ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/271-1814
Bursa, 18/03/2015
KAMERUN SAĞLIK TURİZMİ İŞBİRLİĞİ TALEBİ 25-26 MART 2015
İSTANBUL
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 128
Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu’ndan alınan 18 Mart tarih ve 497 sayılı yazıda;
Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen; Hindistan'ın ilk mezoterapi kliniğinin sahibi olan
Dr. Keerthi R. Patel'in, Kamerun'da kalp hastalıkları üzerine bir ön tanı merkezi açmayı
planladığı ve tedavi edilemeyen Kamerunlu hastaların tedavisi için, komplike kalp
hastalıklarının tedavilerinde Türkiye'de uzman hastanelerle sağlık işbirlikleri üzerine
görüşmeler gerçekleştirmek istediği bildirildiği, ifade edilmektedir.
Söz konusu yazıda, Dr. Patel Kamerun'da gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler
sonucunda, Kamerunlu doktorların Türkiye'ye hasta gönderme konusuna sıcak baktıklarını
belirttiği bildirilmektedir. 25-26 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul'da ziyaretlerde bulunacak
olan Dr. Keerthi R. Patel, Kamerun ile sağlık turizmi işbirliği konusuyla ilgilenen Türk sağlık
sektörü yetkilileriyle görüşmeler yapmayı planladığı belirtilmektedir.
Kamerun ile sağlık turizmi işbirliğiyle ilgilenen ve Dr. Patel ile görüşmek isteyen
üyelerimizin, Dr. Keerthi R. Patel ile (e-posta: [email protected] tel:|09845002024,
website: www.carboxy.in doğrudan iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EK: T.C Yaounde Ticaret Müşavirliği Kamerun Sağlık Sektörü Anket Cevapları
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Kamerun_Saglik_Sistemi_Verileri_3_sayfa.doc
x
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

KAMERUN SAĞLIK TURİZMİ İŞBİRLİĞİ TALEBİ 25