T.C. MUS VALiLiCi it Milli Egitim Mudiirlugu SaYl : 47339225/300/3248569
Konu: Fidan Oikimi
25103/2015
.......................... LiSESi MOOORLO(;ONE 26/03/20 15 Per~embe glinLi saat IO:OO'da SaYlIl Valil11iz Vedat BlJY(JKERSOY'ul1
te;;rifleri ile ilimiz Tarihi Murat KoprusOnde fidan dikimi yaptlacakllr. ilimiz Mcrkezindeki
tLim liselerden bir idareci ve bir rehber ogretmenin belirtilen tarih. yer ve saatte tidan dikimi
i9il1 haZlr bulunmalan hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
il Milli Egitim MOdUrli
Dagltlln: Merkeze Bagb Tum Lise Mud. 
Download

MUS VALiLiCi