Hrišć ansko udruženje Beograd, ZRENjaninski put bb, 11213 beograd,
www.hub.org.rs, [email protected], 011/88-22-086, 063/490-777; 060/7100-777; SKYPE: HUB.SRBIJA
UPISNICA
USLOVI ZA UPIS U BIBLIJSKU ŠKOLU
Kurs proučavanja Biblije u Biblijskoj školi je krajnje intenzivan. Biće mnogo praktičnog rada i proučavanja. Svi
će treba da sarađuju kao tim, kako bi se održala atmosfera u kojoj možemo proslaviti Boga.
Budući studenti kroz molitvu treba da se spremaju da posvete svoj život službi za Gospoda, razmišljaju
pozitivno i u Gospodu nalaze snagu za suočavanje sa izazovima u svom životu.
Od svih studenata se zahteva da se bezrezervno posvete proučavanju i lekcijama u Biblijskoj školi.
Zabavljanje sa suprotnim polom, tokom škole, tretiraće se kao nepoželjna pojava, koja povlači za sobom
određene posledice.
Kao što dolikuje svedočanstvu hrišćanina, pušenje, alkohol i ostale štetne navike su strogo zabranjene tokom
trajanja škole.
Predavači i tim u Biblijskoj školi će preduzeti sve, kako bi pomagali svakom studentu tokom studiranja. Ako
bude problematičnih studenata, tim škole će imati pravo da prekine njihovo školovanje u Biblijskoj školi, kako
bi studiranje bilo korisno za ostale studente.
Taksa za upis se plaća u prvoj nedelji svakog semestra po 1800 dinara ili u dinarskoj protivvrednosti.
Potrebno je da odgovorite na sva pitanja. Ako mislite da nemožete ispuniti uslove za upis, molimo vas da ne
konkurišete.
Molimo vas da pažljivo odgovorite na sva pitanja.
Pišite čitko štampanim slovima.
Ime i prezime, (devojačko prezime)
Adresa (ulica, grad, broj pošte)
Broj fiksnog i mobilnog telefona
fotografija
Broj lične karte
Strani državljani – broj pasoša:
Datum rođenja
Ime oca
Adresa
Zanimanje
Ime majke
Adresa
Zanimanje
Broj
braće
Broj
sestara
Da li je neko od njih
punovremeni
hrišćanski
radnik?
Ako ne živiš sa roditeljima, sa kime živiš?
Mesto rođenja
DA – nabroji vrste poslova koje obavlja
NE
Ako živiš sa rođacima, navedi srodstvo
Želim da studiram:
na sva tri semestra (ceo kurs)
na jesenjem semestru
na zimskom semestru
na prolećnom semestru
Razlog za studiranje na 1 ili 2 semestra:
Obezbediću si smeštaj
Potreban mi je smeštaj
O
B
R
A
Z
O
V
A
N
J
E
Broj završenih
godina
srednje
škole
B
R
A
Č
N
I
Odgovori
na
sva pitanja!
S
T
A
T
U
S
Da li si diplomirao/la
(maturirao/la)
DA
Koji smer si završio/la
Naziv i mesto srednje škole koju si završio/la
NE
Ime više škole ili fakulteta koji si pohađao/la koliko godina si pohađao/la? Datum pohađanja (od-do). Da li si diplomirao/la?
Da li poseduješ neke diplome? Ako da koje?
Da li poseduješ neka odlikovanja? Koja?
Da li si pohađao/la neke vanredne škole ili kurseve? Koje?
Da li si pohađao neku Biblijsku školu ili kurs? Gde (naziv i mesto škole), kada (od-do)?
slobodan
DA
*veren/a
**oženjen/udata
DA NE
NE
DA
udovac/udovica
NE
DA
imam decu
DA NE
NE
razveden/a (od kada)
DA
odvojen/a (od kada)
DA NE
NE
__________
___________
Koliko?____
*AKO SI VEREN/A napiši sledeće podatke o svojoj verenici / vereniku
godina
rođenja
Ime i prezime
zaposlen/a
DA NE
zanimanje
zakazan datum
venčanja
** AKO SI OŽENJEN / UDATA napiši sledeće podatke o svojoj supruzi / suprugu
Ime i prezime
godina
zaposlen/a
zanimanje
datum venčanja
rođenja
DA NE
da li je ona/on nanovo rođen
(od kada)
DA
NE _____________
da li je nanovodođen/a?
DA
Datum i godina rođenja dece
Da li je već išao/išla u neku Biblijsku školu? koju?
DA
L
I
Č
N
I
Svaki dan ću putovati na predavanja
Tvoje zanimanje. Da li si zaposlen?
Gde?
Datum ili približno
vreme obraćenja
Kojoj crkvi pripadaš?
NE
Čime se baviš u slobodno vreme?(hobi)
NE _____________
Da li se ona/on slaže da studiraš u
Biblijskoj školi?
Koji sport ili rekreaciju najviše voliš?
Kojoj denominaciji pripada tvoja crkva?
Adresa crkve
P
O
D
A
C
I
Da li boluješ od nekog hroničnog oboljenja?
Kojeg?
Da li ti je potreban poseban medicinski
tretman? Ako da, koji?
Da li si bio u vojsci?
Da li koristiš cigarete, alkohol, drogu?
Da li si se ikad bavio/la okultnim stvarima?
Ako “da” kako?
Od kojih akutnih obolenja najčešće obolevaš?
P
R
E
P
O
R
U
K
E
Preporuka mora biti od strane dva lica. Oni treba da su odrasli, nanovorodjeni i zreli hrišćani, a sa kojima nisi u rodbinskoj vezi i treba da te poznaju
najmanje godinu dana. Jedan od preporučitelja mora biti pastor ili ako crkva ima starešinstvo – glavni starešina tvoje crkve.
Ime i prezime
Adresa
Ime i prezime
Adresa
1. Pastor ili Starešina
2. Prijatelj
SVEDOČANSTVO
Napiši kratko kako si poverovao u Gospoda Isusa Hrista i o tvom daljem i sadašnjem životu s Njim.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Šta je podstaklo tvoju želju za studiranjem u Biblijskoj školi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Koji su razlozi zbog kojih bi želeo proučavati Bibliju u Biblijskoj školi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Da li si uključen u neke službe u svojoj crkvi? Ako jesi, napiši u koje.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Da li imaš neka razmišljanja gde Gospod želi da te koristi po završetku kursa?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Po tvom mišljenju koji su tvoji darovi – sposobnosti?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Da li sviraš neki muzički instrument? Koji?
_______________________________________________________________________________
Da li se osećaš spremnim na izazov svakodnevnog života u zajedništvu sa ostalim studentima koji će možda
imati različito mišljenje i poglede?
_______________________________________________________________________________
POTVRDA O UPISU
Potpisivanjem ove upisnice, obećavam, ako budem primljen kao student kursa, da ću se podrediti svim
društvenim, obrazovnim i duhovnim standardima Biblijske škole Hrišćanskog udruženja Beograd.
Obećavam da ću doprinostiti izgradnji mira i jedinstva, kao i da neću širiti svoje sopstvene stavove i u vezi
doktrine i prakse koje bi uticale na druge studente.
U ______________________________
Dana ___________________________
Potpis kandidata ___________________________
Download

Ime i prezime, (devojačko prezime)