İL
:ÇORUM
TARİH :03/04/2015
ِ ِ َّ ‫ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّ َه وُكونُوا مع‬
‫ين‬
َ َ
ََ
َ َ
َ ‫الصادق‬
َ
ِ
ِ ُ ‫قال‬
: ‫وسلَّم‬
َ
َ ‫رسول اللَّه‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَْيه‬
ْ َ‫َم ْن ي‬
ْ َ‫ض َم ْن لِي َما بَ ْي َن لَ ْحيَ ْي ِه َوَما بَ ْي َن ِر ْجلَْي ِه أ‬
ُ‫ض َم ْن لَه‬
َ‫ْجنَّة‬
َ ‫ال‬
DİLİNE SAHİP OLMALI
Muhterem Kardeşlerim!
Dil
Cenab-ı
Hakk’ın
en
büyük
nimetlerinden biridir. Allah’ı zikretmesi ve güzel
söz söylemesi onun hünerlerinden sadece ikisidir.
Bununla beraber sorumluluğu çok büyüktür.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Allah’ım!
Dilimin şerrinden sana sığınırım.”1 diye dua
etmesi de bunu göstermektedir.
Kardeşlerim!
Şimdi Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e
kulak verelim. Her sabah bütün organlar dile
başvurur, ona bağlılıklarını bildirir ve söyleyeceği
söze göre ceza göreceklerini, bu sebeple Allah’tan
korkması gerektiğini hatırlatır ve şöyle derler:
“Sen doğru olursan biz de doğru oluruz; sen
yoldan çıkarsan biz de sana uyarak yoldan
çıkarız”2
Evet
insanı
yüzüstü
Cehenneme
sürükleyen şey dilinin ürettiği kötü sözlerdir.
Onun için herkes ağzından çıkan söze sahip
olmalı, yanında her an kendisini gözetleyen ve
söylediğini yazan bir meleğin bulunduğunu
bilmelidir.3
Ya faydalı söz söylemeli veya susmalıdır.4
İnsan, dilini ve üreme organını koruduğu zaman
Cenneti kazanacaktır. Cehenneme en çok bu iki
organ yüzünden düşeceğini unutmayacaktır.5 Bir
de
“Müslüman
dilinden
ve
elinden
6
Müslümanların emin olduğu kimsedir.”
Elinden ve dilinden insanların güven
içinde olmadığı kimse iyi bir Müslüman değildir.
Dili, Allah’u Teala’yı memnun edecek sözleri
kendiliğinden söylemeye alıştırmalıdır.
İnsan kimi zaman hiç de önemsemeden Allah’ı
hoşnut edecek güzel bir söz söyleyiverir ve bu
sayede Cennetteki derecesini yükseltir. Kimi
zaman da yine hiç de önemsemeden Allah’ın
gazabını üzerine çekecek bir söz söyleyiverir ve
bu yüzden Cehennemin dibini boylayıverir.7
Muhterem Mü’minler!
Peygamber Efendimizi dinlemeye devam
edelim; “Sözünde ve işinde doğru olmak insanı
en üstün hayra ve iyiliğe iletir; hayır ve iyilik
onu alıp Cennete götürür.
İşte bunun için Allah’u Teala, özü sözü doğru
bir insan olmayı, özü sözü doğru olanlarla
birlikte yaşamayı emreder.”8
Malının kusurunu gizleyerek yalan söyleyen tacir,
yaptığı alıverişin bereketini göremeyecektir.
Onun için doğruluk ve doğru sözlülük, bütün bir
hayatı kucaklamalıdır. Hiç kimse hatta çocuk bile
yalan söyleyerek aldatılmamalıdır.9
Müslüman yalan söylememeli, yalan yere yemin
etmemeli, yalancı şahitlik yapmamalıdır.
Bir Müslümanın malını elinden almak için yalan
yere yemin eden kimseye Cenab-ı Hak gazap
edecektir.10
Allah’a karşı gelmekten sakınan, dürüst olan ve
doğru söyleyen tacirler kurtulacaktır; ama öyle
olmayanlar kıyamet gününde kabirlerinden
günahkar olarak kalkacaklardır.
Hutbemizi bir duayla bitirelim.
Ya Rabbi; dilimize hakim olmayı,
dilimizden Seni memnun edecek sözleri
kendiliğinden söyleyebilmeyi bize nasip eyle.
1
Ebu Davud, Vitr:32 Tirmizi Daavat: 74
Tirmizi Zühd: 60
3
Kaf 50/8
4
Buhari; Rikak: 23/6551
5
Buhari; Rikak: 23/6552
6
Buhari ; İman : 4/10
7
Buhari, Rikak : 23/6556
8
Tevbe 9/119
9
Ebu Davud, Edep 88/4991
10
Buhari, Eyman 11,17
2
Hazırlayan: Mehmet AŞIK, Çorum İl Müftüsü
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ