VODIČ ZA IZBOR OPREME ZA SISTEM
VIDEO NADZORA
ČINJENICE KOJE TREBA UZETI U OBZIR
PRILIKOM ODABIRA KAMERA ZA VIDEO
NADZOR
UVOD
Investiranje u instalaciju video nadzora je pametna odluka. Posedujete dosta imovine i treba
obezbediti da sigurnosni sistem funkcioniše na način koji vam odgovara. Nemojte rizikovati i
dopustiti da se nešto neželjeno desi i da nakon toga ustanovite da video snimak nije zabeležen
na odgovarajući način.
Odabir pravih kamera za vaš video nadzor je od presudnog značaja za funkcionisanje sistema.
Prvo, morate odlučiti šta je ono što želite da kamera zabeleži. Prilikom odlučivanja uzmite u obzir
sledeće:
Da li želite da vidite mesto i znate da li se
nešto dešava?
Da li želite da vidite dogadjaj i utvrdite šta
se tačno dešava?
Odgovori na ova pitanja će uticati na odabir
kamere. Kada odgovorite, iskoristite ostale
savete iz ovog teksta da biste razumeli
činjenice koje su bitne za pravi izbor kamere.
Da li želite da vidite mesto i znate da li se
nešto dešava?
Vi ste osoba kojoj je najbitnije kako funkcioniše sigurnosni sistem nakon neželjenog dogadjaja.
Ukoliko poznajete svoje potrebe moći ćete da izvučete maksimum iz ove investicije, ako
instalirate prave kamere na pravom mestu.
TIP KAMERA
Treba da utvrdite koji tip kamera želite:
Da li će kamere biti postavljene u otvorenom ili zatvorenom prostoru?
Da li kamera treba da bude primetno vidljiva ili diskretno postavljena?
Da li preferirate odredjeni izgled i boju kamere?
PTZ kamere
Pan/tilt/zoom (lice, nagib, zum) kamere su veoma prilagodljive. One mogu da se kreću
levo,desno,gore,dole i da zumiraju. Povrh toga, omogućena je rotacija od 360 stepeni pomoću
koje mogu da uoče objekat koji se nalazi direktno ispod. Obe varijante, za otvoreni I zatvoreni
prostor su dostupne.
BOX
Box kamere se sastoje od tela kamere, objektiva i napajanja. Za instalaciju u zatvorenom
prostoru potreban je nosač. Za otvoren prostor potrebno je kućište.
MINI DOME (male kupolne kamere)
Kamere u obliku kupole su polusferičnog oblika. Ove kamere se koriste kada je potrebna
diskretna upotreba kamera. Mogu biti otporne na lomljenje i postoje opcije i za otvorene i za
zatvorene prostore.
BULLET
Bullet (cilindrične) kamere su stilske kamere čiji oblik podseća na oblik cilindra. Neke koriste
infracrvenu rasvetu i mogu se koristiti za zatvorene i otvorene prostore.
VIDNO POLJE
Vidno polje je opseg prostora koji kamera može da dosegne. Fokalna dužina objektiva utiče na
vidno polje.
Kraća fokalna dužina objektiva obuhvata veći prostor i prikazuje šire vidno polje. Obratno, duži
objektivi uveličavaju prostor umanjujući vidno polje.
Koliki prostor želite da obuhvatite kamerom?
Ispod se nalaze primeri o tome kako odabir objektiva utiče na vidno polje. Koristite ove primere
pri odlučivanju.
Optika 3,6mm - vidno polje 72°
Optika 8mm - vidno polje 43°
Optika 12mm - vidno polje 22°
Optika 16mm - vidno polje 18°
REZOLUCIJA
Još jedna stvar koja je bitna u pogledu kamera je rezolucija. Rezolucija je mera primetnih detalja
koji se mogu videti na slici. Što je rezolucija viša samim tim i definicija,jasnoća i kvalitet slike su
bolji. Kamere sa nižom rezolucijom proizvode slike sa manje detalja.
Kolika jasnoća slike i koliko detalja vam je potrebno?
Ispod, možete uporediti različite rezolucije i vidljivost detalja na tablicama automobila.
Kamera 420-480 TV linija
Kamera 500-600 TV linija
Kamere visoke rezolucije mogu zabeležiti detalje
lica osobe kao i registarski broj automobila u širem
prostoru. Za širi opseg posmatranja potrebna je viša
rezolucija da bi se video svaki detalj. Ukoliko želite
da posmatrate manji prostor i ako detalji nisu
neophodni u tom slučaju može poslužiti i kamera
niže rezolucije. Imajte na umu da sve slike više
rezolucije zauzimaju više fajlova i više prostora za
skladištenje na vašem DVR-u.
Kamera 700-750 TV linija
TEHNOLOGIJA RASVETE
Svetlo je od vitalnog značaja za kvalitet slike i važno je uzeti u obzir uslove svetla pre odabira
kamere. Koliko ima svetla? Količina dostupnog svetla će odrediti količinu svetla koja je potrebna
kameri da generiše video snimak.
Postoji veliki broj dostupnih tehnologija koje će osigurati dobar video snimak bez obzira na uslove
osvetljenja
•
•
•
•
Dan/noć
IR osvetljenje
Digitalno smanjenje buke
Spori digitalni zatvarač
Dan/noć
Prave Dan-Noć kamere imaju pokretan IR filter. Tokom dnevnog rada IR filter je na poziciji gde
blokira svu IR svetlost i stvara lepu kolor sliku. Tokom noći kada se količina svetla smanjuje
umesto IR filtera koristi se čisti stakleni filter koji omogućava da sva dostupna,vidljiva i IR svetlost
dodje do senzora i bude snimljena. Kao rezultat dobijaju se kolor slike snimljene tokom dana i
čiste crno bele slike snimljene noću.
IR osvetljenje
Veštačko IR osvetljenje mogu da obezbede IR diode za emitovanje svetla (LEDs) da bi povećale
prirodnu svetlost u prostoru. Ako se IR led koristi, kada se okolno svetlo spusti ispod definisanog
praga, IR leds se uključi, mehanički IR cut filter u kameri se prebaci i kamera se menja iz kolora u
crno belo. Perfektne slike u boji se beleže tokom dana a tokom noći jasne crno bele slike.
Digitalno smanjenje šuma
Digital noise reduction (DNR) uklanja šum , poboljšava detekciju pokreta i pruža korisnicima
mogućnost da na duži period snimaju koristeći digitalne ili mrežne video snimače.
Spori digitalni zatvarač
Digital Slow Shutter tehnologija poboljšava senzitivitet svetla kamere i proširuje opseg. Ovo
omogućava dobijanje svetlije slike uz minimalno zamagljenje pokreta.
Širi dinamičan opseg
Wide Dynamic Range (WDR) tehnologija omogućuje korisnicima da snime sve detalje u
prostoru bez obzira da li su oni delimično zatamnjeni zbog malo svetla ili iskrivljeni zbog jake
svetlosti u pozadini. Sa WDR tehnologijom dobijaju se jasne slike u oba slučaja, kad su vrlo svetli
i vrlo tamni prostori istovremeno u vidnom polju kamere.
ČINJENICE KOJE TREBA UZETI U OBZIR
PRILIKOM ODABIRA VIDEO SNIMAČA
Digitalni snimači su uređaji koji vrše ulogu obrade i skladištenja snimaka sa analognih ili IP
kamera, kao i ulogu servera za distribuciju slike na različite medijume. Osnovni kriterijumi pri
odabiru snimača su sledeći:
•
Koliki kvalitet snimka želite?
•
Koji je minimalni vremenski period u prošlosti za koji želite da imate snimak?
•
Da li želite mogućnost kasnije dogradnje sistema većim brojem kamera?
•
Da li želite da pristupate video snimcima i slici u realnom vremenu preko računara
ili pametnog telefona i koristite napredne opcije izveštavanja?
•
Da li želite integraciju sistema sa drugim sistemima tehničke zaštite?
Kvalitet snimka
Osnovni parametri kvaliteta slike i snimka su rezolucija snimanja, format kompresije video snimka
i broj snimljenih frejmova u sekundi. Postoje sledeće rezolucije snimanja za analogne snimače:
•
•
•
•
•
•
QCIF 176x120 piksela
CIF 352x258 piksela
2CIF 704x288 piksela
4CIF 704x576 piksela
D1 720x576
WD1(960H) 960x567
Na sledećoj slici možete videti poređenje nekih od ovih rezolucija:
Formati kompresije video snimka mogu biti neki od sledećih:
•
•
•
M-JPEG
MPEG-4
H.264
H.264 je najčešći format zapisa kod modernih analognih snimača. To je savremenija verzija
formata MPEG-4 koji srećemo kod video zapisa za računare.
Broj frejmova u sekundi FPS označava kvalitet snimka u smislu beleženja pokreta na slici.
Postoje real time snimači koji snimaju sliku na 25 FPS i snimači sa nižim brojem frejmova npr. 15,
12, 8. Broj frejmova ne mora biti presudan pri odabiru snimača jer često i niže gustine snimanja
mogu da odrade posao.
Vremenski period snimanja određuje veličina hard diska koji se koristi za skladištenje podataka.
Raspon se kreće od 500GB do 4TB. Orijentaciono, 500GB hard diska je dovoljno za 2-3 nedelje
neprekidnog snimanja 4 kamere u WD1 rezoluciji. Pošto se snimači podešavaju da snimaju samo
onda kada se u vidnom polju kamere nešto pokrene (motion detection) ovaj period može biti i dva
do tri puta duži. Veličina hard diska treba da je proporcionalna broju kamera, rezoluciji snimanja i
gustini snimka u FPS.
Broj ulaza za kamere - Broj ulaza za kamere kod današnjih snimača može biti 4, 8, 16, i 32. Sa
koliko ulaza ćemo odabrati snimač zavisi od Vaših potreba u sadašnjosti i potrebe za proširenjem
sistema u budućnosti.
Funkcija servera - Kada kažemo da snimač vrši funkcije servera, onda mislimo na mogućnost
pregledanja snimka, gledanja slike u realnom vremenu, kao i podešavanja sistema sa Vašeg
računara iz lokalne računarske mreže ili putem interneta. Današnji snimači vrše funkciju
distribucije slike i podataka na elektronske medijume (računari, pametni telefoni, tablet računari).
Integracija sistema - Postoji mogućnost
integracije sistema video nadzora sa
alarmnim sistemima, sistemima kontrole
pristupa i ostalim sistemima. Ova vrsta
simbioze se realizuje preko I/O interfejsa
na samom snimaču. Pojedini događaji sa
drugih sistema mogu dati komandu
snimaču da obavlja određene operacije.
Npr. kod kontrole pristupa, kada osoba
koja ulazi na neka vrata prinese karticu
čitaču, snimač može sliku zabeleženu u
tom trenutku sa kamere kod vrata da
skladišti na određenu lokaciju ili da šalje
e-mail sa prikačenom slikom.
MEGAPIKSELNE REZOLUCIJE I IP VIDEO NAZOR
Kada pominjemo megapikselne rezolucije, prvenstveno mislimo na IP video nadzor. Da bi shvatili
razliku između analognog i IP video nadzora, objasnićemo proces distribucije i snimanja video
signala kod analognih kamera.
Analogni video signal se prenosi putem koaksijalnog kabla, sa CCD čipa kamere do digitalnog
snimača. U kameri tj. njenom elektronskom sklopu, koji se sastoji od CCD ili CMOS optičkog čipa
i operativne elektronske pločice(board-a), koji svetlost koja pada na njega pretvara u električni
signal, koji se obrađuje i šalje kao klasičan video signal samom snimaču. U distribuciji analognog
signala postoje gubici koji se odražavaju na kvalitet slike, tako da u zavisnosti od kvaliteta i
dužine kabla kvalitet progresivno opada, takođe postoje i smetnje u vidu elektromagnetnog
zračenja od drugih električnih provodnika. Kada ovakav signal stigne do snimača on se pretvara
u digitalni signal, pogodan za dalju obradu i skladištenje na hard disk snimača u nekom od video
formata (MPEG, MJPEG, H.264...), slično kao na računaru.
Kod IP video nadzora, proces digitalizacije signala se obavlja u samoj kameri, pa se signal u
digitalnom formatu (video strim) kao takav šalje do snimača, koji dalje vrši doradu signala za
skladištenje i distribuciju na druge medijume. Samom činjenicom da je prenos signala u
digitalnom formatu, dolazimo do zaključka da pri prenosu ne dolazi do gubitaka, kao kod
analognog video nadzora. Pošto se proces digitalizacije obavlja na kamerama, potrebno je manje
okupiranje procesora u snimaču ili serveru, ovo dozvoljava skladištenje i distribuciju slike sa
većeg broja kamera i u većoj rezoluciji nego što je to slučaj sa analognim prenosom.
Iz ove paralele možemo zaključiti osnovne prednosti IP video nadzora u odnosu na klasični
analogni.
Kao ilustraciju prednosti IP video nadzora u odnosu na analogni pogledajte sledeću sliku:
Vidimo žuti pravougaonik koji obuhvata ceo parking i predstavlja umanjenu sliku sa IP kamere od
3 Mpx. Plavi pravougaonik predstavlja rezoluciju analognog snimača sa kamere od 720TV linija.
Iz priloženog vidimo da je za polje koje snimi IP kamera potrebno 6 analognih kamera. To nam
nameće prostu računicu, IP kamere jesu skuplje ali je kvalitet i slika koju one daju neuporediva sa
slikom sa analogne kamere.
U tabeli su prikazane standardne megapikselne rezolucije za IP video nadzor:
Format slike
Broj piksela
Površina u pikselima
SXGA
1.3 megapiksela
1280x1024
SXGA+(EXGA)
1.4 megapiksela
1400x1050
UXGA
1.9 megapiksela
1600x1200
WUXGA
2.3 megapiksela
1920x1200
QXGA
3.1 megapiksela
2048x1536
WQXGA
4.1 megapiksela
2560x1600
QSXGA
5.2 megapiksela
2560x2048
Takođe postoje i VGA rezolucije:
Format slike
Površina u pikselima
QVGA (SIF)
320x240
VGA
640x480
SVGA
800x600
XVGA
1024x768
4x VGA
1280x960
Ip kamere predstavljaju male servere koji mogu da rade i autonomno, kada se ove kamere
iskombinuju sa SD karticom, dobijamo kameru koja na sebi skladišti snimke i kojima se može
pristupiti putem računara. Ovakve kamere imaju skoro sve funkcije snimača, tako da su
racionalan izbor tamo gde je potrebna jedna kamera. Mana ovakvih kamera je ograničenje u
skladišnom prostoru za snimke koji se kreće do 32GB. Ako se koriste na mestima gde nema
mnogo kretanja, mogu raditi samostalno.
Sa gledišta instalacije sistema, IP sistemi su daleko fleksibilniji. Za povezivanje ovih kamera sa
snimačem se koristi klasična računarska mreža, gde se mogu koristiti čvorišta i backbone veze.
Za snimanje se može koristiti računar-server na kome je instaliran softver za snimanje i obradu
slike. U ovakvim sistemima je moguća napredna integracija više različitih sistema tehničke
zaštite, npr. kontrola pristupa, alarmni sistem, itd. Dobar izbor, tamo gde se zna da se sistem
neće mnogo širiti, jesu NVR(network video recorder) uređaji, koji su optimizovani za određen broj
kamera u nekoj rezoluciji.
IP video nadzor sa megapikselnim kamerama predstavlja isplativ izbor, tamo gde su potrebni
kvalitetni snimci sa visokim sadržajem sitnih detalja na slici za koje je potrebno da se vide, kao i
za sisteme sa velikim brojem kamera, gde je potrebno skladištiti snimke u velikim periodima
vremena.
U ovom vodiču ste mogli da pročitate neke od smernica pri izboru sistema video nadzora. Na
Vama je da odlučite kakav sistem Vam treba I koliko novca ste spremni da uložite u isti.
Izvor teksta: www.alarmikamere.rs
Download

vodič za izbor opreme za sistem video nadzora