T.C. EKONOMİ BAKANI SN. NİHAT ZEYBEKCİ’NİN
ARNAVUTLUKZİYARETİ
YATIRIM VE TİCARET HEYETİ BAŞVURU FORMU
GENEL BİLGİLER
Name / Last Name
Institution
Title in the Institution
Company
Title in the Company
Address
Phone
Fax
Mobile Phone
E-Mail
(
(
(
)-(
)-(
)-(
)
)
)
Önemli not: Bilgilendirmelerayrıca mail adreslerine de
gönderilecektir. Genel e-mail adresleriyerinesıkçakullanılanşahsi email adreslerininverilmesigerekmektedir.
Web Site
COMPANY INFO
Field of Activity (Sektörünüz)
İNGİLİZCE olarak max. 150
kelimeileifadeedilmelidir.
Do you have business with Albania?
Type of Commercial and Economic
Relations with Albania
□ YES□
NO
□ Export□ İmport
□ Investment
□
□ Project
□
□ Partnership
Contracting
Other
KatılımKoşulları:
T.C. EkonomiBakanlığıkoordinasyonunda DEIK organizasyonuylaSayınEkonomiBakanımız Nihat
Zeybekci’ninArnavutlukresmiziyaretivesilesiyle
18
Aralık
2014
tarihindedüzenlenecekTürkişadamlarıheyetiziyaretikapsamındaYatırımForumu,
lojistikhizmetler,
çalışmayemekleri, rehberlikhizmetleri, tümtransferlerpaket program dahilindekatılımcılarasunulacaktır.
Katılımınızdurumundabaşvuruformununeksiksizdoldurularak450
Euroönavansınödendiğinedairdekontlabirlikte 11 Aralık 2014 PerşembegünümesaibitiminekadarDEİK’e (A.
Nil Osmanoğlu; e-mail: [email protected], Fax: 0212 339 5065) teyitverilmesiricaolunur.
Anılanziyaretinönavansbedeli 450 Euro oluppaket program ücretikatılımcılarabilaharebildirilecektir.
Banka HesapNumarası
Banka Adı/Şube : TÜRKİYE İŞ BANKASI- BeyoğluŞubesi
Swift Kodu
: ISBKTRISXXX
HesapNumarası : 1011 3314623 (EURO)
HesapBirimi
: (€)
HesapAdı
: DIS EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU/GDA
IBAN
: TR38 0006 4000 0021 0113 3146 23
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Arnavutluk Heyeti Başvuru Formu