KOMPLEKSNA
MINERALNA ĐUBRIVA
NP ĐUBRIVA
NP 20:20+8% S
Vrsta i tip đubriva: Neorgansko, složeno, kompleksno, čvrsto NP
đubrivo
Formulacija namenjena za sve biljne vrste, na svim tipovima zemljišta.
Sadržaj azota i fosfora je u jednakim udelima što u optimalnoj količini
primene omogućava korekciju sa prostim jediničnim azotnim
đubrivima, pogotovo na zemljištima sa izraženim sadržajem kalijuma.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke
inkorporacije u zemljište).
Količina primene: 200-600 kg/ha, odnosno 2-6 kg/ 100m2,
100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
MAP NP 11:52
Vrsta i tip đubriva: Neorgansko, složeno, kompleksno, čvrsto NP
đubrivo.
Namenjeno za zemljišta sa dobrim ili visokim nivoom obezbeđenosti
kalijumom.
Kompleksno mineralno đubrivo namenjeno biljnim usevima sa
pojačanim potrebama za fosforom ili na zemljištima sa nižim
sadržajem fosfora u cilju podizanja nivoa obezbeđenosti za tim
elementom. Kroz đubrivo se delimično unosi i azot, ali do pune
količine potrebe biljaka korigovati sa jediničnim azotnim đubrivima.
Eventualne potrebe za kalijumom dopuniti prostim kalijumovim
đubrivima.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke
inkorporacije u zemljište.
Količina primene: 100-250 kg/ha, odnosno 1-2,5 kg/ 100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
5
NPK ĐUBRIVA
SA IZBALANSIRANIM SADRŽAJEM ELEMENATA
NPK 15:15:15 + 8% S
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno
đubrivo.
Dobro poznata i široko prihvaćena formulacija sa podjednakim
sadržajem azota, fosfora i kalijuma omogućava svim biljnim usevima
ravnomernu ishranu osnovnim elementima u toku cele vegetacije.
Zbog svoje univerzalnosti koristi se kako u ratarskoj tako i u voćarskoj,
vinogradarskoj i povrtarskoj proizvodnji.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini.
Količina primene: 300-600 kg/ha, odnosno 3-6 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
NPK 14:28:8+4% S
SA NAGLAŠENIM SADRŽAJEM FOSFORA
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno
đubrivo.
Ovo kompleksno mineralno đubrivo koristi se za ishranu svih biljnih
vrsta (posebno kukuruza, pšenice i suncokreta) i na svim tipovima
zemljišta. Zbog visokog udela fosfora posebno se može koristiti na
tipovima zemljišta sa nižim sadržajem dostupnog fosfora, gde je
kalijum na nivou dobre obezbeđenosti.
Često u praksi ukoliko se sa parcele iznose biljni ostaci u kontinuitetu,
i unose isključivo NP đubriva, sadržaj kalijuma rapidno opada, tako da
biljne vrste na tim parcelama dobro reaguju novim unosom kalijuma.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi
zemljišta, ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez
inkorporacije u zemljište.
Količina primene: 200-500 kg/ha, odnosno 2-5 kg/100m2,
100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
6
NPK ĐUBRIVA
SA NAGLAŠENIM SADRŽAJEM FOSFORA
NPK 7:30:10+4% S
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno
đubrivo.
Kompleksno mineralno đubrivo koje se koristi za ishranu svih biljnih
vrsta (posebno kukuruza, pšenice i suncokreta) na svim tipovima
zemljišta. Zbog visokog udela fosfora posebno se upotrebljava na
tipovima zemljišta sa nižim sadržajem dostupnog fosfora, gde je
kalijum na nivou dobre obezbeđenosti.
Često u praksi ukoliko se sa parcele iznose biljni ostaci u kontinuitetu,
i unose isključivo NP đubriva, sadržaj kalijuma opada, tako da biljne
vrste na tim parcelama dobro reaguju novim unosom kalijuma.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi
zemljišta, ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez
inkorporacije u zemljište.
Količina primene: 200-500 kg/ha, odnosno 2-5 kg/100m2,
100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
NPK 7:30:20
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno
đubrivo.
Ovo visoko koncentrovano kompleksno mineralno đubrivo koristi
se za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta. Zbog
visokog udela fosfora i kalijuma može se koristiti na svim tipovima
zemljišta sa nižim sadržajem dostupnog fosfora i kalijuma. Povećan
sadržaj aktivne materije omogućava niže transportne i skladišne
troškove i manju količinu primene po jedinici površine. Sve ovo
za posledicu ima smanjenje manipulativnih troškova, veći učinak
rasturača đubriva i manje korišćenje radne snage.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi
zemljišta, ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez
inkorporacije u zemljište.
Količina primene: 200-500 kg/ha, odnosno 2-5 kg/100m2,
100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
7
NPK ĐUBRIVA
SA NAGLAŠENIM SADRŽAJEM KALIJUMA
NPK 5:15:30+2% S
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno
đubrivo.
Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, posebno
na zemljištima sa manjim sadržajem kalijuma i za biljne vrste koje
zahtevaju veću količinu ovog elementa (šećerna repa, povrće, sve
vrste voća i vinova loza). Zbog visokog udela kalijuma može se
koristiti na svim tipovima zemljišta sa nižim sadržajem dostupnog
kalijuma. Pored dobro poznate isplativosti upotrebe hemijski
komplesnih đubriva upotreba ovih visoko koncentrovanih hraniva u
jednom prohodu na parceli snižava troškove proizvodnje.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke
inkorporacije u zemljište.
U voćarstvu i vinogradarstvu pred početak vegetacije u redove ili oko
stabala sa ili bez unošenja u zemljište.
Količina primene: 300-500 kg/ha, odnosno 3-5 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
NPK 10:10:20+2% MgO+2,5% S
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno
đubrivo.
Idealna kombinacija za proizvodnju biljnih vrsta (posebno krompira)
koje u početnim fazama imaju pojačanu potrebu za azotom, a
kalijum im je neophodan za plodonošenje u kasnijim fazama razvoja.
Primenjuje se i u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke
inkorporacije u zemljište).
U voćarstvu i vinogradarstvu pred početak vegetacije u redove ili
oko stabala sa ili bez unošenja u zemljište. U proizvodnji krompir po
punoj površini pre sadnje uz unošenje u zemljište ili u toku sadnje
istovremeno sa polaganjem krtola (mašinski ili ručno) uz bankove
udaljeno 10-15 cm od reda.
Količina primene: 400-600 kg/ha, odnosno 4-6 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
8
P (fosforna) ĐUBRIVA
TSP granulisani trostruki superfosfat 45% P205 (triplex)
Vrsta i tip đubriva: Neorgansko, prosto, čvrsto, fosforno đubrivo.
Ovo fiziološki neutralno đubrivo sa visokim udelom fosfora može
se upotrebljavati za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima
zemljišta. Prednost u zaoravanju ovog fosfornog đubriva je što
čvrstoćom granule dostupnost biljkama se obavlja fazno sa rastom
korenovog sistema, a vezivanje za koloide zemljišta je manje
(povećana iskoristivost) od đubriva slične namene.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini, sa ili bez plitke inkorporacije u
zemljište.
Količina primene: 100-250 kg/ha, odnosno 1-2,5 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
SSP granulisani jednostruki superfosfat 18,5% P205+12% S
Vrsta i tip đubriva: Neorgansko, prosto, čvrsto, fosforno đubrivo
Ovo fiziološki neutralno đubrivo sa sadržajem fosfora i sumpora
može se upotrebljavati za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima
zemljišta (posebno na alkalnim jer svojom blagom kiselom reakcijom
pomaže korenovom sistemu biljaka veću apsorbciju hranjivih
elemenata).
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke
inkorporacije u zemljište.
Količina primene: 200-400 kg/ha, odnosno 2-4 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
10
PK ĐUBRIVA
PK 20:30
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno PK đubrivo.
Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, posebno
na zemljištima sa manjim sadržajem kalijuma i za biljne vrste koje
zahtevaju veću količinu ovog elementa (šećerna repa, povrće, sve
vrste voća i vinova loza). Zbog visokog udela kalijuma može se
koristiti na svim tipovima zemljišta sa nižim sadržajem dostupnog
kalijuma. Dopunu azotnih đubriva obaviti jesenjom količinom uree
i/ili startno u proleće i tokom vegetacije u prihrani.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini.
U voćarstvu i vinogradarstvu pred početak vegetacije u redove ili oko
stabala sa ili bez unošenja u zemljište.
Količina primene: 300-500 kg/ha, odnosno 3-5 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
PK 28:20
Vrsta i tip đubriva: neorgansko, čvrsto, kompleksno PK đubrivo.
Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, posebno
na zemljištima sa manjim sadržajem fosfora i za biljne vrste koje
zahtevaju veću količinu ovog elementa.
Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta,
ravnomerno po punoj površini.
Količina primene: 300-500 kg/ha, odnosno 3-5 kg/100m2.
Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg,
big bag 600kg i 1,000 kg.
Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.
11
Kontakti:
Elixir Zorka - Mineralna đubriva d.o.o.
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Srbija
t: +381 15 35 27 07, t/f: +381 15 35 27 15
www.elixirzorka.rs
SEKTOR PRODAJE
Elixir Agrar d.o.o
Savska bb, 15000 Šabac, Srbija
t: +381 15 341 796, t/f: +381 15 341 797
www.elixiragrar.rs
Bulevar oslobođenja 18; 21000 Novi Sad, Srbija
t: +381 21 66 11 300, t/f: +381 21 66 11 599
[email protected]
Direktor prodaje
Region Bačka
Region Srem
Region Banat
Region Centralna Srbija 063 8610737,
063 480 931,
063 480 927,
063 480 932,
063 214 632.
SLUŽBA IZVOZA MINERALNIH ĐUBRIVA
Elixir Group d.o.o.
Hajduk Veljkova 11, poštanski fah 54; Novi Sad 21000, Srbija
t/f: +381 21 4727 444
t/f: +381 21 4727 400
[email protected]
www.elixirgroup.rs
Download

np đubriva - Gnojidba.info