KOD
214054200001213
214048205421211
214054200001305
214000000001327
TOPLAM
KOD
214054200001214
542000000001106
214048205421212
214054200001415
TOPLAM
TC BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL ve MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
YANDAL PROGRAMI
DERSİN ADI
Desen Geliştirme I
Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı I
Moda Tasarımı
Teknik Moda Çizimi
DERSİN ADI
Desen Geliştirme II
Kumaş Yapı Bilgisi
Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı II
Tekstil ve Moda Tasarımı II T
4
3
3
3
13 AKTS
6
5
5
6
27
Kr
3
3
2
2
10
T
4
2
3
4
13
AKTS
4
5
4
6
19
Kr
3
2
2
3
10
Download

KOD T AKTS Kr 214054200001213 4 6 3 214048205421211 3 5 3