FİNİKE DEVLET HASTANESİ 2015 YILI NİSAN AYI DOKTOR ÇALIŞMA TAKVİMİ
Ġç Hastalıkları
FEYZĠ BOSTAN
01 Nisan 2015 ÇarĢamba
02 Nisan 2015 PerĢembe
03 Nisan 2015 Cuma
POLĠKLĠNĠK
Ġç Hastalıkları
FĠLĠZ YILMAZ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
Enfeksiyon
Hastalıkları
Uzmanı
DiĢ Hekimi
DiĢ Hekimi
DiĢhekimi
DiĢhekimi
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
OĞUZ NUYAN
MEHMET
TOPDEMĠR
N.FERAY
TEKĠNTÜRK
OZAN MEHMET
TOPBAġ
ASLI ATAġ
ABDULBAKĠ
DEMĠRBOĞAN
NUSRET
PARLAZ
BÜLENT GÖL
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Üroloji
Üroloji
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Psikiyatri
Psikiyatri
Cildiye
Nöroloji
NURAY YAZICI
TÜLAY
KARACAN
ġEKERCĠ
ġAYEGAN ġULE
ÖNAL
BEDRĠ
ġENGÜLER
RAMAZAN
SARIBAY
RAMAZAN
GÜRKAN
EROL
ERġEKERCĠ
BUKET
MĠRANOĞLU
HATĠCE
GÜRKAN
GENEZ
GÖZDE BACIK
YAMAN
DURALĠ
SOYTÜRK
AHU ÜNSAL
PARLAZ
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
Nöroloji
Göz Hastalıkları
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Kardiyoloji
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Ortopedi ve
Travmatoloji
Göğüs Hsstalıkları
RUSLAN BEġLĠ
ġÜKRĠYE USLU
ERTUĞRUL
YILMAZ
EMRE YAMAN
MERAL
KILIÇARSLAN
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
ĠZĠNLĠ
Beyin Cerrahi
ERDAL OĞUZ
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
Kulak Burun Boğaz
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
04 Nisan 2015 Cumartesi
HAFTA SONU
05 Nisan 2015 Pazar
06 Nisan 2015 Pazartesi
07 Nisan 2015 Salı
08 Nisan 2015 ÇarĢamba
09 Nisan 2015 PerĢembe
10 Nisan 2015 Cuma
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
AMELĠYAT
AMELĠYAT
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
11 Nisan 2015 Cumartesi
HAFTA SONU
12 Nisan 2015 Pazar
13 Nisan 2015 Pazartesi
14 Nisan 2015 Salı
15 Nisan 2015 ÇarĢamba
16 Nisan 2015 PerĢembe
17 Nisan 2015 Cuma
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
ĠZĠNLĠ
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
18 Nisan 2015 Cumartesi
HAFTA SONU
19 Nisan 2015 Pazar
20 Nisan 2015 Pazartesi
21 Nisan 2015 Salı
22 Nisan 2015 ÇarĢamba
23 Nisan 2015 PerĢembe
24 Nisan 2015 Cuma
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
25 Nisan 2015 Cumartesi
HAFTA SONU
26 Nisan 2015 Pazar
27 Nisan 2015 Pazartesi
28 Nisan 2015 Salı
29 Nisan 2015 ÇarĢamba
30 Nisan 2015 PerĢembe
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H POLĠKLĠNĠK/H
EYET
EYET
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK/
HEYET
POLĠKLĠNĠK
GEÇĠCĠ GÖREV
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/A
MELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK
EVDE BAKIM
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK
RAPORLU
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
AMELĠYAT
POLĠKLĠNĠK/H
EYET
POLĠKLĠNĠK
Download

Doktor Çalışma Takvimi - Finike Devlet Hastanesi