ERDEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI MART AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NO (Not: Kendi
ASM'si dışında nöbet
tutacak Aile
Hekimleri için)
Ayten CANSIZ
Necla KARAL
Ali SERĠN
Sıdıka GÜNEġ
Meva YASTI
Nuran KARABULUT
KOYUNCU ASM
Turgut TOKER
TSM tarafından görevlendirme yapılacaktır.
LİMONLU ASM
Mahmut ÖZAYDIN
Neslihan DENĠZ
Limonlu Çamlıbel Mh.Sağlık Sok.No:10/A ERDEMLĠ
ÇEŞMELİ ASM
Hüseyin EMSAL
Fatma Belkıs TAġ
ÇeĢmeli Atatürk Mh.Tekirağacı sok.no:12 ERDEMLĠ
Ali Hakan GÜLBAHAR
Hatice BOYALI
YaĢar KARABACAK
Türkmen BOZ
Metin GÜL
Zeynep ÖZDEBĠR
Sultan ġENSOY
Tülay TANER
E.Erdal ÖZKAYACAN
Elife KESEN
09:00-17:00
TÖMÜK ASM
ALATA ASM
TOROS ASM
33.06.037
09:00-17:00
Tömük Merkez Mh.K.pınarı Cad.ERDEMLĠ
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
AyĢe ILGAR
Hava AKBULUT
Yurdagül DARA
Kızkalesi Akdeniz Mah. Belediye Sok. No:16 ERDEMLĠ
TURUNÇ ASM
Tömük Kale Mh. Akdeniz Cad. No:5 ERDEMLĠ
Kocahasanlı Mh.Silifke Cad.2/A Erdemli
Zeliha ÖZAYDIN
Gülsün KALAY
KOCAHASANLI ASM
Cengizhan PEKTAġ
AyĢe KÜÇÜKÖZEN
KARGIPINARI ASM
Mehmet SÜRER
Elife TOPBAġ
ELVANLI ASM
Mehmet KELEġ
Havva ÖZ
Aynur ACIÖZ
TSM tarafından görevlendirme yapılacaktır.
Deniz SOY
Tuğba Gül FARASAK
Sedat DOLAR
Penbe ÖZDEġ
Ömer ASLAN
Kadriye YILDIZ
Aygül Gedik GÖÇER
Hatice CAN
Medine ABLAK
Hilal UZLAR
LİMONLU ASM
Bilge ġAHĠN
Aynur KARA
KARGIPINARI ASM
Figen GÜNEġ
ġerife ÇUNKUR
Kargıpınarı Cumhuriyet Mh.Ömer ASLAN Cad.ERDEMLĠ
Adnan ERDOĞAN
Maide EROĞLU
Tömük Merkez Mh.K.pınarı Cad.ERDEMLĠ
Yakup KÖSE
Meryem ÖZVER
Özlem ġAHĠN
Aysel SOLMAZ
Asım GÜRSOY
Kübra TURAN
Mehmet SEYREK
Nebi AY
Selçuk DOĞAN
Emine Hatun ATALAY
KARGIPINARI ASM
Ġ.Sedat DEVĠREN
Fatma AY
KOCAHASANLI ASM
Erdal Erkin ÇAM
Nuran BAġ
Necdet GÜNEġ
Solmaz KAVUNCU
Ali Yücesan DURAN
Songül DUMAN
Ali ASLAN
Fatma ġenay CAN
Berat YOĞUN
Hürü DURMUġ
KOYUNCU ASM
TÖMÜK ASM
ALATA ASM
TOROS ASM
KOYUNCU ASM
09:00-17:00
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
YeĢim SELÇUK
TOROS ASM
28 Mart 2015 Cumartesi
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
KOYUNCU ASM
ALATA ASM
09:00-17:00
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
KIZKALESİ ASM
ARPAÇBAHŞİŞ ASM
21 Mart 2015 Cumartesi
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
Ömer YILDIZ
TOROS ASM
14 Mart 2015 Cumartesi
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
Mustafa OTURAKÇIOĞLU
ALATA ASM
07 Mart 2015 Cumartesi
NÖBETÇİ PERSONELLER
ÇEŞMELİ ASM
TÖMÜK ASM
ELVANLI ASM
ARPAÇBAHŞİŞ ASM
33.06.027
Kargıpınarı Cumhuriyet Mh.Ömer ASLAN Cad.ERDEMLĠ
Elvanlı Yavuzlar Mh.No:34 ERDEMLĠ
ArpaçahĢiĢ Tepecik Mh.201 bulvar No:106 ERDEMLĠ
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
Limonlu Çamlıbel Mh.Sağlık Sok.No:10/A ERDEMLĠ
Merkez Mh.Abdurrahman ġAVK cad.K.BaĢaran Sok.no:20/A ERDEMLĠ
Merkez Mh.Kazım K.Bekir Cad.H. Sezer Konutları B blok No:18 ERDEMLĠ
Koyuncu Mh.Güzeloluk Cad.No:377 ERDEMLĠ
Kargıpınarı Cumhuriyet Mh.Ömer ASLAN Cad.ERDEMLĠ
Kocahasanlı Mh.Silifke Cad.2/A Erdemli
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
ÇeĢmeli Atatürk Mh.Tekirağacı sok.no:12 ERDEMLĠ
Tömük Merkez Mh.K.pınarı Cad.ERDEMLĠ
Elvanlı Yavuzlar Mh.No:34 ERDEMLĠ
ArpaçahĢiĢ Tepecik Mh.201 bulvar No:106 ERDEMLĠ
Download

Dr. Aytekin KEMĠK Halk Sağlığı Müdürü