Erdemli Merkez Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik Semineri
Erdemli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilere
sosyal güvenlik semineri düzenledi.
Tömük Yeşilyurt Ortaokulu, Cumhuriyet ilkokulu ve Turgut Özal Ortaokulunda
düzenlenen seminerlerde Erdemli Merkez Müdürü Ali Koç sunum yaptı. Merkez Müdürü
Koç, sosyal güvenlik kavramı, genel sağlık sigortası, kayıt dışı istihdam hakkında
öğrencilere bilgi verdi.
Sunumun
cevaplandırdı.
ardından
Merkez
Müdürü
Koç,
öğrencilerden
gelen
soruları
Download

CACHEID=409f5c5f-3afb-4f4d-af62-eccebbb53909