TAVAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yakup CURA
Vergi Dairesi Müdür V.
Vergi daireleri, mükellefi tesbit eden, vergi, resim ve harç tarh eden,
tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir.
Müdürlüğümüz kendi hizmet binasında 30 personeli ile toplam 24.810
mükellefe hizmet vermektedir. Mükelleflere daire içinde her türlü aydınlatıcı ve
yardımcı bilgiler sunulmakta ve dairemizden herkesin memnun ayrılmasına
çalışılmaktadır.
KURUMUN GENEL FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ
Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak
Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh,
tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür.
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
: Orta Mah. Hükümet Cad. Hükümet Binası Yanı No:51 / Tavas /
DENİZLİ
TELEFON : (0258) 613 11 96
FAX
: (0258) 613 17 55
E-MAİL : [email protected]
Download

TAVAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yakup CURA Vergi Dairesi