EK 7
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ
Sı
ra
No
Hizmetin Adı
1
Muayene
2
Periapikal film çekilmesi
3
Yarıgömülü diş çekimi
4
Kret düzeltmesi(Alveol Düzeltme)
5
Minör Cerrahi
6
Periodontoloji(Detertraj-Küretaj-Periodontal Abse
Tedavisi)
7
Amalgam dolgu
8
Kompozit dolgu
9
Kanal tedavisi(Kuafaj-Amputaston)
10
Konservatif Tedavi
11
Tam protez
12
Bölümlü protez
Başvuruda İstenen Belgeler
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Hizmetin Tamamlanma Süresi (En
Geç)
1 Saat
1,5 saat
2 Saat
2 Saat
2 Saat
2 Saat
2 Saat
2 Saat
2 Saat
20 Gün
30 Gün
30 Gün
EK 7
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
13
Tek parça döküm kron
14
Verner kron
15
Protetik Diş Tedavisi
16
Pedodonti
17
Gece Plağı
18
Normal ve Komplikasyonlu Diş Çekimi
19
Protez Tamiri,Diş Ekleme,Besleme,Köprü
Sökümü,Kaide Yenileme,Kroşe İlavesi
20
Cam İonomer Dolgu
21
Dolgu Sökümü
22
Yerel Flor Uygulaması
23
Geçici Kron
24
Düşmüş Kron Köprü Sı
mantasyonu
25
Alveolit Cerrahi Tedavisi
26
Kanama Müdahalesi
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
SGK Mensupları
ndan TC Kimlik Numarası
,Askeri Personelden Sevk Belgesi ve
Karne Fotokopisi,Yeşilkartlı
lardan Yeşilkart, Yatı
lıve AKÜ öğrencilerinden
30 Gün
30 Gün
30 Gün
2 Saat
1 Hafta
2 saat
1 Hafta
1 Saat
1 Saat
1 Saat
1 gün
1 Saat
1 Saat
1 Saat
EK 7
Sevk.YabancıSigortalı
lardan İlgili Sigorta Evrakları
.
27
Heyet Raporu İşlemleri
Kurul Rapor Evrağı
,Muayene Fişi
½ saat
Başvuru esnas ı
nda yukar ı
da belirtilen belgelerin d ı
şı
nda belge istenmesi veya ba şvuru eksiksiz belge ile yap ı
ldı
ğıhalde hizmetin belirtilen s ürede tamamlanmamas ı
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
AdıSoyadı
Uzm. Dr. GÜLJAN DÖNMEZ
İkinci Müracaat Yeri
AdıSoyadı
:
Ünvan
SORUMLU TABİB
Ünvan
:
Adres
0 272 213 10 04
:
Tel
0 272 215 12 46
:
YOK
:
Afyon Valisi
Adres
:
Faks
VALİ YARDIMCISI
:
Merkez Toplum Sağlı
ğıMerkezi Dumlupı
nar Mah.
: Turabi Cad. no:21 Afyonkarahisar
Tel
AHMET ERTÜRK
:
Faks
0 272 214 06 60
:
NOT :Hizmetlerin sunum süreleri olarak;
O hizmeti almak i çin vatanda şı
n m üracaatıile hizmetin sunumunun ger çekleştiği zaman diliminde bekledi ği en çok s üre her hizmet ayr ıayr ıde ğerlendirilerek
yazı
lacaktı
r.
Download

Hizmet Standartları Tablosu