Prof Dr Sabahattin Altunyurt
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Kötü obstetrik öykü

Erken gebelik kayıpları

İntrauterin fetal kayıplar

Erken doğum

Plasental yetmezlik (Plasental Ablasyon)

İUGG (SGA)
Koagülasyon Mekanizması
Trombofililer
 FVL (Faktör
 Protrombin
V Leiden Mutasyonu)
Gen Mutasyonu (PGM)
 MTHFR
 Prot
S, Prot C
 Hiperhomosisteinemi
Trombofililer
FVL
Thrombophilic disorders and fetal loss: a meta-analysis, 2003
FVL - Kötü obstetrik öykü
Erken gebelik
kaybı
The association between adverse pregnancy outcomes and maternal FVL genotype: a meta-analysis, 2004
FVL - Kötü obstetrik öykü
Geç gebelik kaybı
The association between adverse pregnancy outcomes and maternal FVL genotype: a meta-analysis, 2004
FVL - Kötü obstetrik öykü
Pre-eklampsi
The association between adverse pregnancy outcomes and maternal FVL genotype: a meta-analysis, 2004
FVL - Kötü obstetrik öykü
Fetal büyüme
kısıtlanması
The association between adverse pregnancy outcomes and maternal FVL genotype: a meta-analysis, 2004
FVL (prospektif çalışmaların analizi)
The Association of Factor V Leiden and Prothrombin Gene Mutation and Placenta-Mediated Pregnancy Complications: A
Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies - 2010
FVL (prospektif çalışmaların analizi)
The Association of Factor V Leiden and Prothrombin Gene Mutation and Placenta-Mediated Pregnancy
Complications: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies - 2010
PGM
Thrombophilic disorders and fetal loss: a meta-analysis, 2003
PGM (prospektif çalışmaların analizi)
The Association of Factor V Leiden and Prothrombin Gene Mutation and Placenta-Mediated Pregnancy
Complications: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies - 2010
PGM (prospektif çalışmaların analizi)
The Association of Factor V Leiden and Prothrombin Gene Mutation and Placenta-Mediated Pregnancy
Complications: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies - 2010
MTHFR
Thrombophilic disorders and fetal loss: a meta-analysis, 2003
MTFHR
Thrombophilia in pregnancy: a systematic review, 2005
MTHFR (heterozigot & normal)
Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and the risk of unexplained recurrent
pregnancy loss: A meta-analysis, 2006
Protein S Yetmezliği
Thrombophilic disorders and fetal loss: a meta-analysis, 2003
Protein S Yetmezliği
Thrombophilia in pregnancy: a systematic review, 2005
Hiperhomosisteinemi
Tekrarlayan erken gebelik kaybı
Yüksek açlık Homosisteini
Methionin sonrası yüksek Homosistein
Hyperhomocysteinemia and recurrent early pregnancy loss: a meta-analysis
Hiperhomosisteinemi
Tekrarlayan erken gebelik kaybı
Thrombophilia in pregnancy: a systematic review, 2005
Tedavi?
Fertility and Sterility 2012
Tedavi?
2009
Tedavi?
2009
Tedavi?
2009
Singapore Med J 2012
Sonuç
Trombofili taraması?
MTFHR mutasyon analizi ve Homosistein bakılması
önerilmiyor.
Öneriler
Tekrarlayan gebelik kayıpları olan veya abruptio
plasenta öykülü hastalarda kalıtsal trombofililerin
bakılması önerilmiyor.
 IUGG veya pre-eklampsi öykülü hastalarda
trombofili taraması veya ampirik tedavi konusunda
yeterli kanıt yok
 MTFHR mutasyonları ile kötü gebelik sonuçları
arasında anlamlı ilişki gösterilemediği için MTFHR
veya Homosistein taramaları önerilmiyor.
 Kalıtsal trombofili taranacaksa: Faktör V leiden
mutasyonu, protrombin G20210A mutasyou ve
antitrombin, protein C, ve Protein S eksiklikleri
taranmalıdır.

Teşekkür Ederim…
Download

Kötü obstetrik sonuçlar ve trombofili otoimmün