Katılım Koşulları:
• Katılım formuna erişim için web bağlantısı: http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/46/20
• DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 100 TL’dir.
• DEİK üyesi olmayan firma temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 150 TL’dir.
• Katılım ücretlerinin bilgileri aşağıda yer alan hesaba yatırılarak ödeme dekontunun 24 Mart
Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e ([email protected]) iletilmesi gerekmektedir.
Banka : T.İş Bankası Beyoğlu (1011)
Swift : ISBKTRISXXX
Hesap Adı : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu / Afrika
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 (TL)
Taslak Program
10:30 Kayıt
11:00 Fildişi Sahili Yatırım ve Ticaret Fırsatları Sunumu
11:30 Protokol Konuşmaları
12:30 Öğle Yemeği
14:00 İkili İş Görüşmeleri
17:00 Kapanış
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Katılım Koşulları: • Katılım formuna erişim için web bağlantısı: http