KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
C - 1 - IRR
CLASS ROSTER
CLASS Z-4
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400259
21400249
21400269
21400305
21400357
21400368
21400374
21400463
21400396
21400288
21400412
21400469
21400311
21400296
21400041
21401165
21400402
21401167
21400470
21400319
21400658
21400348
21400335
21401088
MUSTAFA
RASIM
SERAPNUR
GALIP CAN
ÖMER BATUHAN
ĠSMAIL TAHA
ARIF
DAMLA
MAHMUT ESAT
YASIN
EGE
RECEP TURAN
MUHAMMED ENES
ĠSMAIL
EDANUR
MEHMET FATĠH
BURAK
MUSTAFA
NAIM
AHMET
FEYZA NUR
MERT
MERVE
AYġE ELĠF
YAYANGIL
DENIZ
TÜZÜN
KARAARSLAN
DENIZ
ÖZDAMAR
ÖZ
SELVER
KUL
ERDOĞAN
SEZER
TOPBAġ
DOKUZ
ERDAL
HOġDAVRAN
KIZILTAN
TURAN
ÇALIKÇI
GILISIRALIOĞLU
KESKIN
KIRAN
DÜNDAR
AKIN
ÇAĞIL
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
C - 2 - IRR
CLASS ROSTER
CLASS Z-5
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400283
21400258
21400720
21400394
21400253
21400235
21401202
21400251
21401098
21400697
21400367
21400405
21400649
21400372
21400260
21400329
21400266
21400337
21400452
21400306
21401140
21301175
21300268
AHMET VEHBI
MAHMUT
MUSTAFA
MUHAMMED AYBARS
ALI
OĞUZHAN
SĠMGE
ABDULLAH ENES
BĠLGĠN
FADIME CEREN
MUHAMMED
SEDA BERRIN
MUHAMMED SAID
MUHAMMED RAġIT
MERVE
BURHAN
MEHMET
ASIYE
ALI FURKAN
FATMA NUR
NEġE
ÖMER EMRE
ĠSMAĠL
TOPUZ
YORULMAZ
DEMĠRKESEN
KUTLUSOY
TAġKIRAN
ARI
KIZILKAN
POÇAN
EKER
PEKGÖZ
SARIGÜZEL
BOZKURT
BÜYÜKKARACA
CENGIZ
SARITAġ
TORUK
ÇOLAK
ÇOLAK
DALKIRAN
ġAHIN
ÜNAL
GÜMÜġEL
ALPAGUNT
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 1 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-17
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400399
21400325
21400393
21400236
21400373
21400238
21400309
21400370
21400328
21400377
21400247
21400382
21401032
21400702
21400390
21400398
21400239
21400272
21400257
21400350
21400248
21401066
21400255
21400312
ABDULHADI
ĠBRAHIM CELAL
HÜSEYIN CENK
MUSTAFA
ADEM
FATIHA NUR
CELALETTIN
EYYÜP ENSAR
YÜCEL
MUSTAFA TAHIR
ÜSAME
MUHAMMET TAHA
SĠNAN
ESLEM
ERKAN
ERTUĞRUL
HAVVA
MUSTAFA
KUBILAY
MUSTAFA SEMIH
MUHAMMED MEHMET
YUNUS
HASAN TAHA
YUNUS EMRE
YILMAZ
CAN
ERKAN
KAYA
ÖZDEMIR
BÜYÜKOFLAZ
ĠPEK
SARITAġ
YAVUZ
YILDIZ
DURAK
ĠNANIR
KIRAN
ÇAKIN
CAN
GEÇIMLI
YILMAZ
GÖKMEN
KAVAL
TEKELIOĞLU
ÜNAL
YALÇINER
BALKAYA
GÖKÇIL
21400268
MAKBULE ESRA
GÜLEÇ
21400281
FEVZI
KAġIKCI
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 2 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-18
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400250
21400280
21400276
21400270
21400273
21401037
21401198
21400310
21400265
21401172
21401138
21400353
21400302
21401146
21400349
21401073
21400211
21400391
21401045
21400331
21400346
21400363
21400369
21400383
NECDET
FATIN
GÖRKEM
OSMAN
MUHAMMED FATIHHAN
ALAATTĠN
TUBA
MEHMET YASIN
HÜSEYIN
MUHAMMET
ĠSMAĠL EMRE
ĠBRAHIM
ALP EREN
ABDULLAH CEM
EMRE CAN
USAME
HASAN
TAYYIB ÇAĞAN
HALĠL ĠBRAHĠM
MUSTAFA
HASAN
AHMET
ATABERK
NURI BURAK
ÖNAL
YILMAZ
ALTUN
BERBERGIL
ERDOĞAN
AVCIKARA
EMEKLĠ
KIR
ÇETIN
CEYLAN
DAĞCI
MANAV
NACAK
KAYHAN
ATALAY
ATĠZ
BÜYÜKBAYRAM
KAYNAR
TOSYA
YILDIZ
ASARLI
BAġKUT
ÇINAR
KILIÇ
21400322
MUSTAFA
ÖZÇIRIK
21400364
HACER
AKTITIZ
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 3 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-22
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400261
21400298
21400716
21401137
21400340
21400889
21400262
21400375
21400252
21400264
21400297
21401054
21400366
21400326
21400362
21400332
21401092
21400345
21400241
21400385
21401166
21400254
21400344
21400289
SERKAN
MUHAMMED ALI
ROAĠ
ĠBRAHĠM MELĠH
SELAHATTĠN
ARSHED
KADIR REHA
BAHADIR
MUSTAFA TAYFUN
GONCA HAVVA
KORAY KAAN
MUHAMMET BAKĠ
YEKTA KADIR
YUSUF
RAHIM ÖMER
MAHMUD ESAD
AKĠF
SERKAN
BAHADDIN MUHAMMED
EBUBEKĠR
EMRE SAFA
AHMET FEHĠM
BILGEHAN
MELIH UMUT
EKIM
KÜRKCÜ
RADHA
ġĠMġEK
TOSUNTAġ
ZEENALABDEEN
ÇAĞAR
DAVASLI
DEMIR
KAYHAN
KOCAGÖZ
MERMER
TAKIMCI
TÜRKOĞLU
YAVUZ
ÇAĞLAR
DĠNÇ
ERTAġ
KULEKAYA
ÖZBAYRAK
ÖZER
UYAR
AYKORA
ERDEM
21400360
MIYASE NUR
GÜÇLÜ
21401205
BURAK REĠS
KARCI
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 4 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-30
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400338
21400295
21400376
21400347
21401081
21400242
21400275
21400263
21400293
21400395
21400388
21400314
21400284
21400291
21401051
21400698
21401074
21400274
21400318
21400696
21400403
21400330
21400278
21400256
HASIBE ECE
MUHAMMED ESAD
ALPER
VEYIS
MERVE
GÜLNIHAL
NAZIR CAN
MUSTAFA
ALI
HAKAN
YUNUS
MUSTAFA CIHAD
TURAN
MÜCAHIT MEHMET
HAKAN
MERYEM EZGI
METĠN
MUHAMMED
MUHAMMED ABDULLAH
FATMANUR
MUSTAFA ZEKI
MERVE
MESUT
HASAN
KÜÇÜKARSLAN
ġAHIN
ALPAYDIN
CAN
ÇEKĠN
ER
ALADAĞ
BAHÇECI
DEMIR
HATIP
SARIKAYA
AKKAġ
ALIZ
GÜNER
GÜNEġ
KARAHALLI
DURSUN
GÜNEġ
ÖZEL
ÖZEL
DOĞAN
BABAOĞLU
BULUT
ÇIÇEK
21400392
OĞUZHAN
GÜRCAN
21400290
HÜSEYIN TUNAHAN
KAPICI
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 5 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-10
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21401079
21400271
21401208
21401056
21400397
21401077
21400244
21400365
21400378
21400381
21401040
21400323
21400294
21401191
21400313
21400358
21401085
21400355
21400282
21400292
21400300
21400316
21400287
21400401
MEHMET OĞUZ
HALIL ĠBRAHIM
ALPEREN
YUSUF
MERVE
MEHMET
ALI
ONUR
FATMA BETÜL
ġENNUR
YUNUS EMRE
HAKAN
MUHAMMET EMRE
MEHMET AKĠF
NECATI
ÖZNUR
HÜSEYĠN
MUAMMER
HASAN HÜSEYIN
MUHARREM FAHRI
MUSTAFA ÖZGÜR
ĠBRAHIM ERSIN
AHMET
HACI BAYRAM
ÖNTÜRK
ÖKSÜZ
SEZER
BENLĠ
KAYA
UYSAL
ILGIZ
GIRGIN
ġIMġIR
GÖKTAġ
KILINÇ
GÜLEÇ
GÜNDOĞDU
SÜLLÜ
ÇIVLIK
GÖÇEL
KILIÇOĞLU
DAĞLI
KÖKEN
DÜZEL
KILIÇ
DEMIR
TAVUKÇUOĞLU
TERZI
21400320
SINAN
SARIBIYIK
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 6 - ENG
CLASS ROSTER
Class Z-15
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400267
21400245
21400701
21400321
21400341
21400339
21400404
21400703
21400342
21400371
21400301
21400351
21400352
21400699
21400308
21400334
21400299
21400315
21400277
21400317
21400303
21400279
21400359
21400327
HASAN HÜSEYIN
FATMA
ALI RIZA
AZIZ CAN
UĞUR
EMRE
MUHAMMET ALI
MEHMETALI
MEHMET ALI
BURAK
MELIKE
SAIT
RAIF
BAHTIYAR
HÜSEYIN ATAKHAN
SERHAT
SERVET ALPER
HASAN BASRI
ATILLA
ALI
ERHAN
TAHIR ERKAM
ÖMERHAN
CIHANGIR
AKKOYUN
BADILLI
BALOĞLU
BATMANGÜZEL
BAYAR
BÖCÜ
ÇELIK
ÇEVIK
ÇIKMAZ
ÇIRPAN
DEMIR
DIKICI
DIKICI
ERGÜLÜ
GÜREL
KAYA
KOLA
ÖZDEMIR
ÖZEN
ÖZEN
PEHLIVAN
PEKKUTUCU
POLAT
SANDIM
21400354
MUHAMMED
ġIMġEK
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 7 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-12
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400285
21400324
21400380
21400400
21400361
21400307
21400304
21400356
21400246
21400700
21401287
21401265
21401251
21401213
21401209
21401184
21401175
21401170
21401161
21401157
21401145
21401126
21401125
21401122
ĠZZET
EMRE
ALI
HANDE
BÜġRA
MEHMET
SILA
HATICE BEYZA
EMRE
YUSUF
ĠBRAHĠM
Süreyya Gül
Fırat
MEHMET
MUHAMMET EMĠN
AYġE MERVE
ĠLAYDA
FATĠH
FARUK
AYġEGÜL
NEġE
ZAFER MÜRSEL
SUAT
MEVLÜT
ġIRIN
ġIRIN
SÜME
SUNTAR
TARHAN
UKDEM
ULUSOY
URGANCI
ÜYEL
YILMAZ
ALSARHĠ
ĠBRAHĠM
CAN
KAHRAMAN
ARI
BÜYÜKBAġ
YILDIZ
USLU
ERDEMĠR
KARA AHMED
KAHVECĠ
ÇAKUBAY
DENĠZ
KARAHAN
21401050
MEVLÜT
TAHTALI
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 8 - ENG
CLASS ROSTER
CLASS Z-19
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21401047
21401018
21400969
21400960
21400938
21400926
21400911
21400887
21400869
21400857
21400854
21400841
21400787
21400774
21400772
21400753
21400744
21400743
21400730
21400036
21400033
21400031
21200296
2014001
SELÇUK
ĠLHAN
EMRE
FATIH
KAAN
ġEYMA NURBANU
FURKAN
Ali Oktay
MUHAMMET ESAT
ÖMER EMRE
BüĢra
SALIH
MUHAMMET FATIH
MUSTAFA
EMRE TUĞCAN
FATĠH
ALI
MUHAMMED SEFA
ORHAN
EKREM
ĠBRAHIM KAAN
Muhammed Fatih
MEMIġ
ATALAY
TETĠK
IġIK
BILGE
BAġOĞLU
CAN
Çetin
DANIġ
YurtbaĢ
ALPMALA
KAYA
Koçak
GÜNDÜZ
BAYRAKÇI
AKÇAY
BOYACI
POLAT
SITMAPINAR
DAĞ
ġEN
ÇETIN
KILCI
Saraç
KAÇMAZ
ESEROĞLU
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 9 - FEASS
CLASS ROSTER
CLASS B-107 KÜTÜPHANE BİNASI
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400420
21400917
21400448
21400476
21400455
21400430
21400417
21400453
21400458
21400438
21400443
21400646
21400647
21401087
21400411
21400459
21400656
21400655
21400660
21400468
21401029
21400436
21400661
21400456
YUNUS
MELIS BERAT
YUNUS
ENES
ġEYMA
BERK NAIM
MUSTAFA
DOĞUKAN
HATICE GAMZE
YAġAR HALĠL
MUSTAFA KADIR
EMINE
ĠREM ġEYMA
ġADĠYE ġEYMA
BETÜL
MUHARREM
MEHMET SAIT
BEYZA SUDE
SENA ONUR
ANIL
FĠGEN
HASAN
FEYZA
EZGI RABIA
KOYUNCU
TAVBATIR
ERCAN
ÖZALTUN
ÇAKMAK
GILISIRALIOĞLU
ÇINAR
ORAL
EKIN
HARMANCI
ÖZCAN
TATGIL
DÖNMEZ
KUġÇUOĞLU
ÇELIK
DAMAR
GÜL
KOÇ
BOZKURT
TUNABOYLU
YILDIZ
ġEN
HANGÜL
KARADAġ
21400440
HÜSEYIN
ÖZ
21401124
ġEYMA
ÖZTAġ
21401187
TUĞÇE
SARIKABAK
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 10 - FEASS
CLASS ROSTER
CLASS B-115 KÜTÜPHANE BİNASI
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21401195
21400659
21400444
21401164
21400467
21400410
21400435
21400439
21400832
21401123
21400663
21400434
21400445
21400462
21400454
21400648
21400449
21400427
21400442
21401046
21400416
21401152
21401147
YASĠN
BEYZA
BÜġRA
ZĠYA
SERKAN
AZIZE
SÜLEYMAN
MUSTAFA
BĠLAL
EMĠNE
SERPIL
ERKAM
DAMLA
SENA
EMRE
BÜġRA
MEHMET
MUHAMMED ALI
GALIP YIĞIT
MUHAMMED
RAHĠM
MEHMET
SEMA BĠRSEN
ZEYNEP
ÇĠFTCĠ
KOÇ
ÇOKOKUKLU
DEMĠRKOL
EKTI
VURGUNER
YURDAIġIK
ALTINDAĞ
DÜNDAR
ERKĠ
GÖKÇIL
AYDIN
BALTA
GÜLCÜ
KAYA
PENÇE
SÖZER
TOKA
YEL
ALAKIR
ERGÜN
KOZAN
LEBLEBĠCĠOĞLU
ÖZCAN
21400424
AHMET SERVER
YAĞCIOĞLU
21400421
MUHAMMED
YILMAZ
21400464
ġEYDA GIZEM
ÜNAL
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 11 - FEASS
CLASS ROSTER
CLASS B-116 KÜTÜPHANE BİNASI
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400414
21400664
21400433
21401095
21401135
21400662
21400428
21400426
21401042
21400760
21400419
21400653
21400425
21400437
21400447
21401035
21400460
21400450
21400446
21400465
21400418
21400408
21400432
21400407
MUHAMMED SAMED
ALI
AHMET ÖMER
HASAN HÜSEYĠN
NURDOĞAN
SÜLEYMAN
FURKAN
AHMET HAN
SERHAT
BÜNYAMĠN
MÜMTAZ
BÜġRA
DILEK
HAVVA ġEYMA
GÜLÇIN
YASĠN TARIK
KEMAL
MUHAMMET ALI
SERVET
MEHMET
MERVE
RAGIP
HALIT ERDEM
ġEREF ARDA
YAZIR
ÇETINKAYA
KAMACI
KARAEMMĠLER
DEMĠREL
ÜTÜK
YILMAZ
YÜN
SICAKYÜZ
AFġEÖREN
TÜRKYILMAZ
BILGIN
HARMANCI
YAYLACI
ÜZÜMCÜ
ġAN
AKÇA
ARSLAN
BIÇEN
ÇETIN
ÇETINKAYA
DIKICI
ĠÇGEVAR
KANAL
21400457
ĠBAS
KAVAKLI
21400451
HALIL
KESKIN
21400654
ĠBRAHIM HAKKI
KIZILKAYA
KARATAY ENGLISH PREP PROGRAM
A - 12 - FEASS
CLASS ROSTER
CLASS B-118 KÜTÜPHANE BİNASI
NO
STUDENT ID
FIRST NAME
LAST NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21400651
21400422
21400652
21400441
21400406
21400645
21400755
21400748
21400951
21400756
21401257
21400040
21400958
21401266
21400891
21401263
21400709
21100292
21401246
21400008
21400044
21400708
21400843
21400039
HAKKI
MEHMET
BÜġRA
ALI TARIK
KASIM
ELIFE
MUHAMMED
EBUBEKĠR
Ahmet Ozan
FIRAT
Oğuzhan
ĠSMAIL HAKKI
Mehmet
MEHMET
ANIL
ZĠYA CAN
ÖZGE
BETÜL
HATĠCE
AHMET SIRRI
BETÜL
MEHMET ALĠ
ABDÜLKERIM
FURKAN
ÖZKAN
ÖZTURHAN
TOKAY
TOPCUOĞLU
UYAR
ACAR
AKBAY
AKBAY
Aksoy
CAN
Canoğlu
CERAN
DOLAPOĞLU
ERCAN
EREN
GÜL
GÜL
ĠZI
KAĞNICI
KÜÇÜKIPLIKÇI
ORUÇ
ÖZALTUN
SILKIM
TAHIROĞLU
21400042
ĠREM
YILDIRIM
21400821
BAHAR
YILMAZ
2014002
MUSTAFA
FIL
Download

a - 1