YURTDIŞINDA ALINAN PROFESÖRLÜK UNVANI DENKLİK BAŞVURU FORMU ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞINA Bilkent/ANKARA Yurtdışında almış olduğum ……..……………………………………………………… unvanının 2547 sayılı Kanun’un 28. Maddesi uyarınca Türkiye’de verilen profesörlük unvanına eşdeğer sayılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Adı Soyadı, İmza ÖĞRENİM BİLGİLERİ Profesörlüğün Yapıldığı Ülke : …………………………………………………………………………………. Profesörlüğün Yapıldığı : …………………………………………………………………………………. Üniversitenin Adı ve Açık Adresi …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Profesörlüğün Bilim Alanı : …………………………………………………………………………………. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………………………………… Adres : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Semt/İlçe : ………………………… İl : …………………………………………................... Yurt İçi Ev/İş Tel : ………………………… GSM : …………………………………………………………… e-­‐posta : …………………………………………………………………………………………………………… Form03_ÜAK/Denklik 1 YURTDIŞINDA ALINAN PROFESÖRLÜK UNVANI DENKLİK BAŞVURU FORMU İSTENEN BELGELER 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Başvuru sahibinin dilekçesi Profesörlük diplomasının/belgesinin aslı Profesörlük diplomasının/belgesinin noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı tercümesi Profesörlük diplomasını/belgesini aldığı üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge Yurtdışında Profesörlük unvanını aldıktan sonra kesintisiz olarak en az iki yıl bu unvan ve yetki ile Yükseköğretim Kurulunca tanınan, yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olduğunu gösteren belgenin aslı. Yurtdışında Profesörlük unvanını aldıktan sonra kesintisiz olarak en az iki yıl bu unvan ve yetki ile Yükseköğretim Kurulunca tanınan, yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olduğunu gösteren belgenin noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı tercümesi İlgili bilim alanında Türkiye’de profesörlüğe başvurmak için aranan asgarî yayın şartlarını sağladığına ilişkin adayın imzalı beyanı Yabancı ülkede profesör unvanı ile bir yükseköğretim kurumunda kesintisiz en az iki yıl çalıştığını gösteren belgenin aslı Yabancı ülkede profesör unvanı ile bir yükseköğretim kurumunda kesintisiz en az iki yıl çalıştığını gösteren belgenin noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı tercümesi Doçentlik belgesinin noter onaylı örneği Doçentlik belgesi yabancı ülkede alınmış ise Türkiye'de alınan eşdeğerlik belgesinin noter onaylı örneği. Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesinin noter onaylı örneği Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi yabancı ülkede alınmış ise noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından noter onaylı tercümesi Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi yabancı ülkede alınmış ise eşdeğerlik belgesinin noter onaylı örneği Yayın listesi Yayın Listesindeki çalışmaların birer örneği Özgeçmiş Nüfus cüzdanı fotokopisi Profesör unvanı ile yurt dışında bir yüksek öğretim kurumunda kesintisiz olarak yapılan çalışma sürelerine ilişkin pasaportun ilgili sayfalarının fotokopisi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden kişinin yurt dışına giriş-­‐çıkışlarını gösteren yazı. Yukarıda sunduğum belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunu, ayrıca Türkiye’de profesörlük için alanımda aranan asgarî yayın şartlarını sağladığımı teyit ederim. Adı Soyadı: Tarih: ……./……./…………. İmza: UYARI: İstenen belgeler eksik veya yanlış olması durumunda başvurunuz dikkate alınmaz ve beyan ettiğiniz adrese ödemeli olarak kargo ile iade edilir. Form03_ÜAK/Denklik 2 
Download

Başvuru Formu