DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program/Anabilim Dalı
Alman Dili ve Edebiyatı*
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı*
Antropoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dilbilim
Felsefe
Toplam Kredi
20
18
33
42
30
40
24
Kontenjan
5
10
10
3
18
6
6
Fransız Dili ve Edebiyatı
18
5
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü*
24
5
İspanyol Dili ve Edebiyatı*
18
15
Latin Dili ve Edebiyatı
32
3
Leh Dili ve Edebiyatı
32
5
Sosyoloji**
36
6
Türk Dili ve Edebiyatı
48
5
Yunan Dili ve Edebiyatı
28
2
Tarih
Halkbilim
İtalyan Dili ve Edebiyatı*
28
48
19
5
6
2
Klasik Arkeoloji
46
5
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri
Dilbilim ,Türk Dili ve Edebiyatı
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri
Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri (Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun
düzenlediği Fransızca Hazırlık Muafiyet Sınavından en az 70 puan almış olmak). (YDS , KPDS, UDS
sınavları ve dengi sınavlardan en az 65 puan almak)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, İspanyolca Zorunluluk Hazırlık
Muafiyeti Sınavından en az 70 puan almış olmak.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tüm Bölümleri, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat
Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bulgar Dili ve Edebiyatı , Rus Dili ve Edebiyatı
İstatistik, Uluslar arası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik,
Antropoloji
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Dilbilim, Halkbilim
Tarih,Felsefe,Arkeoloji,Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı,İtalyan Dili ve Edebiyatı,İspanyol Dili ve
Edebiyatı,İngiliz Dili ve Edebiyatı,Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve
Edebiyatı,Rus Dili ve Edebiyatı
Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri
Türk Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Sosyoloji
İspanyol Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi, Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve
Ön Asya Arkeolojisi, Antropoloji, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
*Bu programlara yapılan başvuruların geçerli olması için adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
**Bu programa başvuran adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olma şartı aranmaz
EĞİTİM BİLİMLERİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Toplam Kredi
30
33
31
27
23
26
19
Kontenjan
2
2
2
2
2
2
2
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
22
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
24
FEN FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Toplam Kredi
36 (24 Zorunlu, 12 Seçmeli)
3
3
3
2
2
2
Kontenjan
3
3
3
Biyoloji
18
10
Fizik
18
10
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
İstatistik
28
Matematik
Kimya
28
34
32
19
30
25
38
37 (60 AKTS)
28 (52 AKTS)
47 (78 AKTS)
47 (60 AKTS)
37 (60 AKTS)
37 (60 AKTS)
37 (60 AKTS)
37 (60 AKTS)
30 (53 AKTS)
42 (71 AKTS)
10
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Fen Fakültesi (Fizik)
Fen Fakültesi (Matematik)
Mühendislik Fakültesi (Fizik Mühendisliği)
Fen Fakültesi (Kimya, İstatistik), Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği), Ziraat Fakültesi ve Veterinet Fakültesi
Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Fizik
Matematik
Bilgisayar Mühendisliği
Kimya
Biyoloji
Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Coğrafya
İktisat
İşletme
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
İstatistik
Jeofizik Mühendisliği
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Matematik
İLAHİYAT FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Bölüm/Program
Toplam Kredi
İlahiyat
10
34
Ankara Üniversitesinin Tüm Fakülte ve Bölümleri
İlahiyat (İngilizce)*
5
34
Ankara Üniversitesinin Tüm Fakülte ve Bölümleri
*Bu programlara yapılan başvuruların geçerli olması için adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program
Toplam Kredi
Gazetecilik*
89
Radyo,Televizyon ve Sinema*
89
Halkla İlşikiler ve Tanıtım
65
Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar
İletişim Fakültesi hariç Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri (Muafiyet Sınavından 60 puan
3
almak)
İletişim Fakültesi hariç Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri (Muafiyet Sınavından 60 puan
3
almak)
3
İletişim Fakültesi hariç Ankara Üniversitesi'nin Tüm Fakülte ve Bölümleri
*Bu programlara yapılan başvuruların geçerli olması için adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
**Bu programa başvuran adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olma şartı aranmaz
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri*
İşletme*
Maliye*
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi*
Uluslararası İlişkiler*
ZİRAAT FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program
Peyzaj Mimarlığı
Toplam Kredi
35
35
35
35
Kontenjan
6
5
5
5
35
5
Toplam Kredi
25
32
Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar
3
Üniversitenin Tüm Lisans Programları
Bitki Koruma
35
Bahçe Bitkileri
30
32
Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni
4
41
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Makinaları
25
32
36
18
24
30
24
30
Kabul Edilen Bölümler/Programlar
Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri
Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri
Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri
Siyasal Bilgiler Fakültesinin Diğer Bölümleri
Siyasal Bilgiler Fakültesi Diğer Bölümleri
Hukuk Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Sosyoloji Bölümü
İletişim Fakültesi
2
2
4
4
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
36
4
Zootekni
40
4
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği,
Fen Fakültesi (Biyoloji)
Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)
Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)
Fen Fakültesi (Biyoloji)
Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği)
Fen Fakültesi (Kimya, Biyoloji)
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İşletme, İktisat)
Ziraat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği)
Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği), Fen Fakültesi
(Biyoloji, Kimya)
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
30
33
40
35
38
36
4
42
Peyzaj Mimarlığı, Fen Fakültesi (Biyoloji), Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)
48
2
Tarım Ekonomisi
34
36
32
Tarımsal Yapılar ve Sulama
38
2
2
4
33
39
Bitki Koruma
34
4
36
60
42
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YANDAL PROGRAMI
Bölüm/Program
Bilgisayar Mühendisliği* %30
Toplam Kredi
47
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma Bölümü
Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni
Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İşletme, İktisat)
Ziraat Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi (İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi (Sosyoloji, Coğrafya)
Biyoloji, İstatistik, Jeoloji Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
Ziraat Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği,
Jeofizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi Bölümü, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme Bölümü, Peyzaj Mimarlığı
Fen Fakültesi (Biyoloji)
Fen Fakültesi (Kimya), Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği)
Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)
Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar
2
Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf olmak)
Bilgisayar Mühendisliği * %100
47
2
Fizik Mühendisliği*
57
5
Jeofizik Mühendisliği*
51
2
Jeoloji Mühendisliği*
31
2
Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bölümleri (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf olmak)
Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve Bölümleri (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Muaf Olmak ve
başarmaları gerekir)
Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bölümleri
Mühendislik Fakültesi , Fen Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Tüm Bölümleri ile Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümü (Zorunlu Hazırlık Sınavından Muaf olmak veya Başarılı olmak
Fen Fakültesi (Kimya), Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği) (Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muaf
Olmak)
*Bu programlara yapılan başvuruların geçerli olması için adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
**Bu programa başvuran adayların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olma şartı aranmaz
Kimya Mühendisliği*
31
3
Download

Yandal Kontenjanları - Ankara Üniversitesi