17 MART 2015 SALI
614807 >
EPDK'dan 17 şirkete ceza
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK), 17 akaryakıt
dağıtım şirketine toplam 2 milyon 143 bin 541 liralık ceza verildi. Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, lisans faaliyetlerinin dışına çıkmak, lisanssız
akaryakıt dağıtımı yapmak, istasyonda tağşiş amacı taşıyan ürün,
gizli tank ve düzenek bulundurmak, ulusal marker seviyesi geçersiz ürün satmak ve otomasyon verilerinin sağlıksız olması sebebiyle 17 akaryakıt dağıtım şirketine, 13 bin 592 lira ile 1 milyon lira arasında değişen toplam 2 milyon 143 bin 541 liralık
ceza uygulandı. Kurum ayrıca 3 akaryakıt şirketinden de benzer sebeplerden ötürü yazılı savunma istedi.
9
771301
1301-6148
ISSN
AKKB'den hazineye kredi
Hazine ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında,
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
(İSMEP) Projesi kapsamında 250 milyon avro tutarındaki krediye ilişkin anlaşma imzalandı. Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un muhtemel
bir depreme hazırlanması amacıyla yürütülen İSMEP Projesi kapsamında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan
sağlanan 250 milyon avro tutarındaki krediye ilişkin
anlaşma dün imzalandı. Sağlanan finansmanla İstanbul'da, çoğunlukla okul binaları olmak üzere yaklaşık 200 kamu binasının yeniden yapımı veya sismik güçlendirilmesi gerçekleştirilecek.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13185
İşsizlik son
4 yılın zirvesinde
Bütçe 2.4 milyar TL açık verdi
Şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.6 artarak 40.2 milyar lira, bütçe giderleri
ise yüzde 29.8 artarak 42.5 milyar lira oldu. Böylece bütçe şubatta 2.4 milyar lira açık vermiş oldu.
ANKARA, AA
erkezi Yönetim Bütçesi, şubat
ayında 2,4 milyar lira açık verdi. Maliye Bakanlığı, şubat ayı
bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artarak 40,2 milyar lira, bütçe giderleri
ise yüzde 29,8 artarak 42,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece Merkezi Yönetim Bütçesi şubat ayında 2,4
milyar lira açık vermiş oldu. Merkezi
yönetim bütçesi yılın ilk iki ayında 1
milyar 410 milyon lira fazla verdi.
Maliye Bakanlığı, 2015 Şubat ve OcakŞubat dönemi Merkezi Yönetim Bütçe
uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna
göre, geçen yılın şubat ayında 32 milyar 756 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 29,8 artarak, 42 milyar 511 milyon liraya
yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 35 milyar 622 milyon lira oldu.
Bütçe gelirleri de şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 arttı ve
40 milyar 153 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın şubat ayında 1 milyar 668 milyon lira fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi, 2015'in şubat ayında 2 milyar 358 milyon lira açık verdi.
Şubatta faiz dışı fazla geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 9,3 azalarak 4 milyar
531 milyon lira oldu. Bu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 107,1 arttı ve 6 milyar 889 milyon lira olarak gerçekeşti. Şubatta,
2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943
milyon lira ödeneğin 42 milyar 511 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz hariç
Şubatta vergi
tahsilatı arttı
M
Bu yılın şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 34 milyar 613 milyon liraya yükseldi. Aynı ayda genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2
artarak 3 milyar 657 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubat ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 801 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 83 milyon lira oldu.
giderler için öngörülen 418 milyar
943 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,5'i
kullanılarak 35 milyar 622 milyon lira
gider gerçekleştirildi.
Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 9 milyar 780 milyon lira oldu. Böylece 2015
Şubatta personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı.
Şubatta sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 9,4 artışla 1 milyar
676 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si bu ayda kullanıldı. Mal
ve hizmet alım giderleri de geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 2
milyar 682 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın şubat ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı ve 16 milyar 57 milyon liraya yükseldi. Böylece, bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i bu ayda kullanıldı.
‘İnsan hayatına değer
katmak için çalışıyoruz’
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı, "Topluluğumuzun genlerine işlemiş olan
inovasyon yaklaşımı en önemli rehberimizdir" dedi.
Holding Yönetim KuSabancı
rulu Başkanı Güler Sabancı,
Sabancı Topluluğu'nda faaliyet
gösteren bütün şirketlerin önemli bir kesişim noktası olduğunu
belirterek, "Hepimiz, insan hayatına değer katmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.
Bu noktada, artık Sabancı Topluluğu'nun genlerine işlemiş olan
inovasyon yaklaşımı en önemli
rehberimizdir" ifadelerini kullandı. Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, AvivaSA
Emeklilik ve Hayat'ın 2015 Satış
Vizyon Toplantısı, "Engel Tanıma
Asla Durma"
konseptiyle Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan
Güler Sabancı,
2014'ün AvivaSA için çok
önemli bir yıl olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi
başladıktan sonra gerçekleştirilen ilk halka arzı yaptıklarını
vurguladı. Halka arzla birlikte sadece Sabancı Topluluğu ve Aviva'ya karşı değil, yeni yatırımcılara karşı da sorumluluklarının
bulunduğuna işaret eden Sabancı, şöyle devam etti: "Sabancı Topluluğu'nda sanayiden perakendeye, bankacılıktan enerjiye kadar çok farklı sektörlerde
faaliyet gösteren şirketlerimizin
hepsinin önemli bir kesişim nok-
tası var. Hepimiz, insan hayatına değer katmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.
Bu noktada, artık Sabancı Topluluğu'nun genlerine işlemiş olan
inovasyon yaklaşımı en önemli
rehberimizdir."
İş hayatında kadının rolüne
de değinen Sabancı, "Sabancı
Topluluğu olarak en önemli gündem maddelerimizden olan eşitlik ve kadına iş hayatında fırsat
verme konusunda AvivaSA örnek bir şirketimiz. Bugün AvivaSA çalışanlarının yüzde 65'i kadın. Aynı zamanda kadın yöneticilerin oranı
yüzde 57. Bu rakamlar Türkiye
ortalamalarının
iki kat üstünde.
Bu da beni ayrıca mutlu ediyor"
dedi. AvivaSA
CEO'su Meral
Eredenk Kurdaş da "Faaliyet gösterdiğimiz iki ana iş kolumuzdan
bireysel emeklilikte, fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil 7
milyar lirayı, katılımcı sayısında
ise 730 bin kişiyi aştık. Hayat sigortaları tarafında ise pazar payımızı artırdık. Dağıtım kanallarımıza, insan kaynağımıza ve
teknolojik altyapımıza yaptığımız
yatırımlarla büyüyoruz. Başarı
yolculuğumuzu bugüne kadar
bu şekilde sürdürdük. Bugün
artık mükemmele doğru yürüyoruz" dedi. (Ekonomi Servisi)
Şubat ayında 2 milyar 246 milyon lira
sermaye gideri, 1 milyar 192 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç
verme giderleri ise 1 milyar 990 milyon lira oldu. Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 3 milyar 575 milyon lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi, bu
yılın aynı döneminde 1 milyar 410
milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde
faiz dışı fazla da 13 milyar 313 milyon
lira olarak gerçekleşti.
2014'ün Ocak-Şubat döneminde 68
milyar 757 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde
14,7 artarak 78 milyar 853 milyon lira oldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 10,8 arttı ve 66
milyar 949 milyon lira olarak hesaplandı.Diğer taraftan, 2015 yılı Ocak-Şubat
döneminde faiz giderleri, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 42,7 artarak 11 milyar 904 milyon lira oldu. Personel giderleri, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6
artarak 22 milyar 460 milyon lira oldu.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 8,8 artışla 3 milyar 844 milyon lira olarak kaydedildi. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde mal ve hizmet
alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artarak 4 milyar
132 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu
yılın Ocak-Şubat döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5 artarak 28 milyar 775 milyon
lira oldu. Söz konusu dönemde sağlık,
emeklilik ve sosyal yardım giderleri için
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
15 azalışla 12 milyar 94 milyon lira
transfer yapıldı.Aynı dönemde sosyal
güvenlik primi işveren hissesinin 5
puanlık kısmının Hazine tarafından
ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 595 milyon lira oldu.
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde cari
transferler içinde yer alan tarımsal
destekleme ödemeleri 2 milyar 190
milyon lira, mahalli idare payları ise 7
milyar 542 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın ilk iki ayında 72 milyar
332 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu
yılın aynı döneminde yüzde 11 artışla
80 milyar 263 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Şubat dönemi
vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak
69 milyar 490 milyon lira oldu.Yılın ilk
iki ayında genel bütçe vergi dışı diğer
gelirleri geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 3,4 arttı ve 7 milyar 632
milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 599 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 543 milyon lira oldu.
İSTANBUL, AA
ürkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayında yüzde 10,9, işsiz sayısı 3 milyon 145 bin kişi
oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılının aralık ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı aralık
ayında 3 milyon 145 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 kadınlarda ise yüzde
12,6 olarak hesaplandı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,9
olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde
20,2 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11,2 oldu
Aralık 2014'te 15 ve daha yukarı
yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 25
milyon 642 bin kişi, istihdam oranı ise
yüzde 44,7 olarak gerçekleşti. Bu oran
erkeklerde yüzde 63,6, kadınlarda
ise yüzde 26,2 olarak hesaplandı.
Bu dönemde tarım sektöründe
çalışan sayısı 5 milyon 10 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise
20 milyon 632 bin kişi oldu. İstihdam
edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, yüzde
20,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 52,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aralık ayında istihdam sayısı 25 milyon 642 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 44,7 oldu. İş
gücü nüfusu 28 milyon 787 bin kişi,
T
A
arım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
(Tarım ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,72 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,53 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı şubat
ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, Tarım ÜFE, şubatta bir önceki
aya göre yüzde 0,72 azaldı. Endeks, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 13,53 ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde 11,22 artış
gösterdi.
Tarım ÜFE, Aylık değişim,
şubatta bir tarım ve avcılık
ürünlerinde yüzde
önceki aya göre 0,95 düşüş, ormanürünlerinde
yüzde 0.72 cılık
yüzde 1,30 ve baazalırken, geçen lıkçılıkta yüzde
artış şeklinde
yılın aynı ayına 5,19
oldu. En fazla aylık
göre ise yüzde artış canlı hayvanlar ve hayvansal
13.53 arttı. ürünler ana grubunda görüldü. Bir
önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,84, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda yüzde 1,43 artış
olurken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde
9,53 azalış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından lifli bitkiler bir önceki aya göre yüzde 3,70 azaldı. Alt tarım
gruplarından sebzelerde yüzde 1,94, yağlı
meyvelerde yüzde 3,72 artış görüldü.
(Ankara, aa)
T
ALJ ve Denso’dan güçbirliği
LJ Holding Türkiye'deki üretime yönelik yatırımı, otomotiv
yan sanayinde dünya devi olan
Japon Denso ile İzmir'de gerçekleştirdi. Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde kurulan DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları üretim tesislerinin
resmi açılışı ALJ Türkiye Başkanı
Fady Jameel, ALJ Holding Türkiye
CEO'su ve DJ Cool Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Denso
Global Yönetim Kurulu Üyesi Masahiko Ito, ve DJ Cool Yönetim Kurulu
üyesi ve Genel Müdürü Burak Beşer'in katılımı ile gerçekleşti açılışa ayrıca ALJ ve Denso'nun üst yöneticileri de eşlik etti.
Denso ve ALJ Holding'in Türkiye'deki üretime dönük ilk yatırımı
olan DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları tesisleri, 5 bin metrekare arazi içinde 3 bin metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. Aylık 1.000 adet
ünite üretim kapasitesine sahip tesislerde, Türkiye pazarının yanında ihracata yönelik üstün teknolojik ürünlerin üretimi de gerçekleştiriliyor.
DJ Cool Genel Müdürü Burak Beşer sürdürülebilir hizmet kalitesi ile
klima ve soğutma sistemleri sektörü-
iş gücüne katılma oranı yüzde 50,2
olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma
oranı erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda ise yüzde 30 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış
istihdam sayısı, bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak, 26 milyon 205
bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise
0,2 puanlık artışla yüzde 45,7'ye olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden
arındırılmış işsizlerin sayısında aralık
ayında, bir önceki döneme göre 58 bin
kişilik azalış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde
10,4'e geriledi. Mevsim etkilerinden
arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir
önceki döneme göre değişmeyerek
yüzde 51 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış
67 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü. Herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı söz konusu dönemde yüzde
33,2 olarak hesaplandı. Bu oran tarım
sektöründe yüzde 81,2, tarım dışı
sektörlerde yüzde 21,6 oldu. İstihdam
edilen 25 milyon 642 bin kişinin 17
milyon 153 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam
içindeki payı yüzde 66,9'a karşılık
geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon
489 binini (yüzde 17,5) kendi hesabına çalışanlar, 2 milyon 864 binini
(yüzde 11,2) ücretsiz aile işçileri ve 1
milyon 136 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.
TARIM ÜFE ŞUBAT
AYINDA AZALDI
'Türkiye pazarından
beklentimiz büyük'
Denso Global Yönetim Kurulu Üyesi
Masahiko Ito ise ileri otomotiv teknolojisi, sistemlerinde dünyadaki belli başlı
otomotiv imalatçıları için önde gelen
bir tedarikçi olduklarını belirterek, "Dj
Cool, Türkiye'deki ikinci şirketimiz. ALJ
ve Denso olarak, otobüs klimaları ve ticari araç soğutucuları üretimi için Dj
Cool şirketini kurduk. Türkiye, otobüs
üretim hacmi ile Avrupa'nın en büyüğüdür. Türkiye pazarından beklentimiz
büyük" dedi.
nün güvenilir çözüm ortağı olmayı
amaçladıklarını belirterek "Bugün
resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu
fabrikamızda, yolcu taşımacılığında
minibüsten başlayıp, otobüse kadar
ulaşan yelpazedeki araçların yanı sıra gıda taşımacılığında 1.5 m3 den
başlayıp, 50 m3 e kadar olan taze ve
donuk ürün taşımacılığında kullanılan frigo araçlar ve medikal taşımacılığına uygun tüm ünitelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, farklı sektörlerin özel projeleri için ihtiyaç
duydukları ünitelerde yine bu çatı altında üretiliyor. Tüm bunlarla birlik-
‘2018’de BES’te faizsiz
fonu seçenler artacak’
KATILIM Emeklilik Genel Müdürü
Ayhan Sincek, 2018'de BES'teki
katılımcı sayısının 1.5 milyona ulaşacağını belirterek, "Koyduğumuz hedeflere 4-5 yılda ulaşırsak
planlarımız içerisinde halka arz da
var" dedi.
Haberi sayfa 2’de
Türkiye'de işsizlik oranı,
geçen yılın aralık ayında
yüzde 10.9, işsiz sayısı
3 milyon 145 bin kişi oldu.
ALJ Holding ve
dünyanın
lider otomotiv
yan sanayi markası
DENSO ortaklığı ile
İzmir'de kurulan DJ
Cool Klima ve Soğutma Cihazları üretim
tesislerinin
resmi açılışı yapıldı.
EKONOMİ SERVİSİ
Fiyatı: 25 KURUŞ
te Dj Cool olarak müşterilerimize en
yakın noktada hizmet verebilmek
amacıyla servis yapılanmamız da
durmaksızın sürüyor. Şu anda 70
noktada servisimiz bulunuyor" dedi.
ALJ Holding Türkiye CEO'su Ali
Haydar Bozkurt, havalandırma ve
soğutma sistemleri sektörünün önde
gelen firmalarından olan Denso firması ile yapılan bu ortak yatırımın ALJ'nin
Türkiye'de yatırım yapma konusundaki istekliliğini ortaya koyduğunu belirtti. ALJ Group'un Türkiye'ye büyük
önem verdiğini ve güvendiğini belirten Bozkurt şunları söyledi:
"Türkiye'ye 1998 yılında Daihatsu distribütörlüğünde giren ALJ Grubu, 2009'da Toyota'nın resmi Türkiye Distribütörü oldu. Ardından yine
Türkiye'de tanınmış bir gruptan bir tüketici finansman şirketi alarak finansmanla ilgili bir yatırım yaptı. Bundan
sonraki önemli adımlarımızdan bir tanesi de bugün içinde bulunduğumuz
bu üretim tesisidir. Denso'yla olan
bu birlikteliğimiz ile önümüzdeki 5-10
yıllık süreçte sektörün en büyük firmalarından biri haline geleceği gibi hem
de ülkemizin buradaki üretimiyle
yurtdışındaki farklı pazarlarda temsil
ederek ihracatımıza çok ciddi katkılarda bulunacağına inanıyorum"
1930’dan
KDV konusunda
önemli düzenlemeler
Talha Apak’ın
yazısı sayfa 5’te
Yemeklerinize
tuz yerine
baharat katın
Haberi 8’de
‘Turkcell, kadın çalışan
oranında lider’
Haberi sayfa 8’de
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

17 mart.s1