MİKROORGANİZMALARIN
ÜRETİLMESİ
Canlı ortamlar
Cansız ortamlar
A- CANLI ORTAMLAR
1.Doku kültürü
2. Deney Hayvanları
• Konvansiyonel hayvanlar
• Spesifik patojen free (SPF)
• Germ free hayvanlar
3. Embriyolu Yumurta
1.Doku kültürü
• Uygun laboratuvar kaplarında uygun
besleyici sıvıların içerisinde üretilerek
kullanılan canlı dokular.
• Çeşitli canlıların çeşitli organları
parçalanarak canlı hücreler tek tek ya
da birkaç hücrelik gruplar kalacak
şekilde ayrıştırırlar.
• Bu hücreler içinde tuz, tampon madde,
vitamin ve serum içeren besleyici
sıvılarda süspanse edilerek tüp ya da
şişelere konulur.
• 36-37 ˚C bekletildiğinde hücreler kabın
çeperine yapışarak ürer.
• Örn: Viruslar !
2. Deney Hayvanları
• Konvansiyonel hayvanlar
• Spesifik patojen free (SPF) hayvanlar
• Germ free hayvanlar
3. Embriyolu Yumurta
•
•
•
•
Virus
Riketsia
Bazı bakteriler
SPF
CANSIZ ORTAMLAR
BESİYERİ !!!
• GENEL BESİYERLERİ
1. Temel besiyerleri (Pepton, jelöz)
2. Zenginleştirilmiş besiyerleri (Kanlı agar,
serumlu buyyon)
• ÖZEL BESİYERLERİ
Özel besiyerleri
•
•
•
•
Özgül besiyerleri (Lowenstein-Jensen)
Seçici besiyerleri (Selenit-F)
Ayırtıcı besiyerleri (MacConkey agar, EMB)
Ayıraçlı besiyerleri
Download

mikroorganizmaların üretilmesi