BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMLARI
PROGRAM KOŞULLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(*) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
(**) Yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
Yetenek Sınav Tarihi, BESYO. Müdürülüğünce öğrencilere duyurulacaktır.
FAKÜLTE
BÖLÜM
Kimya*
Biyoloji*
Matematik*
Fizik*
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı*
Tarih
Arkeoloji
Sosyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
YANDAL
YAPILABİLECEK PROGRAMLAR
Fizik
Biyoloji
Matematik
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Geomatik (Jeo.ve Fot.) Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Fizik
Kimya
Matematik
Biyomedikal Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kimya
Matematik
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Geomatik (Jeo.ve Fot.) Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Tarih
İng. Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
İşletme
İktisat
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Türk Dili ve Ed.
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
İng. Dili ve Ed.
Tarih
Sosyoloji
İng. Dili ve Ed.
Geomatik Müh.
Tarih
Felsefe
Psikoloji
Fen Bil. Öğr.
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Elektrik-Elektronik Müh.
Biyomedikal Müh.
Gıda Müh.
Çevre Müh.
FAKÜLTE
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM
İşletme*
İktisat*
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Geomatik (Jeodezi ve Fot.)
Mühendisliği*
Maden Mühendisliği*
YANDAL
YAPILABİLECEK PROGRAMLAR
İktisat
İşletme
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Geomatik (Jeodezi ve Fot.) Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Geomatik (Jeodezi ve Fot.) Mühendisliği
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği*
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği*
Fizik
Matematik
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
İlköğretim Matematik
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Okul Öncesi öğretmenliği
Özel Yetenek sınavında başarılı olmak
kaydıyla Üniversitemiz öğrencileri Beden
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde
Öğretmenliği(**)
yandal eğitimi yapabilirler.
Çevre Mühendisliği*
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Maden Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Geomatik (Jeodezi ve Fot.) Mühendisliği
Download

yandal programları - Bülent Ecevit Üniversitesi