Hoşgeldiniz
FAMICO projesinin ilk bültenine hoşgeldiniz. Bu sayıda proje ile ilgili FAMICO
Bülten
1. Sayı
__________
Bu sayıda...
‐ Hoşgeldiniz ‐ Hedefimiz ‐ Hedeflenen sonuçlar ‐ Haberler ‐ Ortaklık ‐ 1. Konferans ___________ temel bilgilere, hedeflere, beklenen sonuçlara ve proje ortakları hak‐
kında bilgilere ulaşabilirsiniz. Hedefimiz
Bu projenin temel hedefi çocuklarına rehberlik ederken aileleri de‐
steklemek amacıyla etkin bir kariyer rehberliği yaklaşımı geliştirmek‐
tir. Proje kapsamında ailelere verilecek olan eğitimlerle ilgili danışmanlar arası konsültasyonu güçlendirmek ve ailelerin bilgisini artırmak ama‐
çlanmaktadır. Proje kapsamında odak noktası olan konular şunlardır: Çocuğunuza kariyer yolunu seçerken nasıl yardımcı olabilirsiniz, gen‐
çlerin meslekler ve iş yaşamı ile ilgili karar verirken yaşadıkları stresi elimine etmek, gençlerin gelecekleri ile ilgili oldukça önemli olan me‐
sleki karar verme sürecinde aile ve çocuklar arasında iletişimi güçlendirmek ve gençlerin mesleki kararlarının hem kişisel ilgi ve be‐
cerileri ile uyumlu hem de iş dünyasının beklentilerine cevap verecek Şubat 2014 nitelikte etkin olmasını sağlamak. www.famico.eu Proje ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.famico.eu Konferans 22 Kasım 2013 tari‐
hinde proje ile ilgili Beklenen Sonuçlar

On‐line çözüm odaklı öğrenmeyi de içeren üç adet karma eğitim konferans modülü‐“farklı yaş gruplarındaki çocuklar için mesleki karar düzenlendi. Kon‐
verme sürecinde ailelerle ile nasıl iş birliği yapılmalı”. Her modül feransta proje or‐
farklı yaş grubundaki öğrencilerin ailelerine yöneliktir. ilk takları kendi ülkel‐

Danışmanlar için el kitabı “Farklı yaş seviyelerindeki çocukların erinde ailelere ve mesleki karar verme süreçlerini planlamak için ailelerle nasıl iş gençlere yönelik birliği yapılmalı?” kariyer uygulama‐

Aileler için rehber “Çocuğunuza mesleki karar verme sürecinde ları ve deneyimleri nasıl yardımcı olabilirsiniz?” ‐ farklı yaş gruplarına yönelik üç paylaşıldı. bölümden oluşacaktır. 
Konferansa oldukça ilgi yüsekti. Konferansta yer alan sunumlara en kısa zamanda web sitemizden ula‐
şabilirsiniz. www.famico.eu Bilgi paylaşımı ve eğitim için aileler ve danışmanlara yönelik e‐
platformda doküman paylaşım sistemi Haberler
Proje ile ilgili olarak 21‐22 Kasım 2013’te Polonya’da SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK tarafından ortaklar arası ilk toplantı organize edildi. Toplantının ana gündemi ihtiyaç analizi idi. Danışmanlar ve ailelere yönelik mesleki karar verme ile ilgili ihtiyaçlarını öğrenmek için testler hazırlandı. Toplantı sonrasında ihtiyaç analizi uygulanmaya başlandı. FAMICO FAMILY CAREER COMPASS‐AİLE KARİYER PUSULASI Çocuklarına rehberlik eden aileleri desteklemek için etkin bir kariyer rehberliği yaklaşımı İhtiyaç analizi sonuçları her proje ortağı ülke tarafından ayrı ayrı de‐
ğerlendirilerek ülke raporları oluşturulacaktır. Ülke raporlarında ailel‐
ere yönelik mesleki danışmanlık konusu ile ilgili bilimsel veriler, benzer konularda hazırlanmış AB projeleri, aileler ve danışmanların uygulay‐
abileceği etkinlikler ve dokümanlar oluşturulacak ve tüm bu bilgilere web sitesinden ulaşabileceksiniz. Projenin yaygınlaştırılması kapsamında FAMICO projesine özel logo tasarlanmıştır. Ayrıca proje hakkında temel bilgilerin yer alacağı tanı‐
tım broşürünün de tasarımı tamamlanmak üzeredir. Aynı zamanda her proje ortağı projenin yaygınlaştırıl‐
masına yönelik planlarını hazır‐
lamış ve ortaklarıyla paylaşmıştır. On‐line platformun oluşturulması, geliştirilmesi ve test edilmesi pro‐
jenin sonraki aşamalarından en önemlisidir. Resim: FAMICO’nun birinci konfer‐
ansından‐tüm proje ortakları Ortaklık
Spoleczna Akademia Nauk Adres: ul. Sienkiewicza 9, Lodz, Poland Tel: +48 42 664 22 78 Fax: +48 42 664 22 53 Marta Kędzia ‐ Email: [email protected] Adres: Einwanggasse 12/5 Tel. +43 1 5224873 0 Fax: +43 1 5224873 77 Mag.a Andrea Email: [email protected] Adres: Koprska 72 Tel. +386 1 200 81 80, Fax: +386 1 200 81 99 Marousa Goršak Email: [email protected] Adres: BAHCESEHIR UNIV. CIRAGAN CD. NO:4 BESIKTAS, Istanbul, Turkey Tel. +902123810000, Fax: +902123810550 Orhan Gokcol Email: [email protected] Adres: 3 Amvrosiou Frantzi Street Tel. +30 211 5001690 / +30 211 5001632 Fax: +30 210 92 20 593 Nikolaos Moropoulos Email: [email protected] Adres: Mesogeion 151, Maroussi Tel. +30 210 61 86 000 (ext. 634) Fax: +30 210 61 86 020 Maria Koutsafti Email: [email protected] Bu proje kimler için? Proje ortağı tüm ülkelerde proje için hedef seçilen gru‐
plar şunlardır: ‐ Okul rehberleri ‐ Psikolojik Danış‐
manlar ‐ Kariyer Danış‐
manları ‐ Öğrenciler ‐ Aileler ‐ Eğitim ile ilgili dernekler ‐ Mesleki eğitim kurumları ‐ Mesleki eğitim konusunda karar vericiler ‐ Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa bölgesinde tüm eğitimciler ve eğitim öncüleri 
Download

Bu sayıda