TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 11.08.2014 - 60
KARARIN TARİHİ VE NO
: 11.08.2014 - 390
KARAR
OLAYLAR :
29.03.2014 tarihinde Manisa’da oynanan VESTEL – İSTANBUL DSİ TB2L müsabakası
bitiminde doping kontrolü yapılmıştır. Köln Doping Kontrol Merkezi’nin 15.05.2014 tarih,
S20142211-1 sayılı analiz sertifikasından ve eklerinden anlaşıldığı üzere İstanbul DSİ Spor
Kulübü sporcusu Barkın Haluk Çınar’da 2014 Yılı WADA Yasaklı Maddeler Listesi’nde
bulunan ve “Tanımlanmış Madde” kategorisine giren bir maddeden tespit edilmesi nedeniyle
konu ile ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Köln Doping Kontrol Merkezi’nden Gelen (A) Numunesi Sonucu, Sporcu
Barkın Haluk Çınar’ın 21.05.2014 Tarihli Savunma Yazısı, İstanbul DSİ Spor Kulübü’nün
22.05.2014 Tarihli Savunma Yazısı, TBF Dopingle Mücadele Yönergesi ve Eki Cezai
Yaptırımlar, Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme’ye katılmamızın uygun
bulunduğuna dair 5721 sayılı kanun, WADA Kuralları ve FIBA Dopingle Mücadeleye Dair
Kurallar bütünü.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Köln Doping Kontrol Merkezi’nden gelen analiz sonuçları,
Kulübün ve Sporcunun savunma yazıları ve diğer belgeler incelendiğinde; 29.03.2014
tarihinde Manisa’da oynanan Vestel – İstanbul DSİ TB2L müsabakası bitiminde doping
kontrolü yapıldığı, yapılan kontroller sonucunda Köln Doping Kontrol Merkezi’nin
15.05.2014 tarih, S20142211-1 sayılı analiz sertifikasından anlaşıldığı üzere, İstanbul DSİ
Spor Kulübü sporcusu Barkın Haluk Çınar’da 2014 Yılı WADA Yasaklı Maddeler
Listesi’nde yazılı, “carboxy-THC” maddesi bulunduğu, Kurulumuzca, sporcunun
müsabakalara katılmaması yönünde 16.05.2014 tarih ve 364 sayılı tedbir kararı verildiği,
ayrıca tedbir kararı ekinde Doping Kontrol Merkezi bildirimlerinin, Kulübün ve Sporcu
Barkın Haluk Çınar’ın savunma istek yazılarının Kulübüne tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
İstanbul DSİ Spor Kulübü 22.05.2014 tarihli savunma yazısında, Kulübün bu durumdan
haberdar olmadığı belirtilmiştir. Sporcu Barkın Haluk Çınar ise Kurulumuza gönderdiği
21.05.2014 tarihli savunma yazısında, söz konusu maddenin vücuduna nasıl girdiğini
bilmediğini, kasıtlı olarak hiçbir yasaklı madde kullanmadığını, test sonucuna herhangi bir
itirazı olmadığını ve kendisine verilecek cezaya itirazı olmadığını bildirmiştir.
Yukarıda yazılı kanaatlerle;
İstanbul DSİ Spor Kulübü sporcusu Barkın Haluk Çınar’ın idrar tahlilinde, yasaklı
madde olan ve “Tanımlanmış Madde” kategorisine giren “Kannabinoidler” sınıfındaki
Carboxy-THC bulunduğu ve sporcunun söz konusu maddenin vücuduna nasıl girdiğini
bilmediği ve kasıtlı olarak hiçbir yasaklı madde kullanmadığı dikkate alınarak, kendisinin
Disiplin Yönergesi’nin 32. Maddesi ve Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 5.1 maddesi ile
Dopingle Mücadele Yönergesi Disiplin Uygulamaları, Cezai Yaptırımlar Yönergesi’nin 3.2,
3.4 ve 3.12. maddeleri çerçevesinde, tedbir tarihi olan 16.05.2014 tarihinden başlamak üzere
3 (ÜÇ) AY HAK MAHRUMİYETİ VE 7.500-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, Ceza
Kararının, ilgili Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlara bildirilmek üzere TBF Başkanlığı’na
sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR