UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE
U BRIDŽU
PROPOZICIJE TAKMIČENJA
OPŠTI USLOVI:
1. Univerzitetsko Prvenstvo Srbije (u daljem tekstu UPS) je ekipno takmičenje
koje organizuje Univerzitetski sportski savez Srbije i Bridž savez Srbije (BSS)
posredstvom Takmičarske Komisije BSSa i univerziteta bridž kluba koji organizuje
takmičenje te godine.
2. Peto Univerzitetsko Prvenstvo Srbije biće održano 22. februara 2015. god. sa
početkom u 11 časova u Novom Sadu. (Organizator zadržava pravo promene datuma
održavanja ukoliko se prijave ekipe samo sa onog univerziteta koji organizuje taj UPS)
3. Na UPS učestvuju ekipe univerziteta iz Srbije. Svaki univerzitet može
nastupati sa neograničenim brojem ekipa.
4. Rok za prijavu učešća ekipa je dva dana pre početka turnira. Prijava mora
sadržati naziv ekipe (univerziteta), ime i prezime barem 4, a ne više od 6 igrača u
sastavu i označenog kapitena.
5. Pravo učešća na UPS imaju igrači rođeni ne ranije od 1. januara 1987. godine
i ne kasnije od 31. decembra 1997. godine koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:
a. Studenti su nekog univerziteta u Srbiji;
b. Diplomirali su ili masterirali prošle školske godine na nekom univerzitetu u
Srbiji;
c. Učenici su završnog razreda srednje škole.
6. Barem dva člana ekipe moraju pripadati univerzitetu koji predstavlja ta
ekipa, dok ostala dva mogu biti sa nekog drugog univerziteta ili spadati u starosni
opseg koji zahtevaju propozicije. Radi efikasnijeg odvijanja turnira, TK BSSa i
organizator turnira zadržavaju pravo da po potrebi prihvate nastup (regularno, u
konkurenciji) ekipe čiji jedan ili eventualno dva člana ekipe ne zadovoljavaju
propisane kriterijume za učešće na ovom takmičenju, ili nastup (revijalno, van
konkurencije) ekipe koja ima 3 ili više igrača koji ne zadovoljavaju propisane
kriterijume ovog takmičenja.
UČESNICI UNIVERZITETSKOG PRVENSVA SRBIJE SE TAKMIČE ZA:
1. Naslov:
- Pobednik Univerzitetskog Prvenstva Srbije za 2014. godinu -.
2. Pobednička ekipa stiče primarno pravo u odnosu na bilo koje druge timove da
reprezentuje svoj univerzitet, BSS i Srbiju, u istom ili izmenjenom sastavu
(ukoliko taj sastav zadovoljava kriterijume datog takmičenja) na bilo kom
evropskom ili svetskom univerzitetskom takmičenju te godine.
3. Pehare ili medalje:
- Prve tri ekipe
4. Master poene BSSa i eventualno 1 SP (srebrni poen) za pobedničku ekipu, u
koliko TK BSSa donese takvu odluku, odnosno da takmičenje te godine stavi
u II kategoriju takmičenja BSSa.
SISTEM TAKMIČENJA:
1.
Sistem takmičenja je Round Robin (svako sa svakim). Broj bordova po
meču biće određen na samom takmičenju, u zavisnosti od broja ekipa,
ali ne sme biti manji od 40. Predlog je za 2 ekipe – 40 bordova (2x20),
3 ekipe – 2 x 20 bordova, 4 ekipe 3 x 16 bordova. 5 i više ekipa 12-16
bordova po meču.
2.
Za obračun se koristi WBF skala 20-0 Victory Points (VP) sa decimalama
ili eventualno bez decimala u zavisnosti od dogovora organizatora,
igrača i organa BSSa.
3. Konačni plasman određuje broj VP. Pobednik je ekipa koja osvoji najviše VP.
4. Ako dve ili više ekipa imaju isti ukupan zbir VP, plasman određuje:
a. Međusobni rezultat u internacional match points (imp)
b. Ukupan zbir imp
c. Broj meč poena (pobeda 2, nerešen 1).
d. Doigravanje minimum 6 bordova ili eventualno žreb.
POSEBNE ODREDBE:
1. Pušenje u sali je najstrožije zabranjeno.
2. Upotreba mobilnih telefona za vreme igre nije dozvoljena.
3. Nije dozvoljeno napuštanje sale za igru bez znanja Direktora Turnira (DT).
4. Upotreba HUM i Brown Sticker sistema nije dozvoljena.
5.U slučaju nepridržavanja ovih odredbi od strane nekog igrača, DT je u
obavezi da automatski kazni njegovu ekipu sa 2 VP.
6. UPS se igra pod skrinovima.
7. DT (sudiju), određuje organizator, kao i eventualnu kotizaciju ukoliko postoji
potreba (troškovi organizatora, sudija, pehari i medalje).
8. Svi učesnici Prvenstva svojim prijavljivanjem prihvataju navedene uslove
pod kojima će se odvijati ovo takmičenje.
9. Pojedinosti o takmičenju koje ove Propozicije nisu obuhvatile, tretiraće se
po Pravilniku BSS o Opštim uslovima takmičenja i Kaznenom pravilniku BSS.
Takmičarska komisija BSS
Vuk Trnavac
Download

Univerzitetsko prvenstvo Srbije 2015