nastanka štete. Dobrim rasporedom
regala i poštovanjem propisa raspoloživih udaljenosti od
jednog do drugog regala, ovaj se rizik svodi na minimum. Najčešći su primeri iz prakse da viljuškar pravi
oštećenja na vertikalnim stubovima. Zato su propisane
mere zaštite istih, tako što se postavljaju branici, koji
apsorbuju udar i do nekoliko tona.
Zelena mera opasnosti ne zahteva smanjenje nosivosti
regala niti popravak sistema, nego se vodi beleška do
sledeće inspekcije gde će se ponovo pregledati i ustanoviti da li je došlo do pogoršanja i nastanka štete.
Vrlo važna stvar su pločice upozorenja. One su klasifikovane u razne boje i svaka od boja označava upozorenje
o stepenu opterećenja regala. Istaknute su na dobro
vidljivim lokacijama, na opremi ili uz nju. Norma
SRPS EN 15635, kao što smo već spomenuli, nalaže u
svrhu sigurnosti skladišne opreme određivanje odgovorne osobe u okviru preduzeća ili angažovanje sertifikovanog inspektora regala. Povodom toga, postupak
inspekcije i klasifikovanje nastale štete se obavlja kroz
različite mere opasnosti. Kontrola se obavlja sistemski
više puta godišnje, osim ako to nije potrebom drugačije
određeno. Kada dođe do oštećenja regala, inspektor ili
osoba odgovorna za sigurnost skladišne opreme, procenjuje štetu i klasifikuje je u skladu sa normom. Mere
opasnosti su klasifikovane kao zelena, žuta i crvena.
Crvena mera opasnosti predstavlja nastanak štete koji se
ne može odlagati. Popravaka obično podrazumeva
zamenu oštećenog dela.
Žuta mera opasnosti zahteva popravku ili zamenu
oštećenog dela regala, s tim da šteta nije toliko velika da
bi se regal morao odmah rasteretiti.
Poštovanjem propisa norme SRPS EN 15635 dobija
se na očuvanju opreme skladišnih sistema, smanjenju
troškova nastalih od nepravilnog korišćenja i zaštite svih
pretpostavljenih od potencijalnih povreda u skladišnim
prostorima.
Nenad Radenović, Logisoft
Download

Poslovna LOGISTIKA - InTeSe GmbH & Co. KG