Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
DEVIX d.o.o.
Beogradski put bb
11970 Lazarevac, Srbija
Proizvodnja panel ploča i trapeznih limova, usluge
domaćeg transporta, izvođenje radova u niskogradnji.
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS 01/2009
EMS 01/2009
14.01.2012
19.01.2012
obnovljen sertifikat
FRENKI ALARM
N. oslobodioca 73
14000 Valjevo, Srbija
Projektovanje, proizvodnja i instalacija, obuka i
servisiranje uređaja tehničke zaštite.
SRPS ISO 9001:2008
QMS 02/2009
02.03.2012
obnovljen sertifikat
FITSTEP
Nikole Tesle 24
34300 Lapovo, Srbija
Proizvodnja plastične i papirne ambalaže i pribora za
pakovanje i serviranje hrane i pića.
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 03/2009
HACCP 01/2009
02.04.2012
02.04.2012
---
KOMPANIJA KRŠULJ
Ustanička 112
11000 Beograd, Srbija
Proizvodnja praškastih, tečnih i
pastosnoželatinizovanih proizvoda za prehrambenu
industriju.
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 04/2009
HACCP 02/2009
14.05.2012
14.05.2012
obnovljen sertifikat
BGA d.o.o.
Nikole Grulovića 71A
11000 Beograd, Srbija
Proizvodnja, izgradnja i inženjering opreme za
procesnu i gasnu tehniku, opreme za višenamenske
komunikacione mreže.
SRPS ISO 9001:2008
QMS 06/2009
11.06.2012
---
TERMOPRODUKT KOMPANI
Bul. Dr Zorana Đinđića 130
11070 Novi Beograd, Srbija
Izvođenje radova u termoenergetici.
SRPS ISO 9001:2008
QMS 07/2009
14.06.2012
obnovljen sertifikat
FARMEKS, d.o.o
Strosmajreva 4,
26000 Pancevo, Srbija
Snabdevanja lekovima, medicinskim sredstvima,
potrošnim i drugim medicinskim materijalom i
opremom, na malo i veliko.
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS 09/2009
EMS 04/2010
25.06.2012.
23.06.2013
obnovljen sertifikat
SZTR PAN-PROMET,
Godovik,
31210 Požega,Srbija
Proizvodnja hrane za životinje.
HACCP
HACCP 03/2009
13.07.2012
obnovljen sertifikat
POL d.o.o.,
Rade Kondića 1a,
11000 Beograd, Srbija
Proizvodnja i prodaja optičkih sočiva i dioptrijskih
ramova.
SRPS ISO 9001:2008
QMS 10/2009
15.07.2012.
obnovljen sertifikat
OD-JU d.o.o
Đorđa Šundukovića bb,
22406 Irig, Srbija
Odorizacija i kontrola nivoa odorizacije prirodnog
gasa; servis i rekonstrukcija postojećih uređaja za
odorizaciju, kao i proizvodnja uređaja za odorizaciju.
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS 11/2009
EMS 03/2009
01.09.2012
01.09.2012
obnovljen sertifikat
PALETA COLOR d.o.o.,
Paje Radosavljevića 34,
21000 Novi Sad, Srbija
Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne
signalizacije i inženjering u vertikalnoj i horizontalnoj
signalizaciji, opremi za puteve i ugradnji zaštitne
ograde
SRPS ISO 9001:2008
QMS 12/2009
07.10.2012
obnovljen sertifikat
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE – Priština,
Kosovska Mitrovica
Anri Dinana bb,
Kosovska Mitrovica,
Kosovo i Metohija
Mikrobiološka i parazitološka ispitivanja humanog
materijala, ispitivanja zdravstvene ispravnosti
prehrambenih proizvoda, predmeta opšte upotrebe,
ispitivanja vode za piće, otpadnih voda, vazduha,
nabavka i distribucija vakcina, nadzor nad izvođenjem
imunizacije i DDD poslov
SRPS ISO 9001:2008
QMS 13/2009
15.10.2012
obnovljen sertifikat
A.P.SIDRO, D.O.O
Gandijeva 126/11
11000 Beograd , Srbija
Trgovina na veliko i zastupanje firmi
SRPS ISO 9001:2008
QMS 17/2009
19.11.2012.
obnovljen sertifikat
VESMOND, D.O.O
Simina 9,
11000 Beograd, Srbija
Promet roba i usluga i zastupanje stranih firmi
SRPS ISO 9001:2008
QMS 18/2009
23.11.2012.
---
DELTAPLAST, d.o.o
Nikole Pašića 53/18
31000 Užice, Srbija
Proizvodnja aluminijumskih poklopaca za kiselomlečne proizvode i proizvodnja folije za maslac
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
HACCP
QMS 19/2009
EMS 04/2009
HACCP 04/2009
26.11.2012.
obnovljen sertifikat
METALOPLAST, D.O.O
Sutjeska 72
22400 Ruma, Srbija
Proizvodnja i distribucija ušnih markica za
obeležavanje stoke
SRPS ISO 9001:2008
QMS 20/2009
06.12.2012
obnovljen sertifikat
SR KILI
Kralja Petra 59
Belegiš, Srbija
Izvođenje građevinskih radova u niskogradnji
(telefonske, optičke, kds, energetske, gasovodne,
vodovodne i kanalizacione mreže); elektro mašinski i
građevinski radovi na toplovodima; završni zanatski
radovi u građevinarstvu
SRPS ISO 9001:2008
QMS 22/2009
11.12.2012
---
VATROSTALNA –TERMING, d.o.o
Vinogradski venac 30/III
Beograd, Srbija
Izvođenje vatrostalnih radova na industrijskim
pećima, dimnjacima i toplotehničkim agregatima
SRPS ISO 9001:2008
QMS 23/2009
21.12.2012
---
VATROSTALNA-TERMIK, d.o.o
Karakaj bb.
Zvornik, Republika Srpska
Izvođenje vatrostalnih radova na industrijskim
pećima, dimnjacima i toplotehničkim agregatima
SRPS ISO 9001:2008
QMS 24/2009
24.12.2012
---
MILKOP, d.o.o.
Vlasovo bb.
Raška, Srbija
Otkup mleka i proizvodnja proizvoda od mleka
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 22000:2007
HACCP
QMS 25/2009
FSMS 01/2009
HACCP 03/2010
25.12.2012
25.12.2012
04.04.2013
obnovljen sertifikat
SWEET HOUSE,d.o.o
Zanatlijska bb, Aranđelovac, Srbija
Proizvodnja torti i kolača
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 22000:2007
QMS 26/2009
FSMS 02/2009
27.12.2012
---
Inženjering i izvođenje građevinskih objekata u
oblasti visokogradnje
SRPS ISO 9001:2008
QMS 28/2009
30.12.2012
---
Trgovina na veliko i malo materijalima i opremom za
zavarivanje, zastupanje firmi i uvoz-izvoz
SRPS ISO 9001:2008
QMS 29/2009
31.12.2012
obnovljen sertifikat
GP DOM, d.o.o
Narodnog fronta 73
Novi Sad, Srbija
ELIMP, d.o.o
Šarčevića kraj 46, Mala Moštanica
Beograd, Srbija
Klijent
BORSKA MLEKARA, d.o.o
Petra Kočića 22
Bor, Srbija
DIA-ELIT
Snežane Hrepevnik 36
Beograd, Srbija
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
Prerada mleka i proizvodnja mlečnih proizvoda
HACCP
HACCP 01/2010
13.01.2013
obnovljen sertifikat
Zastupanje stranih firmi, uvoz-izvoz, prodaja brusnog
materijala, opreme i elektroda za zavarivanje
SRPS ISO 9001:2008
QMS 02/2010
24.02.2013
obnovljen sertifikat
ELMONT 2007, d.o.o
Slobodana Novakovića 13
Belegiš, Srbija
Izvođenje, projektovanje i inženjering električnih
instalacija i opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS 03/2010
04.03.2013
---
MAGREM, d.o.o
Gandijeva 117a
Novi Beograd, Srbija
Veleprodaja šrafovske robe, električnog, ručnog,
reznog i brusnog alata
SRPS ISO 9001:2008
QMS 04/2010
07.03.2013
obnovljen sertifikat
KORAN, d.o.o
IV Sandžačke brigade bb,
Priboj, Beograd
Klanje svih vrsta papkara i prerada svinjskog,
goveđeg i junećeg mesa
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 05/2010
HACCP 02/2010
11.03.2013
11.03.2013
---
KVALITET ĐURA, d.o.o
Ratka Pavlovića 45, Kaluđerica
Beograd, Srbija
Usluge čišćenja vodom pod velikim pritiskom;
odgušenje i ispiranje vodovodnih i kanalizacionih
cevi; čišćenje slivnika i slivničkih veza
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS 06/2010
EMS 01/2010
15.03.2013
15.03.2013
obnovljen sertifikat
FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE
Centar I bb
Novo Goražde, BIH
Proizvodnja čelične žice i proizvoda od žice
SRPS ISO 9001:2008
QMS 07/2010
15.03.2013
obnovljen sertifikat
MELPO, d.o.o
Lole Ribara 111
Beograd, Srbija
Inženjering, projektovanje, proizvodnja, montaža,
ispitivanje, servisiranje i remont razvodnih
postrojenja i upravljačke opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS 08/2010
28.04.2013
obnovljen sertifikat
GZZ JUGOSLAVIJA
Miška Jovanovića 24
Beograd, Srbija
Poslovi u oblasti građevinsko-zanatske delatnosti
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS 09/2010
EMS 02/2010
OHSAS 01/2010
27.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
obnovljen sertifikat
SRPS ISO 9001:2008
QMS 10/2010
30.05.2013
obnovljen sertifikat
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS 39/2010
EMS 03/2010
13.12.2013
07.06.2013
---
KLIMA M, d.o.o
Bulevar Despota Stefana 109a
Beograd, Srbija
RASTOŠNICA PROMET d.o.o
Vinogradska 35b,
Novi Beograd, Srbija
Projektovanje i inženjering iz oblasti termotehničkih
instalacija; izvođenje termotehničkih instalacija;
proizvodnja elemenata za distribuciju vazduha od
pocinkovanog lima i predizolovanih poliuretana;
spoljna i unutrašnja trgovina opremom za klimatizaciju; servisiranje i održavanje termotehničkih instalacija
Čišćenje, ispiranje i izvođenje: kišne, fekalne,
atmosferske i industrijske kanalizacije; svih vrsta
separatora i slivnika; hidrantne mreže, toplovoda,
cevovoda za fluidni transport pepela, kolektora,
crpnih stanica; atmosferskih, fekalnih i prelivnih
bazena. Deratizacija nafte i naftnih derivata.
Snimanje podzemnih instalacija.
Sve vrste građevinsko instalaterskih i zanatskih
radova
Klijent
D.D.NIKOLIĆ, d.o.o
11 oktobar bb
Ćuprija, Srbija
RESAVA INŽENJERING, d.o.o,
Despota Stevana Lazarevića 133,
Despotovac, Srbija
DUGA KOMERC, d.o.o,
Despota Stevana Lazarevića 133,
Despotovac, Srbija
POLET, d.o.o
7.juli 62, Bor
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
Trgovina na veliko i malo i prevoz robe u drumskom
saobraćaju
SRPS ISO 9001:2008
QMS 11/2010
18.06.2013
obnovljen sertifikat
Izrada podzemnih rudarskih prostorija
SRPS ISO 9001:2008
QMS 12/2010
18.06.2013
obnovljen sertifikat
Trgovina na veliko i malo i prevoz robe i putnika u
drumskom saobraćaju
SRPS ISO 9001:2008
QMS 13/2010
18.06.2013
obnovljen sertifikat
Klanje svih vrsta papkara i prerada svinjskog,
goveđeg, junećeg i pilećeg mesa
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 14/2010
HACCP 04/2010
29.06.2013
29.06.2013
---
ZELENIKA PLUS
Akmačići bb,
Akmačići, Srbija
Prerada mleka i proizvodnja mlečnih proizvoda
HACCP
HACCP 05/2010
29.06.2013
---
AD PEKARA POLET
Stevana Nemanje 230
Novi Pazar, Srbija
Proizvodnja hleba i peciva
HACCP
HACCP 06/2010
30.06.2013
obnovljen sertifikat
BUDUĆNOST A.D
Šumadijska 12
Novi Sad, Srbija
Grafička delatnost: priprema, štampa i dorada
SRPS ISO 9001:2008
QMS 15/2010
01.07.2013
---
MST GAJIĆ d.o.o
Dobračina 73
Beograd, Srbija
Grafička delatnost: štampanje i dorada
SRPS ISO 9001:2008
QMS 16/2010
01.07.2013
---
SZTR VATROTEHNA
Jovanke Radaković 52 A
Beograd, Srbija
Servisiranje, kontrola i ispitivanje opreme i sistema za
zaštitu od požara (ZOP), merenje pritiska i kapaciteta
u hidrantskoj mreži, obuka korisnika iz oblasti ZOP-a,
remont transformatorskih stanica, popravke i ispitivanje / merenje gromobranske instalacije, kao i
postavljanje, popravke i ispitivanje električnih
instalacija
SRPS ISO 9001:2008
QMS 17/2010
02.07.2013
---
Grafičko-izdavačka delatnost
SRPS ISO 9001:2008
QMS 18/2010
09.07.2013
---
Isporuka delova, ugradnja i servisiranje građevinskih
i rudarskih mašina
SRPS ISO 9001:2008
QMS 19/2010
11.07.2013
obnovljen sertifikat
Izrada rezervnih delova iz oblasti mašinstva i
procesne opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS 20/2010
14.07.2013
---
Trgovina na veliko i malo farmaceutskim proizvodima
SRPS ISO 9001:2008
QMS 21/2010
27.07.2013
obnovljen sertifikat
Proizvodnja termoplasta u poluproizvode
(štapove, cevi, ploče) i finalizacija/mašinska obrada u
finalni proizvod
SRPS ISO 9001:2008
QMS 22/2010
27.07.2013
---
GRAFIČAR d.o.o
Gorjani bb
Sevojno, Srbija
CO TEAM d.o.o
Bulevar Zorana Đinđića 90
Novi Beograd, Srbija
MAN KOOPRING d.o.o
Osmog marta 9
Železnik, Beograd, Srbija
VETMETAL d.o.o
Savska 33/II
Beograd, Srbija
POLITERM d.o.o
Veselina Čajkovića 13
Beograd, Srbija
Klijent
RT-TRANS d.o.o
Krajiška 71a
Zemun, Srbija
BONUS CO d.o.o
Stevana Brakusa 4
Beograd, Srbija
ZMAJ AD
Đure Strugara 16
Smederevo, Srbija
NOVI GRAD Inženjering, d.o.o.
ul. Jasmina 38
Beograd, Srbija
AGRO-MIL, d.o.o.
Kralja Aleksandra 78
Ćićevac, Srbija
PIMI, d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
Beograd, Srbija
NOVI CRNOTRAVAC, d.o.o.
Banjice 147
Crna Trava, Srbija
Skener studio Lazić
Tuzlanska 29,
11000 Beograd, Srbija
METAL INSPEKT, d.o.o.
Žarkovačka 21v
Beograd, Srbija
TEHNOMERING MONTAŽA, d.o.o.
Milana Stanivukovića 6
Beograd, Srbija
MAJKIĆ, d.o.o.
Vojvode Putnika 22
Inđija, Srbija
DD SISTEM, d.o.o.
Milutina Milankovića 66
Beograd, Srbija
GLOBEX GROUP, d.o.o.
Goranska 9
Smederevo, Srbija
SQ, d.o.o.
Kej oslobođenja 55
Zemun, Srbija
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
Usluge vertikalnog i horizontalnog transporta
SRPS ISO 9001:2008
QMS 23/2010
27.07.2013
---
Trgovina na veliko i zastupstvo sa postavljanjem
sportskih podloga
SRPS ISO 9001:2008
QMS 25/2010
27.07.2013
---
Metaloprerada, reparacija i navarivanje EPP
postupkom rolni i valjaka.
Elektro, mašinsko i limarsko održavanje
SRPS ISO 9001:2008
QMS 26/2010
10.08.2013
obnovljen sertifikat
Poslovi u oblasti građevinarstva
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS 28/2010
EMS 05/2010
OHSAS 02/2010
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
---
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 29/2010
HACCP 08/2010
20.10.2013
20.10.2013
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 30/2010
20.10.2013
---
Projektovanje, defektaža, sanacija i izgradnja
industrijskih dimnjaka i objekata visokogradnje
SRPS ISO 9001:2008
QMS 31/2010
20.10.2013
---
Proizvodnja i pružanje usluga u izdavaštvu i
štamparskoj delatnosti
SRPS ISO 9001:9001
QMS 24/2010
14.11.2013
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 32/2010
15.11.2013
---
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS 33/2010
EMS 06/2010
OHSAS 03/2010
15.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 34/2010
16.11.2013
---
Projektovanje, proizvodnja, montaža i održavanje
sistema tehničke zaštite
SRPS ISO 9001:2008
QMS 35/2010
25.11.2013
---
Inženjering i konsalting u izgradnji industrijskih
postrojenja, objekata, opreme i instalacija i inspekciji
čeličnih konstrukcija
SRPS ISO 9001:2008
QMS 36/2010
28.11.2013
---
Priprema i serviranje hrane i pića u restoranu
HACCP
HACCP 10/2010
28.11.2013
---
Proizvodnja hrane za životinje: potpune smeše
(koncentarti), mineralno-vitaminske predsmeše
(premiksi) i dopunske smeše (superkoncentrati), kao
i jednodnevnih tovnih i utovljenih pilića
Proizvodnja ploča, punih profila, drenažnih cevi, cevi
za transport agresivnih i abrazivnih materijala,
krovnih pokrivača od plastičnih masa, plovnih
objekata, čistača vodenih površina, pontona, marina i
plivajućih zaštitnih brana
Pružanje usluga u vezi poslova zastupanja i prometa
na veliko opremom, hemikalijama i ostalim
materijalima za sve metode ispitivanja bez razaranja
Konsalting, inžinjering i usluge montaže i elektro
radova u cementarama, železarama,
termoenergetskim i procesnim industrijskim
postrojenjima
Razvoj i proizvodnja elektro-grejača, gumenotehničke robe i mašinske i elektro-opreme, sa
montažom
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
Proizvodnja duvane, ekstrudirane i brizgane ambalaže
do 3,0 litara, od termoplastičnih materijala za potrebe
kozmetičke, hemijske, farmaceutske i prehrambene
industrije, tehničkih proizvoda za potrebe elektro,
mašinske, automobilske industrije kao i za druge
industrijske namene i proizvodnja alata za preradu
termoplastičnih materijala
SRPS ISO 9001:2008
QMS 37/2010
02.12.2013
---
Grafičko – štamparska delatnost
SRPS ISO 9001:2008
QMS 38/2010
09.12.2013
---
Proizvodnja, prodaja i servisiranje merne i POS
opreme, kao i fiskalnih uređaja
SRPS ISO 9001:2008
QMS 40/2010
13.12.2013
---
Proizvodnja i trgovina na veliko: svih vrsta nameštaja
(školski, kancelarijski, nameštaj za predškolske
ustanove, nameštaj za ugostiteljstvo, nameštaj za
učeničke i i studentske domove, nameštaj za
domaćinstvo, itd.), sportske opreme i enterijera
SRPS ISO 9001:2008
QMS 41/2010
16.12.2013
---
Inženjering, trgovina i konsalting u oblasti energetike
SRPS ISO 9001:2008
QMS 42/2010
16.12.2013
---
Proizvodnja torti, kolača, sladoleda, kora za rozen
tortu i keksa
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 43/2010
HACCP 11/2010
19.12.2013
19.12.2013
---
CITY AUTOTEHNIK, d.o.o.
Radnička 37b
Beograd, Srbija
Trgovina na veliko rezervnim delovima
SRPS ISO 9001:2008
QMS 44/2010
26.12.2013
---
SO PRODUKT, d.o.o.
Karađorđeva 152
Stara Pazova, Srbija
Proizvodnja svih vrsta soli i dodataka jelima
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 45/2010
HACCP 12/2010
28.12.2013
28.12.2013
---
ENERGORAZVOJ, d.o.o.
Milutina Milankovića 1
Beograd, Srbija
Izrada studija organizacije zaštite od požara,
projektovanje uređaja i instalacija za detekciju,
dojavu i gašenje požara; isporuka, ugradnja i servis
stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara;
proizvodnja i servis mobilne vatrogasne opreme;
hidraulično ispitivanje sudova pod pritiskom;
proizvodnja, remont, održavanje i nadogradnju vozila
za specijalne namene; merenje pritiska i protoka
vode u hidrantskoj mreži
SRPS ISO 9001:2008
QMS 01/2011
25.01.2014
---
D.O.O. za elektroinženjering, izgradnju
i montažu ELIT
PTC Detelina L-10
Ruma, Srbija
Projektovanje i izvođenje elektromontažnih i
elektroinstalaterskih radova sa pratećom
proizvodnjom na elektroenergetskim objektima
niskog i srednjeg napona
SRPS ISO 9001:2008
QMS 02/2011
23.03.2014
---
CHEMOS, a.d.
Horgoški put 97
Palić, Srbija
GRAFOPAK, d.o.o.
Vojvode Petra Bojovića bb
Aranđelovac, Srbija
SHOLLEX, d.o.o.
Vojvode Stepe 118
Beograd, Srbija
INTERGLOBUS, d.o.o.
Čedomira Vasovića 37
Čačak, Srbija
FASS, d.o.o.
Cara Lazara 19/ III
Beograd, Srbija
SZUR BONI
Lomina bb
Ljig, Srbija
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
BOŽANOVIĆ, d.o.o.
Kralja Petra I 94
Stara Pazova, Srbija
Projektovanje i usluge izvođenja elektro-energetskih
instalacija i objekata, sa zastupanjem inostranih
preduzeća
SRPS ISO 9001:2008
QMS 03/2011
24.03.2014
---
INTERGLOBUS, d.o.o.
Čedomira Vasovića 37
Čačak, Srbija
Proizvodnja i trgovina na veliko: svih vrsta nameštaja
(školski, kancelarijski, nameštaj za predškolske
ustanove, nameštaj za ugostiteljstvo, nameštaj za
učeničke i i studentske domove, nameštaj za
domaćinstvo, itd.), sportske opreme i enterijera
SRPS ISO 14001:2005
EMS 01/2011
20.04.2014
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 04/2011
28.04.2014
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 05/2011
28.04.2014
---
IPAS SEKULIĆ, d.o.o.
Cvetkova Ćuprija 18A
Beograd, Srbija
DVD VRAČAR, d.o.o.
Njegoševa 46
Beograd, Srbija
Proizvodnja polufabrikata od tehničke plastike (ploče,
šipke i cevi) i izrada rezervnih delova po crtežu ili
uzorku
Pružanje usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja,
obezbeđenja transporta novca, protivpožarne zaštite,
obuke kadrova (obuka za PPZ; pripremna nastava za
polaganje stručnog ispita za PPZ), servisiranja
vatrogasne opreme, trgovine na veliko i malo
vatrogasnom opremom i usluge održavanja higijene u
poslovnim objektima
PRO TEKO, d.o.o.
Ive Lole Ribara 5
Kovin, Srbija
Izvođenje grubih radova u građevinarstvu,
antikorozivna zaštita, čišćenje cisterni i rezervoara
SRPS ISO 9001:2008
QMS 06/2011
28.04.2014
---
KOLOS RR,
Vojvode Mišića 85,
Obrenovac, Srbija
Projektovanje termotehničkih, toplifikacionih i sistema
za korišćenje obnovljenih izvora energije;
proizvodnja predizolovanih sistema, elemenata iz
oblasti termotehnike, procesne i gasne tehnike i
sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije;
zavarivanje čeličnih i polietilenskih materijala;
montaža termoskupljajućih i ostalih izolacionih
elemenata, sistema za korišćenje obnovljenih izvora
energije i instalacija iz oblasti termotehnike, procesne
i gasne tehnike; izvođenje građevinskih radova; uvozizvoz (špedicija, trgovina); zastupanje stranih firmi;
održavanje i čišćenje objekata
SRPS ISO 9001:2008
QMS 07/2011
22.05.2014.
---
PORTEST GROUP
Mirgorodska 14,
Beograd, Srbija
Konsalting, inženjering i industrijska kooperacija u
oblasti termotehničkih instalacija
SRPS ISO 9001:2008
QMS 08/2011
06.13.2014.
---
MAŠIN-ELEKTRO
Suvoborska bb,
Šabac, Srbija
Prodaja i servisiranje opreme za zavarivanje i rezanje,
opreme za automatizaciju, mašina za obradu metala,
električnih ručnih alata i dodatnog materijala za
zavarivanje
SRPS ISO 9001:2008
QMS 09/2011
AĆIM
II Nova 13v,
Beograd, Srbija
Proizvodnja i promet suhomesnatih proizvoda i
fermentisanih suvih kobasica
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 22000:2007
QMS 10/2011
FSMS 01/2011
06.16.2014.
26.06.2014.
26.06.2014
---
---
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
MIROSLAV NEDELJKOVIĆ
Plaskova
Topola, Srbija
Pripema (otkup, sortiranje, pakovanje i hlađenje)
voća i povrća
HACCP
HACCP 01/2011
26.06.2014.
---
TEHNO VINČA
Trgovačka 81/8, Žarkovo
Beograd, Srbija
Projektovanje, izvođenje, montaža, održavanje,
servisiranje, trgovanje i pružanje ostalih specifičnih
usluga u oblasti svih sistema tehničke zaštite
objekata
SRPS ISO 9001:2008
QMS 11/2011
28.07.2014.
---
BM PRODUKT
Miljakovački vinogradi 5e
Beograd, Srbija
Trgovina na veliko i zastupanje firmi
SRPS ISO 9001:2008
QMS 12/2011
28.07.2014.
---
Maloprodaja lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih
sredstava
SRPS ISO 9001:2008
QMS 13/2011
25.08.2014.
---
Proizvodnja lanč paketa i gotovih jela i pružanje
ketering usluga
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 22000:2007
QMS 15/2011
FSMS 02/2011
08.09.2014.
---
Proizvodnja PVC i aluminijumske stolarije i AL
konstrukcija, kao i proizvodnja i ugradnja termostakla
SRPS ISO 9001:2008
QMS 16/2011
08.09.2014.
---
SRPS ISO 14001:2005
EMS 02/2011
06.10.2014.
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 17/2011
06.10.2014.
Prženje, mlevenje, pakovanje i prodaja kafe
HACCP
HACCP 04/2011
09.10.2014.
---
Otkup, plasman, skladištenje i transport voća i povrća
HACCP
HACCP 05/2011
09.10.2014.
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 18/2011
16.10.2014.
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS 19/2011
24.10.2014.
---
HACCP
HACCP 06/2011
27.11.2014.
---
FARMEKS APOTEKE
Trg slobode 3
Pančevo, Srbija
PARTY SERVICE
Kalemarska 31g,
Beograd, Srbija
ALUFIX
Kolarski put bb
Smederevo, Srbija
UNIS-USHA
GAVRILA Principa 26
Višegrad, Republika Srpska
UDRUŽENJE PREVODILACA SRBIJE
Kičevska 9
Beograd, Srbija
AROMA ĆIRIĆ
Kolubarski trg 70
Lazarevac, Srbija
POVRTAR
Kornetska 6
Selo Slanci, Beograd, Srbija
KAOLIN
Dušanova 32
Valjevo, Srbija
AUDIO BM
Vuka Karadžića 1
Novi Sad, Srbija
ILA PROMET
Proizvodnja čeličnih užadi i proizvoda od užadi, kao i
laboratorijska mehanička ispitivanja čelične žice,
užadi i priveznica
Pismeno prevođenje naučnih i stručnih tekstova sa
stranih jezika na srpski i obratno
Konsekutivno i simultano prevođenje
Veštačenje i nostrifikacija prevedene tehničke
dokumentacije
Stručno osposobljavanje naučnih i stručnih i sudskih
prevodilaca, kao i organizacija kontinuiranog
usavršavanja putem savetovanja, simpozijuma,
kongresa
Novinsko – izdavačka delatnost
Eksploatacija kaolinske gline, proizvodnja kvarcnog
filterskog peska i šljunka, kao i punjenje šljunka i
peska u postrojenja za prečišćavanje vode
Proizvodnja, prodaja i održavanje proizvoda i opreme
za omogućavanje i ispitivanje sluha i govora, kao i
etaloniranje opreme
Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima i
---
Klijent
Milosava Erovića bb
Čačak, Srbija
BALTIK JUNIOR
Vučićev venac 20v
Beograd, Srbija
EKOKARIKA
Dobropoljska 26-28
Beograd, Srbija
INSTITUT VINČA
Centar za permanentno obrazovanje
Kosančićev venac 29
Beograd, Srbija
ŽITO PRODUKT NIM
Novi Pazar, Srbija
FORTUNA MARKET
Knjaza Miloša 245
Aranđelovac, Srbija
TRIANGLE FISH
Zaovine
Bajina bašta, Srbija
OGREV STAMENKOVIĆ
Stanoja Gačića bb
Zaječar, Srbija
BRAVOX
Alekse Markišića 173
Sokobanja, Srbija
ROJAL-KOMERC
Moravska bb
Despotovac, Srbija
M.V. LULIĆ
Internacionalnih brigada 43
Kragujevac, Srbija
KODAR INŽENJERING
Autoput za Zagreb 41i
N. Beograd, Srbija
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
proizvodima široke potrošnje
Prepakivanje čajeva iz rinfuze, trgovina čajevima i
punjenje eteričnih i hladno ceđenih ulja
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS 20/2011
HACCP 07/2011
28.11.2014.
28.11.2014.
---
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i
ekploatacijom nafte i gasa
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS 21/2011
EMS 03/2011
01.12.2014.
01.12.2014.
---
Stručno obrazovanje stručnjaka u specifičnim
oblastima, u sistemu permanentnog obrazovanja
SRPS ISO 9001:2008
QMS 22/2011
01.12.2014.
---
Mlevenje žitarica
HACCP
HACCP 08/2011
04.12.2014
---
Trgovina na malo, priprema gotovih jela, svežeg
peciva, torti i kolača kao i rasecanje i prerada mesa
papkara i živine
HACCP
HACCP 09/2011
11.12.2014
---
Uzgoj ribe i proizvodnja prerađevina od ribe
HACCP
HACCP 10/2011
15.12.2014.
---
Nabavka i prodaja uglja, jamske građe i ogrevnog
drveta, kao i transportne usluge
SRPS ISO 9001:2008
QMS 23/2011
15.12.2014.
---
Nabavka i prodaja uglja, jamske građe i transportne
usluge
SRPS ISO 9001:2008
QMS 24/2011
15.12.2014.
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju i trgovina
ugljem
SRPS ISO 9001:2008
QMS 25/2011
15.12.2014.
---
Trgovina na veliko i malo ugljem, jamskom građom i
građevinskim materijalom
SRPS ISO 9001:2008
QMS 26/2011
16.12.2014.
---
Planiranje, projektovanje, inženjering, montaža i
održavanje sistema i opreme
SRPS ISO 14001:2005
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 18001:2007
EMS 04/2011
QMS 28/2011
OHSAS 01/2011
25.12.2014.
25.12.2014.
25.12.2014.
---
MATEO
Bulevar oslobođenja 90
Čačak, Srbija
Priprema (otkup, sortiranje, pakovanje i hlađenje)
voća i povrća
HACCP
HACCP 12/2011
26.12.2014.
---
WIKA Merna Tehnika
Sime Šolaja 15
Beograd, Srbija
Marketing, trgovina, distribucija i servis merne i
kalibracione opreme i armatura, sa etaloniranjem
merne opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS 29/2011
29.12.2014.
---
D.T.
Radnička 9
Užice, Srbja
Otkup, skladištenje, hlađenje i distribucija voća i
povrća
HACCP
HACCP 13/2011
29.12.2014.
---
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
ENERGOMONTAŽA
Živojina Žujovića 14
Beograd, Srbija
Projektovanje i izgradnja elektroenergetskih i
telekomunikacionih instalacija i objekata;
projektovanje i izgradnja dalekovoda; projektovanje,
izgradnja i montaža metalnih konstrukcija
SRPS ISO 18001:2007
SRPS ISO 14001:2005
SRPS ISO 9001:2008
OHSAS 01/2012
EMS 01/2012
QMS 01/2012
05.01.2015.
05.01.2015.
05.01.2015.
---
METALIKA
Milosava Vlajić 116e
Sopot, Srbija
Razvoj i proizvodnja građevinskih i industrijskih
mašina i opreme, vibro-presa za betonske elemente,
mašina za plastičnu obradu betonskog čelika,
mobilnih betonskih baza i mešalica za beton
SRPS ISO 9001:2008
QMS 02/2012
09.01.2015.
---
INTERGLOBUS, d.o.o.
Čedomira Vasovića 37
Čačak, Srbija
Proizvodnja i trgovina na veliko: svih vrsta nameštaja
(školski, kancelarijski, nameštaj za predškolske
ustanove, nameštaj za ugostiteljstvo, nameštaj za
učeničke i i studentske domove, nameštaj za
domaćinstvo, itd.), sportske opreme i enterijera
SRPS ISO 18001:2007
OHSAS 02/2012
15.02.2015.
---
EMS 02/2012
OHSAS 03/2012
31.01.2015.
31.01.2015.
---
EMS 03/2012
QMS 03/2012
OHSAS 04/2012
01.02.2015.
01.02.2015.
01.02.2015.
---
EMS 04/2012
OHSAS 05/2012
QMS 04/2012
13.02.2015.
13.02.2015.
13.02.2015.
---
KOLOS RR,
Vojvode Mišića 85,
Obrenovac, Srbija
DEVIX
Dimitrija Tucovića 30,
Lazarevac, Srbija
TERMOPRODUKT KOMPANI
Bulevar Zorana Đinđića 130
N. Beograd, Srbija
ARONIJA VITA DOO
Ul. Mala 87
Surduk, Srbija
PROMOBI SERVISNI CENTAR
Požeška 80
Beograd, Srbija
SOLEKOMERC D.O.O.
Bara Venecija 59
Beograd, Srbija
TOPOLA-KOMERC D.O.O.
Karađorđeva 9
Projektovanje termotehničkih, toplifikacionih i sistema
za korišćenje obnovljenih izvora energije;proizvodnja
predizolovanih sistema, elemenata iz oblasti
termotehnike, procesne i gasne tehnike i sistema za
korišćenje obnovljivih izvora energije; zavarivanje
čeličnih i polietilenskih materijala;montaža
SRPS ISO 14001:2005
termoskupljajućih i ostalih izolacionih elemenata,
OHSAS 18001:2007
sistema za korišćenje obnovljenih izvora energije i
instalacija iz oblasti termotehnike, procesne i gasne
tehnike; izvođenje građevinskih radova; uvoz-izvoz
(špedicija, trgovina); zastupanje stranih firmi;
održavanje i čišćenje objekata
Proizvodnja sendvič panel ploča i trapeznih limova,
SRPS ISO 14001:2005
usluge domaćeg transporta, izvođenej radova u
SRPS ISO 9001:2008
niskogradnji ( saobraćajnice, vodovod i kanalizacija,
SRPS ISO 18001:2007
sanacija klizišta, itd.)
Izvođenje radova u termotehnici i termoenergetici:
montaža predizolovanih i klasičnih toplovoda do DN
SRPS ISO 14001:2005
700, remont parnih i toplovodnih kotlova, izrada i
SRPS ISO 18001:2007
montaža primarnih podstanica kućne grejne
SRPS ISO 9001:2008
instalacije
Proizvodnja matičnog soka od aronije i čaja od
aronije
HACCP
HACCP 01/2012
28.02.2015.
---
Servisiranje i popravka mobilnih telefona i ostalih
telekomunikacionih uređaja i opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS 05/2012
28.02.2015.
---
Trgovina na veliko energentima i žitaricama i usluge
transporta
SRPS ISO 9001:2008
QMS-06/2012
28.02.2015.
---
Priprema i promet ( otkup, sortiranje, pakovanje,
hlađenje, transport) voća i povrća
HACCP
HACCP 02/2012
01.04.2015.
---
Klijent
Topola, Srbija
ČAVIĆ BRANKO
Mali Crljeni bb
Lazarevac
KRAN TEHNIK D.O.O.
Mladenovačka 11
Hajduk Veljkova 8
Beograd, Srbija
DONICO D.O.O.
Ustanička 17A
Beograd, Srbija
FRIGO-MONT
Race Terzića 12
Veliki Crljeni, Srbija
ĐERKOVIĆ M&V
Bracana Bracanovića bb
Podgorica, Crna Gora
A.P. SIDRO
Gandijeva 126 / 11
Beograd, Srbija
REPRO-OPREMA D.O.O.
Slavonskih brigada 26
Beograd, Srbija
IPON SISTEM
Zlatiborska 31a
Zemun, Srbija
VAGA MONT A.D.
Paštrovićeva 16
Beograd, Srbija
OPTUCUS D.O.O.
Knez Mihajlova 6/IV
Beograd, Srbija
VATROSERVIS D.O.O.
Petra Dobrnjca 11
Ćuprija, Srbija
JANKO STAJČIĆ A.D.
Karađorđeva 53,
Oblast poslovanja
Elektroservis i trgovina rashladnim uređajima
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
SRPS ISO 14001:2005
EMS 06/2012
16.04.2015.
---
Projektovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje i
remont industrijskih dizalica/kranova, građevinskih
dizalica, autodizalica i transportnih sistema
SRPS ISO 9001:2008
QMS-08/2012
16.04.2015.
---
Uvoz i trgovina na veliko hemikalijama za
prečišćavanje vode za piće, otpadnih voda i
kotlovskih voda ( sredstva protiv korozije i stvaranja
kamenca)
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS-09/2012
EMS 08/2012
19.04.2015.
---
Poporavka, montaža i prodaja rashladnih uređaja
SRPS ISO 14001:2005
EMS 09/2012
26.04.2015.
---
Promet (kupovina, skladištenje i transport) svežeg
voća i povrća i ostalih prehrambenih proizvoda
biljnog i životinjskog porekla
HACCP
HACCP 03/2012
14.05.2015.
---
Trgovina na veliko i zastupanje firmi
SRPS ISO 14001:2005
EMS 11/2012
14.05.2015.
---
Trgovina na veliko i zastupanje firmi
SRPS ISO 14001:2005
EMS 12/2012
21.05.2015.
---
Proizvodnja, tehnička analiza i kontrolisanje, trgovina
i servisiranje opreme, sredstava i uređaja i usluge u
oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na
radu
SRPS ISO 9001:2008
QMS-10/2012
28.05.2015.
---
Projektovanje, proizvodnja, prodaja i servis vaga i
merila
SRPS ISO 9001:2008
QMS-11/2012
10.06.2015.
---
Nabavka, isporuka i ugradnja geosintetičkih
materijala
SRPS ISO 14001:2005
SRPS ISO 9001:2008
EMS 13/2012
QMS-12/2012
11.06.2015.
---
Servisiranje i kontrolno ispitivanje svih tipova ručnih
i prevoznih protivpožarnih aparata
Ispitivanje hidranata, hidrantske mreže i vatrogasnih
creva i merenje protoka i pritiska vode u hidrantima
Servisiranje stabilnih sistema za automatsku dojavu i
gašenje požara
Proizvodnja hidrauličnih creva i creva za sve vrste
ručnih i prevoznih protivpožarnih aparata
Trgovina opremom, sredstvima, uređajima i pružanje
usluga iz oblasti zaštite od požara
Usluge štampanja, transporta i horizontalne
signalizacije i auto škola
SRPS ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
SRPS ISO 9001:2008
QMS-13/2012
OHSAS-07/2012
EMS-14/2012
20.06.2015.
14.06.2015
---
---
Klijent
Dimitrija Tucovića 11,
Nikole Vujačića 8
Lazarevac, Srbija
D.A.B.S. ALATI
Bulevar Arsenija Čarnojevića 99/lok 1
Novi Beograd, Srbija
Oblast poslovanja
Standard
SRPS ISO 14001:2005
Broj
sertifikata
QMS-14/2012
Važenje
sertifikata
Napomena
Distribucija i prodaja ručnog i električnog alata i
pribora
SRPS ISO 9001:2008
QMS-15/2012
01.07.2015.
---
EUROMONTEC D.O.O.
Jugoslovenska 36
Ćuprija, Srbija
Montaža, demontaža, remont i servisiranje
opreme/kotlova u energetskim i procesnim
industrijskim postrojenjima, izrada i montaža
metalnih konstrukcija i nabavka/uvoz i ino-zastupstva
SRPS ISO 9001:2008
QMS-16/2012
01.07.2015.
---
PRO KALK D.O.O.
Galovič, Donje Crnjilevo, Šeševica
Srbija
Prerada, sušenje i mlevenje zeolita, bentonita,
mlevenog talka i kalcijum karbonata
(kao sirovina za premikse za stočnu hranu)
HACCP
HACCP 04/2012
05.07.2015.
---
PRO KALK D.O.O.
Galovič, Donje Crnjilevo, Šeševica
Srbija
Prerada i mlevenje nemetalnih sirovina, praškastih
građevinskih materijala, kao i ekspoloatacija i prerada
kamena
SRPS ISO 9001:2008
QMS-17/2012
05.07.2015.
---
TELRAD D.O.O.
Srpske vojske bb
Bijeljina, BIH
Projektovanje i izgradnja telekomunikacionih sistema
i promet telekomunikacione opreme i usluga
SRPS ISO 9001:2008
QMS-18/2012
05.07.2015.
---
BIOGNOST S D.O.O.
Blagoja Parovića 17-1
Beograd, Srbija
Promet na veliko medicinskim sredstvima
SRPS ISO 9001:2008
QMS-19/2012
24.07.2015.
---
QMS 20/2012
05.08.2015.
---
POL d.o.o.,
Rade Kondića 1a,
Beograd, Srbija
MILK DMD D.O.O.
Nikole Tesle l-4, selo Pasjak
Kruševac, Srbija
JASTREBAČKI EKO BISERI D.O.O.
Jasički put bb
Kruševac, Srbija
TOPOLA KOMERC d.o.o.,
Karađorđeva 9,
Beograd, Srbija
2 RS MARKET D.O.O.
Preševska 2,
Beograd, Srbija
DEX D.O.O.
Goce Delčeva 46
Beoograd, Srbija
MARGO - ART D.O.O.
Petefijeva 15
Proizvodnja i prodaja optičkih sočiva i dioptrijskih
ramova
SRPS ISO 9001:2008
Prerada mleka i proizvodnja proizvoda od mleka
HACCP
HACCP 05/2012
05.08.2015.
---
Prerada mleka i proizvodnja proizvoda od mleka
SRPS ISO 22000:2007
FSMS 01/2012
05.08.2015.
---
Priprema i promet (otkup, sortiranje, pakovanje,
hlađenje i transport) voća i povrća
SRPS ISO 9001:2008
QMS 21/2012
16.08.2015.
---
Trgovina na veliko i malo kotrljajućim ležajevima,
priborom za ležajeve, semerinzima, elementima za
prenos snage, filterima i dehidratatorima, kao
ovlašćeni distributer
SRPS ISO 9001:2008
QMS 22/2012
16.08.2015.
---
Spoljna i unutrašnja trgovina i servisiranje merne
opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS 23/2012
02.09.2015.
---
Grafička delatnost
SRPS ISO 9001:2008
QMS 24/2012
05.09.2015.
---
Klijent
Beograd, Srbija
SZTR PAN - PROMET
Godovik
Požega, Srbija
FARMEKS D.O.O.
Štrosmajerova 4
Pančevo, Srbija
KMS D.O.O.
Ustanička 128b
Beograd, Srbija
BONUS CO d.o.o
Stevana Brakusa 4
Beograd, Srbija
PU BAMBI
Moše Pijade 66, Bor
KOMPANIJA KRŠULJ d.o.o.,
Vojvode Vlahovića 21b,Beograd, Srbija
Vrčin, Beograd, Srbija
FRESH LINE d.o.o.
Karađorđeva 196b,
Kraljevo, Srbija
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
POVRTAR BEOGRAD
Kornatska 6,
Beograd, Srbija
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
HACCP-06/2012
05.09.2015.
---
Proizvodnja hrane za životinje
HACCP
Snabdevanje lekovima, medicinskim sredstvima,
potrošnim i drugim medicinskim materijalom i
opremom, na malo i veliko
SRPS ISO 9001:2008
QMS-25/2012
05.09.2012.
---
Velikoprodaja opreme i delova za motorna vozila
SRPS ISO 9001:2008
QMS-26/2012
27.09.2015.
---
Trgovina na veliko i zastupstvo sa postavljanjem
sportskih podloga
SRPS ISO 14001:2005
02.10.2015.
---
Priprema i serviranje hrane
HACCP
HACCP-07/2012
04.10.2015.
---
Proizvodnja praškastih, pastozno-želatinoznih i krem
proizvoda ( za pekarstvo,poslatičarstvo i
prehrambenu industriju )
SRPS ISO 9001:2008
QMS-27/2012
31.10.2015.
---
Otkup, priprema, sortiranje, skladištenje, prodaja
i distribucija svežeg voća i povrća
HACCP
HACCP-09/2012
31.10.2015.
---
Otkup, plasman, skladištenje i transport voća i povrća
SRPS ISO 22000:2007
FSMS-02/2012
04.11.2015.
---
Zavod za javno zdravlje Priština –
Kosovska Mitrovica ,
Anri Dinana bb,
Kosovska Mitrovica
Mikrobiološka i parazitološka ispitivanja humanog
materijala, ispitivanja zdravstvene ispravnosti
prehrambenih proizvoda, predmeta opšte upotrebe,
ispitivanja vode za piće, otpadnih voda, vazduha,
nabavka i distribucija vakcina, nadzor nad izvođenjem
imunizacije i DDD poslova
SRPS ISO 9001:2008
QMS-28/2012
04.11.2015.
---
OPTICUS d.o.o.
Knez Mihailova 6/IV, Beograd
Skenderbegova 1, Beograd
Srbija
Trgovina na veliko lekovima, medicinskim sredstvima
i dijetetskim proizvodima
SRPS ISO 9001:2008
QMS-29/2012
04.11.2015.
---
EUROMONTEC,
Jugoslovenska 36,
Ćuprija, Srbija
Montaža, demontaža, remont i servisiranje opreme /
kotlova u energetskim i procesnim industrijskim
postrojenjima, izrada i montaža metalnih konstrukcija
i nabavka / uvoz i ino-zastupstva.
OHSAS 18001:2007
OHSAS-08/2012
22.11.2015.
---
Inženjering, proizvodnja, trgovina i pružanje usluga u
energetici
SRPS ISO 9001:2008
QMS-30/2012
25.11.2015.
---
Projektovanje, proizvodnja, instalacija, puštanje u
rad, obuka i servisiranje uređaja tehničke zaštite
SRPS ISO 9001:2008
QMS-31/2012
29.11.2015.
---
MINS ELEKTRO d.o.o.
Humska 28,Pančevo
Miška Jovanovića 16-18, Beograd
Stevana Sinđelića 75, Beograd, Srbija
FRENKI ALARM d.o.o.
N.Oslobodioca 73/6,
Valjevo, Srbija
EMS-16/2012
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
HACCP-10/2012
29.10.2015.
---
MAESTO NIKOLA
Maradička 41,
Golubinci, Srbija
Ručna izrada i tradicionalna proizvodnja sitnih kolača
i svih vrsta poslastičarskih proizvoda
HACCP
PALETA COLOR d.o.o.
Paje Radosavljevića 31,
Novi Sad, Srbija
Izrada vertikalne i horizontalne saobraćajne
signalizacije i inženjering u vertikalnoj i horizontalnoj
signalizaciji, opremi za puteve i ugradnji zaštitne
ograde
SRPS ISO 9001:2008
QMS-32/2012
29.11.2015.
---
Trgovine na veliko i zastupanje firmi
SRPS ISO 9001:2008
QMS-33/2012
29.11.2015.
---
Proizvodnja torti i kolača
HACCP
HACCP–11/2012
16.12.2015.
---
Proizvodnja aluminijumskih poklopaca
za kiselo-mlečne proizvode, folija za maslac
i termosakupljajućih etiketa „shrink sleeve”
SRPS ISO 9001:2008
QMS–34/2012
16.12.2015.
---
Proizvodnja i distribucija ušnih markica za
obeležavanje stoke
SRPS ISO 9001:2008
QMS-35/2012
16.12.2015.
---
Stručno osposobljavanje ronilaca i organizovanje
treninga ronilaca na otvorenim i zatvorenim vodama
SRPS ISO 9001:2008
QMS-36/2012
19.12.2015.
---
Mehanička obrada metala i livenje plastike
SRPS ISO 9001:2008
QMS-37/2012
27.12.2015.
---
Priprema i promet (otkup, sortiranje, pakovanje,
hlađenje i transport) voća i povrća
SRPS ISO 22000:2005
FSMS 03/2012
13.12.2015.
---
Otkup mleka i proizvodnja proizvoda od mleka
HACCP
SRPS ISO 22000:2007
SRPS ISO 9001:2008
HACCP-01/2013
FSMS 01/2013
QMS-01/2013
14.01.2016.
---
Trgovina na veliko i malo materijalima i opremom za
zavarivanje, zastupanje firmi i uvoz-izvoz
SRPS ISO 9001:2008
QMS-02/2013
14.01.2016.
---
Pripema (otkup, sortiranje, pakovanje i hlađenje)
voća i povrća
SRPS ISO 22000:2007
SRPS ISO 9001:2008
FSMS 03/2013
QMS-03/2013
19.01.2016.
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS-04/2013
01.02.2016.
---
SRPS ISO 9001:2008
QMS-05/2013
12.02.2016.
---
A.P. Sidro, d.o.o
Gandijeva 126/11,
Beograd, Srbija
PRUNIKOM d.o.o.
Krćevački put bb
Aranđelovac
DELTAPLAST d.o.o.
Nikole Pašića 53/18
Užice
METALOPLAST d.o.o.
Sutjeska 72
Ruma
ALFA DIVING TEAM
Partizanske avijacije 13
Novi Beograd
METALKOV
Svete Vekića 8
Sopot – Popović
Bačka 60a, Zemun
TOPOLA KOMERC d.o.o.,
Karađorđeva 9,
Beograd, Srbija
MILKOP
Vlasovo bb
Raška
ELIMP d.o.o.
Šarčevića kraj 46
Mala Moštanica, Beograd
Miroslav Nedeljković
Plaskova
Topola, Srbija
OD - JU d.o.o.
Đorđa Šundukovića bb
Irig
Zavod za javno zdravlje Ćuprija
„POMORAVLJE‟
Miodraga Novakovića 78
Ćuprija
Odorizacija i kontrola nivoa odorizacije prirodnog
gasa; servis i rekonstrukcija postojećih uređaja za
odorizaciju, kao i proizvodnja uređaja za odorizaciju
Promocija zdravlja; analiza, planiranje, organizacija,
informatika i biostatika u zdravstvu; higijena i
humana ekologija; kontrola i preencija bolesti;
mikrobiologija; sanitarna i toksikološka hemija
Klijent
GEOJOKIĆ D.O.O.
Beogradska 34b, Borča
Beograd
TRADEX-INTERTRADE D.O.O.
Pančevači put 56
Beograd
NEW QUEST BGD D.O.O.
Pančevački put 56
Beograd
CITI D.O.O.
Miodraga Ibrovca 2g, Beograd
Svetolika Rankovića 149a, Mladenovac
LEGAS GROUP D.O.O.
Treća Sutjeska 2a/8, Beograd
Nikole Grulovića 71a, Beograd
LUKS ELEKTRO D.O.O.
28. februara 2,
Ub
EMILIO STECHER D.O.O.
Velika Župa bb,
Prijepolje
AB ROYAL TRANS D.O.O.
Kolovrat, Zgrada carine, Prijepolje
CI Batrovci, GP Gostun
SCHONI LOGISTIC D.O.O.
Velika Župa bb,
Prijepolje
BORSKA MLEKARA D.O.O.
Petra Kočića 22
Bor
MAGREM D.O.O.
Gandijeva 117a
Novi Beograd
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
SRPS ISO 9001:2008
QMS-06/2013
18.02.2016.
---
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS-07/2013
EMS-02/2013
OHSAS-01/2013
QMS-08/2013
EMS-03/2013
OHSAS-02/2013
19.02.2016.
---
19.02.2016.
---
Razvoj, proizvodnjam servisiranje i verifikacija
opreme za merenje električne energije
SRPS ISO 9001:2008
QMS-09/2013
24.02.2016.
---
Proizvodnja, izgradnja i inženjering opreme za
procesnu i gasnu tehniku, opreme za višenamenske
komunikacione mreže, čelične konstrukcije, objekata i
opreme za telekomunikacije i elektroenergetske
instalacije
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS-10/2013
EMS-04/2013
OHSAS-03/2013
07.03.2016.
---
Projektovanje i izvođenje elektro radova
OHSAS 18001:2007
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS-04/2013
QMS-11/2013
EMS-05/2013
07.03.2016.
---
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena i promet,
ugradnja i montaža proizvoda od kamena
SRPS ISO 9001:2008
QMS-12/2013
13.03.2016.
---
Usluge špedicije: posredovanje u svom vrstama
carinskog postupka i logistika (transport do 3,5 t)
SRPS ISO 9001:2008
QMS-13/2013
13.03.2016.
---
Transport, organizacija transporta i logistika u
drumskom saobraćaju
SRPS ISO 9001:2008
QMS-14/2013
13.03.2016.
---
Prerada mleka i proizvodnja mlečnih proizvoda
HACCP
HACCP-02/2013
15.03.2016.
---
Veleprodaja šrafovske robe, električnog, ručnog,
rezanog i brusnog alata
SRPS ISO 9001:2008
QMS-15/2013
31.03.2016.
---
Oblast poslovanja
Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja
katastra nepokretnosti i vodova, realizacija projekata
geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog
planiranja, izrada geodetskih podloga u inženjerskotehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni
projekat, izvođenje radova katastarskog klasiranja,
bonitiranja i komasacione procene zemljišta, izrada
tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad
izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena
izrada glavnog projekta, izvođenje geodetskih radova
za koje je previđena izrada glavnog projekta, radovi
za građevinske potrebe (deoba parcela, snimanje
fasada, itd.)
Proizvodnja ALU i PVC stolarije i ALU fasade za
građevinarstvo
Proizvodnja ALU i PVC stolarije i ALU fasade za
građevinarstvo
Standard
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
DIA – ELIT
Snežane Hrepevnik 36
Beograd
Zastupanje stranih firmi, uvoz – izvoz, prodaja
brusnog materijala, opreme i elektroda za
zavarivanje
SRPS ISO 9001:2008
QMS-16/2013
31.03.2016.
---
KVALITET ĐURA D.O.O.
Ratka Pavlovića 45
Beograd
Usluge čišćenja vodom pod velikim pritiskom;
odgušenje i ispiranje vodovodnih i kanalizacionih
cevi; čišćenje slivnika i slivničkih veza
SRPS ISO 14001:2005
SRPS ISO 9001:2008
EMS-06/2013
QMS-17/2013
31.03.2016.
---
Usluge transporta
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS-18/2013
EMS-07/2013
OHSAS-05/2013
04.04.2016.
---
Trgovina na veliko; promet roba i usluga i zastupanje
stranih firmi
SRPS ISO 9001:2008
QMS-19/2013
07.04.2016.
---
Protektiranje guma
SRPS ISO 9001:2008
QMS-20/2013
16.04.2016.
---
Proizvodnja i promet torti, ratluka, želea i sladoleda
SRPS ISO 9001:2008
QMS-21/2013
09.05.2016.
---
Inženjering, projektovanje, proizvodnja, montaža,
ispitivanje, servisiranje i remont razvodnih
postrojenja i upravljačke opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS-22/2013
29.05.2016.
---
Livenje plastike i obrada metala rezanjem na CNC
strugovima
SRPS ISO 9001:2008
QMS-23/2013
29.05.2016.
---
Poslovi u oblasti građevinsko- zanatske delatnosti
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS-24/2013
EMS-09/2013
OHSAS-06/2013
29.05.2016.
---
Izvođenje građevinskih, građevinsko - zanatskih i
instalaterskih radova
SRPS ISO 9001:2008
QMS-25/2013
30.05.2016
---
FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE
Centar I bb,
Novo Goražde, BiH
Proizvodnja čelične žice i proizvoda od žice
SRPS ISO 9001:2008
QMS-26/2013
15.06.2016.
---
KLIMA M d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 109a
Beograd
Projektovanje i inženjering iz oblasti termotehničkih
instalacija; izvođenje termotehničkih instalacija;
proizvodnja elemenata za distribuciju vazduha od
pocinkovanog lima i predizolovanih poliuretana;
spoljna i unutrašnja trgovina opremom za
klimatizaciju; servisiranje i održavanje termotehničkih
instalacija
SRPS ISO 9001:2008
QMS-27/2013
15.06.2016.
---
VITON d.o.o.
29. novembra 23c, Beograd
Bulevar Kralja Aleksandra 469, Beograd
Izvođenje građevinsko i građevinsko-zanatskih
radova
SRPS ISO 14001:2005
EMS-10/2013
OHSAS-07/2013
20.06.2016.
---
JONI KOMERC D.O.O.
Trećeg oktobra 103, Veliki Crljeni
Dimitrija Tucovića 30, Lazarevac
INFAS – HS D.O.O.
Braće Jugovića 11
Beograd
PROTEKT POINT
Bjelopoljski put bb
Prijepolje
SAN MARCO d.o.o.
Srpske vojske 4, Bijeljina
Nikole Tesle 10, Bijeljina
MELPO d.o.o.
Lole Ribara 111
Beograd
CUBE d.o.o.
Partizanska 63
Stara Pazova
GZZ JUGOSLAVIJA
Miška Jovanovića 24
Beograd
G.D. DABAR d.o.o.
Kumodraška 57
Beograd
Klijent
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
TON PLUS d.o.o.
Pante Tutundžića 10
Beograd
Grafičko -izdavačka delatnost: priprema, štampa i
dorada
SRPS ISO 9001:2008
QMS-28/2013
23.06.2016.
---
TROSADOR d.o.o.
Milovana Nićiforovića 1,
Železnik, Beograd
Trgovina protivpožarnom opremom. Servis i
održavanje protivpožarne opreme. Pružanje usluga iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od
požara kao i izrada normativnih dokumenata iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od
požara.
SRPS ISO 9001:2008
QMS-29/2013
30.06.2016.
---
Proizvodnja hleba i peciva
HACCP
HACCP-04/2013
09.07.2016.
---
Priprema i prodaja hrane (salate, senviči, čorbe,
kolači)
HACCP
HACCP-05/2013
09.07.2016.
---
Trgovina na veliko i malo i prevoz robe u drumskom
saobraćaju
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
QMS-30/2013
EMS-11/2013
OHSAS-08/2013
09.07.2016.
---
Proizvodnja plastične i papirne ambalaže i pribora za
pakovanje i servisiranje hrane i pića
SRPS ISO 9001:2008
HACCP
QMS-31/2013
HACCP-06/2013
14.07.2016.
---
Veleprodaja i maloprodaja farmaceutskim
proizvodima
SRPS ISO 9001:2008
SRPS ISO 14001:2005
QMS-32/2013
EMS-08/2013
19.07.2016.
---
Projektovanje, proizvodnja, prodaja i servis vaga i
merila
OHSAS 18001:2007
OHSAS-09/2013
19.07.2016.
---
Veleprodaja i servis mikroskopa i laboratorijske
opreme
SRPS ISO 9001:2008
QMS-33/2013
31.07.2016.
---
Servisiranje, kontrole i ispitivanja opreme i sistema
za zaštitu od požara (ZOP), merenje pritiska i
kapaciteta u hidrantskoj mreži, obuka korisnika iz
oblasti ZOP-a, remont transformatorskih stanica,
popravke i ispitivanje/merenje gromobranske
instalacije, kao i postavljanje, popravke i ispitivanje
električnih instalacija
OHSAS 18001:2007
OHSAS-11/2013
31.07.2016.
---
Grafička delatnost: priprema štampa i dorada
SRPS ISO 9001:2008
QMS-34/2013
06.08.2016.
---
Izrada podzemnih rudarskih prostorija
SRPS ISO 9001:2008
QMS-35/2013
06.08.2016.
---
Izrada podzemnih rudarskih prostorija
SRPS ISO 9001:2008
QMS-36/2013
06.08.2016.
---
AD PEKARA POLET
Stevana Nemanje 230
Novi Pazar
SMART FOOD d.o.o.
Jerevanska 44
Podgorica
D.D. NIKOLIĆ d.o.o.
11 oktobar bb,
Ćuprija
FIT STEP d.o.o.
Nikole Tesle 24
Lapovo
VETMETAL d.o.o.
Savska 33/II
Beograd
VAGAMONT d.o.o.
Paštrovićeva 16
Beograd
MIKRONIK d.o.o.
Birčaninova 12
Beograd
SZTR VATROTEHNA
Jovanke Radaković 52A
Beograd
SGR BEOPRINT
Kneza Višeslava 63/00.12
Beograd
RESAVA INŽENJERING d.o.o.
Despota Stefana Lazarevića 133
Despotovac
RESAVSKE ELEKTRANE d.o.o.
Despota Stefana Lazarevića 133,
Despotovac
Klijent
DUGA KOMERC d.o.o.
Despota Stevana 133
Despotovac
CO TEAM d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 90
Novi Beograd
KABLPROJEKT d.o.o.
Partizanske avijacije 4
Beograd
FINEGRAF d.o.o.
Nikole Marakovića bb
Beograd
VATROSTOP d.o.o.
22. oktobar 27
Zemun
Oblast poslovanja
Standard
Broj
sertifikata
Važenje
sertifikata
Napomena
Trgovina na veliko i malo i prevoz robe i putnika u
drumskom saobraćaju
SRPS ISO 9001:2008
QMS-37/2013
06.08.2016.
---
Isporuka delova, ugradnja i servisiranje građevinskih
i rudarskih mašina
SRPS ISO 9001:2008
QMS-38/2013
06.08.2016.
---
Projektovanje i izgradnja telekomunikacionih sistema
i gasnih mreža , uvoz i veleprodaja materijala i
opreme
SRPS ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007
EMS-12/2013
OHSAS-10/2013
07.08.2016.
---
Grafičko-izdavačka delatnost: priprema, štampa i
dorada
SRPS ISO 9001:2008
QMS-39/2013
11.08.2016.
---
Stručno-tehničke usluge u zaštiti od požara
(projektovanje, preventivni nadzor, stručna pomoć,
ugradnja, tehnička kontrola i laboratorijsko ispitivanje
sistema i sredstava zaštite od požara)
SRPS ISO 9001:2008
QMS-40/2013
11.08.2016.
---
Download

Klijent Oblast poslovanja Standard Broj sertifikata Važenje