Doktora
Yatay Geçiş
Yüksek
Lisans
Yatay Geçiş
Doktora
Yurtdışı Kontenjan Teklifi
Yüksek
Lisans
Doktora
Yatay Geçiş
Yüksek
Lisans
Yatay Geçiş
Bilim Dalı
Doktora
Anabilim Dalı
Yüksek
Lisans
YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TEKLİFİ FORMU ÖRNEĞİ
ENSTİTÜ ADI:
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Programın Adı
Genel Kontenjan Teklifi
ALES
Puan Türü
Anabilim Dalı/Programın Özel Koşulu
Sayısal
Yüksek Lisans için: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve
Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyomedikal
Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi
bölümleri mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın, Enformatik, Kimya, Kimya Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Fizik,
Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji Öğretmenliği,
Antropoloji, Arkeoloji bölümleri ve Su Ürünleri Fakültesi, Orman Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık
programı uygulanarak kabul edilir. Bunların dışındaki bölüm ve fakültelerden mezun olanlar programa
kabul edilmeyecektir. Doktora için:Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler
Biyoloji, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyomühendislik, Biyoteknoloji,
Biyoenformatik, Biyomedikal Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Genetik, Adli Tıp, Moleküler Tıp,
İmmünoloji, Sinirbilim Anabilim Dallarında Yüksek Lisans yapmış olanlar ile Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi,
Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın, Enformatik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik
Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri,
Antropoloji, Arkeoloji bölümleri ve Su Ürünleri Fakültesi, Orman Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık
programı uygulanarak kabul edilir. Bunların dışındaki Anabilim Dalı ve Fakültelerden mezun olanlar
programa kabul edilmeyecektir
Sayısal
Yüksek Lisans için: Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölüm mezunlarına bilimsel
hazırlık programı uygulanmaksızın, Eğitim Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Fizik, Fen Fakültesi Kimya, Fen
Fakültesi Metematik Bölüm mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilir. Doktora
için: Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı mezunlarına bilimsel hazırlık
programı uygulanmaksızın, Eğitim Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Fen Fakültesi Metematik
Anabilim Dalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilir.
Sayısal
Yüksek Lisans için: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, diğer Üniversitelerin Biyoloji Bölüm mezunları,
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölüm mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak, İ.Ü.Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve tüm Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri mezunları bilimsel
hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilirler. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar
programa kabul edilmeyecektir. Doktora için: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Su Ürünleri
Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, mezunlarına bilimsel
hazırlık programı uygulanarak, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı ve Biyoloji Anabilim Dalı
Hidrobiyoloji programı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilirler. Bunların
dışındaki Anabilim Dallarından mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
Sayısal
Yüksek Lisans için: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunlarına bilimsel hazırlık
programı uygulanmaksızın, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, diğer Üniversitelerin
Biyoloji Bölüm mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki
Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir. Doktora için: Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji
programı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalı, diğer Üniversitelerin Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Anabilim Dallarından mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
3
1
0
0
0
0
0
0
Biyoloji
Radyobiyoloji
Hidrobiyoloji
Zooloji
2
3
2
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Botanik
Temel ve
Endüstriyel
Mikrobiyoloji
3
1
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Sayısal
Yüksek Lisans için: Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi
Biyoloji Eğitimi Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Adli Tıp Kurumu Bölümleri, Adli Tıp
Enstitüsü Bölümleri bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Biyoloji Bölüm mezunları
bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir.Bunların dışındaki Bölümlerden mezun
olanlar programa kabul edilmeyecektir. Doktora için: Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Su Ürünleri
Mühendisliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalı, Adli Tıp Kurumu Bölümleri, Adli Tıp Enstitüsü Bölümleri bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul
edilecektir. Biyoloji Anabilim Dalı mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul
edilecektir.Bunların dışındaki Anabilim Dalından mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
Sayısal
Yüksek Lisans için: Biyoloji Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul
edilecektir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul
edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir. Doktora için:
Temel Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın
kabul edilecektir. Bunların dışındaki Anabilim Dallarından mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
YÜKSEK LİSANS çin: Başvurusu kabul edilecek Bölümler: En az 4 yıllık eğitim veren lisans programları. Bilimsel Hazırlık Programı
Uygulanmayacak Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Enformasyon Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme Enformatiği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Yazılım
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri. Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Bölümler: Bilimsel hazırlık programı uygulanmayacak bölümler
haricinde kalan diğer bölümlerden başvuru yapanlar mülakat jürisi tarafından değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
DOKTORA için: Başvurusu kabul edilecek Bölümler: En az 2 yıllık eğitim veren tezli yüksek lisans programları . Bilimsel Hazırlık Programı
Uygulanmayacak Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Enformasyon Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme Enformatiği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Yazılım
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik. Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Bölümler: Bilimsel hazırlık programı
uygulanmayacak bölümler haricinde kalan diğer bölümlerden başvuru yapanlar mülakat jürisi tarafından değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanacaktır.
Enformatik
8
7
0
0
0
0
0
0
Sayısal
3
0
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Fizik
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği
Fizik ve Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir.
Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
Nükleer Fizik
Atom ve Molekül
Fiziği
Genel Fizik
Katıhal Fiziği
3
2
0
0
0
0
0
0
Sayısal
1
1
0
0
0
0
0
0
Sayısal
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Sayısal
Sayısal
3
1
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Yüksek Lisans için: Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Fizik, Matematik Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir. Doktora için: Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Fizik, Matematik Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
1
2
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Matematik Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Fizik Bölümü,
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Matematik Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
Astronomi ve Uzay
Bilimleri
Matematik
Makine
Mühendisliği
4
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Jeofizik
Mühendisliği
6
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Yüksek Lisans için; Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği
Bölümü, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak
Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerin programa başvurusu bilimsel hazırlık programı
uygulanmadan kabul edilecektir. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü,
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü,
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin programa başvurusu bilimsel hazırlık programı uygulanması şartıyla
kabul edilecektir. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa öğrenci olarak kabul
edilmeyeceklerdir. Doktora için; Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Makine Fakültesi İmalat
Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin programa başvurusu bilimsel hazırlık programı
uygulanmadan kabul edilecektir. Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan
öğrencilerin programa başvurusu bilimsel hazırlık programı uygulanması şartıyla kabul edilecektir.
Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa öğrenci olarak kabul edilmeyeceklerdir.
7
1
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Seramik
Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Fizik
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
12
7
1
1
1
1
1
1
Sayısal
Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir.
Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Fizik Bölümü, Matematik
Bölümü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul
edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
Sayısal
Maden Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Çevre
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri
Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Enformatik Anabilim Dalı bölümleri mezunları Bilimsel hazırlık
Programı uygulanarak kabul edilirler. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
Sayısal
Yüksek Lisans için:Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji Bölümü, Makine
Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği bölüm mezunlarına bilimsel hazırlık programı
uygulanarak, Çevre Mühendisliği mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilir.
Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyeceklerdir. Doktora için: Kimya
Mühendisliği bölüm mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanarak, Çevre Mühendisliği mezunlarına
bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilir. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar
programa kabul edilmeyeceklerdir.
Maden
Mühendisliği
7
6
1
1
0
0
0
0
Çevre Mühendisliği
23
13
0
0
0
0
0
0
Kimya
Analitik Kimya
16
10
0
0
0
1
0
0
Sayısal
Anorganik Kimya
5
5
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü (5 yıllık ise) mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Kimya Mühendisliği, Metalurji ve malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Nükleer Bilimler ve Teknolojileri, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Maden Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Eğitim fakültesi Fen Bilgisi
Eğitimim Anabilim Dalı, Fizik Bölümü, Biyoloji, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Metalurji
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Biyokimya Bölümü ve
Biyokimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü (5 yıllık ise) mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Kimya Mühendisliği, Metalurji ve malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Nükleer Bilimler ve Teknolojileri, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Maden Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Eğitim fakültesi Fen Bilgisi
Eğitimim Anabilim Dalı, Fizik Bölümü, Biyoloji, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Metalurji
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Biyokimya Bölümü ve
Biyokimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
Biyokimya
6
0
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Fiziksel Kimya
11
5
4
3
3
2
2
2
Sayısal
Organik Kimya
15
7
3
3
2
2
2
2
Sayısal
Bilgisayar
Mühendisliği
Mühendislik
Bilimleri
Biyomedikal
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü (5 yıllık ise) mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Kimya Mühendisliği, Metalurji ve malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Nükleer Bilimler ve Teknolojileri, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Maden Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Eğitim fakültesi Fen Bilgisi
Eğitimim Anabilim Dalı, Fizik Bölümü, Biyoloji, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Metalurji
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık,
Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul
edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü (5 yıllık ise) mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Kimya Mühendisliği, Metalurji ve malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Nükleer Bilimler ve Teknolojileri, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Maden Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Eğitim fakültesi Fen Bilgisi
Eğitimim Anabilim Dalı, Fizik Bölümü, Biyoloji, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Metalurji
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Biyokimya Bölümü ve
Biyokimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Bölümü (5 yıllık ise) mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Kimya Mühendisliği, Metalurji ve malzeme Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği, Nükleer Bilimler ve Teknolojileri, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Maden Mühendisliği, Jeoloji
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Eğitim fakültesi Fen Bilgisi
Eğitimim Anabilim Dalı, Fizik Bölümü, Biyoloji, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Metalurji
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Biyokimya Bölümü ve
Biyokimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Eczacılık Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
7
6
0
0
0
1
0
0
Sayısal
Y.Lisans için: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık
programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol
Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bölümü mezunları
bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar
programa kabul edilmeyecektir. Doktora için: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, MatematikBilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bölümü mezunları
bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul
edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
9
3
1
1
1
1
1
1
Sayısal
Mühendislik Fakültelerinden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın, Kimya,
Matematik ve Fizik lisans mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların
dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyeceklerdir.
2
2
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Elektronik Mühendisliği ,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği , Telekomünikasyon
Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Elektrik
Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Tıp
Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki
Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
13
10
0
0
0
1
0
0
Sayısal
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Kontrol-Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları
bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar
programa kabul edilmeyecektir
23
11
1
2
0
0
0
0
Sayısal
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir.
Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar bilimsel hazırlık uygulanarak kabul edilecektir.
Kimya
Mühendisliği
Temel İşlemler ve
Termodinamik
20
11
3
3
2
2
2
2
Sayısal
Proses ve
Reaktör Tasarımı
20
15
2
2
3
3
1
1
Sayısal
Kimyasal
Teknolojiler
10
5
0
0
1
1
0
0
Sayısal
Endüstri
Mühendisliği
10
7
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin
İşletme Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir.Mühendis ünvanı
almış lisans mezunlarının yanında AÖF ve AUZEF İşletme Bölümü mezunları, Matematik Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
İstatistik Bölümü, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Matematik Bölümü, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi
Makinaları Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, İmalat Mühendisliği ve Enformatik Bölümü mezunu öğrenciler
bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa
kabul edilmeyeceklerdir.
Sayısal
Yüksek Lisans için:Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın
kabul edilecektir. Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendsiliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Çevre Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Bölümü,
Coğrafya Bölümü, Kimya Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir. Doktora için: Jeoloji
Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Jeofizik
Mühendisliği Anabilim Dalı, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalı, Kimya Mühendsiliği Anabilim Dalı, Kimya Anabilim Dalı mezunları bilimsel
hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa
kabul edilmeyecektir.
Sayısal
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Güverte Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü, Ekonometri Bölümü, Ekenomi
Bölümü, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi
İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği,Gemi ve Deniz Teknolojisi
Bölümü, Hukuk Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, İşletme Ekonomi Bölümü, Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Lojistik Yönetimi Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İşletme Enformatiği, makine Mühendisliği,
Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümleri mezunları bilimsel hazırlık
programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyecektir.
Orman Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir.
Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji Bölümü,
Mimarlık Bölümü, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Harita ve / veya Geomatik Mühendisliği,
Sosyoloji, Kamu Yönetimi, İşletme Bölümü, Hukuk Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Jeoloji
Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Coğrafya Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Toprak ve Bitki Beslenme
Bölümü, Şehir - Bölge Planlama Bölümü, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği Bölümü mezunları
bilimsel hazırlık uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa
kabul edilmeyecektir.
Jeoloji
Mühendisliği
20
8
2
2
1
1
1
1
Deniz Ulaştırma
İşletme
Mühendisliği
5
4
0
0
0
0
0
0
Orman
Mühendisliği
Orman Endüstri
Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri
Yetiştiriciliği
Hastalıklar
Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı
uygulanmaksızın kabul edilecektir. Kimya Bölümü, Çevre Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Biyomühendislik, Polimer Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Proses
Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Biyokimya Mühendisliği, Fizik, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Maden Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Eczacılık
Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki
Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
59
31
7
8
7
7
5
5
Sayısal
32
27
16
16
9
8
7
7
Sayısal
4
1
0
0
1
0
0
0
Sayısal
3
2
1
0
1
1
0
0
Sayısal
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul
edilecektir. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü dışındaki tüm alan mezunlarına bilimsel hazırlık
programı uygulanarak kabul edilecektir.
Peyzaj Mimarlığı bölüm mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Orman
Mühendisliği, Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü mezunlarına
bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilirler. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar
programa kabul edilmeyeceklerdir.
Su Ürünleri Fakülteleri, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümleri , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi,
Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunlarına bilimsel hazırlık
programı uygulanmaksızın kabul edilir. Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Veterinet Fakültesinden mezun olanlara bilimsel
hazırlık programı uygulanacaktır. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyeceklerdir.
4
1
0
0
0
0
0
0
Sayısal
3
3
0
0
0
0
0
0
Sayısal
6
2
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Çevre Mühendisliği Bölümü, Veterinerlik Temel Bilimler Bölümü mezunlarına bilimsel hazırlık programı
uygulanarak kabul edilecektir. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Bölümü, Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul
edilirler. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyeceklerdir.
2
0
0
0
0
0
0
0
Sayısal
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği ile
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümlerinden mezun
olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edileceklerdir. Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü mezunlarına ise bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul
edilirler. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyeceklerdir.
Sayısal
Yüksek Lisans için: Su Ürünleri Fakültesi mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul
edilecektir. Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel
hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa
kabul edilmeyecektir. Doktora için: Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri İşleme Teknolojisi programı
mezunları ve Su Ürünleri Mühendisliğinde Yüksek Lisansını İşleme Teknolojisi alanında yapanlar bilimsel
hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Temel Endüstriyel Mikrobiyoloji, Kimya Yüksek Lisans programlarından
mezun olanlar bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden
mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
Yetiştiricilik
Su Ürünleri Temel
Bilimler
İç Sular Biyolojisi
Deniz Biyolojisi
Su Ürünleri
Avlama ve İşleme
Teknolojisi
Avlama
Teknolojisi
3
İşleme
Teknolojisi
Su Ürünleri Fakülteleri, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümleri , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi,
Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunlarına bilimsel hazırlık
programı uygulanmaksızın kabul edilir. Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Veterinet Fakültesinden mezun olanlara bilimsel
hazırlık programı uygulanacaktır. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyeceklerdir.
Biyoloji Bölümü, Ziraat (Zootekni) Bölümü, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarına
bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü,
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümleri mezunlarına bilimsel hazırlık
programı uygulanmaksızın kabul edilirler. Bunların dışındaki bölümlerden mezun olanlar programa kabul
edilmeyeceklerdir.
3
1
1
0
0
0
0
Download

Fen Bilimleri Enstitüsü