Network of Associations of Local
Authorities of South-East Europe
– NALAS
National Association of
Municipalities in the Republic
of Bulgaria
Sayın Belediye Başkanı
Marmara Belediyeler Birliği
Sayın Belediye Başkanı,
Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olarak belediyenizi temsilen şahsınızı 17-18 Mayıs 2015 tarihleri
arasında Bulgaristan’ın Filibe şehrinde gerçekleştirilecek olan Filibe 2015 Güney-Doğu Avrupa Yerel
Yönetimleri Yıllık Forumu’na davet etmekten onur duyarım. Etkinlikler, Güney-Doğu Avrupa Yerel
Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) tarafından Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği (NAMRB)
işbirliğinde ve Filibe şehrinin ev sahipliğiyle düzenlenecektir.
NALAS katılımcıları 17 Mayıs tarihinde Filibe Belediyesi’nin yerel ekonomik kalkınmayla ilgili iyi
uygulamalarını ziyaret ederek müzakerelerde bulunma ve Filibe Kültürel Miras Programı’na katılma
fırsatını bulacaktır. Aynı gün öğleden sonra, tüm katılımcılara NAMRB tarafından düzenlenen “İş Fuarı
ve Belediye Projeleri Pazarı” çerçevesinde hazır bulunacak Bulgaristan’ın önemli isimleri tarafından
hitap edilecektir. Bu yetkililer arasında Bulgaristan Devlet Başkanı gibi önemli siyasi figürler ve
hükümet temsilcileri yer almaktadır. Açık alanda Bulgaristan kültürel mirasının yerel sanatçılar
tarafından tüm Bulgaristan’ı temsilen sunacakları gösterileri izleme şansınız olacaktır.
18 Mayıs tarihinde NALAS ve NAMRB genel kurul toplantılarını düzenleyeceklerdir. Buna ilaveten,
NAMRB’ın “Yerel Düzeyde İyi Yönetişim” Ödülü ve NALAS’ın “GENiYOUTH Belediye Girişimleri –
Güney-Doğu Avrupa’da Kadınların ve Gençlerin Yerel Yönetim Çalışmalarına Katılımı” ödülü olmak
üzere İki ödül töreni tertip edilecektir.
Ardından “Sel Baskınları Durumunda Yerel Yönetimlerin Acil Durum Çalışmaları” konulu konferans
düzenlenecektir. Yerel düzeyde Afet Yönetimi Uygulamaları, NALAS’ın Güney-Doğu Avrupa’da Afet
Riski Yönetim Politikaları Deklarasyonu çerçevesinde Konferansın panel oturumları esnasında
sunulacak ve müzakere edilecektir.
Lütfen programınızda 16 Mayıs tarihini Filibe’ye varış, 19 Mayıs tarihini ise Filibe’den ayrılma tarihi
olarak ekte bulunan taslak programda gösterildiği üzere ayarlayınız. İlave bilgi ve kayıt için form ekte
bilginize sunulmuştur.
Sizlerin Güney-Doğu Avrupa’daki bu önemli etkinliğe katılacağınızı ümit ediyoruz.
Saygılarımızla,
Djuro Bukvic
NALAS Başkanı
Ivan Totev
Todor Popov
Filibe Belediye Başkanı
NAMRB Başkanı
Download

Belediye Davetiyesi.pdf - Marmara Belediyeler Birliği