2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde
BİRİMLERDE GÖREVLİ OLAN "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II" DERSİ HOCALARI
KAMPÜS
BİRİM ADI
PROGRAM ADI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)
Diş Hekimliği
Eczacılık
Alman Dili ve Edebiyatı
Antropoloji
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Psikoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Fars Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Tarih
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Felsefe
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Prehistorya
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Sanat Tarihi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Dilbilimi
Bilim Tarihi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Hititoloji
Sosyoloji
Latin Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Biyoloji
Fizik
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ)
Fizik (İÖ)
Matematik (İÖ)
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Cerrahpaşa
Cerrahpaşa
Çapa
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
ÖĞRETİM ELEMANI
Okutman A. Iraz Savun
Okutman Dr. Osman Demirbaş
Okutman Dr. Nilüfer Erdem
Okutman Melda Ağaoğlu
Okutman A. Iraz Savun
Okutman A. Iraz Savun
Okutman Osman Demirbaş
Okutman Ertuğrul Dalmış
Şişli
Beyazıt
F. Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Hemşirelik
Hukuk
Beyazıt
Hukuk Fakültesi
Hukuk (İÖ)
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler
Ekonometri
İşletme
Maliye
İktisat
Turizm İşletmeciliği
İktisat (İngilizce)
Beyazıt
Beyazıt
İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi
İktisat (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
Beyazıt
İktisat Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Horhor
Horhor
Horhor
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İngilizce)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Horhor
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (İÖ)
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
Çapa
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
İstanbul Tıp Fakültesi
İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
istanbul Tıp
İşletme
İşletme (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
inşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Avcılar
Avcılar
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Orman Fakültesi
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi - MYO
Veteriner Fakültesi - MYO
Ulaştırma ve Lojistik YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Devlet Konservatuvarı
Hukuk Fakültesi - Adalet MYO
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Avcılık ve Yaban Hayatı
Mobilya ve Dekorasyon
Sulama Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Odyoloji
Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
İşletme
Kamu Yönetimi
Uluslararası ilişkiler
Su Ürünleri Mühendisliği
Veteriner
Atçılık ve Antrenörlüğü
Gıda Teknolojisi
Ulaştırma ve Lojistik
Beden Eğitimi ve Spor YO - Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor YO - Spor Yöneticiliği
Konservatuvar
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Protez Teknolojisi
Radyoterapi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bahçeköy
Bahçeköy
Bahçeköy
Bahçeköy
Bahçeköy
Bahçeköy
Bahçeköy
Bakırköy
Bakırköy
Bakırköy
Bakırköy
Bakırköy
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Kadıköy
Beyazıt
Çapa
Çapa
Çapa
Cerrahpaşa
Okutman Mustafa Kurtkan Kaçıra
Okutman Murat Aydoğdu
Okutman Aydın Çakmak
Okutman Dr. Osman Demirbaş
Okutman Melda Ağaoğlu
Okutman Mustafa Kurtkan Kaçıra
Okutman Dr. Nilüfer Erdem
Okutman Selçuk Gürsoy
Okutman Ertuğrul Dalmış
Okutman Ertuğrul Dalmış
Okutman Ertuğrul Dalmış
Okutman Dr. Osman Demirbaş
Okutman Murat Aydoğdu
Okutman Dr. Nilüfer Erdem
Okutman Dr. Nilüfer Erdem
Okutman Dr. Nilüfer Erdem
Okutman Dr. Nilüfer Erdem
Okutman Murat Aydoğdu
Okutman Selçuk Gürsoy
Okutman Murat Aydoğdu
Okutman Murat Aydoğdu
Cerrahpaşa
Cerrahpaşa
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Beyazıt
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Bankacılık ve Sigortacılık (lö)
Dış Ticaret (lö)
Emlak ve Emlak Yönetimi (lö)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (lö)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (lö)
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Deri Teknolojisi
Elektrik
Makine
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Özel Güvenlik ve Koruma
Seramik, Cam ve Çinicilik
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Su Altı Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Avcılar
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Bilgisayar Programcılığı (lö)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (lö)
Elektrik (lö)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (lö)
Elektronik Teknolojisi (lö)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (lö)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (lö)
Makine (lö)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (lö)
Okutman Mustafa Kurtkan Kaçıra
Okutman Ünsal Yavuz
Download

BİRİMLERDE GÖREVLİ OLAN "ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP