T.C.
rmTnllnI
vıanoiN ARTuKLu üNivnnsirnsi npxrönrüĞü
ıhTIEı{ıgı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
ıİtı.ı!ığİjllEİ
19
Dosya Klasörü (Oıta Boy)
Paket
10
20
Dosya Klasörü (Büyük Boy)
Paket
10
21
Tahta Silgisi
Paket
2
22
Masa Ustü Evrak Rafi
Adet
10
23
HP P2035 Orijinal Toner
Adet
20
24
HP P2015 Orijinal Toner
Adet
5
25
Canon Ctg
Orijinal Toner
Adet
10
26
Lexmark E260 Orijinal Toner
Adet
20
Adet
5
Adet
5
Adet
5
2,7
28
29
7
15
panasonic Fotokobi Makinesi Toneri
DP-8035 (Oriiinal)
panasonic Fotokobi Makinesi Toneri
DP-8016 (Oriiinal)
Develop Fotokobi Makinesi Toneri İneo
501 Toneri (Oriiinal)
30
3l
32
JJ
34
35
36
37
38
39
40
Toplam
AdAvlet.
KDV haric
KAŞE
37
a8! 213 33
Fax: (0 4B2) 213 18 62 elektronik-Ağ
Elektronik Mektu p: edebiyatfakultesi@ artuklu.edu.tr
Santral :Q
:
www.Artuklu.edu.tr.
Download

Ek 2