TC
REYHANLI KA YMAKAMLIGI
ih;e Milli Egitim Mildilrliigil
17/04/2015
SaYI : 72823417/480/4131229
Konu: TEOG Bina Bilgileri
....................................................
MOOORLO(JUNE
REYHANLI
kapsaminda yurutulmekte
Bakanhgirmz
Merkezi
Sistem
Sinav Yonergesi
olan ve 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde yapilacak 8. Smrf Ortak Sinavlar bina bilgileri ekte
gonderilrnistir.
S6z
konusu
smavin
sorunsuz
bir sekilde
hassasiyetin gosteri lerek turn tedbirlerin almmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
tamamlanrnasi
gerekli
Mehmet Ali ARSLAN
Mudur a.
llce Milli Egitim Sube Muduru
Eki: I Liste
Dagitim:
Turn Ortaokul Mild.
Yeni Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Kayrnakarnlik Binasi 1. Kat Reyhanh
Flcktronik Ag: www.rncb.gov.tr
E-posta: rcyhanli3 hi"l1lcb.gov.tr
Bu evrak guvenli clektronik
unza ile imzalanrmsur.
hltp//cvraksorgu rneb
gOY
Aynnuli bilgi icin: M.HADiM Bil. Islet.
Tel: (0 326) 4131056
Faks (0326) 413 37 02
tr adrcslndcndd43-6ad
J -3dcO-9b2c-4ce9
kodu lie teyi: edilcbilir
~
SINAVDA KULLANlLACAK BINALAR LISTESI
,~fi'\.i J~ I;;;B
Ii ::.~;;....
~;~.
~...........
-__
EDYTEK~ ODD
29/04/2015
TARYHLY 8.SINIFLAR ORTAK SINAVI (2.00NEM)
RAPOR TARiHi
SAYFANO
l_OTURUM
Sua il~e
No
il
Kodu
1 3108
2 3108
3. ,3108
4 3108
5 3108
6 3108
7 3108
8 3108
9 3108
10 3108
I
11 ,3108
1'---1-----i
12 :3108
-_---~+ __---_
13 3108
14 3108
15 .3108
16 3108
17 3108
18 .3108
: -19 '3108
-
20 3108
21 3108
22 3108
23 3108
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
HATAY
RAPOR ADJ
iI~e
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
REYHANLI
S~O_KL'LLM,JLAI'\_BJI\ALAR_ORT
Bina
Kodu
Bina Adl
7091998 TEMMUZ ORTAOKULU
709271ATATURK ORTAOKULU
7095380GUZHAN ORTAOKULU
709591 REYHANLI ORTAOKULU
721887FATiH ALiYE MUOERRis ORTAOKULU
722210KAVALCIK GUVERAOA ORTAOKULU
722313TERZiHOYUK ORTAOKULU
7226780GULPINAR ORTAOKULU
722692NERGiSLi CUMHURiYET ORTAOKULU
723463TAYFUR SOKMEN ORTAOKULU
723517VALi UTKU ACUN ORTAOKULU
723681KURTULU$ ORTAOKULU
723731KONUK HORLAK ORTAOKULU
723817KAVALCIK ERTUGRUL GAll ORTAOKULU
726326GAli MURSEL ORTAOKULU
726391 t;:AKIRYiGiT ORTAOKULU
726444BUKULMEZ ORTAOKULU
726464BE$ASLAN MERYEM ZOR ORTAOKULU
728003KARASULEYMANLI UZUNKOY ORTAOKULU
747189YATILI BOLGE ORTAOKULU
758555MEHMET KORAY CUNEOIOGLU ORTAOKULU
759536TOKi ABOULKAOIR I$CAN ORTAOKULU
'***** OZEL AHMET-FELEKNAZ KARACA ORTAOKULU
Toplam:
KCLLAI\JCI ADI:
151041201~
615/1011
Ogrenci
Salon
7
84
154
9
159
9
18
295
14
244
5
18
27
26
60
158
33
28
23
57
13
18
36
53
166
144
40
40
1881
Kutu
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
9
3
3
3
4
2
2
3
4
10
9
3
3
129
1
2
1
26
Download

TC REYHANLI KAYMAKAMLIGI Bakanhgirmz Sinav