Prof. dr Siniša Kuzmanović
ZNAČAJ
INDUSTRIJSKOG
DIZAJNA
Danas je teško napraviti nešto novo jeftinije
ili bolje od onog što već postoji na tržištu, a
kad se i napravi, veoma ga je teško prodati,
a kad se i proda teško ga je naplatiti, tako da
to praktično ubija svaku pomisao na
pravljenje nečeg novog. Međutim, to baš i
nije tako. Postoji izlaz, a to je izrada
proizvoda sa savremenim DIZAJNOM.
Neuobičajen dizajn stolice
Pod dizajnom se, kao što je poznato,
podrazumeva primenjena umetnost, a
zatim nauka i filozofija, čiji je osnovni cilj da
čovekovu okolinu prilagodi čoveku kako bi
ona postala što funkcionalnija i lepša.
Dizajn je umetnost jer se njime ne mogu
baviti osobe koje nemaju izuzetan osećaj
za lepo. Dizajn je nauka jer se on, ipak, u
određenoj meri može i naučiti ali ne u toj da
bi neko, ko nema osećaj za lepo, mogao da
stvara estetski vredne proizvode. Dizajn je i
filozofija, zbog toga što se uvek može
diskutovati o tome da li je nešto i zašto i
koliko lepo ili ne.
Pod dizajnom proizvoda se
podrazumeva i spoljašnjost proizvoda koja
se doživljava čulom vida, a jednim delom i
čulom dodira, preko oblika, teksture, boje i
grafičkih sredstava informisanja, koja se
nalaze na proizvodu, mada je kod
pojedinih proizvoda prisutan i dizajn
zvuka, dizajn mirisa, kod prehrambenih
proizvoda, dizajn ukusa i sl.
Osnovna odlika dizajna je da se on
neprestalno menja, on se može ponavljati
u nekim elementima ali on je, u suštini,
uvek drugačiji.
Kada se govori o dizajnu treba razlikovati
dizajn industrijskih proizvoda (dizajn
automobila, telefona, aparata za
domaćinstvo, nameštaja, odeće, obuće, itd.),
grafički dizajn (dizajn knjiga, plakata,
ambalaže, itd.), WEB dizajn, modni dizajn,
unikatni dizajn, dizajn tekstila, dizajn nakita,
dizajn keramike i stakla, zatim, dizajn
interijera, eko dizajn, itd. Na ovom mestu
razmatraće se samo industrijski dizajn, tj.
dizajn industrijski proizvedenih proizvoda.
Danas, pojavom sve većeg broja
proizvođača jedne te iste vrste proizvoda, sa
ujednačenim nivoom kvaliteta, cenom i
rokovima isporuke, dizajn je postao
presudan faktor od kojeg zavisi plasman
proizvoda. Zbog toga se dizajnu danas i
posvećuje tako velika pažnja, kako bi se
posebnim dizajnom proizvoda pridobili kupci.
Danas praktično nema proizvoda kod kojeg
dizajn nije bitan. Kod nekih je on izražen u
većoj, a kod drugih, u manjoj meri ali ni kod
jednih nije zanemarljiv.
Pod proizvodom se, u najširem smislu
reči, podrazumeva svaki predmet, usluga ili
ideja, koji je nastao kao rezultat ljudskog
rada, s ciljem da se zadovolje određene
želje i potrebe korisnika.
Pod proizvodom će se,u ovom slučaju,
podrazumevati i poluproizvodi koji nisu
predviđeni za neposrednu primenu, već se
koriste za izradu finalnih proizvoda. Na
primer, odlivci, otkivci, žice, limovi, šipke,
cevi i sl.
Pod proizvodom ćese podrazumevati i
nuzproizvodi koji su nastali kao sporedni
produkt pri izradi proizvoda. Na primer,
strugotina (koja se može topljenjem
iskoristiti za izradu odlivaka) i sl. Naravno
ima i takvih nuzprodukata koji se ne mogu
korisno upotrebiti, pa čak i takvih koji su
štetni za čovekovu okolinu (čađ) i sl.
Pod posebnom vrstom proizvoda će se
podrazumevati i sirovine koje služe za
izradu poluproizvoda i finalnih proizvoda.
Razlikuju se prirodne sirovine (rude, sirova
nafta, šume, itd.) i poljoprivredne sirovine
(pšenica, pamuk, voće i povrće, stoka, itd.) i
kod njih se pogodnim dizajnom mogu postići
određene prednosti.
Karakteristični
oblici bala sena
Pod uslugom se podrazumeva svaka
aktivnost ili korist koju "proizvođač", davalac
usluge, može ponuditi "korisniku". Na
primer, usluge dizajniranja proizvoda,
transporta, održavanja i sl.
Pod idejom se podrazumeva svaki koristan
predlog. Na primer, predlog za novi proizvod
ili uslugu.
U suštini svaki proizvod predstavlja neku
"uslugu" kojom se rešava neki problem.
Međutim, treba imati u vidu da postoji bitna
razlika između proizvoda i usluge. Proizvod je
uvek materijalne prirode, dok usluga to nije.
Takođe, neusaglašeni proizvod se može
povući, doraditi ili zameniti, dok se
neusaglašena usluga ne može povući, niti
zameniti, već je jedino rešenje, za
neusaglašenu uslugu, izvinjenje korisniku
usluge, ponavljanje usluge i/ili davanje bonusa
na cenu izvršene usluge.
Finalni proizvodi se mogu podeliti na
različite načine.U zavisnosti od obima
prodaje, oni se dele na:
- osnovne, koji imaju veliki obim prodaju,
- skuplje, koji imaju manji obim prodaju i
- specijalne, koji imaju veoma mali obim
prodaje.
U zavisnosti od načina prodaje, oni se dele na:
- obične, koji se svakodnevno kupuju,
- posebne, koji se povremeno kupuju,
- specijalne, koji se veoma retko kupuju, i
tzv.
- netražene proizvode, koje treba
posebno nuditi da bi se prodali.
Proizvodi se, nesumnjivo, mogu podeliti i na
mnoge druge načine.
Osnovne odlike proizvoda
Ako se analiziraju proizvodi, može se
govoriti o njihovim:
- funkcionalnim karakteristikama,
- konstrukcionim karakteristikama,
- tehničkim karakteristikama,
- eksploatacionim karakteristikama,
- estetskim karakteristikama,
- ekološkim karakteristikama, itd.
i sve te karakteristike imaju veliki uticaj na
DIZAJN PROIZVODA.
Međutim, kada se ti proizvodi pojave na
tržištu, kao roba, evidentne su njihove
TRŽIŠNE KARAKTERISTIKE. Pod
tržišnim karakteristikama se podrazumevaju
sve one karakteristike na osnovu kojih
kupac donosi odluku o kupovini proizvoda.
Pošto je jedna od osnovnih uloga
industrijskog dizajna da “proda” proizvod
ovim karakteristikama ćese posvetiti najveća
pažnja.
U tržišne karakteristike spadaju:
- vrsta i složenost proizvoda,
- specifične (obično samo tehničke i
eksploatacione) karakteristike,
- inovativne karakteristike,
- asortiman,
- kvalitet,
- ekološke karakteristike,
- energetska efikasnost,
- dizajn, odnosno, dopadljivost,
- marka, odnosno, proizvođač,
- imidž proizvoda, ili marke, - zemlja porekla,
- isticanje da je proizvod domaćeg
porekla,
- cena,
- način i rok plaćanja,
- pakovanje i ambalaža,
- datum proizvodnje,
- radni vek proizvoda,
- vreme upotrebljivosti nakon otvaranja,
- način izrade,
- serijski broj,
- prepoznatljivost i zaštita proizvoda,
- godina osnivanja kompanije
(proizvođača),
- prospektni i kataloški materijal,
- uputstva za upotrenu i održavanje,
- marketinška podrška,
- dostupnost,
- rok isporuke,
- uslovi, mesto i način isporuke,
- garancije,
- tehnička podrška,
- servis,
- mogućnost probe, davanje poklona i
organizovanje
nagradnih igara,
- mogućnost besplatne montaže (ako se
proizvod isporučuje u rastavljenom
stanju) i
- mogućnost zamene i vraćanja proizvoda.
Vrsta i složenost proizvoda zavisi od
razvojne politike i tehnološke
osposobljenosti proizvođača, kao i od
zahteva tržišta. Naime, proizvodi jedne vrste
mogu biti različitog stepena složenosti. Na
primer, u mašinskoj industriji po stepenu
složenosti razlikuju se:
1 - klinovi, zavrtnji, osovine, vratila,
2 - zupčanici, mehanički prenosnici,
3 - elektromotori,
4 - veš mašine, frižideri, usisivači,
5 - jednostavne alatne mašine,
6 - automobili,
7 - roboti i obradni centri,
8 - brodovi,
9 - mlazni avioni i
10 - vasionski brodovi.
Proizvodi višeg stepena složenosti
zahtevaju složeniju tehnologiju izrade, sa
kojom ne raspolažu svi proizvođači, pa je i
cena takvih proizvoda veća, a konkurencija
znatno manja. Zbog toga većina
proizvođača nastoji da proizvodi što
složenije (skuplje) proizvode na kojima je
zarada znatno veća. Na primer, proizvođači
eksera ostvaruju znatno manju zaradu od
proizvođača aviona.
Specifične (obično samo tehničke i
eksploatacione) karakteristike proizvoda
zavise od vrste proizvoda, tako da je:
- kod generatora i pretvarača energije,
najvažnija snaga i stepen korisnog
dejstva (koji pokazuje savršenost
pretvaranja utrošene energije u
korisnu), projektovani radni vek i sl.
- kod radnih mašina, najvažniji je
kapacitet, tačnost, stepen
automatizacije, stepen iskorišćenja
mašine i sl.
- kod merne opreme, važna je osetljivist,
tačnost i stabilnost pokazivanja, način
očitavanja, mogućnost izrade zapisa i sl.
- kod transportnih sredstava, važan je
dizajn, lako upravljanje, mala potrošnja
goriva, veliki stepen iskorišćenja motora,
što niži stepen zagađenja čovekove
okoline (izduvnim gasovima i bukom),
bezbednost, komfor, mala masa,
jednostavno održavanje i sl.
- kod aparata za domaćinstvo, važan je
dizajn, jednostavno rukovanje,
jednostavno rastavljanje i sastavljanje,
lako održavanje, bezbednost, nizak nivo
buke, visok stepen iskorišćenja, niska
cena i sl.
- kod sportske opreme, važan je dizajn,
udobnost, niska cena, lako održavanje,
izdržljivost i sl.
Prikaz elastičnosti okvira za naočare
Neosporno je da na tržištu znatno bolju
poziciju imaju proizvodi koji rade sa, na
primer, većim stepenom iskorišćenja, ili
manjom bukom i sl.
Inovativne karakteristike proizvoda
zavise od vrste proizvoda, ali u principu tu se
podrazumeva uvođenje nekih novina u odnosu
na stari proizvod i to u velikoj meri utiče na
plasman proizvoda. Na primer, kod automobila
ugradnja start stop sistema, koji isključuje rad
motora pri zaustavljanju automobila, ugradnja
kamere za vožnju u nazad, ugradnja sistema
za usporavanje i zaustavljanje pri približavanju
prepreke, sistema za automatsko parkiranje i
sl.
Prikaz inovativnog proizvoda
Jednostavnost korišćenja proizvoda
u mnogome zavise od vrste proizvoda, ali u
principu tu se podrazumeva jednostavna
primena proizvoda, a to u velikoj meri utiče na
plasman proizvoda. Na primer, kod automobila
jednostavno ulaženje u vozilo može da
podstakne potencijalnog kupca na kupovinu
vozila.
Radno mesto u savremenom traktoru (Fendt)
Asortiman proizvoda
predstavlja skup proizvoda koje jedan
proizvođač nudi na tržištu. Da bi se zadovoljile
potrebe kupaca proizvođači su prinuđeni da
imaju širok proizvodni program, tj. da nude
širok asortiman proizvoda (više linija proizvoda,
mada svaka linija može imati i više podlinija, u
okviru kojih se nalazi više artikala). To utiče na
povećanje troškova proizvodnje, zbog velikog
broja sirovina, poluproizvoda, alata, zaliha
gotovih proizvoda i sl, tako da su proizvođači
zainteresovani za što uži asortiman i što veće
serije.
n-ta dimenzija
Dubina
asortimana
Visina
asortimana
Širina asortimana
Prikaz asortimana motornih reduktora
Što se tiče asortimana on se razlikuje po
širini, dubini i visini, mada on, praktično,
može da ima n - dimenzija. Ako se posmatra
motorni reduktor (pod reduktorom se
podrazumeva mehanizam namenjen za
smanjenje broja obrtaja), on se može
izrađivati u više linija, kao zupčasti, pužni,
zupčastopužni, itd. i to se naziva "širinom
asortimana".
Ako se ti isti reuktori, u okviru svake vrste
(linije), nude u više veličina - tipova (kao
familija proizvoda) onda se to naziva "dubina
asortimana" ili dužina linije, a ako se ti isti
motorni reduktori isporučuju u različitim
varijantama, sa stopalima, malom ili velikom
prirubnicom ili prirubnicom za mešalice, onda
se to naziva "visina asortimana", a ako se isti ti
reduktori nude i sa varijatorom ili elektronskom
regulacijom (mek polaz, frekvencijska
regulacija broja obrtaja i sl.) onda se to naziva
"n - ta dimenzija asortimana".
Važna karakteristika asortimana proizvoda je i
dužina asortimana (raspon između prvog i
zadnjeg člana u okviru linije proizvoda),
gustina asortimana (broj članova u okviru
jedne linije ili broj linija proizvoda) i
konzistentnost asortimana (povezanost
različitih linija) koja se uočava u toku
proizvodnje, prilikom distribucije (ako se
koriste isti kanali distribucije) i u krajnjoj
potrošnji. Na primer, ako se isti zupčanici
koriste u različitim reuktorima, onda se može
reći da je asortiman proizvoda konzistentan.
Svi proizvođači nastoje da svojim
proizvodima daju specifičan dizajn, kako bi
njime obezbedili laku prepoznatljivost svojih
proizvoda na tržištu.
Karakterističan dizajn linije kozmetičkih proizvoda
Karakterističan dizajn proizvoda kompanije
Braun, čije su proizvodi prepoznatljivi po čistim
linijama i specifičnim bojama
Kvalitet proizvoda predstavlja
sposobnost proizvoda da zadovolji zahteve i
očekivanja kupaca. On može biti nizak,
prosečan, visok i superioran. Kvalitet
proizvoda isključivo zavisi od proizvođača, tj.
njegovih stručnih i tehnoloških mogućnosti,
kao i njegove tržišne orijentacije, odnosno
ciljne grupe kupaca za koju je proizvod
namenjen.
Visokokvalitetnim proizvodima se uvek daje
poseban dizajn kojim se želi skrenuti pažnja
potencijalnih kupaca, na te proizvode, i
ukazati na njihovu osebnost.
Ručni sat kompanije Seiko prepoznatljiv po
svom kvalitetu i dizajnu
Karakterističan dizajn ambalaže
kvalitetnog proizvoda
Naime, svi proizvođači teže da proizvode što
kvalitetnije proizvode, međutim, mnogi nisu u
stanju da to urade, iz jednostavnog razloga što
to ne znaju, ili što, obično iz finansijskih
razloga, ne mogu, jer ne raspolažu sa
odgovarajućom tehnologijom. Tada su ti
proizvođači prinuđeni da svoje proizvode
plasiraju po nižoj ceni, i na onim tržištima koja
su još uvek zainteresovana i za proizvodima
takvog nivoa kvaliteta, tj. na onim tržištima koja
još uvek nisu u mogućnosti da kupuju skuplje i
kvalitetnije proizvode.
Naravno, ponekad i oni proizvođači koji su u
mogućnosti, ili čak i proizvode visoko kvalitetne
proizvode, izrađuju i manje kvalitetne proizvode
(ali obično pod drugom markom), kada postoji
interesovanje kupaca i za takvim proizvodima,
što je danas sve češći slučaj. Na primer, vodeći
proizvođač pneumatika (Michelin) u svom
proizvodnom programu ima i pneumatike
srednjeg kvaliteta (Goodrich i Kleber) i nižeg ali
sasvim zadovoljavajućeg (Tigar). Naravno, uz
svaki kavlitet ide i odgovarajuća cena.
Ekološke karakteristike (postojanje
mogućnosti zagađenja vode, vazduha i
zemljišta), kod sve većeg broja kupaca, imaju
veliki uticaj na izbor proizvoda, mada danas
mnogi pozitivni zakonski propisi i ne
dozvoljavaju iznošenje na tržište proizvoda koji
zagađuju ili prekomerno zagađuju životnu
sredinu. To je, pored ostalog i bio osnovni
razlog pojave ekoloških plastičnih vrećica,
razvoja automobila sa hibridnim pogonom,
razvoj automobila sa električnim pogonom i
mnogih drugih sličnih proizvoda.
Primer načina
označavanja
ekološkog
proizvoda
(plastična kesa)
Energetska fikasnost, tj. racionalno
iskorišćenje energije, ima izuzetno velik uticaj
na plasman, ne samo zbog manjih troškova
eksploatacije već i zbog manjeg zagađenja
životne sredine. Danas mnogi pozitivni
zakonski propisi i ne dozvoljavaju iznošenje na
tržište proizvoda sa niskom energetskom
efikasnošću. To je, pored nestašice energije, i
bio osnovni razlog razvoja štedljivih sijalica i
mnogih drugih sličnih proizvoda.
Karakterističan primer načina
označavanja štedljivog proizvoda
(u ovom slučaju sijalice)
Dizajn (oblik, boja i grafička sredstva
informisanja) je, kod gotovo svih proizvoda,
postao presudan faktor od kojeg zavisi
njihova dopadljivost a time i plasman.
Naravno, nije dovoljno da je proizvod samo
dopadljiv, on mora i da se lako otpakiva,
instalira i koristi. Danas nema proizvoda kod
kojih dopadljhivost nije bitna, jer je u svakom
slučaju uvek bolje videti lep (dopadljiv)
proizvod (sl.1.13) od onog koji to nije.
Dopadljivost je najizraženija kod: nakita,
odeće, obuće i, uopšte, robe namenjene za
široko tržište: automobila, mobilnih telefona,
televizora, CD plejera, veš mašina, frižidera,
nameštaja i sl., dok je kod alatnih mašina,
elektromotora, vodovodne i gasne armature,
dizajn nešto manje značajan, dok je kod
čeličnih profila i zavrtnjeva, neznatan, mada
se ni kod njih on ne može u potpunosti
zanemariti.
Primer
uspešnog
dizajna
mobilnog
telefona
(Samsung)
Danas, usled veoma oštre konkurencije, došlo je do
izjednačavanja kvaliteta i cene, u okviru iste klase
proizvoda, pre svega, usled mogućnosti tačnijih i
sveobuhvatnijih proračuna i mogućnosti raznih
simulacija rada i opterećenja (na računaru), kao i
usled primene kvalitetnih materijala i savremenih
tehnologija izrade, što je uticalo i na izjednačavanje
troškova proizvodnje. Savremena organizacija rada,
takođe zahvaljujući primeni računara, omogućila je
skraćenje i ujednačavanje rokova isporuke, tako da
je dopadljivost, odnosno, dizajn proizvoda, u većini
slučajeva, postao presudan faktor od kojeg zavisi
plasman proizvoda.
Marka proizvoda (brend ili robni žig),
predstavlja kratak naziv i znak proizvoda, ili
proizvođača, lak za pamćenje, izgovor i čitanje,
a služi za razlikovanje proizvoda različitih
proizvođača. Jedna kompanija može imati više
marki. Marka proizvoda, tj. proizvođač
proizvoda, ima izuzetno veliki uticaj na njegov
plasman. Naime, kompanija (marka) koja je
uspela da se nametne tržištu posredstvom
kvalitetnih proizvoda i/ili reklame, utiče na kupce
da se opredeljuju (ili zbog kvaliteta ili zbog
prestiža) za kupovinu proizvoda dotične marke.
Marka proizvoda predstavlja industrijsku
svojinu i njena zaštita je regulisana zakonom.
Zaštićene marke imaju ispisano veliko slovo R
(u krugu, obično gore, na kraju teksta marke,
mada to nije i pravilo, ili ispisan tekst
"Registered Trade mark", kako bi se dalo na
znanje da je marka zaštićena, čime se želi
sprečiti njeno prisvajanje i imitacija.
Primer načina
označavanja
zaštićene marke
proizvoda,
ispisivanjem
slova R u krugu
(rešenje u boji i
crno-beloj
tehnici)
Imidž proizvoda predstavlja mišljenje o
proizvodu, koje je izgrađeno reklamom, ili je
nametnuto visokim kvalitetom proizvoda, ili dobrim
dizajnom, ili ambalažom i sl., koje utiče na kupce da
se opredele za kupovinu proizvoda dotične marke.
Treba razlikovati imidž proizvoda (Product-image)
od imidža marke (Brand-image), mada su oni u
veoma čvrstoj međusobnoj vezi. Imidž proizvoda
ima izuzetno veliki uticaj na njihov plasman. Imidž
proizvoda se stvara posredstvom savremenih
metoda marketinga i na njega se može uticati
adekvatnom promocijom, dobrom servisnom
službom, davanjem garancije za kvalitet proizvoda,
davanjem kredita i sl.
Zemlja porekla ima veoma veliki uticaj
na plasman proizvoda, jer postoji formirano
mišljenje da pojedine zemlje imaju veoma
kvalitetne proizvode, dok za neke druge
vlada suprotno mišljenje.
U slučaju da se proceni da bi navodjenje zemlje
porekla moglo pozitivno da utiče na plasman
proizvoda onda se to obavezno navodi, mada
je to i zakonska obaveza, dok se u suprotnom
obično ne navode nikakvi podaci. Isto tako,
često se zloubotrebljava to pozitivno mišljenje o
pojedinim proizvođačima pa se na proizvodima,
koji nisu izrađeni u nekoj od zemalja sa
poznatim kvalitetom, navodi da jesu, i pored
toga što je to zakonski kažnjivo.
Primeri uspešnog grafičkog rešenja
oznake zemalje porekla proizvoda
Isticanje da je proizvod domaćeg porekla
može da ima veliki uticaj na plasman proizvoda jer
je većina kupaca spremno da podrži akciju
kupovinu domaćih proizvoda. Zbog toga pojedini
proizvođači, na svojim proizvodima, posebno ističe
da je proizvod domaćeg porekla. Izvestan
problem, pri ovoj akciji, za proizvode iz Srbije
predstavlja činjenica da se većina domaćih
proizvoda plasira i u okolnim zemljama (bivšim
članicama SFRJ) pa naglašeno isticanje da
proizvod potiče iz Srbije može štetno da utiče na
njihov plasman, pa iz tog razloga većina
proizvođačia i ne ističu simbol “kupujmo domaće“.
Da bi se ovaj, evidentan, problem prevazišao
potrebno je imati dve vrste ambalaže (što
znatno poskupljuje proizvodnju) ili na postojeću
ambalažu treba lepiti posebne nalepnice sa
simbolom “kupujmo odmaće“, što opet
poskupljuje proizvodnju ali, najverovatnije, ne u
toj meri da se taj zahvat ne bi isplatio. Za
druge zemlje to, obično, ne predstavlja nikakav
problem.
Primer grafičkog
rešenja
simbola za
označavanje
proizvoda
izrađenih u Srbiji
Cena je jedan od najvažnijih faktora od
kojeg zavisi plasman proizvoda, međutim,
ako je obezbeđen dobar kvalitet i dizajn,
cena, kod jednog dela kupaca, uglavnom
nije sporna pa se zato danas kvalitetu i
dizajnu i posvećuje tako velika pažnja. Cena
proizvoda je tržišna kategorija, na koju
dizajner imaju velikog uticaja preko kvaliteta
proizvoda i troškova proizvodnje, ali oni na
nju direktno ne utiču.
Cena zavisi od orijentacije i ciljeva
kompanije, tako da ona može biti i znatno
veća od stvarnih troškova proizvodnje, kada
nema konkurencije pa se može ići i sa
većom cenom i time većom zaradom, ili
znatno niža, kada postoji konkurencija i
kada se nižom cenom, bez ili sa veoma
malom zaradom, želi osvojiti neko novo
tržište.
Način i rok plaćanja takođe mogu da
utiče na izbor proizvoda. Nije sve jedno da li
se roba mora platiti u gotovini, odjednom i
odmah ili odloženo, na kredit. Kreditiranje
kupaca, u velikom broju slučajeva, predstavlja
osnovni preduslov za uspešnu realizaciju
proizvoda. Naime, znatan broj potrošača se
ne bi mogao pojaviti kao kupac pojedinih
proizvoda ako im se ne bi omogućila kupovina
na kredit ili na odloženo plaćanje. Na taj
način, pojedini proizvođači obezbeđuju sebi
stalnu klijentelu potrošača.
Naravno, kreditiranje zahteva, pre svega,
posedovanje odgovarajućih obrtnih
sredstava, a zatim, ono sa sobom nosi i
određeni rizik: nesigurnost blagovremene
naplate ili naplate u opšte. Zbog toga je
najpovoljnije da kreditiranje preuzmu
zainteresovane banke. Pravilno vođenje
kreditne politike utiče na blagonaklono
gledanje na cenu proizvoda koja bi, možda,
bila odbijajuća za pojedine kategorije
kupaca.
Pakovanje (način stavljanja proizvoda u
ambalažu) i ambalaža predstavljaju
veoma važan instrument marketinga.
Naime, dobro odmereno pakovanje
(pojedinačno, porodično ili grupno) i
dobro dizajnirana ambalaža, privlače
veću pažnju kupaca i imaju veoma veliki
uticaj na plasman proizvoda.
Posebna pažnja se posvećuje dizajnu
ambalaže, kojom se želi privući pažnja
kupaca, zatim se njome nastoji obezbediti
vidljivost sadržaja pakovanja, tamo gde je to
potrebno i moguće, nastoji se, tamo gde je to
potrebno, obezbediti jednostavno prenošenja
i premeštanje proizvoda, jednostavno
otpakivanja, itd.
Uspešno
rešenje
dizajna
ambalaže
Karakteristična rešenja ambalaže kod koje je
obezbeđena vidljivost njenog sadržaja
Uspešno rešenje
ambalaže
prilagođene
za jednostavno
nošenje
Uspešno
rešenje
ambalaže
prilagođene
za jednostavno
otvaranje
Ambalaža i tipografija koja deluje veoma inspirativno
Datum proizvodnje, ili datum do kojeg
se proizvod može koristiti, za jedan širi krug
proizvoda, ne samo prehrambene industrije,
ima veoma veliki značaj pa se zbog toga, na
proizvodu i/ili njegovoj ambalaži, to posebno
istače.
30.10.2011 / 2
15:19
Uobičajeni način označavanja datuma
proizvodnje sa oznakom linije, ili mašine,
i tačnog vremena izrade
Datum, odnosno, godina proizvodnje ne
govori samo o svežini proizvoda, već i o
njegovoj aktuelnosti, tako da kupci pri izboru
proizvoda tom faktoru danas posvećuju
izuzrtno veliku pažnju.
Uobičajena
oznaka
godine do
koje
je proizvod
moguće
koristiti
BEST
BIFORE
201
6
Radni vek proizvoda govori o vremenu
rada, tj. trajnosti proizvoda, i on može imati
velikog uticaja na odluku kupca pri kupovini
pa se, kada se oceni da je to potrebno, on
posebno ističe na proizvodu, odnosno,
njegovoj ambalaži.
Karakteristično rešenje piktograma kojim
se ukazuje na radni vek proizvoda
Vreme upotrebljivosti proizvoda
nakon otvaranja ambalaže, tj.
navođenje vremena upotrebljivosti proizvoda
nakon njegovog otvaranja, može, kod nekih
proizvoda, da ima veliki uticaj na
bezbednost a i na plasman.
Datum, odnosno, godina proizvodnje ne
govori samo o svežini proizvoda, već i o
njegovoj aktuelnosti, tako da kupci pri izboru
proizvoda tom faktoru danas posvećuju
izuzrtno veliku pažnju. Uobičajeno rešenje
piktograma, kojim se ukazuje na vreme
upotrebljivosti proizvoda nakon njegovog
otvaranja, sastoji se od otvorene kutije sa
ispisanim brojem meseci.
Karakteristično
rešenje piktograma
kojim se ukazuje
na vreme
upotrebljivosti
proizvoda nakon
njegovog otvaranja
Način izrade, tj. navođenje načina izrade,
na proizvodu ili njegovoj ambalaži, može, za
pojedine vrste proizvoda, da ima veliki uticaj
na plasman. Na primer, navođenjem da je
neki proizvod izrađen ručno obično znači
da se izrađuje sa većom pažnjom i da je
zbog toga kvalitetniji i, obično, skuplji.To se
naglašava kod proizvoda koji se rade u
malim serijama, na primer, kod prestižnih
automobila, cipela, cigara, sira, sapuna i sl.
Karakteristično
rešenje
piktograma
kojim se
ukazuje na
način izrade
Serijski broj, za veliki broj proizvoda,
predstavlja važnu informaciju, ne samo u
slučaju reklamacije i prepoznavanja
proizvoda, već često i zbog prestiža, kada
se neki proizvodi izrađuju u ograničenim
serijama, pa manji serijski broj govori o
većem prestižu kupca. On ujedno služi za
obezbeđivanje sledljivosti.
Uobičajen
način
označavanja
serijskog broja
proizvoda
No
02606122
Prepoznatljivost i zaštita proizvoda,
predstavlja specifičnu osobinu ili svojstvo
proizvoda, po kojem se on razlikuje od ostalih
(np. zamlja porekla ili način izrade), a
posredstvom posebnih oznaka na proizvodu, ili
njegovoj ambalaži, i/ili posredstvom posebnog
oblika proizvoda proizvođači pokušavaju da ga
zaštite od plagijatora. To oni obično čine
posredstvom holograma i raznih drugih
sredstava zaštite, np. specijalnim oblicima
ambalaže, ili posredstvom posebnog oblika
zatvarača na ambalaži i sl.
Uspešno (prepoznatljivo) rešenje oblika
ambalaže
Godina osnivanja kompanije
(proizvođača), koja se posebno navodi
na proizvodu i/ili njegovoj ambalaži govori
o iskustvu kompanije i kod nekih proizvoda
može imati veliki uticaj na plasman.
Uobičajen način označavanja godine
osnivanja kompanije
Prospektni i kataloški materijal,
predstavljaju osnovu bez koje se ne može ni
zamisliti prodaja, pa se iz tog razloga izradi
tih dokumenata danas posvećuje izuzetno
velika pažnja.
Uputstva za upotrenu i održavanje,
su zakonska obaveza i važan pratilac
svakog proizvoda, bez kojih, praktično, nije
moguće izneti proizvod na tržište. Uputstva
se mogu dati u vidu posebnih dokumenata,
ili se mogu jednostavno ispisati na ambalaži
proizvoda, ili samom proizvodu u vidu
teksta, slike ili piktograma.
Karakteristično rešenje piktograma kojim se
ukazuje na način ugradnje sijalice
Marketinška podrška podrazumeva
neprestane promotivne aktivnosti, koje se
vrše sa proizvodom, kako bi se podstakla
njegova prodaja. Bez tih aktivnosti ne može
se očekivati uspešan plasman ni jednog
proizvoda.
Dostupnost, predstavlja mogućnost da se
proizvod kupi na svim onim mestima gde
postoje zainteresovani kupaci za tim
proizvodom. Veoma je važno obezbediti
visoku dostupnost proizvoda jer time raste
mogućnost njihove prodaje.
Rok isporuke često predstavlja presudan
faktor od kojeg zavisi da li će se kupac odlučiti
za kupovinu dotičnog proizvoda ili ne. Naime,
kod ugovaranja prodaje robe koja nije
namenjena za široko tržište, tj. kod koje se ne
zahteva promptna isporuka (kada se kupljena
roba ne mora odmah isporučiti), veoma je
važno znati definisati tačan rok isporuke, jer se
kod tih roba, obično zahteva strogo poštovanje
ugovorenih rokova isporuke, tj. završetak posla
na vreme.
Karakteristično rešenje piktograma kojim se
ukazuje na rok isporuke proizvoda
Ugovorima se, obično, definišu tzv. penali
(koji se plaćaju u slučaju neispunjenja
ugovorenog roka) ili pak premije (u slučaju
da se posao završi pre ugovorenog roka) što
može imati velikog uticaja na uspešno
poslovanje kompanije, a ponekad može i da
je upropasti, u slučaju da nije uspela da
ispoštuje ugovorene rokove.
Uslovi, način i mesto isporuke mogu imati
velikog uticaja na izbor proizvoda. Naime, pojedini
proizvodi se mogu isporučiti tek pri uplati celokupne
sume, ili po uplati avansa, ili po uplati prve rate, ili
odmah, sa odloženim plaćanjem. Pri tome, način
isporuke (avionom, kamionom, železnicom, brodom,
itd.), kao i mesto isporuke (sa skladišta proizvođača,
sa skladišta prodavca ili sa mogućnošću isporuke
proizvoda na kućnu adresu), mogu imati velikog
uticaja na konačan izbor proizvoda, posebno kod
kabaste robe, na primer, aparata za domaćinstvo,
nameštaja i sl., tako da i proizvođači i prodavci tom
faktoru posvećuju veliku pažnju.
Garancija predstavlja poseban vid
prodajne usluge kojom se reklamira novi
proizvod i štiti kupac. Garancija predstavlja
formalnu izjavu da će proizvod ispuniti
osnovna i razumna očekivanja kupaca u
predviđenom vremenskom periodu. Ona
sugeriše da je proizvod očekivanog nivoa
kvaliteta i da se u njega može imati puno
poverenje.
Po važećim zakonskim propisima garancija treba
da iznosi dve godine, tj. da proizvođač garantuje
da će proizvod bezprekorno funkcionisati dve
godine od dana kupovine i da će sve eventualne
nepravilnosti, koje nastaju kao posledica fabričke
greške, proizvođač otkloniti o svom trošku. U
slučaju da se kvar ne može otkloniti u roku od 45
dana proizvođač je dužan da kupcu zameni
kupljeni proizvod novim. U pojedinim slučajevima
se daju i veće (duže) garancije čime se želi ubediti
kupac u kvalitet novog proizvoda i time pridobiti za
njegovu kupovinu. Duži period garancije se može
iskoristiti i za formiranje veće prodajne cene.
Karakterističan
način označavanja
da se za kupljeni
proizvod daje
7 godina garancije
(automobil KIA)
Tehnička podrška predstavlja pružanje
tehničkih saveta prilikom kupovine,
ugradnje, uhodavanja i tokom celokupnog
perida korišćenja proizvoda. Obično se vrši
direktnim kontaktom, ili telefonom, ili preko
interneta, kupca i prodavca ili kupca i
proizvođača. Kod pojedinih vrsta proizvoda
može imati velikog uticaja na njihov
plasman.
Karakteristično rešenje piktograma
kojim se označava tehnička podrška
Servis predstavlja pružanje usluge kupcu
novog proizvoda, prilikom njegove ugradnje,
puštanja u pogon i uhodavanja, kao i u
slučaju da dođe do njegovog otkaza ili neke
neispravnosti u toku rada pod garancijom.
Njegova uloga je, kao i kod garancije, da na
indirektan način promoviše proizvod i da
služi kao zaštita kupca. Kod mnogih
proizvoda servis predstavlja bitan faktor pri
odlučivanju za kupovinu proizvoda
(automobila, TV prijemnika, frižidera i sl.).
Teško je verovati da će se kupac opredeliti
za kupovinu nekog novog proizvoda ako
nema obezbeđen dobar servis. U mnogim
slučajevima brz i dobar servis imaju veći
značaj na prodaju proizvoda nego njegova
cena. Dobro organizovana servisna služba i
blagovremeno reagovanje na reklamacije
kupaca predstavljaju najveću podršku
prodaji.
Mogućnost probe može imati velikog
uticaja na konačan izbor proizvoda, ne samo
kod prehrambenih proizvoda, na primer,
čokolade već i kod kupovine tehničke robe,
na primer, automobila, tako da proizvođači
tom faktoru danas posvećuju veliku pažnju.
Karakterističan način pozivanja potencijalnih
kupaca automobila na probnu vožnju (KIA)
Davanje poklona i organizovanje
nagradnih igara, pri kupovini pojedinih
vrsta proizvoda, može značajno podstaći
njihovu prodaju i to treba imati u vidu pri
formiranju startegije prodaje dotičnih
proizvoda. Navedene aktivnosti su posebno
interesantne pri prvoj kupovini, kako bi se
kupci lakše odlučili za kupovinu.
Karakterističan način označavanja da se pri
kupovini automobila KIA, u datom vremenskom
periodu, dobija na poklon 500 l goriva
Mogućnost besplatne montaže
kupljenih proizvoda, ako se proizvodi
isporučuju u rastavljenom stanju, može imati
velikog uticaja na lakše odlučivanje za
kupovinu dotičnog proizvoda. Zbog toga se
za svaki složeniji proizvod, koji se isporučuje
u rastavljenom stanju, mora predvideti
ponuda besplatne montaže i na tu
mogućnost treba blagovremeno ukazati
kupcu, pre donošenja konačne odluke o
kupovini. Naravno, cena montaže je
uračunata u cenu proizvoda.
Mogućnost zamene i vraćanja
kupljenog proizvoda, u mnogim
slučajevima može da ima velikog uticaja na
kupce da se lakše odluče za kupovinu
dotičnog proizvoda. Naime, u slučaju da
kupci nisu zadovoljni sa kupljenim
proizvodom, tj. da on ne ispunjava njihova
očekivanja, u određenom vremenskom
periodu potrebno je predvideti mogućnost
zamene proizvoda, sa nekim drugim, ili
vraćanje novca.
Pored ovih postoji još i čitav niz specifičnih
karakteristika, koje su karakteristične za
svaki proizvod ponaosob, na primer, kod
hrane - energetska vrednost, ne korišćenje
konzervansa i aditiva, kod sapuna - pH
vrednost (određuje da li je dotični sapun
kiselog ili baznog karaktera), kod benzina oktanski broj i sl., ali se, zbog obimnosti
materije, one ovde neće posebno razmatrati.
Na osnovu iznetog, proizilazi da konačan
izbor proizvoda, odnosno proizvođača, u
velikoj meri zavise od gotovo svih navedenih
karakteristika, ali u mnogome i od
sposobnosti marketara i prodavaca, a
posebno kupaca, da te karakteristike na
adekvatan način istaknu i iskoriste pri
formiranju konačne cene i svih ostalih
uslova prodaje (odloženo plaćanje,
kreditiranje, kompenzacija i sl.).
Zadatak dizajnera se svodi na
identifikovanje potreba potrošača i
stvaranje takvih proizvoda koji će u što
većoj meri udovoljiti tim zahtevima.
Hvala na pažnji.
Prof. dr Siniša Kuzmanović
FAKTORI KOJI
UTIČU NA
INDUSTRIJSKI
DIZAJN
Dizajn proizvoda zavise od velikog broja
faktora, na primer, u mašinstvu od:
• funkcije,
• namene,
• strukture,
• veličine,
• vrste materijala,
• mase,
• ergonomskih zahteva,
• bezbednosti,
• sigurnosti funkcionisanja,
• estetskih zahteva, preko oblika
(kompozicije, kompozicione ravnoteže,
simetrije, proporcije, harmonije, ritma,
akcenta, ornamenta, plastičnosti, senki,
itd.), boje i grafičkih sredstava
informisanja,
• veličine serije (unifikacija),
• roka isporuke,
•
•
•
•
•
•
ugovorenog kvaliteta,
veka trajanja (trajnosti),
stepena iskorišćenja,
stepena automatizacije,
potrošnje energije,
ugovorene cene,
• načina izrade i tehnologičnosti (odlivci,
otpresci, otkovci, zavareni, lepljeni,
presovani, stezni, zakovani i zavrtanjski
spojevi, veze sa klinom, ožlebljenim i
profilisanim vratilom, delovi izrađeni
struganjem, glodanjem, bušenjem,
rendisanjem, brušenjem, prosecanjem,
savijanjem, dubokim izvlačenjem,
istiskivanjem, izvlačenjem, provlačenjem,
elektroerozijom,valjanjem, sinterovanjem,
brizganjem, delovi predviđeni za termičku
obradu, galvanizaciju, bojenje i sl.), način
stezanja, merenja, itd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
montaže,
označavanja,
ispitivanja,
konzervacije,
pakovanja,
ambalaže,
skladištenja,
transporta,
odpakivanja,
dekonzervacije,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ugradnje,
rukovanja,
eksploatacije,
servisa,
održavanja,
remonta,
atmosferilija,
bioloških faktora,
reciklaže,
ekologija,
• specijalnih zahteva (zakonski propisi,
standardi, ugovori, licence, mogućnost
finansiranja, povišena temperatura, niska
temperatura, povišene vibracije,
hermetičnost, centričnost, elastičnost,
krutost, jednostavno rastavljanje, protiv
eksplozivna zaštita, zaštita od
vandalizma, krađe, nesreća - požar,
poplave, zemljotres, rad u havarijskim
uslovima, higijenski zahtevi, mogućnost
nadogradnje, itd.).
• ličnih zahteva (ukus, navike, običaji,
prestiž, moda, komfor, kvalitetm veličina,
pol, starosno doba, zanimanje, bračno
stanje, stil života, nacionalnost, rasa,
vera, posebno stanje, hendikepiranost,
itd.).
Značaj svakog od ovih faktora je
izuzetno velik, međutim, u zavisnosti od
vrste proizvoda neki su izraženiji u većoj
ili manjoj meri, dok se neki mogu čak i
zanemariti. Kod nekih drugih proizvoda
ti faktiri mogu biti sasvim drugaćiji.
Pored navedenih faktora, na dizajn proizvoda veliki
uticaj imaju i:
• zahtevi tržišta,
• trenutni stil i moda
• opšti ciljevi kompanije (zadržavanje postojećih,
povratak izgubljenih ili osvajanje novih kupaca),
• raspoloživa finansijska sredstva,
• raspoloživi kadrovi, njihova stručnost i
motivisanost,
• raspoloživo vreme za razvoj novog proizvoda,
• potrebna kompatibilnosti novog proizvoda sa
postojećim proizvodima,
• raspoložive tehnologije i sl.
Funkcija
Neosporno je da najveći uticaj na oblik
proizvoda ima njegova funkcija. Što je
funkcija složenija i što proizvod može
da obavi više funkcija, time je njegov
oblik složeniji a cena veća, mada to nije
i pravilo, na primer, kod nakita. Uticaj
funkcija na oblik proizvoda se može
videti na svim proizvodima.
1
2
3
Karakteristično rešenje univerzalnog
zupčastog reduktora (1), elastične
spojnice (2) i elektromotora (3)
1
2
3
Bezmotorni reduktori sa cilindričnim (1),
konusnim i cilindričnim (2) i cilindričnim i
pužnim zupčanicima (3)
Neuobičajen
način
izvršavanja
uobičajene
funkcije
kartonskim
nosačem odeće
Proizvoda koji obavlja više uobičajenih funkcija
Proizvoda koji obavlja više uobičajenih funkcija
U ovom proizvodu je skrivena funkcionalnost
ovo nije samo ukras već i igračka i sedište
Dodatna funkcija ambalaže
Dodatna
funkcija
ambalaže
Funkcija ukrašavanja
Namena
Namena proizvoda, bez obzira na
istovetnost funkcije, jako utiče na oblik
i konačnu cenu proizvoda, zbog čega
dizajneri moraju biti detaljno upoznati
sa njegovom osnovnom namenom,
kako bi mogli da definišu proizvod koji
će moći što potpunije da zadovolji
postavljenim zahtevima korisnika. To
se najbolje može sagledati na primeru
univerzalnog zupčastog motornog
reduktora.
1
2
3
Univerzalni zupčasti motorni reduktori sa
stopalima (1), sa prirubnicom (2) i tzv.
Nasadni reduktor (3)
B3
V1
B5
V3
B5a
V5
B8
V8
Karakteristični položaji ugradnje
univerzalnih zupčastih motornih reduktora
sa stopalima i prirubnicom
1
2
3
Ručno pokretljiva (1), motorna (2) i samohodna
motorna (3) kosačica za travu
Uticaj
namene na
dizajn bicikla
Uticaj namene na dizajn šatora (šator za jednu
ili više osoba)
Struktura
Uticaj usvojene strukture i njen
raspored, tj. broj usvojenih
komponenata ili detalja, i njihov
položaja, ima veliki uticaj na
karakteristike proizvoda i obratno.
1
2
3
Univerzalni reduktor sa klasičnim ulaznim
vratilom (1), sa adapterom za IEC motore (2) i sa
reduktorskim motorom (3)
1
2
3
Karakteristična rešenja usisivača (1) ručno
nošeni, (2) podni horizontalni vučeni i (3)
podni vertikalni vučeni
Veličina
Uvek se teži da sve veličine (tipovi), u
okviru jedne te iste vrste (linije)
proizvoda, budu međusobno slični, na
primer, kod elektromotora, reduktora i
sličnih proizvoda.
Karakteristični oblici pojedinih veličina
reduktora u okviru familije zupčastih reduktora
Karakterističan primer isticanja veličine
pojedinih proizvoda
Karakterističan primer isticanja veličine jednog
proizvoda
1
2
3
Karakteristični oblici zupčanika: (1) malih, (2)
srednjih i (3) velikih dimenzija, upoređenih sa
veličinom metalnog novčića
Karakteristični oblici sijaličnog grla sa
navojem E27 i E14
Karakteristična rešenja prekidača sa malom,
srednjom i velikom aktivnom površinom dirke
Karakteristična rešenja male i velike ručne
bušilice
Vrsta materijala
S obzirom da cene materijala nisu iste,
primena skupih materijala se uvek nastoji
izbeći ili bar svesti na što manju meru. To
znači da cena materijala, od kojeg se izrađuju
pojedini proizvodi ili njihovi delovi, ima veliki
uticaj na formiranje njihovog konačnog
oblika i cene. Naime, velika je razlika između
delova izrađenih od, na primer, relativno
jeftinog sivog liva i skupe bronze.
1
2
Karakteristični oblici pužnih točkova
izrađenih od sivog liva (1) i bronze (2)
Masa
Masa, ne samo mašinskih delova, ima izuzetno
veliki uticaj na troškove proizvodnje i njihovu
primenljivost, zbog čega se tom faktoru uvek
posvećuje velika pažnja. Da bi se troškovi
proizvodnje sveli na što manju meru potrebno
je, odgovarajućim konstrukcionim zahvatima,
utrošak materijala svesti na minimum. To se
postiže "vađenjem" materijala sa bočnih
površina delova, gde su opterećenja manja,
mada postoje i druge mogućnosti. Danas,
primenom računara i metode konačnih
elemenata praktično se omogućava potpuna
optimizacija oblika mašinskih delova.
1
2
Prikaz uobičajenog načina smanjenja mase
zupčanika (2)
Karakteristično rešenje traktora kod kojeg
je, sa njegove prednje strane, postavljen
protivteg da bi se povećala njegova masa i
njegova stabilnost pri radu
Ergonomski zahtevi
Ergonomija je naučna disciplina koja
izučava funkcionalne mogućnosti
čoveka u toku procesa rada i definiše
potrebne uslove za stvaranje osećaja
potpunog komfora i optimalne uslove
za visokoproduktivan rad. Zbog toga je,
pri dizajniranju proizvoda, potrebno
zadovoljiti sve zahteve koji se
postavljaju pred sistem "čovek proizvod - radna sredina".
Karakteristične
dimenzije
tela muškarca
Karakteristični oblici i dimenzije dugmadi za
regulaciju
Jednostavno rukovanje
Za sve proizvode je izuzetno važno da je
njhovom konstrukcijom obezbeđeno
jednostavno rukovanje, ili, ako ono po prirodi
stvari ne može da bude jednostavno, da je
izrađeno jednostavno uputstvo za rukovanje.
Ovakvim pristupom dizajnu obezbeđuje se
lako korišćenje proizvoda a to u velikoj meri
može da utiče na njihov imidž i plasman.
Jednostavnim rukovanjem se sprečava i
mogućnost nastanka nesreća, ili oštećenja
proizvoda, što svakako doprinosi stvaranju
pozitivne slike o proizvodu.
Klupa na
razvlačenje
Bezbednost
Pojedini proizvodi, pri korišćenju, mogu biti
izvor opasnosti za korisnike. Zbog toga su
dizajneri dužni da preduzmu odgovarajuće
konstrukcione zahvate kojima će sprečiti
mogućnost nastanka nesreće, ili u slučaju da
to nisu u mogućnosti, obavezni su da ugrade
određene zaštitnike i posebnim natpisom na
samom proizvodu i odgovarajućim uputstvima
za eksploataciju, i eventualnom obukom,
upozore neposredne korisnike na postojeću
opasnost. Ti natpisi, ili oznake, obavezno se
moraju postaviti na vidnom mastu, na samom
proizvodu, a u uputstvu za eksploataciju,
moraju biti posebno označeni, na primer,
ispisani crvenom bojom ili masnim (bold)
slovima.
Izgled aktiviranih vazdušnih jastuka i
vazdušnih zavesa kod putničkog automobila
Chevrolet
Sigurnost funkcionisanja
Pojedine vrste proizvoda zahtevaju
visoku sigurnost funkcionisanja (avioni,
automobili i slični proizvodi), tako da se
toj vrsti proizvoda mora posvetiti
posebna pažnja. Oni se odlikuju
posebnom (skupljom) konstrukcijom,
primenom kvalitetnijih materijala i
savremenijih (skupljih) tehnologijan
izrade. Sigurnost funkcionisanja
najčešće treba posebno istaći.
Karakteristično rešenje načina postavljanja
rezervnog točka na terenskom vozilu
Toyota RAV 4
Estetski zahtevi
Izgled nije podjednako značajan kod svih vrsta
proizvoda, ali nema takvih proizvoda gde on nije
važan. U zavisnosti od funkcije i namene proizvoda
odredjuje se njegov značaj. Razvojem društva,
estetski zahtevi dolaze do posebnog izražaja. Naime,
umetnost, kao deo kulture jednog društva, postavlja
određene estetke kriterijume pred proizvode koje
proizvođači, dizajnom proizvoda, nastoje da
dostignu i time postignu određenu prednost nad
konkurencijom. Pri tome, oni imaju u vidu da
kupcima nije svejedno kakav proizvod koriste i oni
žele da obezbede kupcima njihovih proizvodima da
dožive zadovoljstvo njihovom primenom. Na primeru
čeljusti stege može se videti uticaj dizajna na
estetsku vrednost proizvoda.
Karakteristična rešenja oblika čeljusti stege
Veličina serije
Veličina serije ima izuzetno veliki uticaj na
oblik i cenu proizvoda. Ako je reč o maloj
seriji onda, po pravilu, nije opravdano ulagati
velika sredstva u specijalne alate, pa se
proizvodi izrađuju bez ili sa veoma malo
alata, na primer, zavarivanjem umesti
livenjem ili kovanjem. Međutim, treba
posebno istaći da se pojedini proizvodi
namerno izrađuju u malim serijama, da bi se
mogla istaći posebnost kupaca - vlasnika
proizvoda, i na račun toga omogućilo
zadržavanje visoke cene proizvoda.
Karakteristični primeir oblika zupčanika u
zavisnosti od serije u kojoj se izrađuju
Karakterističan primer unifikacije
podsklopova kod univerzalnih zupčastih
reduktora (SEW)
Rok isporuke
Rok isporuke, ili ugovoreni rok isporuke, može
imati velikog uticaja na usvojenu tehnologiju i
time na oblik i cenu proizvoda, jer će se, u
pojedinim slučajevima, neki delovi raditi od
punog komada (od šipke ili lima), a ne
valjanjem, kovanjem ili livenjem i pored toga
što bi, u datom slučaju, to možda bilo
opravdanije. Naime, ako su ugovoreni rokovi
kratki i ne postoji dovoljno vremena za izradu
specijalnih alata, mada bi ugovorene serije
omogućavale primenu specijalnih alata (np. za
livenje), onda će se delovi raditi od punog
komada i zavarivanjem. Karakteristični primeri
oblika cilindričnih zupčanika, većih dimenzija,
prikazani su na.
1
2
Karakteristični oblici zupčanika izrađenih (1)
od punog komada i (2) livenjem
Ugovoreni kvalitet
Kvalitet proizvoda treba da je usklađen za
zahtevima tržišta. On može biti nešto viši, ili
nešto niži, od uobičajenih vrednosti, a sve u
zavisnosti od ciljeva i tehnoloških mogućnosti
proizvođača. Međutim, kada se pojavi kupac sa
zahtevom za proizvodom bitno drugačijeg
nivoa kvaliteta, tom zahtevu, u principu, uvek
treba udovoljiti. Ako je on viši, od uobičajenog
nivoa, onda treba znati napraviti takav
proizvod, a ako je on niži, onda treba proceniti
da li će proizvod takvog nivoa kvaliteta
nepovoljno uticati na renome proizvođača. U
načelu uvek se teži za proizvodima višeg nivoa
kvaliteta, mada nije uvek opravdano imati
proizvode višeg nivoa kvalitet od potrebnog.
Kada se govori o kvalitetu proizvoda treba
znati da se on sastoji od kvaliteta
konstrukcionog rešenja, kvaliteta materijala,
kvaliteta izrade, kvaliteta funkcionisanja pri
eksploataciji, itd. i da kvalitet proizvoda, ili
ugovoreni kvalitet, ima veliki uticaj na izgled i
cenu proizvoda. Naime, kvalitetni proizvodi
se, po pravilu, rade od kvalitetnijih materijala,
sa kvalitetnijim tehnologijama (kovanjem ili
valjanjem), uz primenu kvalitetnijih (užih)
tolerancija dužinskih mera i tolerancija oblika
i položaja, kao i boljeg kvaliteta obrađene
površine.
Karakteristična rešenja pneumatika različitog
nivoa kvaliteta i cene
Vek trajanja proizvoda
Vek trajanja proizvoda direktno zavisi
od projektovanog radnog veka
proizvoda i intenziteta njegovog
korišćenja. Po sadašnjim zakonskim
propisima vek trajanja proizvoda, u
mašinskoj industriji, treba da iznosi bar
pet godina. Svaki duži ili kraći vek
trajanja se odražava na cenu proizvoda
i prilikom sklapanja ugovora o tome
treba voditi računa. Veća trajnost,
svakako, utiče na veću cenu i
robusnost proizvoda i obratno.
Stepen iskorišćenja
Stepen iskorišćenja predstavlja
najvažniju karakteristiku svakog
mehanizma jer prikazuje efikasnost
sistema. Danas, u eri nestašice energije
i velike posvećenosti ekologiji,
njegovoj vrednosti se posvećuje
izuzetno velika pažnja. Stepen
iskorišćenja ( ) se izračunava kao
odnos snage na izlazu (Pi ) i snage na
ulazu (Pu ) i njegova vrednost je uvek
manja od 1,
Piktogram simbola
Energy star koji
označava proizvod sa
malom potrošnjom
energije
Karakteristično rešenje piktograma kojim se
ukazuje na malu potrošnju električne energije
Stepen automatizacije
Stepen automatizacije ima veliki uticaj na
funkcionalnost i plasman proizvoda, mada
on direktno utiče i na strukturu i cenu
proizvoda. Što je stepen automatizacije veći,
korisnik se više oslobađa fizičkih aktivnosti,
što obično mora posebno i da plati, na
primer, automatski menjač, električni
podizači stakala na automobilima, električni
podešivač retrovizora, itd. utiču na plasman
vozila ali i na njihovu cenu. Jedan deo
kupaca je uvek spreman da povišeni nivo
automatizacije i luksuza posebno plati pa se
obično ti elementi nude kao opciona rešenja,
koja se ugrađuju (i naplaćuju) samo na
poseban zahtev kupaca.
Karakteristično rešenje ručnog i automatskog
menjača na automobilu (BMW)
Ugovorena cena
Ugovorena cena, ili cena koja se može
postići na tržištu, ima veliki uticaj na
odlike proizvoda. Naime, za svaku cenu
treba znati napraviti odgovarajući
proizvod. To se može postići uštedom
materijala i primenom odgovarajućih
materijala i tehnologija izrade, koje ne
zahtevaju primenu specijalnih alata. Na
primeru kućišta reduktora, niska cena
(kod manjih serija) se postiže primenom
zavarenih kućišta umesto livenih i sl.
Način izrade i tehnologičnost
Pri definisanju dazajna (oblika) proizvoda
veoma je važno znati kako će se taj proizvod
izrađivati. U mašinstvu se delovi mogu
izrađivati na više načina: ručno ili mašinski,
sa (rezanjem) ili bez skidanja strugotine
(deformisanjem). Kakav način izrade će se
primeniti u največoj meri zavisi od namene
dela, vrste opterećenja (statičko - F = const.
ili dinamičko - F  const.) i predviđenih
serija. Ukoliko su serije velike onda se za
izradu koriste specijalni alati, koji se mogu
isplatiti velikim serijama. Kod malih serija
takvi alati se ne koriste.
Oblikovanje delova
predviđenih za izradu
livenjem
Pri oblikovanju odlivaka treba imati u
vidu da se pravilnim oblikom, uz isti
utrošak materijala, može obezbediti
znatno veća nosivost delova.
Karakteristični oblici odlivaka kojima se uz istu
masu obezbeđuje veća nosivost
Pored toga, treba imati u vidu da se
odlivci sa manjom debljinom zida mogu
jače opteretiti, zbog veće homogenosti
materijala, pri čemu debljina zida
odlivka ne sme biti manja od
preporučene vrednosti.
Prikaz načina smanjenja debljine zida odlivaka
Načini izmene oblika odlivka sa ciljem
izostavljanja jezgra
Karakterističan način izmene oblika odlivka sa
ciljem uprošćavanja njegove izrade
Karakteristični oblici odlivaka bez i sa
rešenim načinom oslanjanja jezgra
1
2
Prikaz načina postavljanja podeone ravni, (1)
nepravilno i (2) pravilno
1
2
Prikaz načina izbegavanja primene tankih
ivica na kalupu (1) nepravilno i (2) pravilno
Pri oblikovanju odlivaka mora se
voditi računa i o postavljanju
livačkih nagiba, kako bi se
obezbedila mogućnost vađenje
modela. Vrednosti nagiba zavise
od dužine nagiba. Do 15 mm
dužine koristi se nagib 1:5, od 15
do 500 mm 1:10 ili 1:20, a preko
500 mm 1:50.
Pri definisanju oblika odlivka
mora se voditi računa i o
postavljanju zaobljenja, livačkih
radijusa, kako bi se obezbedilo
ravnomerno hlađenje odlivka
(odvođenje toplote sa odlivka) i
time izbegla pojava zaostalih
napona, usahlina i prslina.
1
2
Prikaz načina izvođenja ivica odlivka (1)
nepravilno i (2) pravilno
Prikaz načina izbegavanja koncentracije
materijala
Na primeru oblika stopala mogu se
videti uobičajeni načini smanjenja
koncentracije materijala, stim što se
zadnje rešenje ne može prihvatiti jer
nije obezbeđena ista dužina bušenja,
što će uticati na narušavanje pravca
burgije.
Prikaz načina izbegavanja koncentracije
materijala
Karakteristični primeri rešenja odlivka koji
omogućavaju deformaciju zidova i
sprečavaju pojavu zaostalih napona
Karakteristični primeri rešenja paoka tela
zupčanika koji sprečavaju pojavu zaostalih
napona
Karakteristični primeri oblika koji
sprečavaju pojavu zaostalih napona
Karakteristični oblici ivica odlivka
Karakteristični oblici odlivka koji
omogućavaju odvođenje gasova iz kalupa
oštre ivice
Karakteristična rešenja oblika odlivka kojim se
uprošćava uklanjanje oštrih ivica
Oblikovanje delova
predviđenih za izradu
presovanjem
Da bi se poboljšala struktura materijala i da
bi se smanjio obim mašinske obrade
primenjuje se obrada presovanjem.
Presovanju se obično podvrgavaju obojeni
metali i njihove legure mada se i čelici mogu
presovati.
Karakteristični oblici otpreska
1
2
Karakteristična rešenja kalupa, sa oštrim
ivicama (1) - loše rešenje i sa zaobljenim
ivicama (2) - dobro rešenje
podeona ravan
1
2
Karakteristični načini postavljanja
podeone ravni (1) loše rešenje, sa
nesimetričnom raspodelom, i (2) dobro
rešenje, sa simetričnom raspodelom
1
2
Karakteristični načini postavljanja podeone
ravni (1) loše rešenje i (2) dobro rešenje
Oblikovanje delova
predviđenih za izradu
zavarivanjem
Zavarene konstrukcije imaju izuzetno veliku
primenu u mašinstvu, posebno kod
maloserijske proizvodnje, pa se zato
njihovom oblikovanju mora posvetiti
posebna pažnja. Treba imati u vidu da je
najbolja ona zavarena konstrukcija kod koje
je obim zavarivanja sveden na minimum.
Smanjenje obima zavarivanja se može
postići:
• smanjenjem broja delova koji ulaze u sklop
zavarene konstrukcije,
• kombinovanjem zavarivanja sa drugum
postupcima izrade, na primer, sa savijanjem i
dubokim izvlačenjem,
• smanjenjem broja šavova,
• zamenom privarenih rebara sa presovanim
ojačanjima,
• smanjenjem količine navarenog metala,
zamenom kratkih šavova velikog poprečnog
preseka sa dužim i tanjim,
• primenom šavova koje nije potrebno
pripremati za zavarivanje, ili kod kojih je
obim pripreme sveden na minimum, itd.
Pojednostavljenje zavarenog spoja
savijanjem i dubokim izvlačenjem
•
•
•
•
•
•
•
Smanjenje deformacija i zaostalih napona u
materijalu može se postići:
smanjenjem broja šavova i količine
navarenog metala,
simetričnom raspodelom šavova u odnosu
na težište delova koji se zavaruju,
izbegavanjem postavljanja šavova jedan uz
drugi i izbegavanjem njihovog ukrštanja,
postavljanjem šavova na što većoj
udaljenosti od površina koje su prethodno
obrađene,
postavljanjem rebara za ukrućenje,
prethodnom deformacijom elemenata koji se
zavaruju,
zavarivanjem u alatu, itd.
Kombinovano,
kovano i zavareno
kućište zasuna
loše
dobro
loše
dobro
Prikaz oblik kod kojih je uprošćeno
zavarivanje i pripreme dela za zavarivanje
loše
dobro
Prikaz načina izbegavanja koncentracije
šavova izborom racionalnijeg oblika zavarene
konstrukcije
1
2
3
4
Karakteristični načini spajanja U - profila
Izvođenje
zaobljeni
h uglova
sa L i U
profilima
Masa
Troškovi
Karakteristična rešenja kutijastih nosača
sa prikazom ukupnih troškova i troškova
zavarivanja
Karakteristična rešenja kutijastih nosača
Oblikovanje delova
predviđenih za izradu
struganjem
Osnovni zahtev, koji se postavlja pred
delove koji treba da se izrade struganjem,
je da oblik njihovog pripremka bude što
približniji gotovom delu i da ima što više
cilindričnih površina, kako bi se obim
mašinske obrade sveo na minimum. To
se, često, sa veoma malim konstruktivnim
zahvatima može obezbediti.
Karakteristični načini izmene oblika s
ciljem smanjenja obima mašinske obrade
Karakteristični načini izmene oblika s ciljem
smanjenja obima mašinske obrade
1
2
Način izmene oblika s ciljem izbegavanja
udara pri obradi (1) loše i (2) dobro rešenje
Izmena oblika dela s ciljem olakšanja
prilaza alata
Prikaz načina izmene oblika dela u cilju
obezbeđenja obrade iz jednog prolaza
Prikaz načina izmene oblika dela u cilju
odvajanja površina koje se obrađuju sa
različitim kvalitetom obrade
Oblikovanje delova
predviđenih za obradu
bušenjem
Pri oblikovanju delova koji će se
obrađivati bušenjem treba voditi računa
da usvojeni oblik omogućuje pristup
alatu - spiralnoj burgiji.
Prikaz načina obezbeđenja jednostavnog
prilaza alata
Prikaz načina izmene oblika s ciljem
obezbeđenja jednostavnog prilaza alata
Prikaz načina izmene oblika s ciljem
izbegavanja krivljenja burgije
Načini izmene oblika s ciljem
uprošćenja obrade
Oblikovanje delova
predviđenih za izradu
brizganjem
Delovi od plastičnih masa mogu imati veoma
složene oblike, čija je složenost ograničena
tehnološkim mogućnostima alata, bez obzira da
li se delovi izrađuju brizganjem, livenjem ili
duvanjem. Pri oblikovanju delova od plastičnih
masa treba voditi računa o mogućnosti vađenja
dela iz alata, zbog čega je potrebno obezbediti
tehnološke nagibe od najmanje 1:100. Ti nagibi
se ne predviđaju na površinama koje svojim
oblikom obezbeđuju vađenje dela iz kalupa.
Karakteristični
primeri načina
izbegavanja
koncentracije
materijala (1)
nepravilno i
(2) pravilno
1
2
Karakteristični načini promene debljine zida
1
2
Karakteristični načini obezbeđenja rastavljanja
kalupa (1) nepravilno i (2) pravilno
Karakteristični oblici rastavljivih delova
Karakteristični načini fiksiranja metalnih
delova u plastici
Oblikovanje delova
predviđenih za farbanje
Bez obzira na način farbanja oblik dela
treba da obezbedi mogućnost pristupa
farbe. Pored toga, treba izbegavati
oštre ivice jer se one teže farbaju i sa
njih se lako skida farba habanjem, kao i
šavove, jer oni loše utiču na estetski
izgled dela.
1
2
Karakteristični načini izbegavanja oštrih
ivica (1) nepravilno i (2) pravilno rešenje
1
2
Karakteristični primeri načina postavljanja
šavova na delovima predviđenim za
farbanje (1) nepravilno i (2) pravilno
Montaža
Pri izboru koncepcije proizvoda potrebno je
voditi računa i o načinu njegove montaže i
demontaže. U principu, postoje tri različita
načina montaže: aksijalna, radijalna i
radiaksijalna montaža. Aksijalna montaža je
obično najsloženija, ali je izrada komponenata
i obezbeđenje hermetičnosti veoma
jednostavno, zbog toga što se rotacione
površine izrađuju na delovima koji
predstavljaju jednu celinu. Radijalna montaža
je obično veoma jednostavna dok je izrada
komponenata i obezbeđenje hermetičnosti
veoma složeno, jer se rotacione površine
izrađuju na delovima, koji ne predstavljaju
jednu celinu.
Kombinovana, radiaksijalna, montaža
ima sve prednosti pri montaži, koje su
prisutne kod pojedinih načina montaže,
kao i određene nedostatke pri izradi,
koji proističu, pre svega, od radijalne
montaže. Ovakav način montaže se
primenjuje u cilju pojednostavljenja
montaže i demontaže, ali on obično
zahteva složeniju mašinsku obradu.
Svaki od navedenih načina montaže se
primenjuje u praksi.
1
2
3
Karakteristični načini montaže 1 - aksijalna, 2 radijalna i 3 – radiaksijalna montaža
Karakteristični načini izrade kućišta
elektromotora iz više delova
Karakteristični
postupci
montaže,
prikaz prelaza
radiaksijalne
montaže u
aksijalnu
Načini izbegavanja nepravilne montaže
Načini izbegavanja nepravilne montaže
Načini
izbegavanja
pogrešne
montaže
•
•
•
•
•
Kod svakog proizvoda važan je i način
postizanja tačnosti montaže, koji može
biti:
metodom apsolutne zamenljivosti,
metodom nepotpune zamenljivosti,
metodom grupne zamenljivosti,
metodom dorade i
metodom podešavanja;
a, zatim, i način proračuna:
• metodom sumiranja graničnih
odstupanja i
• metodom verovatnoće.
Označavanje
Oznaka obično služi za identifikaciju
proizvoda. Ona se, po pravilu, postavlja
na lako vidljivom mestu, koje nije
izloženo habanju, tako da ju je moguće
očitati i u montiranom stanju. Oznaka na
livenim, kovanim i presovanim delovima
se formira tokom njihove izrade, a na
ostalim se ukucava ili ispisuje
električnom pisaljkom ili hemijskim
postupkom, a ponekad se jednostavno
ispisuje (štampa) bojom.
Način ispisivanja oznake na proizvodu
Način ispisivanja
oznake na proizvodu
Atmosferilije
Veliki broj proizvoda koristi se, stoji ili radi,
na otvorenom gde je izložen delovanju
atmosferskih padavina (kiša, grad, sneg,
rosa i slana). Te padavine mogu veoma
štetno da utiču na rad i trajnost proizvoda pa
im se zato mora posvetiti izuzetno velika
pažnja. Da bi se eliminisao uticaja kiše treba
obezbediti njeno odvođenje sa proizvoda,
grad i sneg zahtevaju jače dimenzionisanje
noseće i krovne konstrukcije, da bi mogle da
nose to dodatno opterećenje, itd. Sličan
problem je prisutan i kod proizvoda koji rade
u vlažnoj sredini.
otvor
1
2
3
Uobičajeni načini sprečavanja zadržavanja
vode na konstrukciji od U i L - provila (1),
zaokretanjem profila (2) i izradom otvora
na profilu (3)
Biološki faktori
Biološki faktori nisu podjednako izraženi kod
svih proizvoda. Oni puno zavise od vrste
proizvoda i mesta gde se oni nalaze za vreme
rada, odnosno transporta i skladištenja. Oni
su najizraženiji kod proizvoda koji rade na
otvorenom, pa zatim kod onih pod strehom,
pa u zatvorenim prostorima, itd. Kod
proizvoda, koji rade na otvorenom ili pod
strehom, najvažnije je oblikom proizvoda
sprečiti ulazak i nastanjivanje u proizvodu
ptica, glodara, gmizavaca i insekata.
To se postiže postavljanjem raznih prepreka
u vidu rešetki i mrežica. Na proizvodima koji
treba da rade na mestima gde se može
očekivati sigurno i veliko prisustvo pojedinih
vrsta štetočina preduzimaju se dodatni
zahtevi u vidu postavljanja ojačanja na
mestima provodnika i osetljivih mehanizama
i instrumenata. Na mestima gde se očekuje
pojava plesni i truležnih bakterija, u vlažnim i
zagrejanim prostorijama i pri radu u tropskim
vlažnim klimatskim područjima, na primer,
kod elektromotora treba predvideti otporniju
izolaciju, itd.
Reciklaža
Ponovna upotreba materijala od kojeg
je izrađen proizvod, ne samo zbog
zaštite životne sredine već i zbog
nedostatka sirovina, ima veliki uticaj na
dizajn proizvoda. Tu se, pre svega, vodi
računa o lakom rastavljanju proizvoda i
o lakom odvajanju delova koji su
izrađeni od istog materijala, njihovom
označavanju i sl.
Ekologija
Veliki broj proizvoda, tokom svoje
eksploatacije, može na neki način da zagađuje
životnu sredinu. Zbog toga je potrebno, tokom
njihove konstrukcije, tom faktoru posvetiti
posebnu pažnju, mada danas, mnogi pozitivni
zakonski propisi regulišu tu oblast, tako da se
proizvodi, koji ne zadovoljavaju ekološke
zahteve, ne mogu ni izneti na tržište. Pored
toga, posebna pažnja se mora posvetiti i
reciklaži proizvoda jer se na taj način
sprečava zagađenje životne sredine nakon
prestanka eksploatacije proizvoda.
Specijalni zahtevi
U specijalne zahteve spadaju svi oni zahtevi
koji se ne ispoljavaju uvek, već samo u
nekim specijalnim slučajevima, kao što su:
zakonski propisi, zahtevi osiguravajućih
kuća, povišena temperatura, niska
temperatura, zaštita od zračenja Sunca,
povićene vibracije, hermetičnost,
centričnost, elastičnost, krutost, jednostavno
rastavljanje, eksplozivna zaštita, zaštita od
vandalizma, zaštita od krađe, zaštita od
nesreća (grom, požar, poplave, oluje,
zemljotres, ratna dejstva), rad proizvoda u
havarijskim uslovima, higijenski zahtevi, itd.
Zakonski propisi
Mnoge važne karakteristike proizvoda
definisane su standardima, posebnim
propisima i zakonskim aktima, tako da
je pri projektovanju proizvoda, njegovoj
izradi i isporuci potrebno ispoštovati
sve važeće zakonske propise. Na
primer, u pojedinim zemljama vozi se
levom stranom puta, pa se za ta tržišta
u vozilima volan mora postaviti sa
desne strane (sl.2.113).
Karakteristična rešenja automobila sa
volanom postavljenim sa leve i desne strane
vozila
Posebni zahtevi
osiguravajućih kuća
Kod skupih i odgovornih mašinskih
konstrukcija potrebno je izvršiti njihovo
osiguranje. Za pojedine grupe
proizvoda osiguravajuće kuće
postavljaju određene zahteve koje je
potrebno ispuniti da bi se dotični
proizvodi mogli osigurati (np. u
brodogradnji i sl.).
Povišena temperatura
Pojedini proizvodi treba da rade u uslovima
povišene temperature. To zahteva poseban
pristup konstrukciji, primenu materijala
otpornog na povišene temperature, i pravilno
konstrukciono rešenje, koje će omogućiti
širenje pojedinih delova. Ovaj problem je
posebno izražen kod cevi, tako da se kod
njih obavezno koriste kompenzatori (obično
tzv. lira kompenzatori) koji omogućavaju
dilataciju cevi čime se sprečava pojava većih
napona i deformacija cevi.
Karakteristično
konstrukciono
rešenje komore,
kod koje je
obezbeđena
mogućnost
širenja usled
zagrevanja
Zona povišene
temperature
Niska temperatura
Pojedini proizvodi rade u uslovima niske
temperature. To znači da se za njihovu izradu
moraju koristiti materijali, pogodni za rad na
niskim temperaturama (posebne vrste čelika,
maziva i sl.), a u pojedinim slučajevima u njih
se moraju ugrađivati i grejači, koji sprečavaju
kondenzovanje a zatim i smrzavanje vlage.
Naime, osobina vazduha je da u sebi sadrži
vlagu. Što je temperatura vazduha viša on
može da sadrži veću količinu vlage i obratno.
Pri hlađenju vazduha, on oslobađa tu vlagu,
koja se kondenzuje u i na proizvodu.
Zaštita od zračenja Sunca
Proizvodi koji rade na otvorenom, ili pod
strehom, mogu biti izloženi i dejstvu
sunčevog zračenja, koje je veoma štetno za
pojedine vrste materijala (guma, plastične
mase, farba i sl.) jer izaziva njihovo starenje.
Zbog toga je potrebno, pri konstruisanju tih
delova, pravilnim konstrukcionim rešenjem,
sprečiti njihovo izlaganje Suncu. Ako to nije
moguće izvesti, onda se prikladnom
ambalažom nastoji sprečiti izlaganje
proizvoda Suncu, do trenutka njihove
upotrebe, kako bi se uticaj zračenja sveo na
što manju meru.
Povišene vibracije
Postoje proizvodi koji rade na principu
povišenih vibracija (vibraciona sita,
vibracioni valjci i sl.) i kod tih proizvoda
treba sprečiti prenošenje vibracija na
okolinu. Međutim, postoje i takvi
proizvodi kod kojih je potrebno sprečiti
prenošenje vibracije sa okoline ne
proizvod, da bi se obezbedio njihov
ispravan i pouzdan rad (razni merni
instrumenti). To se postiže ugradnjom
specijalnih vibroizolatora.
Hermetičnost
Za uspešno funkcionisanje pojedinih
proizvoda potrebno je obezbediti
njihovu hermetičnost, tj. potrebno je
sprečiti isticanje, ili uticanje, fluida u
dotični proizvod. To se postiže
posredstvom raznih zaptivača, kojim se
održava pritisak, ili vakum, odnosno
sprečava zagađivanje nekog medija, ili
čovekove okoline. Hermetičnost se
mora proveravati i, u slučaju potrebe,
njeno postojanje posebno isticati.
Jednostavno rastavljanje,
sastavljanje i održavanje
Da bi se omogućilo jednostavno
rastavljanje proizvoda, zbog čišćenja,
servisa, održavanja ili remonta, mnoge
proizvode je potrebno tako konstruisati
da ih je moguće veoma jednostavno i
lako rastaviti i, zatim, ponovo sastaviti.
To se posebno odnosi za aparate za
domaćinstvo, mada je taj zahtev
prisutan kod gotovo svih proizvoda u
mašinstvu.
Protiveksplozivna zaštita
Svi proizvodi, koji su namenjeni za rad u
eksplozivnoj sredini, moraju biti posebno
konstruisani, ispitani i označeni (oni nose na
sebi oznaku - Ex). Izrada i eksploatacija
takvih proizvoda predstavlja veliki problem
kako za konstruktore, tako i za ispitivače,
korisnike i osiguravajuća društva.
Ekspozivna sredina zahteva poseban pristup
konstruisanju detalja. Obično se postavlja
zahtev obezbeđenja dovoljne dužine procepa
između obrtnih delova, kojim se obezbeđuje
gašenje plamena, u slučaju da se on javi
unutar proizvoda, i time sprečava paljenje
okoline, tj. eksplozivne sredine u kojoj
dotični proizvod radi.
Zaštita od vandalizma
Mnogi proizvodi su u toku eksploatacije
izloženi vandalizmu (namernom oštećenju
bez neke posebne koristi). Taj problem
konstruktori pokušavaju da reše na razne
načine, pre svega, primenom posebnih boja,
koje čine proizvod manje uočljivim. Zatim,
primenom većih dimenzija elemenata, tako
da ih nije moguće rukom, bez posebnih
alata, saviti i/ili slomiti, primenom
zakovanih, zavarenih i zalepljenih spojeva,
primenom specijalnih oblika glave
zavrtnjeva, kojima se pojedini delovi vezuju,
tako da ih nije moguće brzo i lako, bez nekih
specijalnih ključeva, demontirati, itd.
Zaštita od krađe
Krađa je svakako teži oblik vandalizma.
Nastankom većih razlika u društvu ona
postaje sve prisutnija pojava, koju
konstruktori i vlasnici proizvoda nastoje
sprečiti na razne načine. Uglavnom se
koriste iste one metode koje se primenjuju i
pri zaštiti od vandalizma. Naravno, odgovorni
i skupi proizvodi se obavezno osiguravaju
kod osiguravajućih društava da, u slučaju da
predviđeni mehanizmi zaštite ne daju efekat,
vlasnik zaštićenog proizvoda bude
obeštećen.
Zaštita od nesreća
U toku eksploatacije proizvoda povremeno se,
nažalost, dešavaju i nesreće (požar, poplave i
zemljotres) sa kojima se korisnici proizvoda
moraju blagovremeno upoznati, kako bi se
sprečila panika i sve nepogodnosti koje se pri
tome javljaju. Ovo je posebno značajno kod
specijalnih, skupih i odgovornih proizvoda,
kao i onih gde preti velika opasnost za okolinu
(hemijska i naftna industrija, itd.). Pri
definisanju tehničkih karakteristika takvih
proizvoda mora se voditi računa da i u
uslovima nastanka nesreće (akcidenta),
proizvod može i dalje da funkcioniše, istina, sa
smanjenim kapacitetom i pouzdanošću, za šta
se, obično, predviđaju i rezervni, tzv.
sigurnosni pogoni.
Grom je najčešći vid nesreće kojoj
može biti izložen proizvod koji radi na
otvorenom. Iz tog razloga se na sve
takve proizvode moraju ugraditi
gromobrani. Danas, veoma strogi
zakonski propisi, detaljno regulišu tu
oblast.
Požar je stalna opasnost koja preti
mnogim proizvodima. Iz tog razloga se
svi odgovorni proizvodi moraju
pripremiti i za takav vid nesreća, tj.
moraju se koristiti materijali koji ne
gore ili koji se pale na višim
temperaturama i sl. U odgovornim
proizvodima se ugrađuju javljači požara
i obavezno postavljaju aparati za
gašenje požara i/ili se ugrađuju
automatski sistemi za gašenje požara.
Danas, veoma strogi zakonski propisi
regulišu i tu, veoma odgovornu, oblast.
Poplava je stalan vid opasnosti u
mnogim reonima, pored reka i jezera,
tako da se na tim područjima,
odgovornim konstrukcijama mora
posvetiti posebna pažnja. Na primer,
ako se mora obezbediti rad
elektromotora i pri pojavi poplave, onda
se motor mora postaviti na koti, do koje
ne dolazi voda ni pri najvećem
vodostaju. Obično se za najviši
vodostaj usvaja najveća registrovana
vrednost nivoa vode u proteklih sto
godina.
Olujni vetrovi, mogu imati veoma
štetan uticaj na mnoge proizvode. Oni
obično uzrokuju lom delova ili cele
konstrukcije, zbog čega je potrebno
izvršiti pravilno dimenzionisanje i
oblikovanje svih delova, koji su izloženi
direktnom udaru vetra, kako bi se
smanjio njegov uticaj. Posebno se
mora voditi računa o mogućnosti
kidanja dalekovoda i šteta koje na
osnovu toga mogu nastati, itd.
Zemljotres, kao jedna od najtežih
prirodnih katastrofa, veoma nepovoljno
utiče na sve kapitalne konstrukcije.
Međutim, kod običnih proizvoda
zemljotresu se ne posvećuje neka veća
pažnja, jer on nema veći uticaj na
njihov rad.
Ratna dejstva, po pozitivnim
međunarodnim zakonskim propisima,
nisu dozvoljena po odgovornim
postrojenjima, koja mogu izazvati
veliku ekološku katastrofu. Međutim,
svedoci smo bili da se ti zakoni,
nažalost, ne poštuju. Zbog toga se, na
takvim konstrukcijama, moraju
predvideti dodatni sigurnosni i zaštitni
elementi kako bi se predupredila
moguća oštećenja usled ratnih
dejstava.
Rad proizvoda u havarijskim uslovima
Od većine proizvoda se zahteva da i nakon
nastanka havarije mogu i dalje da
funkcionišu, tj. da rade u tzv. "havarijskim
uslovima", sa nešto smanjenim kapacitetom i
manjom pouzdanošću. Naravno, to je dosta
teško obezbediti. Kod automobila se to, na
primer, rešava ugradnjom rezervnog točka
(isih ili manjih dimenzija, a kod nekih modela,
samo se isporučuje pribor za lepljenje). Kod
drugih proizvoda se nastoji, na primer, da se
ugrade sigurnosni, tzv. rezervni pogoni, sa
kojima proizvod, sa nešto smanjenim
kapacitetom, može još izvesno vreme da
funkcionišu, ili da se sa, malim remontnim
zahvatima, može osposobiti za privremeni
rad.
Higijenski zahtevi
Pod higijenskim zahtevima se
podrazumeva mogućnost lakog
održavanja higijene proizvoda. To znači
da na proizvodima nema teško dostupnih
mesta, oštrih ćoškova i sl. koji se teško
mogu očistiti. Ako je reč o prehrambenim
proizvodima, onda se pod tim zahtevom
podrazumeva održavanje čistoće i
bakteriološke ispravnosti proizvoda.
Mogućnost nadogradnje
Od nekih proizvoda se zahteva da budu
prilagođeni za naknadno dograđivanje
kod kupca. Obično, zbog porasta
potreba, ili naknadnog priliva
finansijskih sredstava, ili razvoja
tehnologije, kada kupci žele da prošire
kapacitet ili poboljšaju kupljeni
proizvod, pa se u tim slučajevima
zahteva, od proizvoda, da je prilagođen
za nadogranju.
Karakteristična rešenja mogućnosti
nadogradnje na automobil branika,
sanduka za prtljag i nosača za bicikl
Lični zahtevi
U lične zahteve spadaju svi oni zahtevi,
koji se obavezno moraju ispoštovati
ako kupac to zahteva, jer od toga zavisi
da li će se on opredeliti za kupovinu
dotičnog proizvoda ili ne.
Ukus je odlika svake ličnosti i zavisi od
izuzetno mnogo faktora. Ukusi su
veoma različiti i odavno se zaključilo da
o njima ne treba diskutovati. Proizvod
se mora napraviti po ukusu kupca. U
slučaju da ukus znatno odstupa od
uobičajenih normi, kupcu pažljivo treba
ukazati na ono što bi bilo normalno da
se uradi, ali ako on insistira na svojem,
treba mu izaći u susret i to posebno
naplatiti, mada se u pojedinim
slučajevima može i odustati od posla,
ako se time ruši renome isporučioca.
Navike su stečene osobine ljudi,
kojima se uvek mora udovoljiti ako se
želi obezbediti prodaja proizvoda. Na
primer, u prestižnim autmobilima se,
pored mogućnosti slušanja radija,
kasetofona i CD plejera, mora
obezbediti i mogućnost gledanja
televizije, rad na računaru i sl.
Karakterističan izgled naslona za glavu sa
ugrađenim monitorom
Karakterističan izgled ugrađenih monitora na sedištima u avionu
Karakterističan
izgled monitora za
praćenje aktivnosti
saputnika na zadnjoj
klupi (obično dece)
Karakterističan izgled pregrade za smetaj
sitnica ispod naslona ruku u automobilu
Prestiž predstavlja poseban osećaj
kod čoveka da je postigao nešto više
od ostalih. Mnogi kupci zahtevaju
proizvode posebnih karakteristika, bez
obzira što bi oni i sa proizvodima
slabijih karakteristika mogli da se
zadovolje, međutim, oni time žele da
istaknu tu svoju "posebnost".
Karakterističan izgled prestižnog
sportskog automobila (BMW Z4)
Moda je ukus trenutka, tj. nov način
ponašanja u određenom vremenskom
trenutku, koji se namerno inicira da bi se
prodala roba. Pri tome, treba imati u vidu da
se razlikuju proizvodi visoke mode (za kupce
iz visokog društva), proizvodi tekuće mode
(za srednji sloj stanovništva) i proizvodi
masovne mode (za najšire slojeve
stanovništva). Mnogi proizvodi, po svojoj
trajnosti, mogu duže vremena da zadovolje
svoje kupce. Međutim, fabrike proizvođači
moraju stalno da uposle svoje kapacitete, pa
modom nastoje da pridobiju kupce za
kupovinu novih modela svojih proizvoda, bez
obzira što ih i njihovi postojeći modeli u
potpunosti zadovoljavaju.
Karakteristična
rešenja
automobila
obojenih u
sada moderne
boje (Smart)
Komfor, tj. osećaj ugodnosti, je zahtev
koji se postavlja pred mnoge
proizvode. Taj zahtev su kupci,
uglavnom, uvek spremni da plate.
Karakteristična rešenja stolica različitog
nivoa komfora
Pol, u mnogim slučajevima, može imati
velikog uticaja na karakteristike proizvoda.
Na primer, kod biciklova, odeće, obuće i sl.
Tu se, pre svega, misli na dimenzije
pojedinih detalja, potrebnu silu za
pokretanje, boju proizvoda, oblik i sl. Te
karakteristike utiču na pojavu različitih
varijanti proizvoda, što svakako poskupljuje
proizvodnju, ali ne u toj meri da se taj zahvat
ne isplati. Međutim, ima i nastojanja da se
unificiraju proizvodi, čak kada bi bilo i
opravdano da postoje razlike među njima, da
bi se izbegla izrada različitih modela
proizvoda.
Karakteristična rešenje muškog, ženskog
i univerzalnog bicikla
Primer uspešnog dizajna muške tašne
Primer dizajna ženskih tašni
Primer uspešnog dizajna muškog i ženskog
sata
Primer dizajna muškog i ženskog brijača
Starosno doba korisnika proizvoda, u
većini slučajeva, ima velikog uticaja na
karakteristike proizvoda. Na primer,
kod biciklova, odeće, obuće i sl. Tu se,
pre svega, misli na dimenzije pojedinih
detalja, potrebnu silu za pokretanje,
boju proizvoda, oblik i sl. Te
karakteristike utiču na pojavu različitih
varijanti proizvoda, što svakako
poskupljuje proizvodnju, ali i proširuje
asortiman proizvoda i time njihovo
tržište.
Karakteristična rešenja dečijih biciklova
u zavisnosti od uzrasta
Karakteristična rešenja dečijih stolica
Zanimanje korisnika proizvoda u
mnogim slučajevima može da ima veliki
uticaja na konačan oblik proizvoda i
cenu. Na primer, poslovni ljudi
zahtevaju sasvim drugačija vozila od
porodičnih, ili farmeri zahtevaju sasvim
drugačija vozila od službenika, itd.
Karakteristično
rešenje
višenamenskog
vozila (1)
i vozila
namenjenog
samo
za prevoz
putnika (2)
(Dodge RAM i
Mazda 6)
1
2
Bračno stanje može imati velikog
uticaja na sam proizvod. Na primer,
oženjene (udate) osobe, posebno one
sa decom, zahtevaju sasvim drugačiju
vrstu vozila, koja su znatno prostranija
i koja imaju veći prtljažnik, od osoba
koje žive same.
Karakteristično
rešenje
automobila
namenjenog
slobodnim (1) i
porodičnim
osobama (2)
(Mazda MX- 5
MIATA i Mazda 5)
1
2
Stil života može imati velikog uticaja na
sam proizvod. Na primer, dinamične
osobe, koje vole izlete prirodu, zahtevaju
sasvim drugačiju vrstu vozila od običnih
korisnika.
Prikaz
automobila koji
su izrađeni u
različitim
stilovima u tzv.
klasičnom (1) i
u sportskom (2)
1
2
Telesna visina i masa, pre svega
preko karakterističnih dimenzija, može
da ima značajan uticaj na neke
karakteristike proizvoda. To se
ispoljava, pre svega, kod odeće, obuće
i sličnih proizvoda.
Karakteristične veličine muških majica
M, L i XL
Levorukost je specifična
karakteristika jedne manje grupe
korisnika, koja zahteva posebno
prilagođene proizvode. Taj zahtev se
mora posebno naznačiti i ispoštovati.
Ovakvim pristupom se, pored
humanosti, omogućava i proširenje
tržišta za pojedine vrste proizvoda.
Izgled alata za levoruke
Hendikepiranost je specifična
karakteristika, srećom, jedne manje
grupe korisnika, koja zahteva posebno
prilagođene proizvode. Taj zahtev se,
pri ugovaranju posla, mora posebno
naznačiti i nakon toga ispoštovati.
Ovakvim pristupom se, pored
humanosti, omogućava i proširenje
tržišta za pojedine vrste proizvoda.
Šetalica za invalide
Šetalica
za
invalidna
lica
Razni držači za
invalidna lica
Razna pomagala za invalidna lica
Razne posude za slepa lica
Privremeno stanje je specifična
karakteristika u kojoj se povremeno i
privremeno nalaze potencijalni kupci
koji tada zahtevaju posebno
prilagođene proizvode. Na primer, pri
trudnoći ili ozledi ruke noge i sl. Tim
zahtevima se, mora udovoljiti a takvi
proizvodi se posebno ozznačavaju.
Ovakvim pristupom se, pored
humanosti, omogućava i proširenje
tržišta za pojedine vrste proizvoda.
Uspešan dizajn dečijih kolica
Uspešan dizajn dečijih kolica
Uspešan dizajn dečijih kolica
Uspešan dizajn dečijih kolica
Uspešan dizajn bicikla sa ugrađenim dečijim
sedištem
Specifični zahtevi su, u okviru velike grupe
proizvoda, postali sasvim uobičajena pojava
tako da se za svakog kupca, posebno, pravi
upravo onakav proizvod kakav on traži, a da
se, pri tome, zadrže sve odlike masovne
proizvodnje (Mass – customization). Na primer,
izbor boje automobila, izbor boje presvlaka u
automobilu, izbor kožnog interijera u
automobilu, izbor veličine i oblika felni, izbor
pneumatika, izbor bočnih žmigavaca u
retrovizorima, izbor parking senzora, izbor
audio uređaja sa pojačalom i CD izmenjivačem,
izbor menjača, izbor tempomata, izbor vrste i
snage motora, itd.
Karakteristične
boje automobila
(Smart)
U mnogim slučajevima moda je jedina
garancija uspešnog plasmana
proizvoda i time uspešnog poslovanja
kompanije, zbog čega joj se uvek mora
posvetiti velika pažnja. Kompanije koje
ovom faktoru ne posvećuju potrebnu
pažnju ne mogu očekivati uspeh.
Hvala na pažnji.
Prof. dr Siniša Kuzmanović
ELEMENTI
INDUSTRIJSKOG
DIZAJNA
Struktura proizvoda
Pod strukturom proizvoda se
podrazumevaju komponente koje
sačinjavaju dotični proizvod.
Stuktura se formira na osnovu
dijagrama funkcija – sredstvo.
Funkcija
Sredstvo
Funkcija
Funkcija
Funkcija
Sredstvo
Sredstvo
Sredstvo
Prikaz dijagrama funkcija – sredstvo
Nakon definisanja svih osnovnih i pomoćnih
funkcija, koje treba da obavi dotični
proizvod, definišu se komponente koje će
obavljati te funkcije.
Kompozicija
Pod kompozicijom proizvoda
podrazumeva se raspored elemenata
strukture, u okviru dotičnog proizvoda.
Položaj pojedinih elemenata, pored
njihove funkcije, u velikoj meri zavisi i
od ergonomskih zahteva i zahteva
bezbednosti.
Prikaz
karakterističnih
kompozicija sa
neorganizovanom
(I) i organizovanom
struktirom
(ostala rešenja)
Likovno delo
Pita Mondijana,
u kome raspored
i međusobni
odnos osnovnih
elemenata ima
ključnu ulogu u
izgledu i
doživljaju dela
1
Grafički prikaz
variranja jedne
jednostavne
strukture, agregat
za zaštitu bilja
prskanjem, koji se
sastoji od traktora
(1), rezervoara (2)
i brizgaljki (3).
Položaj pumpe nije
razmatran.
2
3
3
2
3
1
3
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
3
3
2
1 3
3
1
1
3
3
2
1
2
3
1
3
2
Uspešno rešenje kompozicije
grupisanjem elemenata sofe za sedenje
Sastavni elementi kauča obrazuju
horizontalnu kompoziciju
Po pravcu kretanja elemenata koji čine ovaj
proizvod se obrazuje vertikalna kompozicija
Dijagonalna kompozicija elemenata police
doprinosi osećaju dinamike
iPod Shuffle - mp3 plejer kompanije Apple, čija
kompozicija i raspored elemenata ispunjavaju
uslove centralne kompozicije
Felna točka automobila kao tipičan primer
kružne kompozicije
Primer piramidalne ili trougaone kompozicije u
dizajnu lustera
Kombinovana kompozicija u dizajnu ormana
gde elementi grade istovremeno i vertikalnu i
dijagonalnu kompoziciju
Originalnost kompozicije Sofa za sedenje
sastavljena od dva elementa koji se prepliću i
tako stvaraju dinamiku objekta
1
2
Prikaz uticaja veličine elemenata na utisak o
veličini komponente koju oni okružuju (1)
da je krug veći i (2) da je on manji, mada je
u pitanju krug istog prečnika
Kompoziciona ravnoteža
Položaj elemenata strukture, pored
obezbeđenja aktivnih horizontala i vertikala,
mora biti tako organizovan da se njime spreči
koncentracija (grupisanje) komponenata
struktute. Ako se one grupisane, tada
proizvod deluje neskladno. Za orijentacioni
pokazatelj pravilnog rasporeda komponenata
mogla bi se uzeti približna statička ravnoteža
komponenata (proizvod površine i rastojanja
težišta do geometrijskog centra strukture).
Grafički prikaz kompoziciono neuravnotežene
(1) i uravnotežene (2-4) strukture, kao i načina
njihovog uravnotežavanja
Izgled kompoziciono neuravnotežene forme
komandne table i mogućih načina njenog
kompozicionog uravnotežavanja
Izgled
kompoziciono
uravnotežene
forme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Karakteristični modeli simetričnih tela, na kojima je
prikazan uticaj odnosa dimenzija na kompozicionu
neuravnoteženost strukture. Modeli (1, 6, 10) deluju
stabilno dok oblici (5, 9 i 13) deluju nestabilno
1
2
Prikaz načina kompozicionog uravnotežavanja
forme, dopunjavanjem strukture gubi se osećaj da je
konstrukcija pod dimenzionisana (1) ili redimenzionisana (2)
Simetrija
Simetrija, tj. simetrično postavljanje
komponenata strukture i uopšte detalja
na proizvodu, veoma povoljno utiče na
kompozicionu ravnotežu i lep izgled
proizvoda, zbog čega se uvek nastoji
da se proizvodi izrađuju kao simetrične
forme.
Prikaz postupka isticanja simetričnosti,
izradom većeg broja simetričnih detalja
Nesimetrične forme su dinamične tj.
odaju utisak kretanja.
Model vozila simetričnog i nesimetričnog oblika
Treba imati u vidu da nesimetrične
forme stvaraju utisak napetosti.
1
2
3
4
Model simetričnog dela (1 i 3), koji stvara
utisak mira, i asimetričnog oblika (3 i 4)
koji stvara utisak napetosti
Nesimetrične forme, kod kojih je mala
odstupanje od simetričnosti, stvaraju
utisak da je greška u izradi pa zato
treba insistirati na većoj asimetričnosti.
1
2
3
4
Model simetričnog dela (1), sa malom
asimetrijom (2) i (3), pri kojoj se stiče utisak da
je greška u izradi, i velikom asimetrijom (4),
dobro rešenje
Proporcionalnost
Proporcionalnost je jedan od najvažnijih faktora
forme i ima izuzetno veliki uticaj na lep izgled
proizvoda. Značaj proporcionalnosti su uočile još
arhitekte starog Egipta i Grčeke koji su,
zahvaljujući tome, uspeli da stvore predivne
građevine čijoj lepoti se čovečanstvo još i danas
divi. Naime, njihove građevine su konstruisane po
pravilu "zlatnog preseka" po kojem je odnos
ukupne dužine prema većem delu isti kao i odnos
većeg dela prema manjem.
Prikaz objekta projektovanog u proporcijama
"zlatnog preseka“
Paktičan prikaz odnosa "zlatnog preseka“
C
D
A
E
B
Prikaz konstrukcije odnosa "zlatnog preseka“
0,618+0,382=1
Prikaz primene odnosa "zlatnog preseka“
kod farbanja klupe
Prikaz primene odnosa "zlatnog
preseka“ kod automobila
Skladan odnos dimenzija uvek stvara
utisak lepode.
Uticaj proporcionalnosti na veličinu i
položaj pojedinih elemenata
a
a
a
1
1
1
1
1
1
3
2
Proporcionalni oblici familije proizvoda, (1)
aritmetički, (2) geometrijski i (3) posebni red
Elementi forme
Tačka je osnovni i najjednostavniji
element forme. Ona se javlja u različitim
veličinama (kada već postaje površina),
različitom broju i različitim bojama.
Najčešća uloga tačke je da istakne neki
detalj na konstrukciji ili služi kao
element na samoj površini.
Karakteristični primeri primene tačke u cilju
numerisanja stranice kocke
Karakteristični primeri rasporeda tačaka na
površini u cilju stvaranja slike u okviru
zaštitnog znaka
Karakteristični primeri rasporeda tačaka na
površini u cilju izvršavanja neke funkcije
Linija je najzastupljeniji element forme.
Ona se javlja kao puna linija, crta - tačka crta linija, isprekidana linija, kao niz tačaka
mada su moguće i drugačije vrste linija.
Prikaz uspešne primene linije na zaštitnom
znaku (CNN)
Primer primene isprekidane linija
različitih boja u okviru zaštitnog znaka (RTS)
Primeri primene različitog broja, debljine i
boja linija zaštitni znak AIR FRANCE
Karakterističan primer primene linije u
okviru dizajna nameštaja
Primeri primene linije u okviru dizajna
stola i stolice
Primna linije u okviru dizajna stola i stolice
Dobro
rešenje
Karakteristični oblici konturne linije
horizontalne glodalice, sa prikazom težnje
za postizanje kontinuiteta linije
Karakteristični primeri
primene linija na
konstrukciji
1 - horizontalne linije
2 - konstrukcija sa
postamentom
3 - vertikalne linije i
4 - kose linije
1
2
3
4
Karakteristični primeri linija koje prate i
koje ne prate konturnu liniju
Površina predstavlja geometrijsku sliku koju
formiraju konturne linije i ima izuzetno veliki
uticaj na izgled proizvoda.
Proizvod sa kružnom konturom
Proizvod sa četvrtastom konturom
Proizvod sa pravougaonom konturom
Proizvod sa trouglastom konturom
Svaka površina se, pored oblika, odlikuje i
tzv. teksturom. Pod teksturom se
podrazumevaju neravnine na površini koje
izazivaju čulni doživljaj kod čoveka, pre
svega dodirom, ali i vidom. Tekstura može
nastati kao posledica obrade ili se namerno
formira u cilju poboljšanja estetskog izgleda
proizvoda.
Izgled
karakterističnih
rešenja tekstura
koje se koriste u
mašinstvu
Tekstura (reljef) zida
Šare
(tekstura) na
pneumatiku
putničkog
vozila
Zapremina prestavlja najznačajniji element
forme i nju definišu oblici površina i konturnih
linija, koje je obrazuju. Svaki proizvod
zauzima neku zapreminu.
1
2
Elementarni oblici, tzv. primitivi: (1)
osnovni oblici i (2) delovi osnovnih
oblika
Harmonija
Pod harmonijom se podrazumeva
usklađenost oblika, tzv. jedinstvo forme,
usklađenost boje i oblika, kao i
usklađenost proizvoda sa okolinom.
1
2
Karakteristična rešenja harmoničnih oblika
(1) i onih koji to nisu (2)
Karakteristično
rešenje fonometra
kod kojeg je
postignuta
harmonija oblika
Karakteristično rešenje fotelje u kojoj je
ostvarena harmonija, kompoziciona
ravnoteža i kontrast
Ritam
Da bi se izbegla monotonost kompozicije
praktikuje se primena različitih detalja po obliku,
veličini i boji. U zavisnosti od složenosti tih
detalja i načina njihovog ponavljanja razlikuje se
i složenost ritma. Ritam se može razvijati po
horizontali, vertikali, diagonali ili kružnici i u
svakom od tih slučajeva on ima veliki uticaj na
kompoziciju konstrukcije, pre svega na dinamiku.
Ritam, kod posmatrača, izaziva poseban čulni
doživljaj zbog čega se često koristi u dizajnu.
Ritmičkim ponavljanje malog, kao ni velikog,
broja detalja ne stiče se utisak o ritmu.
Prikaz uticaja broja elemenata, koji se
ponavljaju, na ritam
Prikaz uticaja prostornog i ravanskog
rasporeda elemenata na doživljaj ritma
Prikaz uticaja mesta početka i završetka
ritmičkog ponavljanja elemenata
Karakteristično rešenje ritmičkog
ponavljanja na principu repeticije
Karakteristično rešenje ritmičkog
ponavljanja na principu gradacije
Karakteristični načini isticanja i neutralisanja
fenomena ritma na vagonima metroa
Primer dekorativne linije na transportnom sredstvu
Primer ritma u konstrukciji mosta
Primer ritma u rasporedu polica
Primer ritma na stepeništu
Akcent
Potreba za isticanjem pojedinih detalja na
proizvodu zahteva sprovođenje posebnog
zahvata, koji se naziva akcentiranje, i on se
vrši oblikom, bojom i osvetljenošću.
Akcentom se obično ističu pojedini detalji na
proizvodu, da bi se olakšalo rukovanje, ili
rastavljanje, ili da bi se poboljšao izgled
proizvoda. Na primer, točkić na mišu boji se
drugačijom bojom od osnovne, da bi se
lakše uočio pri radu.
Primeri akcentiranja detalja na proizvodu
bojom (točkić na mišu), kako bi se skrenula
pažnja posmatrača
Kontrast
Pod kontrastom se podrazumeva stvaranje
određene suprotnosti na proizvodu, često u
cilju akcentiranja pojedinih detalja na njemu.
Kontrast se može stvoriti veličinom, oblikom,
bojom i osvetljenošču.
1
2
3
Karakteristični primeri isticanja
kontrasta posredstvom (1)
veličine, (2) oblika i (3) boje
Plastičnost
Ako površina nije ravna onda se za nju kaže
da je plastična. Plastične forme uvek deluju
mnogo lepše od ravnih, pa se zato
plastičnost često koristi pri oblikovanju
proizvoda.
1
4
5
2
6
3
7
Prikaz načina stvaranja plastičnih formi
proizvoda. Najpovoljnije simetrično rešenje je
(3), dok je najpovoljnije nesimetrično rešenje (7)
Dekoracija
Pod dekoracijom se podrazumeva
ukras, u vidu šare ili reljefa tj.
ornamnenta, koji se postavlja na
spoljašnosti proizvoda, da bi se
poboljšao njegov opšti izgled.
Karakteristično rešenje dekoracije na tekstilu
Karakteristično
rešenje ukrasa
na proizvodu
Karakteristična rešenja šara (dezena) na tekstilu
Karakteristično
rešenje šara
(ornamenta)
na proizvodu
Karakterističan način postavljanja ornamenta na
alatnoj mašini, dobro rešenje (1) i loše rešenje
(2) bez i (3) sa puno ornamenata
Osvetljenost
Osvetljenost proizvoda može imati veliki uticaj
na dopadljivost proizvoda zbog čega je
potrebno obratiti veliku pažnju tom elementu.
Različita osvetljenja imaju drugačiji uticaj na
posmatrani predmet i njegovu boju
Senke
Senke nastaju na plastičnim proizvodima
usled dejstva prirodnog ili veštačkog
osvetljenja. Izborom pravilnih oblika senkama
se može stvoriti poseban vizuelni efekat koji
kod posmatrača izaziva poseban, često
nezaboravan, doživljaj. Kao karakterističan
primer obično se navodi zaštitna rešetka na
prozoru i efekat koji ona izaziva kod
posmatrača.
Karakteristični primeri plastičnih detalja na
zaštitnoj rešetki i senki koje ona stvara
Karakteristični primeri plastičnih detalja
na proizvodu i senki koje one stvaraju
Boja
Boja je izuzetno važan element proizvoda,
kojem se danas posvećuje posebna pažnja,
ne samo da bi se poboljšao estetski izgled
proizvoda, već da bi se korisniku skrenula
pažnja na funkciju pojedinih elemanata, na
opasnosti koje eventualno prete od njih, kao i
da bi se izvršila zaštita proizvoda od većine
štetnih spoljašnjih uticaja.
Boja ima izuzetno veliki emocionalno psihološki uticaj na čoveka, tako da ona, na
primer, pri kupovini može da utiče na izbor
proizvoda, ili na povešanje produktivnosti, pri
radu sa pravilno obojenim mašinama, na
stvaranje bolje radne atmosfere, kao i na
povećanje bezbednosti na radu.
Pri definisanju boje proizvoda treba razlikovati
dva načina bojenja: (1) bojenje proizvoda
namenjenih za sajmove i izložbe (bojenje
eksponata) i (2) bojenjeproizvoda (mašina)
namenjenih za eksploataciju.
Pored toga, površina proizvoda može se
posmatrati sa dva aspekta: (1) kao element
kompoziciono - konstruktivne forme i (2) kao
element realne površine. U prvom slučaju
boju treba ocenjivati sa stanovišta:
izražajnosti, informativnosti "lakoće", "težine" i
sl., dok u drugom slučaju treba ocenjivati
fizička svojstva obojene površine: kvalitet
prijanjanja boje, stabilnost boje tokom
vremena, jednak stepen promene tona boje
pri promeni osvetljenosti i sl.
Treba imati u vidu da u različitim kulturama
boje imaju drugačija značenja, pa boja mora
biti prilagođena tržištu, odnosno ciljnoj grupi
kupaca. Najzastupljenija (osnovna) boja
proizvoda ne bi trebala da bude teška boja
(crna, teget plava i sl.), jer one deluju tmurno i
izazivaju potištenost kod čoveka. Takođe te
površine ne bi trebalo bojiti ni razdražujućim
bojama (crvenom, narandžastom, drečeće
žutom, belom i sl.), jer iritiraju čoveka.
Imenovanje boje od strane žena i muškaraca
Munsell-ov sistem boja
Ostvaldov točak boja
Pri farbanju proizvoda potrebno je bojom
ukazati na osnovna svojstva pojedinih detalja,
da boja opslužiocu brzo skrene pažnju na njih
i da im da informaciju o njihovoj funkciji i
osobinama. Delove od kojih preti neka
opasnost treba posebno obojiti bojama koje
su lako uočljive i koje pobuđuju psihu čoveka
i snažno deluju na nju (crvena, narandžasta,
žuta i sl.).
Crveno - beli čunjevi naglašavaju kojim
deonicama puta kojim treba ići, prilikom nekih
radova na putu
Aparat za gašenje požara se farba u
karakterističnu crvenu boju koja pravi
asocijacije i ukazuje na funkciju proizvoda
Treba imati u vidu da lepo obojen
proizvod izaziva veću pažnju i brižljiviju
negu, što posredno doprinosi njegovom
dužem veku trajanja. Pri izboru boje
treba imati u vidu da se uvek bira
suprotna boja od boje konkurencije
(Coca cola - crvena, Pepsi cola - plava,
ili Kodak - žuta, Fuji - zelena, itd.).
Karakteristična boja automobila koja je
danju lako uočljiva na putu
Komplementarna šema boja
Razdeljeno-komplementarna šema boja
Primena razdvojene komplementarnosti
Analogna šema boja
Trougaona šema boja
Pravougaona šema boja
Kvadratna šema boja
Efekti različitih pozadina za isti crveni kvadrat
Uticaj boje na izražajnost proizvoda
Isti prostor se različito doživljava pod uticajem
različitih boja. Svetlije boje otvaraju, prostor
Tamnije boje zatvaraju prostor
Nivea je prepoznatljivost svojih proizvoda
obezbedila je karakterističnom tamno plavom
bojom, kojom se izdvajaju od ostalih proizvoda
iste vrste
Proizvodi različitih oblika ambalaže koji
pripadaju istoj liniji su povezani bojom
Kombinacije različitih boja kuhinjskog prostora
omogućavaju skladnu i ugodnu kompoziciju
Boja kao osnovna razlika kod
nameštaja istog oblika
Kupac skoro uvek može da bira boju, ali to, po
pravilu, mora posebno i da plati, pa se, u tim
slučajevima, najčešće zadržava na boji
proizvođača. Naima, drugačija boja, od tzv.
fabričke boje, zahteva izmene u proizvodnom
postupku (nabavku posebne vrste boje, pranje
sistema za farbanje i sl.) što proizvođač
najčešće želi posebno i da naplati. U slučaju
da kupac bira boju dizajner može i treba da
sugeriše kupcu najpovoljniju boju za dotičnu
vrstu proizvoda, ali je želja kupca, ipak,
presudan faktor.
Unikatno dizaniran laptop kompanije HP
Grafička sredstva
informisanja
Pod grafičkim sredstvima informisanja se
podrazumevaju:
- zaštitni znaci,
- piktogrami i
- razni natpisi informativnog karaktera.
Zaštitni znaci se mogu sastojati samo od
grafičkog simbola, tzv. amblema, ili slike
(ikone), zatim, od imena, reči ili fraze, tzv.
logotipa, ili kombinacije tih elemenata. Oni
su, po pravilu, jednostavnog i atraktivnog
izgleda, lakog za čitanje, prepoznavanje i
pamćenje i karakteristični su za svakog
proizvođača ponaosob, a imaju za cilj
prepoznavanje i razlikovanje proizvoda
pojedinih proizvođača.
Karakteristična rešenja grafičkih
simbola tzv. amblema
Logotipi predstavljaju stilizovano ispisan
naziv proizvođača, ili proizvoda.
Karakteristična rešenja logotipa
velikih svetskih kompanija
Zaštitni znaci mogu imati složeniju formu,
kada se prave kombinacijom grafičkih
simbola i tekstualnih natpisa, tzv. logotipa.
Takvi zaštitni znaci daju više informacija o
proizvođaču i danas se češće koriste.
Karakteristična rešenja zaštitnih
znakova koja se sastoje od grafičkog
simbola i logotipa
Karakteristično rešenje zaštitnog znaka koji
predstavlja logotip sa neznatnom korekcijom
Karakteristično rešenje zaštitnog znaka
kompanije Tommy Hilfiger koji je sastavljen
od prepoznatljivih oblika i boja, koji
obezbeđuju njegovu prepoznatljivost
Zaštitni znaci su, po pravilu, zaštićeni
patentom (njihov oblik i boja) i niko ih, bez
posebnog odobrenja vlasnika patenta, ne
može koristiti.
Piktogrami predstavljaju stilizovani grafički
prikaz pojedinih aktivnosti ili stanja koja
nedvosmisleno informišu posmatrača o tom
događaju ili stanju. Oni, praktično,
predstavljaju međunarodni jezik
komuniciranja. Neki su standardizovani, tako
da se njihov oblik i značenje ne mogu
menjati, dok su drugi podložni manjim
dizajnerskim izmenama.
Karakteristična rešenja piktograma
(saobraćajni znaci)
Karakteristična rešenja piktograma
(opšte informacije)
Karakteristična rešenja piktograma
(sportske aktivnosti)
Razni natpisi informativnog karaktera, u
koje spadaju natpisne pločice i razni drugi
natpisi na proizvodu i njegovoj ambalaži, koji
služe za davanje određenih informacija o
proizvodu.
Karakteristično rešenje natpisa na pločici
motornog reduktora proizvođača SEW
Karakteristično rešenje natpisa na ambalaži
Karakteristična rešenja natpisa na ambalaži
Karakteristična rešenja natpisa na ambalaži
Karakteristična
rešenja natpisa
na ambalaži
Karakteristična
rešenja natpisa
na ambalaži
Karakteristično rešenje teksta ispisanog
različitim fontovima
Za ispisivanje tekst mogu se koristiti velika
slova, koja se nazivaju - VERZAL, mala slova
- kurent, velika slova sa prvim slovom veće
visine - KAPITALIK, normalna slova - Normal,
masna slova - bold, normalne debljine normal, tanka - lajt (light), uspravna slova normal ili regular, kosa slova - italic, pisana
slova - kurziv, itd. Pored toga, treba imati u
vidu da pojedine visine slova imaju svoje
uobičajene nazive, na primer, PETIT (8 pt),
BORGIS (9 pt), GARMOND (10 pt), CICERO
(12 pt), itd.
Karakteristično rešenje logotipa
ispisanog slovima različite veličine,
oblika i boje
Stil
Pod stilom se podrazumevaju specifične
odlike pojedinih elemenata dizajna, koji su
karakteristični za pojedine vremenske
periode, tehnološke mogućnosti i umetničke
pravce. Na primer, za pojedine stilove su
karakteristične oble linije a za drugi pak
četvrtaste, ili jednostavne i složene - kitnjaste
linije i sl.
1
2
Prikaz automobila koji su izrađeni u
različitim stilovima u tzv. klasičnom (1) i
u sportskom (2)
Prikaz fotelja izrađenih u različitim stilovima
Kultura
Pod kulturom se u najširem smislu reči
podrazumeva način života i način
ponašanja i ona jako utiče na dizajn
proizvoda.
Prikaz unutrašnjosti vozila metroa u
namenjenog istočnom tržištu
Prikaz karakterističnih oblika mobilnih telefona
Prikaz karakterističnih oblika muške i ženske
tašne za laptop
Moda
Za gotovo sve proizvode moda
predstavlja značajan faktor koji utiče na
dizajn i plasman proizvoda. Sa
stanovišta tržišta ona predstavlja
dominaciju jednog proizvoda na
određenom segmentu tržišta u
određenom vremenskom trenutku.
Moda je prolazna. Ona istovremeno
predstavlja ukus, običaj i način.
Prikaz karakterističnih oblika ženskih sandala
urađenih u razliitim modnim pravcima
1
2
Zaštitni znaka kompanije Citroen,
1 - staro i 2 - novo rešenje
Ne uvažavanjem modnih zahteva ne može
se obezbediti uspeh proizvoda na tržištu.
Hvala na pažnji.
Prof. dr Siniša Kuzmanović
ŽIVOTNI VEK
DIZAJNA
Životni vek proizvoda
Kada se govori o "životu" proizvoda (u ovom
slučaju mašine) treba razlikovati bar šest
vrsta života: (1) "život kod proizvođača", (2)
"život na tržištu", (3) "život na skladištu", (4)
"život kod kupca", (5) "život nakon
eksploatacije" i, na kraju, (6) "lični život"
svakog proizvoda (sl.1).
Život kod Život na
proizvođača tržištu
Šematski prikaz
pojedinih faza kroz
koje prolazi
proizvod
Život na
skladištu
Život kod Život nakon
kupca eksploatacije
Istraživanje,
Vele SkladištenjeEksploatacija Reciklaža,
razvoj
i malo proizvoda proizvoda odlaganje ili
razgradnja
i proizvodnja prodaja
(uz obezbeđenje
isporuke rezervnih
delova)
Život proizvoda kod proizvođača,
predstavlja vremenski period tokom kojeg je
proizvod "aktivan" kod proizvođača. On se
sastoji od tzv. "pripremnog perioda" (period
istraživanja i razvoja), "perioda proizvodnje"
i "završnog perioda" kada se proizvod više
ne proizvodi, već se, eventualno, izrađuju
samo njegovi rezervni delovi, ako je
predviđeno da taj proizvod ima rezervne
delove.
Uvođenje
Život proizvoda
kod proizvođača
Zrelost
Opadanje
Prodaja
Proizvod
Rezervni delovi
Vreme
Razvoj
Period razvoja obuhvata vremenski period od
trenutka njegovog nastanka, kao ideje, pa sve
do pojave na tržištu. Period proizvodnje
obuhvata vremenski period od početka njegove
pojave pa sve dok se on nalazi u proizvodnji,
pod ekonomskim uslovima koji obezbeđuju
rentabilno poslovanje. Završni period može biti
veoma kratak, kada se odjednom naprave svi
predviđeni rezervni delovi, koji se posle
sukcesivno prodaju, ili može biti nešto duži,
kada se postepeno izrađuju rezervni delovi, u
zavisnosti od prispelih narudžbi.
Život na tržištu, tj. "životni ciklus proizvoda",
obično predstavlja samo vremenski period njegovog
prisustva na tržištu, od početka njegove pojave pa
sve dok se on nalazi u prodaji, pod ekonomskim
uslovima koji obezbeđuju rentabilno poslovanje. On
se u velikoj meri poklapa sa životom kod
proizvođača jer on direktno utiče na život proizvoda
kod proizvođača i obratno. Treba imati u vidu da
životni ciklus proizvoda nije uzrok već je on
posledica marketinških napora da se proizvod što
duže održi na tržištu. Da bi se sprečila "prerana smrt
proizvoda" ili "loš život proizvoda" neophodno je
planirati životni ciklus proizvoda.
Osnovni cilj svih proizvođača je da imaju dug
životni ciklus proizvoda, kako bi mogli da
povrate sva ulaganja u razvoj proizvoda i uz to
ostvare određeni profit. Međutim, svaki proizvod
vremenom tehnički zastareva tj. pre ili kasnije
biva potisnut drugim ili se, usled pojave
konkurencije, prestaje sa njegovom
proizvodnjom, jer prestaje da donosi profit.
Proizvod živi na tržištu samo dok je sposoban
da ostvari postavljene ciljeve i motive kupaca i
prodavaca. Proizvod "umire" kada te ciljeve više
ne može da ostvari na zadovoljavajući način.
Ovde posebno dolazi do izražaja "Zakon o
entropiji", po kojem, sve što postoji ima
prirodnu sklonost ka propadanju. To znači
da svaki proizvod tokom vremena,
neizbežno, zastareva i propada.
Zrelost
Opadanje
Prodaja
Život proizvoda
na tržištu
Proizvod
Rezervni delovi
Uvođenje i rast
Vreme
Svaki proizvod ima svoj specifični životni
ciklus, koji zavisi od vrste proizvoda,
namene, načina izrade, itd., mada se,
načelno, kod svih proizvoda mogu razlikovati
sledeće faze:
- faza uvođenja,
- faza rasta,
- faza zrelosti i
- faza opadanja,
mada to ne znači da svi novi proizvodi
prolaze isti put i doživljavaju sve faze
životnog ciklusa.
Faza uvođenja novog proizvoda odlikuje
se malim obimom prodaje, minimalnim
profitom, ili čak gubicima, malom
konkurencijom (pošto je proizvod još sasvim
nov i niko ni ne pokušava da proizvodi nešto
slično), itd. Zadatak menadžera proizvoda je
da u ovoj fazi stimuliše potražnju i otklanja
uočene slabosti proizvoda.
Faza rasta se odlikuje brzim porastom
obima prodaje, naglim rastom profita (i
pored uobičajenog smanjenja cene novog
proizvoda), povećanjem konkurencije, itd.
Uloga menadžera proizvoda je da nastoji da
što duže održi ovu fazu, da radi na
povećanju stope rasta prodaje, obezbedi
potrebnu proizvodnju, radi na otklanjanju
uočenih nedostataka na proizvodu i smanji
efekte delovanja konkurencije.
Faza zrelosti se odlikuje daljim porastom
obima prodaje, ali zbog naglog razvoja
konkurencije dolazi do opadanja profita, tako da
se u ovoj fazi, po pravilu, sprovode određena
tehnička poboljšanja (obično izmene dizajna)
kako bi se privukao što veći broj potencijalnih
kupaca. Zadatak menadžera proizvoda je da
traga za novim idejama, stvara uslova za novu
primenu dotičnog proizvoda, stvara mogućnosti
repozicioniranja proizvoda na tržištu, radi na
jačanju marke proizvoda, istraživanju uzroka
zasićenja tržišta, traži nova tržišta, preduzima
mera koje mogu doprineti očuvanju tržišnog
učešća i, opšte, stabilnosti faze zrelosti.
Faza opadanja odlikuje se naglim smanjenjem
obima prodaje, daljim padom cene proizvoda,
porastom troškova prodaje, odumiranjem
proizvoda i pojavom na tržištu sasvim novih
(prikladnijih) proizvoda. Zadatak menadžera
proizvoda se svodi na istraživanje razloga za
novonastalo stanje i menjaje instrumenata
poslovne politike, oživljavanje tražnje kroz
modifikaciju proizvoda, strožijoj kontroli troškova,
definisanju prihvatljivije cene, odstranjivanju
nerentabilnih proizvoda iz proizvodnog programa,
zadržavanje proizvoda na tržištu (ostati poslednji
na tržištu) i stvaranju monopolske pozicije i
prednosti koje iz nje proizilaze (mogućnosti
održavanja visokih cena), itd.
Treba imati u vidu da svi proizvodi nemaju
istu krivu životnog cilusa proizvoda. Ona
zavisi od niza faktora, tako da može biti
"ciklično - reciklična", kao posledica
podsticaja promocije u fazi opadanja
prodaje, ili "valovita', kao posledica
otkrivanja novih karakteristika njegove
primene, ili novih korisnika, ili novih tržišta.
Na oblik krive životnog ciklusa veliki uticaj
ima i: (1) stil, tj. način izražavanja na
području proizvoda (sl.4.5), (2) moda, odlika
ili trend vremena na području proizvoda, koji
sporo raste, ostaje popularan neko vreme i
zatim sporo opada, i (3) hit (ili hir), tj.
trenutna moda koja naglo privlači kupce, koji
traže neko uzbuđenje i žele imati nešto što
drugi nemaju, i brzo nestaje. Teško je
predvideti da li će nešto postati hit i koliko će
trajati. Stvaranju hita najviše doprinose
mediji.
Prodaja
Reciklus
Prodaja
Primarni ciklus
1
Vreme
2
Vreme
Karakteristične krive životnog ciklusa
proizvoda (1) ciklično –reciklični i (2) valovit
Prodaja
Prodaja
stil
1
Prodaja
moda
Vreme
2
Vreme
hit
3
Vreme
Karakteristične krive životnog ciklusa
proizvoda
Nikada ne treba biti zadovoljan onim što je
postignuto, uvek se mora nastojati da se uradi još
više i bolje, posebno ako se želi ostati lider. U
slučaju da kompanija nije lider na tržištu, po pojavi
nagoveštaja o novom proizvodu iz iste grupe
proizvoda, ona mora odmah pristupiti usavršavanju
svog, postoješeg, ili razvoju sasvim novog
proizvoda. To je naporno ali se taj trud sigurno
isplati, jer je savremen proizvod najjače "oružje"
svakog proizvođača. Osnovni razlozi koji izazivaju
zamenu jedne vrste proizvoda sa drugim su,
nesumnjivo, usavršavanje tehnologije i moda,
odnosno, zastarevanje proizvoda i zasićenje tržišta.
Život na skladištu predstavlja vremenski period
tokom kojeg se proizvod nalazi na skladištu. U njega
spada i period transporta i vreme tokom kojeg se
nalazi u prodavnici. Kod nekih proizvoda on čak ne
postoji, dok je kod nekih drugih on veoma dug. On se
može odvijati tokom proizvodnje, kao i tokom i nakon
prodaje. Ovaj vremenski period mora biti propisan od
strane proizvođača i obezbeđen adekvatnom
konzervacijom. Proizvod nakon pravilnog skladištenja
treba da je u stanju da kvalitetno obavlja svoju
funkciju, tokom celokupnog predviđenog veka
trajanja, kao i oni proizvodi koji nisu bili skladištemi.
Period skladištenja je posebno dug kod raznih
rezervnih delova, zatim, vojne opreme i naoruđanja i
sl.
Život kod kupca (period eksploatacije),
obuhvata vremenski period od trenutka
njegove kupovine pa sve do njegovog
potpunog iskorišćenja i/ili povlačenja iz
upotrebe. Kod pojedinih vrsta (uglavnom
skupih) proizvoda nastoji se da se što više
produži vek eksploatacije proizvoda, tako
što se nakon iskorišćenja tzv. resursa
proizvoda, vrši njegov remont (obnavljanje
resursa), kako bi mogao još izvesno vreme
uspešno da funkcioniše, kod istog ili nekog
drugog kupca.
Izrada
Proizvod koji
nije predviđen
za remont
Grafički prikaz
karakterističnih
faza životnog
veka proizvoda
Reciklaža
Vreme
Period
Period
Period
skladištenja eksploatacije nakon
eksploatacije
Izrada
Proizvod koji
je predviđen
za remont
Reciklaža
Vreme
Period Period
Period
Period
Period
skladištenja eksploatacije remonta eksploatacije nakon
eksploatacije
Život nakon eksploatacije predstavlja
vreme od prestanka eksploatacije proizvoda do
njegove reciklaže, ako je proizvod pogodan za
reciklažu, ili do trenutka spaljivanja, ako je
proizvod predviđen da se, nakon eksploatacije,
spaljuje, ili do potpune prirodne razgradnje
odloženog proizvoda, ako on nije pogodan za
reciklažu. Reciklaža proizvoda, odnosno,
materijala od kojeg su oni izrađeni, je danas
izuzetno važna, ne samo zbog ograničenosti
prirodnih resursa već, prvenstveno, zbog
zaštite životne sredine.
Danas mnogi pozitivni zakonski propisi i ne
dozvoljavaju postojanje takvog života, već
zahtevaju od proizvođača da preuzmu sve
svoje istrošene proizvode i da ih odmah
recikliraju, ako su pogodni za reciklažu, ili na
odgovarajući (bezbedan) način unište.
Naravno, pojedini proizvodi, ili neki od
njihovih delova, mogu se ponovo koristiti
nakon eksploatacije (na primer, neki delovi
starih i/ili havarisanih automobila) čime se
njihov život, nakon zvanične eksploatacije,
produžava.
Lični život proizvoda započinje
trenutkom nabavke materijala za dotični
proizvod, njegovom izradom, eventualnim
skladištenjem, zatim prodajom i
eksploatacijom, a završava se njegovom
reciklažom. O ličnom životu svakog
odgovornog proizvoda obavezno se vodi
zapis, najčešće putem tzv. servisne knjižice.
Poželjno je da period razvoja bude što kraći,
kako bi se proizvod mogao što pre pojaviti
na tržištu, dok životni na tržištu, treba da je
što duži, kako bi se mogla isplatiti sva
ulaganja u razvoj, kao i njegov život kod
kupca, da bi se mogla isplatiti ulaganja u
njegovu nabavku. Životni vek proizvoda
treba da bude dovoljno dug, da bi se mogli
zadovoljiti i određeni zakonski propisi, koji
za njega važe (obično je vek trajanja u
mašinskoj industriji 5 godina).
Radni vek i vek trajanja proizvoda
Pod projektovanim radnim vekom
proizvoda, obično mašine (tprv ),
podrazumeva se ukupno vreme tokom kojeg
bar 90 % mašina može neprekidno da
radi, pod normalnim uslovima i predviđenom
režimu eksploatacije, bez značajnijeg
smanjenja njihovih osnovnih radnih
karakteristika i pri ekonomski prihvatljivoj
ceni održavanja.
tvt
Grafički prikaz
(1) projektovanog
radnog veka - tprv, (2)
očekivanog radnog
veka - torv, (3) stvarnog
radnog veka - tsrv
i (4) veka trajanja
proizvoda - tvt
Prekid rada
tsrv =  tsrvi
4
3
2
1
tsrvi
tsrv
torv
tprv
Verovatnoća
pojave događaja
vreme - t
Često se ovaj vremenski period naziva i
resursom mašine. Pri tačnijoj definiciji
radnog veka proizvoda treba razlikovati
funkcionalni, tehnički, ekonomski i ekološki
radni vek. U mnogim slučajevima radni vek
mašine se prikazuje i posredno, obično
posredstvom ukupnog učinka mašine tokom
projektovanog radnog veka. Radni vek,
prikazan na taj način, predstavlja broj
operacija, ili elementarnih radova, koje
dotična mašina može da izvrši do njene
potpune istrošenosti, tj do remonta.
Očekivani radni vek mašine
odstupa od projektovanog radnog veka
pošto ne postoji mogućnost tačnog
određivanja njegove vrednosti.
Stvarni radni vek mašine direktno zavisi od
dužine projektovanog radnog veka, način izrade,
način skladištenja, uslova pod kojima mašina
radi, uslova pod kojim se mašina održava,
garažira (ako je predviđeno da se mašina
garažira) i uopšte od tehničkog nivoa
eksploatacije, tako da se on dosta razlikuje i u
okviru iste serije mašina. Poznato je da pravilan
i brižan odnos korisnika prema mašini,
kvalifikovano i kvalitetno održavanje,
pravovremena i pravilna preventiva i
izbegavanje preopterećenja može značajno da
povisi radni vek mašine.
Treba imati u vidu da radni vek proizvoda
zavisi od radnog veka pojedinih
komponenata, koje je teško uskladiti, kao
i od njihove pouzdanosti, tako da se kod
složenih proizvoda može govoriti samo o
jednom prosečnom eksploatacionom
radnom veku. Treba imati u vidu da
stvarni radni vek mašine (tsrv ) može
znatno da odstupa od projektovanog
radnog veka (tprv ) i to u zavisnosti od
uslova i načina eksploatacije.
Poznato je da sistematsko preopterećenje
mašine, odnosno njen rad pri većim
radnim brzinama, ili pri većem
opterećenju, izaziva značajnije skraćenje
radnog veka mašine, što se može
prikazati posredstvom koeficijenta
režima rada (krr) koji direktno utiče na
stvarni radni vek
Pod vekom trajanja mašine (tvt )
podrazumeva se ukupno vreme rada mašine sa
prekidima, obično u godinama, dok se ne
iscrpe svi njeni resursi. Vek trajanja isključivo
zavisi od projektovanog radnog veka mašine
(raspoloživog resursa mašine) i intenziteta
njenog korišćenja. Neosporno je da intenzivnija
primena i kraći radni vek utiču na kraći vek
trajanja mašine i obratno. Kada se iscrpe svi
resursi mašine ona se uklanja ili, ako je
prilagođena za remont, remontuje.
Time se obnavljaju njeni resursi
(delimično ili čak u potupunpsti) čime se
može nastaviti njeno korišćenje. Naravno
sa remontima se može ići samo do
određenog broja, nakon čega se mora ići
na kupovinu nove mašine, ne samo zbog
njenog iskorišćenja već i zbog njene
tehničke zastarelosti.
Tehničko, estetsko i moralno
zastarevanje
Pri usvajanju stvarnog veka trajanja nekog
proizvoda treba imati u vidu i relativno brz razvoj
tehnike, koji će, po pravilu, uzrokovati i brzo
tehničko i moralno zastarevanje proizvoda. To
se najbolje može videti na osnovu krive
tehničkog razvoja. Na primer, u trenutku t + t
može se napraviti znatno ekonomičniji i
racionalniji proizvod od onog koji se mogao
napraviti ranije, u trenutku t, ako se iskoriste sve
tehničke i tehnološke mogućnosti koje su, u tom
trenutku, na raspolaganju.
Grafički
prikaz
krive
tehničkog
razvoja
Stepen
tehničkog
savršenstva
2
1
t
t+t
Vreme
U slučaju da se to ne postigne, tj. ako novi
proizvod ima lošije karakteristike od starog,
onda se vrši njegovo usavršavanje, sve dok
ne dostigne potrebne vrednosti ili se, u
protivnom, odustaje od njega i prelazi na
razvoj nekog drugog novog proizvoda.
Obično se smatra da stvarni vek trajanja
proizvoda, namenjenih za široku potrošnju,
treba da iznosi onoliko koliko i vreme
potrebnom za osvajanje nove generacije
proizvoda, ili samo neznetno više od toga.
Danas je to obično od 1 do 5, ređe 10,
godina i smatra se da je to sasvim dovoljan
vek trajanja za većinu proizvoda. Međutim,
za proizvode namenjene za tzv. usko tržište,
np. dizalice, vek trajanja treba da iznosi bar
40 godina.
Vek trajanja proizvoda u mnogome zavisi i
od dostignutog nivoa tehničkog rešenja
(kvaliteta rešenja). Naime, ako je on nizak,
nema potrebe za nekim dužim vekom
trajanja, jer će ti proizvodi veoma brzo
tehnički zastareti, čime će prestati potražnja
za dotičnim proizvodima, odnosno, postojeći
proizvodi, tog tehničkog nivoa, zamenjiva}e
se novim, što se može videti na detaljnoj
krivi razvoja proizvoda, prikazanoj na sl.4.9.
Potražnja za proizvodima određenog
nivoa kvaliteta tokom vremena
Stepen
tehničkog
savršenstva
3
Potražnja u zavisnosti
od nivoa kvaliteta
2
1
t
Vreme
Detaljna kriva razvoja i savršenosti proizvoda
Estetski vek proizvoda predstavlja
vremenski period u kojem korisnik smatra da
je proizvod privlačan. Nakon tog perioda,
bez obzira na stanje proizvoda, korisnik
prestaje da ga koristiti, ili preduzima sve
zahvate da ga zameni novim, dopadljivijim,
proizvodom.
Promena dizajna Coca Cola ambalaže tokom
vremena
Coca - Cola 1386 god.
Coca - Cola
1889-1902 god.
Coca - Cola 1889-1902 god.
Coca - Cola 1900 - 1902 god.
Coca - Cola 1915 god. 1957 god. 1994 god.
Coca - Cola 2007 god.
Limenka
Coca Cole
Coca - Cola
marketinška
uloga dizajn
Geometrijski oblik
ambalaže PepsiCola datira od
1898 godine i
stalno su se vršile
inovaciju i
redizajn na
ambalaži sve do
2009 godine
Razvoj logotipa
Razvoj logotipa
Kreiranje indentiteta: Lice nove generacije
Životni vek dizajna ne sme biti duži od
životnog veka alata sa kojim se taj proizvod
izrađuje
Moralni vek proizvoda predstavlja vremenski
period posle kojeg primena dotičnog proizvoda
ekonomski nije opravdana i zavisi od tehničkog
napredka u oblasti iz koje je dotični proizvod.
Tehničko zastarevanje, tzv. prve vrste, nastupa
u trenutku kada je, zahvaljujući napretku
tehnike, moguće napraviti savremeniji proizvod,
tehničko zastarevanje druge vrste nastupa u
trenutku kada se takav proizvod pojavi na
tržištu, a stvarno moralno zastarevanje nastupa
u trenutku kada su troškovi proizvodnje, sa
posmatranom mašinom, jednaki prosečnim
troškovima proizvodnje u zemlji (ili svetu).
Daljom primenom dotične mašine održavaju
se visoki troškovi proizvodnje, ne samo zbog
porasta troškova održavanja, već zbog
zasterelosti rešenja, čime je i proizvodnja sa
takvim mašinama znatno skuplja od
prosečne. Trenutak moralnog zastarevanja
definisan je presekom krive prosečnih
troškova proizvodnje (1) i krive troškova
proizvodnje mašinom čije se moralno
zastarevanje posmatra (2).
Grafički prikaz promene
troškova proizvodnje:
(1) prosečni troškovi
proizvodnje,
(2) troškovi proizvodnje sa
postojećim (starim)
mašinama i (3) troškovi
proizvodnje sa novim,
savremenim, mašinama
Troškovi
proizvodnje
1
A
2
3
Vreme
Ako se pođe od pretpostavke da se nakon
par godina, od pojave posmatrane mašine,
na tržištu pojavi nova, savremenija, mašina,
koja obezbeđuje niže troškove proizvodnje
(kriva 3), to ne znači da će posmatrana
mašina odmah, u tom trenutku, zastareti.
Ona će, i pored manje efikasnosti, još
izvesno vreme, zbog manjih troškova
amortizacije, biti konkurentna novoj mašini i
moćiće da se koristi, do već pomenute tačke
A.
Za optimalni vek trajanja mašine trebao bi
se usvojiti vek trajanja do trenutka njenog
moralnog zastarevanja. Međutim, taj
parametar se u trenutku projektovanja
mašine, po prirodi stvari, ne zna pa se za
optimalan vek trajanja, za svaku vrstu
mašine posebno, usvaja onaj period za koji
se smatra da neće doći do značajnijeg
moralnog zastarevanja.
Po sadašnim zakonskim propisima,
potrebno je da radni vek mašine iznosi, bar,
pet godina. Inače, u trenutku kada troškovi
održavanja i remonta premašuju određeni
procenat od nabavne vrednosti nove mašine
(iznos procenta zavisi od vrste i nabavne
cene nove mašine) ekonomičnije je kupiti
novu mašinu nego popravljati postojeću.
Uticaj životnog ciklusa na politiku
proizvoda i politiku razvoja
U zavisnosti od faze životnog ciklusa proizvoda
vrši se i planiranje proizvoda, pri čemu se pod
planiranjem, u najširem smislu reči,
podrazumeva definisanje ciljeva i predviđanje
mogućih problema tokom ostvarivanja tih
ciljeva. U okviru planiranja proizvoda vrši se
pronalaženje proizvoda i definisanje načina
njihovog razvoja, odnosno, definisanje načina
usavršavanja postojećih proizvoda, ili načina
njihovog povlačenja sa tržišta.
Politika proizvoda je integralni deo poslovne
i razvojne politike. Njen zadatak je da
istražuje, organizuje, koordinira, sprovodi i
kontroliše sve aktivnosti koje su potrebne za
definisanje:
- optimalne ponude proizvoda (po vrstama,
asortimanu i obimu),
- naziva proizvoda,
- načina njegove prezentacije (demonstracija rada
proizvoda, tehnika nuđenja, tehnika izlaganja,
prospektni i kataloški materijal),
- načina pakovanja i distribucije,
- potrebnih uputstva (za transport, skladištenje,
ugradnju, puštanje u pogon, uhodavanje,
upotrebu, nadzor, servis, održavanje i remont
proizvoda),
- uslova garancije,
- rad servisne službe,
- načina kreditiranja kupaca, itd.
Kvaliteta
Koji se
već nalaze
na tržištu
Modifikacija
Svojstva
Diferencijacija
Izgleda
Diverzifikacija
Sopstveni razvoj
Invencijom
Imitatorstvom
Uslužni razvoj
Koji tek
treba da
se pojave
na tržištu
Redizajn
Novi dizajn
Totalni dizajn
Eliminacija
Politika
proizvoda
Restajling
Kooperacija
Kupovina licence
Kupovina konkurencije
Preuzimanje kadrova
Šematski prikaz načina vođenja politike proizvoda
Pravilnom politikom proizvoda definiše
se ponuda onih proizvoda koje tržište
upravo traži, tj. onih proizvoda koji u
potpunosti mogu da zadovolje sve
potrebe kupca i korisnika proizvoda.
Optimalni proizvodni program
predstavlja onu kombinaciju proizvoda
koja omogušuje efikasno poslovanje
kompanije na duži vremenski period.
Treba imati u vidu da se samo sa pravilno
osmišljenom politikom proizvoda može obezbediti
uspeh proizvoda na tržištu, pri čemu njihova
prodajna cena mora biti usklađena sa
funkcionalnim i estetskim svojstvima proizvoda.
Pored toga, treba imati u vidu da kupci proizvoda
žele biti sigurni da briga proizvođača za sudbinom
proizvoda ne prestaje njegovom prodajom, već da
oni i dalje brinu o proizvodu, bez obzira što on
sada više nije nihov i što se nalazi kod kupca.
Takvim pristupkom proizvođači, nesumnjivo,
jačaju potražnju za svojim proizvodima i stvaraju
kontinuitet prodaje svojih proizvoda.
Politika proizvoda se znatno razlikuje za
postojeće i nove proizvode. Definisanje
poslovne politike, za postojeće proizvode, u
velikoj meri zavisi od faze životnog ciklusa u
kojoj se nalazi dotični proizvoda (slaba
prodaja, nizak profit, slabljenje poslovnih veza,
problemi sa kvalitetom, itd.). Naime, ako je
proizvod neposredno pred degeneracijom vodi
se savim drugačija politika u odnosu na onaj
koji se nalazi u fazi zrelosti ili fazi uvođenja na
tržište. Na osnovu politike proizvoda definiše
se i politika razvoja proizvoda.
Naime, veoma često se javlja dilema:
proizvoditi ili kupovati, jer proizvođač nije u
mogućnosti (ne raspolaže sa odgovarajušom
tehnologijom, materijalom, kapacitetima ili
radnom snagom), ili mu se ne isplati da
izrađuje sve tipove i modele proizvoda. Tada
je on upućen na kooperaciju ili (do)kupovinu
kompletnih proizvoda. Menadžeri proizvoda
treba da pronalaze odgovore na sva ta
pitanja, vodeći računa o zadovoljenju potreba
potrošača i ostvarivanju predviđenih
finansijskih efekata.
Pri vođenju politike proizvoda, koji se
već nalaze na tržištu, koriste se
sledeće strategije:
- modifikacija,
- diferencijacija,
- diversifikacija i
- eliminacija.
Modifikacija podrazumeva neku izmenu
na proizvodu, ili njegovoj ambalaži. Naime,
nije uvek potrebno, niti finansijski
opravdano, vršiti radikalne izmene na
proizvodu, često je dovoljno izvršiti samo
neznatne izmene pa da finansijski efekti
budu više nego zadovoljavajući. Uobičajeno
je da se vrši: poboljšanje kvaliteta
proizvoda (povećanjem dimenzija i/ili
mase, povećanjem njegove pouzdanosti i
trajnosti, primenom kvalitetnijih materijala i
savremenijih postupaka izrade),
poboljšavanje svojstava
(karakteristika) proizvoda
(povećanjem sigurnosti, efikasnosti,
mnogostranosti i ugodnosti njegove
upotrebe) i poboljšanje izgleda
proizvoda (koje se ostvaruje
poboljšanjem estetskog izgleda restajling, ili redizajn ili sasvim novi
dizajn, ili tzv. totalni dizajn svih
proizvoda).
Svaka modifikacija mora biti prvo detaljno
proučena, jer se modifikacijom uvek gubi
jedan deo kupaca, koji je privrđen starom
stilu, pa treba proceniti koliko kupaca će se
izgubiti a koliko dobiti, modifikacijom
proizvoda. Svakom modifikacijom se
poboljšava imidž kompanije, kao kompaniji
inovatoru, povećava se lojalnost kupaca, koji
cene te modifikacije, pokreće se entuzijazam
kod svih zaposlenih, a posebno prodajnog
osoblja, a postiže se i besplatna reklama,
pošto svi komentarišu modifikovane
proizvode.
Pri tome, treba imati u vidu da se nakon
modifikacije proizvoda prestaje se sa
proizvodnjom dotadašnjeg (starog)
proizvoda.
Diferencijacija proizvoda predstavlja
dopunu asortimana (ponude) postojećih
proizvoda, uvođenjem novih veličina
(tipova) u okviru postojećih linija
proizvoda. Diferencijacija proizvoda
obično predstavlja odgovor na
promenjene zahteve kupaca ili na
izmenjeno ponašanje konkurencije. Kod
diferencijacije postojeći proizvodi ostaju i
dalje u proizvodnji a novi samo obogaćuju
skalu postojećih proizvoda.
To može da utiče na poskupljenje
proizvoda i smanjenje dobiti tako da
treba biti obazriv sa diferencijacijom
proizvoda. nekada se ona može
prepustiti kupcima, da sami kombinuju
potrebne proizvode ili se može rešiti
kooperacijom sa drugim
proizvođačima.
Diversifikacija proizvoda predstavlja
proširenje asortimana (ponude)
postojećih proizvoda uvođenjem sasvim
novih linija proizvoda, pri čemu te linije
mogu biti u neposrednoj vezi sa
postojećim proizvodima (linijama), ili
mogu biti sasvim drugačije od postojećih
proizvoda (tzv. lateralna diversifikacija). I
u ovom slučaju postojeći proizvodi
ostaju i dalje u proizvodnji a novi
obogaćuju skalu postojećih proizvoda.
Da bi obezbedili uspešan plasman
svojih proizvoda menadžeri proizvoda
često praktikuju da kombinuju
modifikaciju, diferencijaciju i
diverzifikaciju proizvoda.
Eliminacija proizvoda, predstavlja prestanak
proizvodnje i ponude nekog od postojećih
proizvoda (eliminaciju iz proizvodnog
programa) koji nastupa usled njegovog
zastarevanja i početka proizvodnje
modifikovane verzije. Eliminaciji proizvoda
treba pristupiti veoma pažljivo, kao uostalom i
prilikom uvođenja savim novih proizvoda i
linija, jer se prevremenom eliminacijom mogu
naneti velike štete kompaniji. Pri tome treba
definisati brzinu napuštanja proizvoda i tržišta,
odnos prema neprodatim proizvodima, odnos
prema dotadašnjim kupcima, itd.
U toku životnog ciklusa proizvoda
potrebno je neprestano pratiti njegov
plasman i blagovremeno vršiti
usavršavanje proizvoda. Naime smatra
se da svaki proizvod ima "tačku
zaokreta" (tačka A) koja predstavlja
relativno kratak vremenski period, kada
treba doneti značajne strateške odluke,
da li i dalje podržavati rast obima prodaje
(zaoštravanjem borbe za povećanje
ekonomičnosti i rentabilnosti,
posredstvom manjih tehničkih inovacija,
intenzivnim sniženjem troškova
proizvodnje i prometa postojećih
proizvoda), ili se preorijentisati na
uvođenje novih proizvoda. Smatra se da
je to vremenski trenutak kada stopa rasta
prelazi iz rastuće u opadajuću tendenciju.
Grafički prikaz toka
prodaje (1) normalan
tok, (2) rast prodaje i (3)
pad prodaje
Prodaja
A
2
3
1
Vreme
Pri vođenju politike novog proizvoda,
koji tek treba da se pojavi na
tržištu, koriste se sledeće strategije:
- sopstveni razvoj proizvoda,
- uslužni razvoj,
- kooperacija,
- kupovina licence,
- kupovina kompanije koja proizvodi
željeni novi proizvod ili
- preuzimanje kadrova iz kompanije
koja proizvodi željeni novi proizvod.
Sopstveni razvoj predstavlja
najsloženiji ali i najefikasniji način da se
dođe do nekog novog proizvoda. On se
može ostvariti:
invencijom, kada se pojava neke nove ideje
ostvaruje slučajnošću ili sopstvenim razvojem
posredstvom istraživačkog rada, često u
kombinaciji sa imitatorstvom. Poznato je da su
japanci relativno malo kupovali licence, već su
više kupovali proizvode, na primer, mašine,
rastavljali ih, snimali, proučavali i svojim znanjima
razvijali nove ideje. Tako su na tržište počeli
pristizati sa novim proizvodima, koji su bili plod
njihovog i tuđeg znanja. Invencija je neko novo
saznanje, odnosno, ideja kojom se postojeće
stanje može izmeniti. Do invencije se najuspešnije
dolazi kombinacijom više izvora ideja.
imitatorstvom, tj. kreativnim kopiranjem
(preuzimanjem) i usavršavanjem nečijeg
tuđeg proizvoda - bez kupovine licence (što
je zakonski kažnjivo, zbog čega se nastoji
da se naprave što veće izmene i
poboljšanja, u odnosu na originalno rešenje,
kako bi se napravila što veća "razlika"
između "novog" i originalnog rešenja, bar 30
%). Pri tome, treba imati u vidu da se
kopiranjem tuđih rešenja ne može
obezbediti dugoročan opstanak i razvoj
kompanije.
Uslužni razvoj predstavlja nešto lakši i
sigurniji način da se dođe do nekog novog
proizvoda. Naime, pri uslužnom razvoju
angažuje se neka kompanija, koja se bavi
istraživanjem i razvojem proizvoda, da za
potrebe dotične kompanije razvije neki novi
proizvod. Naravno, uslužni razvoj, po prirodi
stvari, nije tako efikasan kao sopstveni
razvoj, jer onaj koji razvija neki proizvod, za
nekog drugog, nije dovoljno motivisan kao
kad razvija za sebe.
Kooperacija je jedan od
jednostavnijih načina da se dođe do
nekog novog proizvoda pod uslovom
da se može naći zainteresovani partner
za saradnju.
Kupovina licence je najjednostavniji
način da se dođe do nekog, uslovno rečeno,
novog proizvoda, jer se, kao što je poznato,
pri kupovini licence obično kupuju stari
proizvodi, pošto licencodavac nije
zainteresovan da proda licencu za najnovije
rešenje proizvoda. Pri tome treba imati u
vidu da kupovina licence očigledno vodi u
kolonijalnu zavisnost manje razvijenih
kompanija od strane razvijenih, ako one ne
rade na daljem usavršavanju kupljene
licence,
Kupovina kompanije koja
proizvodi neki novi proizvod je
svakako najskuplji, ali i najsigurniji,
način da se dođe do nekog novog
proizvoda.
Preuzimanje vodećih kadrova iz
uspešne kompanije, umesto
kupovine kompanije, je znatno jeftinija
varijanta da se dođe do novog proizvoda.
Naravno, to nije etički ispravno ali daje
veoma dobre rezultate. Zbog toga je u
mnogim zemljama zakonski onemogućen
prelazak radnika iz jedne kompanije u
drugu kompaniju, iz iste branše, bez
posebne saglasnosti matične kompanije.
Planiranje životnog ciklusa proizvoda je
izuzetno važno kod onih proizvoda koji su
izloženi intenzivnom razvoju i snažnim
promenama ukusa potrošača, koji se formira
pod uticajem mode i promocije. Tada su
potrebne brze reakcije menadžera proizvoda
kako bi blagovremeno uveli nove proizvode
na tržište. Praćenje životnog ciklusa
proizvoda predstavlja osnovu za
blagovremenu pripremu i postavljenje
pravilnog ritma "ubacivanja" novih proizvoda
na tržište.
Strategija marketinga zavisi od:
- faze životnog ciklusa u kojoj se nalazi
proizvod (uvođenje, rast, zrelost ili
opadanje),
- konkurentskog položaja proizvođača
(lider, izazivač, sledbenik ili tanponer) i
- privredne klime (nestašica, inflacija ili
recesija).
Poznavanje životnog ciklusa proizvoda,
kao kriterijuma za izbor novih proizvoda,
ima za cilj da omogući proizvođaču
lansiranje "pravog" proizvoda u "pravo"
vreme, vodeći računa o dva bitna faktora:
- obliku krive prodaje i profita, u
funkciji vremena, za svaki novi i sve
dotadašnje proizvode, i o tome,
- šta konkurencija preduzima i
kako se to, što ona preduzima, odražava
na budući plasman novih proizvoda.
Poznato je da proizvodi koji se prvi pojave
na tržištu imaju mnoge prednosti, u odnosu
na ostale:
- kreiraju svest o postojanju takve
vrste proizvoda,
- imaju veće šanse da izgrade
lojaknost kupaca prema svom
proizvodu i brendu,
- imaju šanse da izgrade sklonost
kupaca prema proizvodu i brendu,
- prvi dobijaju pristup prema
kanalima distribucije, itd.
Zbog toga, proizvođači nastoje da
se što pre pojave na tržištu sa
novim proizvodom.
Neblagovremenim uvođenjem
novih proizvoda, može se znatno
uticati na pad prodaje, pa čak i na
prestanak prodaje proizvoda, što
svakako utiče na rentabilno
poslovanje kompanije.
Grafički prikaz
Prodaja
uticaja
neblagovremenog
uvođenja novog
proizvoda (2) na
pad prodaje
Pad prodaje
1
2
Vreme
Do neblagovremenog uvođenja novih
proizvoda obično dolazi zbog:
- pogrešne procene životnog ciklusa
proizvoda, koji se nalazi na tržištu,
- neblagovremenog sagledavanja
pojave konkurentskih proizvoda, ili
- poteškoća u razvoju novog proizvoda,
kada se kasni sa pojavom novog
roizvoda zbog organizacionih, tehničkih
ili finansijskih razloga.
Isto tako, prevremenim uvođenjem
novog proizvoda na tržište, može se
uticati na smanjenje prodaje postojećeg
proizvoda, čime se nepotrebno skraćuje
životni ciklus proizvoda i time nanosi
direktna šteta kompaniji.
Grafički prikaz
uticaja
Prodaja
prevremenog
uvođenja novog
proizvoda (2) na
smanjenje obima
prodaje postojećeg
proizvoda (1)
Nerealizovana
prodaja
1
2
Vreme
Do prevremenog uvođenja novog proizvoda
obično dolazi zbog:
-pogrešne procene životnog ciklusa
proizvoda koji se nalazi na tržištu, tj. kada se ne
očekuje da će on živeti tako dugo, pa se
prevremeno počinje sa prodajom novog
proizvoda,
-nestrpljivosti kompanije i težnje da se što
pre plasira novi proizvod na tržište, znatno pre
nego što su iscrpljene sve tržišne mogućnosti
postojećeg proizvoda, ili
-precenjivanja konkurencije, tj. pri
pogrešnoj proceni prevremene pojave novih
konkurentskih proizvoda.
Prognoziranje smene generacija
proizvoda
Neosporno je da je za službu razvoja veoma
važno da zna kada se može očekivati smena
generacije proizvoda, kako bi blagovremeno
inicirala razvoj nove generacije proizvoda. Zbog
toga se, u okviru razvojne službe, neprestano
pratiti trend promena karakterističnih performansi
proizvoda, tokom vremena, kako bi, na osnovu tih
podataka, procenila buduće kretanje u oblasti
koju služba pokriva i time blagovremeno se
pripremila za mirniju budućnost.
Pri tome se vrše različite procene koje se kreću
od optimističkih do pesimističkih. U okviru
razvojne službe posebno se prati razvoj
tehnologije, jer ona ima presudni uticaj na
razvoj proizvoda. Međutim, ubeđenje da se
budućnost određuje na osnovu prošlosti, je
samo delimično tačna. Teško je prognozirati
budućnost na osnovu događaja iz prošlosti,
zbog toga što se ne znaju mnoge činjenice iz
prošlosti, niti sve činjenice iz sadašnjosti, a
pogotovo što se ne zna veza između prošlog i
budućeg.
Utvrđivanje budućih potreba može se
izvršiti pod sledećim pretpostavkama:
- čoveku je svojstven neprestani porast
potreba i
- čovek uvek teži ka znanju i mogućnosti
izražavanja ližne nezavisnosti.
Mada ne postoji mogućnost tačne
matematičke interpretacije aktuelnosti
jednog proizvoda, statističkim i analitičkim
metodom se pokušava definisati mehanizam
prelaska na sledeću generaciju proizvoda.
Za razliku od statističkih metoda, koje prate
tok promene prodaje tokom vremena,
analitičke uzimaju u obzir manji broj faktora,
pa su preglednije, jasnije prikazuju svojstva i
osnovne zakonomernosti proizvoda, a što je
najvažnije, pogodnije su za traženje
optimalnih rešenja.
Donošenje zaključaka o kvalitetu i aktuelnosti
proizvoda obično se vrši na osnovu ocena
eksperata (Delfi metoda). Ekspertska grupa se
formira tako što se od svakog visokostručnog
specijaliste, u datoj oblasti, traži da navede 510 najkompetentnijih eksperata po tom pitanju.
Svakom navedenom se zatim obraća s istim
pitanjem. Procedura se ponavlja sve dotle dok
se ne prestanu pojavljivati nova imena. Iz
dobijenog spiska sastavlja se generalni spisak
eksperata. Broj eksperata u grupi mora biti
dovoljno velik ali ne sme imati masovan
karakter.
Prvi krug ispitivanja eksperata predvi|en je
za određivanje polaznih parametara
posredstvom kojih se ispoljavaju osnovne
zakonitosti i svojstva ispitivanog proizvoda.
U drugom krugu ispitivanja, metodom
ekspertnih ocena objekta prognoziranja, vrši
se određivanje svojstava ispitivanog
proizvoda i sprovode se završne korekcije.
Uporedne procedure ekspertiza, povećavaju
usaglašenost mišljenja eksperata i
omogućavaju dobijanje dovoljno tačnih
rezultata za sprovođenje prognoze.
U prvom krugu pitanja, ekspertima se predlaže
da ocene trenutak dostizanja maksimalnih
vrednosti karakteristika proizvoda, ne ulazeći u
njihovu vrednost. U drugom krugu, ekspertima
se preporučuje da na osnovu analize
prethodnih ocena eksperata i odgovarajućih
proračuna, na osnovu matematičkog modela
ispitivanog proizvoda, izvrše korekciju ranije
datih podataka i da pokušaju da utvrde
formalnu vrednost pojedinih karakteristika
analiziranog proizvoda. Pri sprovođenju ove
analize, ispitivanje eksperata se vrši
anketiranjem.
Anketu sprovodi specijalna radna
grupa, a anketni list obično ima oblik
tabele. Ocene pojedinih eksperata se
različito uzimaju u obzir u zavisnosti od
njihovog indeksa (stepena)
kompetencije.
Treba istaći da ova metoda ima niz
nedostataka, zbog toga što ocenjivanje
traje dugo, pa se javlja problem oko
obezbeđenja stalnosti ekspertske
grupe, a zbog potrebe za višestrukim
ponavljanjem ocena, dolazi do
smanjenja koncentracije i kvaliteta rada
eksperata, itd.
Hvala na pažnji.
Download

(2) i - IPROD