UPISNICA ZA UPIS U DRUGU
GODINU BIBLIJSKE ŠKOLE
HRIŠĆANSKO UDRUŽENJE BEOGRAD
Zrenjaninski put bb, 11213, Beograd 011-88-22-086; 063-490-777; 060-7-100-777
WWW.HUB.ORG.RS; [email protected]; SKYPE: HUB.SRBIJA
Hrišćansko udruženje Beograd je osnovano da služi vernicima, hrišćanima u našoj zemlji i regionu. Našu viziju
ostvarujemo na razne načine. Jedna od osnovnih službi HUB-a je Biblijska škola, mesto gde se vernici različitih
evanđeoskih denominacija obrazuju i pripremaju da poruku evanđelja prenesu gde god se nalaze, kao i da još
efektivnije služe u svojim lokalnim crkvama iz kojih potiču.
HRIŠĆANSKO UDRUŽENJE BEOGRAD
ADRESA
Zrenjaninski put bb
11213 Beograd
Srbija
Telefon:
00381- (0)11-88-22-086
00381- (0)60-7-100-777
00381- (0)63-490-777
Fax: 00381- (0)11-88-22-086
Web: www.hub.org.rs
E-mail:[email protected]
skype: hub.srbija
HRIŠĆANSKO UDRUŽENJE BEOGRAD
Zrenjaninski put bb, 11213, Beograd 011-88-22-086; 063-490-777; 060-7-100-777
WWW.HUB.ORG.RS; [email protected]; SKYPE: HUB.SRBIJA
USLOVI ZA UPIS U DRUGU GODINU BIBLIJSKE ŠKOLE
Jako se radujemo vašoj želji da ponovo budete deo Biblijske škole kroz naš program druge godine. Nadamo se da ste
se upoznali sa našim programom. Verujemo da će vaše eventualno studiranje biti veoma korisno za vas kao i za vašu
crkvu i okolinu gde živite.
Najosnovniji uslov da bi ste postali student programa druge godine je da ste završili prvu godinu Biblijske škole, da
imate službu u crkvi ili planirate da se u nju ozbiljno uključite, da vas podržava starešinstvo, lokalna crkva ili
organizacija i da imate pozitivno svedočanstvo o vašem životu sa Isusom danas.
Molimo da popunite ovu upisnicu sa što više detalja, i mi ćemo vas dalje kontaktirati.
Sastavni deo ove upisnice je i preporuka pastira ili starešine crkve, koju trebamo dobiti u odvojenoj zatvorenoj koverti.
Ime i prezime
Adresa, ulica, grad i broj pošte
Br.l.k. - strani državljani - pasoša
Datum i mesto rođenja
Trenutno zanimanje
Broj fiksnog telefona
Broj mobilnog telefona
E-mail adresa
Godina studiranja prve godine Škole
Godina obraćenja
Datum krštenja
Kojoj crkvi pripadaš - donominaciji
Adresa Crkve
Ime pastora ili starešina crkve:
Kontakt - adresa i telefon
* Ako preporučilac nije pastor ili
starešina, napiši ko je:
Kontakt - adresa i telefon
Da li je on i preporučilac*:
HRIŠĆANSKO UDRUŽENJE BEOGRAD
Zrenjaninski put bb, 11213, Beograd 011-88-22-086; 063-490-777; 060-7-100-777
WWW.HUB.ORG.RS; [email protected]; SKYPE: HUB.SRBIJA
L Molimo da odgovorite na
I
sva pitanja!
Č
N
I
Da li si oženjan - udata?
Da li si veren - verena?
Napiši ime i prezime tvog supružnika, verenika ili osobe sa kojom si u emotivnoj
P vezi?
O
D
A
T Podatci o deci:
C
Koliko imaš
I
Da li imaš emotivnu vezu sa
nekim?
Da li je veran - verna? Od
kada?
Njihova imena i godina rođenja:
dece?
Da li si bio u vojsci? Da li si zaposlen/a? Ako jesi,
gde?
Da li si u međuvremenu pohađao/la neke druge
škole i završio ih?
Da li boluješ od nekih oboljenja koja zahtevaju poseban
medicinski tretman?
Ako jesi, napiši koje:
Čime se baviš u tvoje slobodno vreme? Koja su tvoja interesovanja?
Služba
Sviraš li neki muzićki instrument? Koji?
Molimo da u ovim odgovorima budete što konkretniji i detaljniji !
Da li si bio-la uključen-a ili već jesi u nekim službama u crkvi? Kojoj?
Kakvi su tvoji planovi po pitanju tvoje sadašnje ili buduće službe? Šta su tvoji planovi, želje, vizije, molitve?
Na koji način vidiš drugu godinu škole da ti u tome može pomoći?
Šta je tvoje lično mišljenje o tvojim darovima i sposobnostima? U kom polju bi voleo-la da budeš uključen-a?
HRIŠĆANSKO UDRUŽENJE BEOGRAD
Zrenjaninski put bb, 11213, Beograd 011-88-22-086; 063-490-777; 060-7-100-777
WWW.HUB.ORG.RS; [email protected]; SKYPE: HUB.SRBIJA
Šta je podstaklo tvoju želju da studiraš drugu godinu? Da li misliš da imaš poziv za to? Kako se to desilo?
Da li misliš da će vreme koje provedeš u školi i program koji nudi škola biti od koristi tebi i tvojoj budućoj službi?
Da li se osećaš spremnim na još jedan izazov zajedničkog života, služeći jedno drugom, u Biblijskoj školi?
Da li si spreman poštovati nadređene autoritete, predavače i tim, i izvršavati sve one zadatke i aktivnosti koji se od
tebe očekuju programom škole?
POTVRDA O UPISU
Potpisivanjem ove upisnice, obećavam, ako budem primljen kao student druge godine, da ću se podrediti svim
društvenim, obrazovnim i duhovnim standardima Biblijske škole Hrišćanskog udruženja Beograd.
Obećavam da ću doprinostiti izgradnji mira i jedinstva, kao i da neću širiti svoje sopstvene stavove i u vezi doktrine i
prakse koje bi uticale na druge studente.
U ______________________________
Dana ___________________________
Potpis kandidata ___________________________
Download

upisnica kompletna