T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Edebiyat Fakültesi
Sayı: 15003282-104.01.07 / 497
Konu: Formasyon Programları (Öğretmenlik Sertifikası vb.)
09.05.2014
(Dağıtım Birimlerine)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve 27446 sayılı yazısı çerçevesinde, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminden itibaren (mevcut 4. sınıflar için) ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren (2., 3. ve 4. sınıf olacaklar için) imkânlar dâhilinde Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı açılması planlanmaktadır. Bu sebeple;
1- Biriminiz Ek-1 tabloda belirtilen bölüm öğrencilerinize web sayfanız, bölüm panoları vb. araçlarla gerekli duyurunun yapılması,
2-Söz konusu bölüm öğrencilerinden Formasyon eğitimi almak isteyenlerin müracatlarının Ek-2 tabloda yer alan bilgilere göre 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar alınması,
3- YÖK tarafından yayımlanan "Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Usul ve Esasları" 6. maddesi d bendi ".....İlgili alan eğitiminde kadrolu öğretim üyesi olmayan alanlarda program açma başvurusu yapılamaz." ve 4. maddesi "Alan Eğitimcisi : Doktorasını veya doçentliğini, ilgili bilim alanının (fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih vb.) eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya bu konuda tez yönetmiş, akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini," hükümlerine yer vermiştir. Buna göre, sözkonusu bölüm öğrencilerinize formasyon eğitimi verilebilmesi için yukarıda ifade edilen şartları taşaıyan asgari bir öğretim üyesinin kadronuzda çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan öğretim üyelerinizin cv lerinin başvurusu alınan öğrenci listeleri ile birlikte 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar birimimize gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
E-İmzalıdır
Prof. Dr. Zeki TEKİN
Dekan
EKLER:
Bu Belge 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Uyarınca Elektronik İmza İle İmzalanmıştır. Doğrulama Adresi:
http://edys.karabuk.edu.tr/belgedogrula?id=44706
Demir Çelik Kampüsü / KARABÜK
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Bilg. İşl. Osman KARTOPU
Tel:0 (370) 433 82 94
Fax:0 (370) 433 82 64
E-Posta:[email protected]
Elektronik Ağ:http://edebiyat.karabuk.edu.tr/
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Edebiyat Fakültesi
1 - Ek 1
2 - Ek -2
DAĞITIM:
Gereği:
Fen Fakültesi Dekanlığına, Teknoloji Fakültesi
Dekanlığına, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanlığına,
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına, Fethi Toker Güzel
Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına, İktisadi Ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına, İlahiyat Fakültesi
Dekanlığına, İşletme Fakültesi Dekanlığına, Sağlık
Yüksekokulu Müdürlüğüne
09/05/2014 Bilg. İşl. : O. KARTOPU
09/05/2014 Fakülte Sekreteri : K. ÖZEKEN
Bu Belge 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Uyarınca Elektronik İmza İle İmzalanmıştır. Doğrulama Adresi:
http://edys.karabuk.edu.tr/belgedogrula?id=44706
Demir Çelik Kampüsü / KARABÜK
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Bilg. İşl. Osman KARTOPU
Tel:0 (370) 433 82 94
Fax:0 (370) 433 82 64
E-Posta:[email protected]
Elektronik Ağ:http://edebiyat.karabuk.edu.tr/
Download

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı. - kbü